Inkoop van Basis GGZ op kwaliteit – kunnen verzekeraars dat?

08-09-2015


Sophie van Kan

Het is dit jaar in het inkoopbeleid van bijna iedere verzekeraar terug te lezen: de wens om GBGGZ in te kopen op basis van kwaliteit. Maar kunnen verzekeraars beoordelen wat kwaliteit is? En wat kan de beroepsgroep zelf doen?

De manier waarop de verzekeraars willen inkopen op kwaliteit verschilt. Enerzijds stellen verzekeraars minimale inkoopvoorwaarden: u moet daaraan voldoen om überhaupt voor een contract in aanmerking te komen. Voorbeelden zijn voldoen aan wet- en regelgeving of deelname aan intervisie. Anderzijds gelden tariefvoorwaarden: als u daaraan voldoet komt u in aanmerking voor een hogere vergoeding. Voorbeelden zijn aansluiting bij het ‘Keurmerk Basis GGZ’ of samenwerking met andere zorgaanbieders.

Verzekeraars zeggen deze voorwaarden te gebruiken om een basisniveau aan kwaliteit zeker te stellen resp. een ‘incentive’ te geven voor om kwaliteit te verbeteren. ‘Transparantie’ en ‘kwaliteit inzichtelijk maken’ zijn daarbij termen die veel terugkomen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door u te verplichten om te ROMmen, klantervaringen te meten en mee te werken aan gegevensuitvragen en monitors van verzekeraars. Een bos waar u wellicht de bomen niet meer doorheen ziet. De zorgverzekeraars willen deze transparantie omdat zij van mening is dat op deze wijze kwaliteit inzichtelijk gemaakt kan worden.

Wat is kwaliteit?

Iedereen zal achter het streven naar kwaliteit staan. Maar kunnen en moeten verzekeraars vaststellen wat kwaliteit is? En in hoeverre is de manier waarop zij dat proberen steekhoudend? Kwaliteit laat zich niet alleen vangen in bedrijfsvoering, randvoorwaarden en administratie. Voldoen aan wet- en regelgeving spreekt voor zich, maar zegt weinig over kwaliteit. Samenwerken kan bijdragen, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Inzichtelijk maken van behandeluitkomsten en klantervaringen kan een stimulans zijn tot verbetering, maar dat hoeft niet. Klantervaringen zijn subjectief en niet altijd betrouwbaar. Een psycholoog die niet aan (al) deze voorwaarden voldoet kan hele goede zorg leveren. Andersom kan een psycholoog die wel aan al deze voorwaarden voldoet zorg van mindere kwaliteit leveren.

Inhoud: zaak van zorgverleners, niet van verzekeraars

Randvoorwaarden en praktijkorganisatie zijn belangrijk en kunnen zeker een bijdrage aan kwaliteit leveren, maar kwaliteit is bovenal een zorginhoudelijk begrip: de relatie met de cliënt speelt mee, de soort en vorm behandeling die wordt ingezet en de expertise van de behandelaar. Hierin lijkt geen rol voor een verzekeraar weggelegd: die rol moeten het veld, de beroepsbeoefenaren en beroepsverenigingen zelf oppakken. Daar wordt al hard aan gewerkt, ook in de GBGGZ. Als zorgmakelaar moedigen wij dat aan, want als het veld een eenduidig standpunt laat zien, kan daarmee voorkomen worden dat zorgverzekeraars allemaal eigen criteria gaan verzinnen. Dat levert versnipperde voorwaarden op die – zeker als deze voor iedere zorgverzekeraar weer anders zijn – niet goed zijn uit te voeren. Anderzijds moet een door een beroepsgroep te formuleren uniforme norm wel de realiteit beschrijven van kwalitatief goede zorg en niet een utopie. Voorkomen moet worden dat een te hoge norm door zorgverzekeraars wordt geadopteerd als de norm waar een ieder geacht wordt aan te voldoen.

Als zorgmakelaar brengen wij de administratieve lasten door (onder andere) ‘inkopen op kwaliteit’ onder de aandacht, en proberen we deze te beperken en zoveel mogelijk tussen zorgverzekeraars te uniformeren. Beter is het indien beroepsverenigingen samen met zorgverzekeraars tot een vergelijk kunnen komen over één norm voor kwaliteit. Dan kunnen verzekeraars daarbij aansluiten en hoeven zij geen eigen normen te stellen.

Mr. Sophie van Kan is advocate en zorgmakelaar, verbonden aan Eldermans|Geerts. Het Team Zorgmakelaar GGZ van Eldermans|Geerts begeleidt 500 aanbieders in de GGZ bij de contractering met zorgverzekeraars.

Klik hier voor meer informatie over de diensten van de zorgmakelaar. NVGzP-leden krijgen 15% korting op de diensten van de zorgmakelaar.