Kamer Specialisten

De kamer Specialisten van de NVGzP streeft naar flexibiliteit en daadkracht naast een sterke focus op de inhoudelijke kwaliteit. Doel van de kamer Specialisten is deze zichtbaarheid vast te houden en mee te nemen in de ontwikkelingen die er landelijk spelen, zoals de generieke functiebeschrijving, functiewaardering, lidmaatschap van de medische staf en de nieuwe beroepenstructuur. De komende tijd zullen we jullie op de hoogte houden van deze ontwikkelingen en zoeken we elkaar op ter ondersteuning hierin.

Visie kamer Specialisten

‘door de versterking van de positie van de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog, wordt een inhoudelijk waardevolle bijdrage geleverd aan de psychologische patiëntenzorg in Nederland.’

Missie kamer Specialisten

 • De versterking van de positie van de psychologisch specialisten.
 • De behartiging van de belangen van de psychologisch specialisten.
 • Verbetering van zorg vanuit het adagium ‘Juiste zorg door de juiste professional’

Speerpunten voor 2020

Het hoofddoel van de kamer is het verbeteren van de kwaliteit van de geestelijke gezondheid door een sterkere positionering van het beroep klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog als een aan medisch specialisten gelijkgesteld beroep. De speerpunten voor 2020 zijn:

 • maken van een generieke functiebeschrijving voor psychologisch specialisten, die aansluit bij de sterke ontwikkeling van de functie in de afgelopen jaren;
 • a.v. de nieuwe functiebeschrijving pleiten voor inschaling in schaal 75;
 • klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog onderdeel van de medische staf;
 • duidelijk beroepengebouw;
 • de juiste werkzaamheden door de juiste professional, waarbij o.a. aandacht voor de taken van de klinisch (neuro)psycholoog, bijv. in de voordeur, bij crisistaxaties, bij vastgelopen behandeling;
 • elke psycholoog, werkzaam in de gezondheidszorg, is BIG-geregistreerd.

Naast doelen op de korte termijn, wil de kamer vorm geven aan de gezondheidszorg in de toekomst. De ontwikkelingen in het beroepenveld en het financieringsstelsel zullen gevolgen hebben voor de positionering van het vak van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog en wij willen hier als kamer specialisten een actieve bijdrage aan leveren.

Voor meer informatie over onze acties van het afgelopen periode, bekijk dan o.a. de nieuwsbrieven van onze kamer en de resultaten van de enquête die gehouden is onder psycholoog specialisten uit 2018. Voor meer informatie over de plannen van 2020, kun je ons jaarplan inzien.

Mis je nog zaken of heb je vragen over de kamer Specialisten, dan kun je mailen naar kamerspecialisten@nvgzp.nl

Actuele samenstelling

 1. voorzitter: drs. Boukje Lobbrecht, klinisch psycholoog
 2. lid: drs. Ruthie Werner, klinisch psycholoog
 3. lid: dr. Esther van den Berg, klinisch neuropsycholoog
 4. lid: drs. Joke Nuchelmans – Wijnen, klinisch psycholoog
 5. lid: drs. Femke Kuipers, gz-psycholoog, in opleiding tot klinisch psycholoog

Documenten

Jaarplan 2021
Resultaten survey psychologisch specialisten januari 2020 – Samenvatting op hoofdpunten
Nieuwsbrief september 2019
Uitslag poll ‘overweeg je de opleiding tot KP of KNP’? – juni 2019
Resultaten 2018 vragenlijst psychologisch specialisten