Meer in de media

16-03 GGZ-zorgbestuurders gesommeerd te stoppen met aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan SBG, 15-03 Innovatiefonds stelt geld beschikbaar voor vroegtijdige aanpak psychische klachten, Nieuwsbrief FBZ | maart 2018, 14-03 Actieprogramma Werken in de Zorg, Jeugdzorg 2011-2016, TOPGGz keurmerken toegekend, ‘Kabinet moet topverdiener zorg op het matje roepen’, Honderden miljoenen voor zorgpersoneel, 13-03 VU Magazine: dit is dus een narcistische baas, Symptomen neurotisch gedrag genetisch verschillend, Kinderpsychiater: “ADHD begeleiding kan in de huisartsenpraktijk”, Persbericht LVVP: vrijgevestigde ggz-aanbieders selectiever bij contractering, GGZTotaal – Het e-magazine voor de GGZ, Inspectiebezoek IGJ, CBS: Jeugdwet maakt jeugdzorg niet goedkoper, 12-03 Personeelstekort in zorg neemt toe, Uniforme Productiemonitor 2018, Ervaringsdeskundigen van partnergeweld werken met Radboudumc aan app SAFE, NPO 3 ruim maand lang in teken van jongeren en depressie, 09-03 AMC en VUmc fuseren formeel op 7 juni, Brede coalitie sluit pact om ouderenzorg te verbeteren, Nieuwe richtlijn dementie moet leiden tot betere kwaliteit van leven, 08-03 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet, Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet, Zorggroep Solis en Dimence slaan handen ineen, Bruins en Ollongren willen topinkomens zorg alsnog aanpakken, 07-03 ‘Nederlandse zorg heeft digitale afslag gemist’, Goede voorbeeelen Accare en GGZ NHN/Triversum belicht op website VNG, Rapport ‘Zicht op de Wmo 2015’, 8 tips voor betere keukentafelgesprekken, Arbocatalogus Gehandicaptenzorg, ‘Betere bescherming voor psychisch gestoorde verdachten’, 06-03 The Lancet Psychiatry Commission on psychological treatments research in tomorrow’s science, ‘Betrek burger bij keuzes over zorg’, Overnames in de zorg stijgen naar record, Nationale Zorgnummer app, ‘Aandacht moet verschuiven naar voorkomen van zorg’, 05-03 Zorginkoop: groeiende kloof tussen praktijk en beleid, Zorghuis: ‘Zorgverzekeraars betalen minder dan ze in polis zeggen’, Dwangopnames toegenomen tot recordaantal, Nieuwsbrief TOP opleidingsplaatsen maart 2018, Aantal dwangopnames in psychiatrie gestegen, 02-03 Zorgverzekeraars verliezen grip op aanbieders zonder contract, zorg wellicht duurder, Schakelteam Personen met Verward Gedrag stimuleert gebruik Crisiskaart, 01-03 Overhead daalt ondanks uitdijende bureaucratie, Nieuwsbrief Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz 26 februari 2018, Ggz-aanbieders kunnen wachttijdgegevens geautomatiseerd aanleveren, 28-02 GGZ-instelling deelt zonder toestemming gegevens met omstreden databank, 27-02 BHC-expert professor Robert S. Kaplan komt naar Nederland, ‘Vaste eigen bijdrage Wmo gaat ten koste van doelmatigheid’, Studenten gaan gezondheidsapps testen in nieuw lab, ‘Hogere salarissen zorgpersoneel door krappe arbeidsmarkt’, Zorginstituut stimuleert gebruik uitkomstdata bij samen beslissen, NZa brengt meldingen en vragen in kaart, 26-02 Jeugdzorg roept gemeenteraden op tot aanpak knelpunten, Tbs’er stak medewerker kliniek zonder reden dood, Rotterdam duwt gezin te veel bij jeugdhulp, 23-02 Nieuwe generieke module biedt praktische tools bij vroege opsporing psychische klachten, Nieuwe generieke module suïcidaal gedrag benadrukt: maak contact, Korrelatie gaat verder als MIND Korrelatie, UMC Utrecht plaatst psychiatrisch verpleegkundige op SEH, Minister mikt op snellere verantwoording zorgkosten, Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd, Rapport ‘scheiden en de kinderen dan’, 22-02 Politie bouwt vervoer van ‘verwarde personen’ verder af, Staatssecretaris initieert ICT-versnellingsprogramma voor de ggz, Onderzoek laat zien: slecht imago antidepressiva is onterecht​, Instroomplaatsen GGZ opleidingen 2019, 21-02 Denk mee over een nieuwe VR-toepassing voor de FGGZ!, Pgb-stelsel komt maar niet los van complexiteit, Gemeente schiet in eigen voet met strenge zorginkoop, 20-02 Studie bevestigt dat Neurofeedback op lange termijn voordeel biedt voor kinderen met ADHD, Bloed- en urinetest voor autisme komt stap dichterbij, Depressie leidt tot ander gebruik van taal, Nieuwsbrief ZonMw februari 2018, Nieuwe reeks: Effectieve ondersteuning bij vechtscheiding, Mini-enquête over schade na ontgroening, CAO GGZ 2017-2019 algemeen verbindend verklaard, Voor alle vrijgevestigde GGZ-professionals, 19-02 Gemeente harkt te veel persoonsgegevens binnen, Voor laagdrempelige en oplossingsgerichte psychologische zorg naar de POH-GGZ, Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen februari 2018, 17-02 Kamerbrief over e-health en gegevensuitwisseling in de ggz, 16-02 ‘Onbegrepen gedrag drukt op verpleeghuizen’, Ook psychiaters steunen aangifte tegen tabaksindustrie, Behandeling negatieve symptomen psychose, Zorg voor één op de vier mensen in psychische crisis niet toereikend, Factsheet voor gemeente over generieke module Ernstige psychische aandoeningen, Cathy van Beek wordt VWS-kwartiermaker duurzame zorg, 15-02 ‘Nieuwe Wmcz bevat fundamentele verslechteringen’, Nieuwe kwaliteitsstandaarden beschrijven: wat is goede jeugdhulp?, Zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders werken samen aan horizontaal toezicht, Bias in de psychiatrie leidt tot overschatting van antidepressiva, Mantelzorgers en hulpvragers positief over parttime verpleeghuis, Leer van calamiteiten. Kies voor daadkrachtig, deskundig en onafhankelijk onderzoek., 14-02 Burn-outklachten bij 20 procent van de vrouwen tussen 25 en 35, 13-02 Naming and shaming in de zorg, Onderzoek: basis-ggz kan zorg 260 miljoen euro besparen, Bestuursvoorzitter verlaat GGZ Rivierduinen voor OM, UvA-hoogleraar vertelt over toekomst kunstmatige intelligentie, Zorgaanbieder kan meer leren van klachten, NZa rapport wachttijdenprojecten, 12-02 Nieuwe infographic tegen stigma, 08-02 Monitor Wkkgz, 07-02 12 technologische ontwikkelingen in de zorg, Moodcamp brengt Nederland in beweging om depressie bespreekbaar te maken, Lange doorlooptijd adviezen is zwakte Gezondheidsraad, Engels model kan leiden tot extra instroom geneeskundige ggz, 06-02 Zandvest maakt ADHD’er rustig: ‘Ze krijgen continu een stevige knuffel’, Ook aangifte verslavingszorg tegen tabaksindustrie, Zorgaanbieders zijn positief gestemd over omzet en investeringen, Nieuwe generieke modules beschrijven: wat is goede jeugdhulp?, Factsheet landelijke toegang maatschappelijke opvang en beschermd wonen, 05-02 Reactie op de brief van Kinderen-Ouders-Grootouders inz. Jeugdwet art. 3, 03-02 Onderzoek naar gebruik MDMA tegen stressstoornis na trauma, 02-02 100 Jaar GGzE: van ‘gesloten enclave naar open en inspirerende community’, 01-02 Kostenonderzoek langdurige zorg – NZa, Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming beschikbaar, 31-01 Reacties op tussenevaluatie jeugdwet – échte transformatie moet nog komen, Taperingstrips – afkicken van antidepressiva moet vergoed worden, Nieuwsbrief ZonMw – jeugd januari 2018, 30-01 Vroegere signalering en behandeling van autisme wenselijk, Rapport Eerste evaluatie Jeugdwet, 29-01 Terughoudenheid bij huisartsen voor herhaalrecepten gespecialiseerde ggz-medicatie, TOP-opleidingsplaatsen: nieuwsbrief 26-01-2018, 26-01 Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen januari 2018, 25-01 GGZ Standaarden – Dé online database met alle zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules., 24-01 Nieuwsbrief medische vervolgopleidingen in de GGZ, 22-01 Organiseer je in netwerken en maak ketenzorg echt effectief, Nieuwsbrief ZonMw, januari 2018, 19-01 Nieuwsbrief ZonMw januari 2018, 12-01 Laura Kunst wint Publicatieprijs van de Psycholoog, 29-12 Macrobeheersinstrument voor geneeskundige GGZ 2018 (NZa), 28-12 Voortgangsrapportage ‘wachttijden in de ggz’ (NZa), Mooie plannen leiden nog niet tot kortere wachttijden ggz, 27-12 nieuwsbrief NZa over de dbc-systematiek in de ggz, 22-12 Uitspraak tuchtcollege, Motie over ROM-data, Betoog staatssecretaris Blokhuis begrotingsbehandeling VWS, 21-12 Nieuwsbrief GGZ ZonMw december 2017, Rapport ‘Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel 1)’, Menzis: veranderingen in 2018, 19-12 Herregistratie op basis van scholing (Periodiek Registratie Certificaat), GGZ Totaal: jaaroverzicht 2017, 18-12 Vooraankondiging internetconsultatie wetsvoorstel m.b.t. beroepenregulering in de gezondheidszorg., 14-12 Verslag Algemeen Overleg GGZ tweede kamer d.d. 29.11.17, 11-12 GGZ Totaal, december 2017, 08-12 Staatssecretaris Blokhuis op NKO-festival; reden tot een feestje!, 05-12 Kamerbrief: Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector, Kamerbrief: Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel, 04-12 (Ont)regel de zorg; schrapconferentie VvAA 18-11-2018, TOP-opleidingsplaatsen; nieuwsbrief 30-11-2017, 01-12 Staatssecretaris Blokhuis (VWS) start gespreksrondes over Nationaal Preventieakkoord, NZa publiceert handvatten voor goede administratie in verpleging en verzorging, 30-11 Brief naar Tweede Kamer over terugdringen wachtlijsten jeugd, 29-11 Kamerbrief over stand van zaken instroom GGZ in Wlz, Kamerbrief GGZ-DBC en positie psychodiagnostisch werkenden, 24-11 Mood and Resilience in Offspring (MARIO), 20-11 NZa wil ruimte voor samenwerking en nieuwe bekostiging, 17-11 Week tegen de kindermishandeling: 20 t/m 26 november, Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd 2017, 14-11 Heleen Geubbels over slaapstoornissen, 13-11 Menzis erkent fout bij normatief uurtarief, 20-10 Call for abstracts for the IFP 2018, June 7-9, 19-10 Onderzoek naar vacatures voor vijf GG-beroepen en psychiaters. Doet uw organisatie mee?, 18-10 Ggz-aanbieders publiceren kwaliteitsstatuut op website, 16-10 Rapport IGZ inzake melding suïcides, Brief minister inzake melding suïcides, 13-10 Samenvatting regeerakkoord, relevant voor de GGZ, Regeerakkoord 2017-2021, 11-10 Tussentijdse rapportage schakelteam voor personen met verward gedrag, 09-10 Beantwoording kamervragen; 1 op de 3 bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg, 06-10 Monitorrapportage ‘stand van het land’ goed werkende aanpak personen met verward gedrag, 05-10 Nieuwsbrief Zinnige Zorg, 04-10 Antwoorden kamervragen over onrust over het aantal opnameplekken in de ggz, mensen met ernstige psychische aandoeningen en crisisdiensten, App moet terugval bij depressie voorkomen, 02-10 Budget jeugdzorg in veel gemeenten nu al op, Arts moet terughoudend antipsychotica voorschrijven, 27-09 Antwoorden kamervragen ontevredenheid DBC-systematiek, Nieuwsbrief i-Sociaal Domein, september 2017, Behandelstops en contracteerproblemen in de GGZ alsmede in de wijkverpleging, 26-09 Definitieve tekst cao-afspraken nieuwe Cao GGZ, 25-09 Kritisch artikel zorgclustermodel, Rijksbegroting 2018: korte analyse voor de ggz, Nieuwsbrief GGZ ZonMw; september 2017, 22-09 Kamer akkoord met bevriezen eigen risico,In de media archief 2015-2016
In de media archief 2013-2014