Kamer Specialisten

Kamer Specialisten

Actuele samenstelling
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

drs. Boukje Lobbrecht (voorzitter)

klinisch psycholoog

dr. Esther van den Berg

klinisch neuropsycholoog

dr. Annemiek van Dijke

klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog

drs. Femke Kuipers

klinisch psycholoog

drs. Saskia Giskes

gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog

drs. Laura Schellekens

klinisch neuropsycholoog

dr. Fleur Kraanen

klinisch psycholoog

drs. Leonien Rigterink

klinisch psycholoog
Netwerkleden
  1. drs. Carlos Croes, klinisch psycholoog
  2. drs. Joke Nuchelmans – Wijnen, klinisch psycholoog
  3. drs. Marjon Seriese, klinisch psycholoog

 

Visie kamer Specialisten

De psycholoog specialist kenmerkt zich door het tonen van klinisch leiderschap en het streven naar kwalitatief goede zorg die toekomstbestendig is. Als verbindende professional draagt de specialist bij aan samenwerking in alle aspecten van de zorg waarbij binnen de complexe problematiek de cliënt centraal staat. De kwaliteit wordt geborgd door wetenschap te verbinden met de praktijk. Innovatie en het betaalbaar houden van de zorg zijn daarbij belangrijke elementen.

Missie kamer Specialisten
  • Het versterken van de positie van de psychologisch specialisten.
  • De belangenbehartiging van de psychologisch specialisten.
  • Verbetering van de zorg vanuit het adagium ‘Juiste zorg door de juiste professional’

De kamer kenmerkt zich door een proactieve stijl die verbindend is en resultaatgericht. Zowel richting stakeholders als naar het netwerk van leden

 

Wie zijn we?

De kamer Specialisten van de NVGzP is het enige landelijke gremium dat zich specifiek inzet voor de belangenbehartiging en ontwikkeling van de positie van de k(n)P-ers in brede zin. Een belangrijk doel is om te zorgen voor een stevige, zichtbare en herkenbare positie van de specialist in de psychologische zorg. Deze specialist heeft een verbindende rol, gericht op samenwerking met andere professionals in de zorg en met een eigen signatuur.

Hoe zijn we actief?

Vanuit deze visie zijn wij actief op verschillende niveaus. Op landelijk niveau zijn wij zowel participerend (bijvoorbeeld in cao-onderhandelingen) als signalerend t.a.v. de positie van de specialist. Dit heeft o.a. geresulteerd in een generieke functieomschrijving. Daarnaast zijn we actief op instellings- en individueel niveau om de zichtbaarheid van specialisten te vergroten. Je kunt dan denken aan het creëren van een netwerk van specialisten, sparring partner t.a.v. positionering binnen de organisatie, aanspreekpunt voor zorgen vanuit instellingsvakgroepen en het doen van landelijke enquêtes.

Een greep uit onze doelen voor 2022

Voor 2022 heeft de kamer zich een aantal doelen gesteld. Zo wil de kamer verder werken aan de profilering en positionering van psychologisch specialisten door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van exposure op sociale media met behulp van het delen van filmpjes, blogs, vlogs, meningen en bijeenkomsten vanuit persoonlijke accounts van psychologisch specialisten die een mediatraining krijgen in mei 2022.

Daarbij horend is de doorontwikkeling van passende arbeidsvoorwaarden voor psycholoog specialisten van belang zoals vergoeding voor nascholing conform AMS en de borging van de specialist in medische of professionele staven. Ook verbindt de kamer zich aan het input geven voor het verbeteren van de kwaliteit van specialismes. Hierbij kun je denken aan de herregistratievoorwaarden en de beroepenstructuur psychologische zorg. In 2022 wil de kamer een stap maken in het verbinden van psychologisch specialisten in een landelijk netwerk voor consultatie en expertise. Het voornoemde is een greep uit de doelen voor 2022. Een uitgebreid overzicht vind je in ons jaarplan 2022 onderaan deze pagina bij documenten.

Meer weten

Wil je meer weten over ons, onze acties en missie en visie, bekijk dan de berichtgeving vanuit de kamer (nieuwsbrieven, resultaten enquêtes, jaarplan) op deze site. Ook kun je ons altijd mailen op kamerspecialisten@nvgzp.nl. Wij zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen, signalering en ideeën.

Beroepsprofielen
  • Klik hier voor een uitgebreid profiel van de klinisch psycholoog, met portretten van klinisch psychologen in verschillende werkgebieden.
  • Klik hier voor een uitgebreid profiel van de klinisch neuropsycholoog, met portretten van klinisch neuropsychologen in verschillende werkgebieden.
Documenten