In het hol van de leeuw?

06-04-2014


Koen van der Avoort

Het zal niemand ontgaan zijn dat er in GGZ land de laatste periode veel ongenoegen heerst. Ongenoegen over overheidsbeleid, NZA regelgeving en last but not least, ongenoegen over de zorgverzekeraars.  In het debat gaat de nuance vaak verloren en niet zelden laten GGZ professionals en zorgverzekeraars zich vangen in een polariserend wij/zij denken.  Het behoeft geen betoog dat een dergelijke opstelling tussen partijen vaak weinig constructiefs oplevert. 

Anders

Dat het ook anders kan, blijkt uit het initiatief van donderdag 3 april. Die namiddag vond in Houten op het kantoor van zorgverzekeraar ONVZ een informeel overleg plaats tussen psychologen namens de LVE en de NVGzP, en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars ONVZ/ ASR verenigd in  Multizorg VRZ. Het gesprek werd geleid door Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en netwerken van de VVAA. Onder zijn enthousiaste leiding verliep de bijeenkomst in een goede sfeer en kon over en weer goed en duidelijk uiteen gezet en besproken worden welke aspecten  een rol (zouden moeten) spelen in het samen opbouwen van een goed werkende GGZ. Onderwerpen die in dit kader aan bod kwamen waren reflectie over het inkoopbeleid in de GGZ, en het uitwisselen van verschillende visies op begrippen als ‘transparantie’, ‘kwaliteit van zorg’,   ‘gepast gebruik van zorg’.  Zelfs de rol van de NZA werd niet onbesproken gelaten.

Vragen

Want wat is kwaliteit van zorg eigenlijk? Degenen die de diverse voorwaarden van zorgverzekeraars van de afgelopen jaren onder ogen  heeft gehad heeft ervaren dat daar heel verschillende opinies over heersen. Zijn het de openingstijden van je praktijk en het aantal dagdelen dat die open is? Of dat je een vooraf bepaalde samenstelling van verschillende problematieken blijft behandelen,  of je juist specialiseert – zoals in de ziekenhuizen nu een issue is. Of ligt het op het vlak van adequate opleiding,registratie en bijscholing van professionals en werken volgens bepaalde academische principes?

En wat is transparantie? Is het een benchmarkingsmodel van de SBG doorontwikkelen, of gewoon aanspreekbaar zijn op je professioneel handelen en werken volgens de richtlijnen? En wat is gepast gebruik van zorg, is dat te bereiken door classificaties van vergoeding uit te sluiten zoals de NZA doet, een zorgverzekeraar die voorschrijft hoe je tot een indicatiestelling overgaat (zoals Achmea met Mirro) of gaat het om het behandelen van ziekten en waarden als kwaliteit van leven en is het labeltje wat je eraan hangt minder relevant?

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het meest waardevol van de avond is wellicht het bij aanwezige partijen gegroeide bewustzijn dat een visie op goede zorg niet iets is wat je aan een ander kan opleggen. Je hebt die ander immers nodig voor het leveren ervan. Het is ook niet iets dat je vanuit het perspectief van de professional eenzijdig kan afdwingen, de tijd dat ‘de dokter weet wat goed is’ ligt ook achter ons. Goede zorg moet, daar waren de partijen het over eens, geformuleerd worden vanuit een gemeenschappelijkheid. Een trias van zorgverzekeraar, zorgaanbieder en zorgvrager. De ingewikkelde klus van het integreren van economische waarheden zoals schaarste en allocatieproblematiek  met professionele normen en waarden en dit alles draaiende om de zaak van de patiënt is geen licht karwei. Het initiatief van deze avond, in ‘het hol van de leeuw’, is dan ook te prijzen en verdient navolging.

Koen van der Avoort is klinisch psycholoog en werkt als vrijgevestigde in Breda. E-mail: info@psychologenpraktijkdebaronie.nl

3 thoughts on “In het hol van de leeuw?

 1. Dag Koen,
  Door omstandigheden moest ik helaas verstek laten gaan voor de bijeenkomst van 03 april. Erg mooi om van jou te horen dat we dit daadwerkelijk kunnen zien als een initiatief om vanuit het gemeenschappelijk belang met elkaar in plaats van tegen elkaar te praten over hoe het zou moeten. Hopelijk meer en intensiever vervolg.
  Robert Collee, Directeur Zorggroep Ars Curae

 2. Hallo Koen,
  Ik heb bij de verzekeraars veel positieve reacties gekregen op de bijeenkomst en jouw blog. Het is goed om de werelden van zorgaanbieders en verzekeraars bij elkaar te brengen. Dit soort sessies dragen daar aan bij. Het wordt in elk geval een mooie uidaging om jullie suggesties te verwerken ins ons inkoopbeleid. Overigens heb ik vorige week geen brullende leeuwen gezien!
  Jacco Visser
  manager zorginkoop GGZ Multizorg VRZ

 3. Hallo Koen,

  ik vind dat je in je blog een heel goed beeld hebt geschetst van deze bijeenkomst, waar ik ook bij aanwezig mocht zijn. Dit is in ieder geval een groep verzekeraars die open staat voor andere invalshoeken en voor een dialoog. Het helpt mij om een meer genuanceerd beeld te vormen van verzekeraars. Hopelijk volgen er meer soortgelijke initiatieven…want nu wij levend uit het hol van de leeuw gekomen zijn hoop ik ook, dat nu er 1 schaap over de dam is, er meerdere zullen volgen….!

  Lucie Schermers

Comments zijn gesloten