Kamer GZ-psychologen

Welkom bij de kamer GZ-psychologen!

Wie zijn wij?
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Dr. Marlies Brouwer (voorzitter)

Postdoc | GZ-psycholoog bij Amsterdam UMC

Drs. Francien Engelhard

GZ-psycholoog, hoofd zorgontwikkeling bij Parlan Jeugdhulp

Drs. Barbara de Valck

GZ Psycholoog / Regiebehandelaar, Senior Schematherapeut en Cognitief Gedragstherapeut VGCT

Drs. Daphne Looije

GZ-psycholoog i.o.t. Klinisch Psycholoog bij het LUBEC

Drs. Evelyne Bliekendaal

GZ-psycholoog - Samen met Kinderen en Jongeren - Autisme specialist - CGT - EMDR - Schematherapie
Missie kamer GZ-psychologen

Als kamer GZ-psychologen zetten wij ons met enthousiasme in voor ons mooie vak. Wij staan voor een goede positie van de gz-psycholoog binnen de diverse organisaties en sectoren waar gz-psychologen werken. In diverse gremia behartigen wij de belangen van de gz-psycholoog.

We hebben een actieve inbreng bij diverse werkgroepen en commissies inzake:

 • Kwaliteit van psychodiagnostiek (landelijke richtlijn);
 • Kaders en voorwaarden herregistratie-eisen diagnostiek en behandeling;
 • Ontwikkelingen rondom de psychologische beroepenstructuur;
 • het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV);
 • Cao GGZ;
 • Positie van de gz-psycholoog in het werkveld.

Vanuit de kamer GZ-psychologen willen we een actief platform bieden, hulpmiddelen aanbieden en collectief expertise opbouwen.

 

Zijn er binnen jouw werk zaken waar je tegenaan loopt, zoals rechten en plichten van een gz-psycholoog of zijn er onderwerpen die in jouw ogen relevant zijn voor behandeling binnen onze kamer? Dan horen we graag van je via onderstaand mailadres!

Acties Kamer GZ-psychologen voor 2022
 • Belangenbehartigen van gz-psychologen binnen het werkveld, door o.a. als gesprekspartner deel te nemen aan overleg bij de uitvoering van het programma APV en bij cao-onderhandelingen waar dat nodig is.
 • Leden middels een nieuwsbrief informeren over belangrijke thema’s die spelen in het werkveld van een gz-psycholoog, zoals het Zorgprestatiemodel, Kwaliteitsstatuut, APV en verdere wet- en regelgeving.
 • Belangenbehartigen van gz-psychologen in relatie tot de fusie-intentie van de NVGzP en het NIP.

Aandacht genereren voor belangrijke wetenschappelijke inzichten en nieuw onderzoek.

Contact

De kamer GZ-psychologen bestaat uit gz-psychologen, werkzaam in de GGZ, Kind en Jeugdsector evenals in het academisch onderzoek. Wordt jouw werkveld nog niet vertegenwoordigd in de kamer GZ-psychologen en word je enthousiast om een actieve rol te spelen in de missie van de kamer? Neem dan contact op via: kamergz-psychologen@nvgzp.nl.

 

Documenten:

 • Jaarplan 2022
 • Resultaten vragenlijst kamer GZ-psychologen, maart 2022