Profiel leden Ledenraad

Alle gewone en PIOG-leden van de NVGzP kunnen zich kandidaat stellen voor één of twee kieskringen. Na de verkiezing is een gekozen raadslid onafhankelijk en vertegenwoordigt dus niet de kieskring waaruit hij of zij is gekozen. Met andere woorden: een ledenraadslid functioneert zonder last of ruggespraak.

Een ledenraadslid van de NVGzP dient onder meer te beschikken over:

• strategisch en conceptueel denkniveau;
• een visie op gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen in het algemeen en de rol van de NVGzP in het bijzonder;
• inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen;
• het vermogen om het belang van de NVGzP centraal te stellen;
• inzicht in wat de rol van de ledenraad en de positie van het ledenraadslid is in relatie tot de leden, het bestuur, commissies en andere organen van de vereniging;
• goede (mondelinge) communicatieve vaardigheden;
• voldoende tijd om de taken voor de ledenraad op te pakken. Het gaat in het bijzonder om aanwezigheid en inbreng op vijf vergaderingen van een dagdeel per jaar plus voorbereidingstijd. Maar we verwachten dat ledenraadsleden “het hele jaar door” betrokken zijn bij de NVGzP.

Kandidaatstelling

Alle gewone en PIOG-leden worden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de ledenraad van de NVGzP. Je kiest in welke kieskring je verkiesbaar wilt zijn. Je kunt je in één of twee kieskringen kandidaat stellen. Geef aan welke kieskring je voorkeur heeft wanneer je je in twee kieskringen verkiesbaar stelt. Als er te weinig kandidaten zijn in een kieskring kan kandidaten worden gevraagd om over te stappen naar een andere kieskring.

Wil je je kandidaat stellen voor de Ledenraad? Maak dan gebruik van de link in de mail die je hierover van ons ontvangen hebt. Uiterste datum kandidaatstelling: 7 juli 2015. 

N.B. Heb je de mail niet meer/ Stuur dan een mailtje naar bureau@nvgzp.nl voor een nieuwe link. 

Met behulp van het kandidaatsstellingsformulier kun je iets over jezelf vertellen en aangeven wat jij voor de NVGzP de belangrijkste speerpunten voor de toekomst vindt, waarom je je verkiesbaar stelt voor de ledenraad en wat je de NVGzP hebt te bieden in termen van relevante ervaring. Alle kandidaten worden getoetst door de kiescommissie. Deze commissie bestaat uit Jeanette Dijkstra, Jenneke van der Plas en Tony Bloemendaal. Bij de toetsing wordt alleen gekeken of de kandidaten voldoen aan de formele eisen om zich kandidaat te mogen stellen. Er vindt dus geen inhoudelijke toetsing plaats.

Uiterlijk 28 juli 2015 wordt de kandidatenlijst bekendgemaakt en gepubliceerd op onze website.

Heb je vragen of wil je eerst meer informatie over de kandidaatstelling? Neem dan contact op met Mirjam van Dootingh, directeur, via mvdootingh@nvgzp.nl of via 030 6868777.

Meer informatie over de verkiezingen? Klik hier

Terug naar overzichtspagina dossier verkiezingen Ledenraad NVGzP 2015