Kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen tijdelijk ook hoofdbehandelaar

06-09-2013


Anneloes van Baar

Maandag 2 september 2013 liet de Minister van VWS het volgende weten:

“De(ze) laatste brieven en de terugkoppeling die ik van het gesprek met de NVO heb gehad, hebben mij doen besluiten tevens de orthopedagogen-generalist (OG) en de kinder- en jeugdpsychologen hoofdbehandelaar te laten zijn in de generalistische basis GGZ. Dit totdat er overheveling plaats zal vinden van de jeugd-GGZ naar de gemeente. Orthopedagogen-generalist en kinder- en jeugdpsychologen zijn met name werkzaam in de jeugd-GGZ, op dat gebied hebben zij ook specifieke expertise, die BIG-geregistreerde hoofdbehandelaren niet hebben.”

Hè??!!

Weet onze Minister niet dat er BIG-geregistreerde GZ-Psychologen zijn die een K&J opleidingsvariant hebben gedaan????

Ik kan het eigenlijk niet geloven…. – en NIP en NVO hebben er voor gekozen dat niet duidelijk te maken.

Een van mijn eerste opmerkingen nadat ik dit bericht gekregen had, was (toegegeven, een tandvlees reactie, maar een hoofdopleider in de GZ-K&J opleiding, wellicht te vergeven!): NIP en NVO hebben de GZ-K&J psychologen daarmee in de kou laten staan. Mijn berichtgeefster reageerde onmiddellijk en gaf aan dat het het NIP en NVO er om ging dat de OG-ers en de kinder- en jeugdpsychologen OOK hoofdbehandelaar moesten zijn en dat de GZ-psychologen immers als zodanig al aangewezen waren.

Nou ja, los van de onwetende en onwetend gehouden (!) Minister wordt hier wordt nu expliciet en formeel gesteld dat de orthopedagoog-generalisten en de Kinder- en jeugdpsychologen die niet-BIG geregistreerd zijn dezelfde kwaliteit van zorg kunnen leveren als de GZ – K&J-psychologen. Laat ik nu niet te moeilijk doen en gewoon stellen dat dat zeker in individuele gevallen best zo kan zijn. Er zijn immers wel degelijk eisen geformuleerd waar OG-ers en Kinder- en Jeugdspsychologen- NIP aan moeten voldoen. En we hebben ook een EVC traject voorgesteld dat zeker mede gericht was op deze groepen.

Maar het staat ook buiten kijf dat de huidige opleidingsstructuur van de GZ opleiding mèt de beide varianten in accent op de verschillende leeftijdsgroepen, Volwassenen en Ouderen en Kinder- en Jeugd, en mèt de geregelde visitatie van opleidingsplaatsen en aandacht voor werkbegeleiding van de ‘gezellen’ door ervaren ‘meesters’,  meer borging biedt voor de kwaliteit van zorg, die daarmee dan tot de BIG registratie met bijbehorende kenmerken leidt.

Iedereen zal het met elkaar eens zijn dat het uiteindelijk het belangrijkste is, dat er goede kwaliteit van zorg geleverd kan worden aan kinderen en gezinnen met problemen. Een goede opleiding borgt die kwaliteit van zorg en de BIG registratie wordt in Nederland gebruikt om weer te geven dat een opleiding die als zodanig erkend is, voltooid is.

Prof dr Anneloes van Baar is hoofdopleider GZ K&J, stichting PO-GGZ Utrecht en hoogleraar Child and Adolescent Studies, Universiteit Utrecht