Ken jij als piog of gios je rechten en plichten?

24-06-2020

Ben jij in opleiding tot gz-psycholoog of in opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog? Wist je dat:

De docent zijn/haar oordeel over een toets (schriftelijk of op andere wijze afgenomen) dient vast te stellen binnen 30 dagen na de dag waarop deze is afgenomen en de psycholoog in opleiding tot gz-psycholoog (Piog) of gz-psycholoog in opleiding tot specialist (Gios) over de uitslag dient te berichten? En dat je als Piog/Gios een bezwaarschrift kan indienen bij de examencommissie tegen een door de hoofdopleider, praktijkopleider of een docent genomen besluit?
En zo zijn er nog tal van beleidsregels over je opleiding.

Goed om te weten waar je recht op hebt
Herken je dat je eigenlijk niet zo goed op de hoogte bent van je rechten (en plichten) als opleideling? Voor mij geldt dat in ieder geval wel. Je wordt aangenomen en je bent zo blij met je plek dat je misschien weinig oog hebt voor datgene waar de opleidingsinstelling of praktijkinstelling ook aan moet voldoen voor jou. Ik hoorde bij introductiedagen vooral wat ik moest doen en wat mijn verplichtingen waren. Toch is het goed om ook te weten waar je recht op hebt. Dit staat in het Onderwijs- en Examenregeling (OER). Elke opleidingsinstelling, in welke regio dan ook, dient zich aan dezelfde, vooraf bepaalde, regels te houden.

OER tijdens je opleiding
In april van dit jaar schreef Martin Izaks, lid van de Kamer Opleidingen, een blog over de wisselende naleving van de OER door de verschillende opleidingsinstellingen. Op basis van het aantal reacties leek het of de OER niet zo leeft bij opleidelingen. Een gemiste kans, denken wij, want hoewel je bij de start van de opleiding er misschien niet zo mee bezig bent, kan er van alles tijdens je opleiding gebeuren (zwangerschapsverlof, vertraagde toetsuitslagen, gemiste dagen etc.). Dan is het wel zo prettig als je weet waar je kan vinden hoe er mee omgegaan hoort te worden.

Wij zijn erg benieuwd wat ervoor zorgt dat de OER mogelijk niet zo bij jou leeft? Vul de poll in en laat het ons weten!

Lidwien ten Brink
gz-psycholoog i.o. tot specialist