Meer in de media

12-01 Laura Kunst wint Publicatieprijs van de Psycholoog, 29-12 Macrobeheersinstrument voor geneeskundige GGZ 2018 (NZa), 28-12 Voortgangsrapportage ‘wachttijden in de ggz’ (NZa), Mooie plannen leiden nog niet tot kortere wachttijden ggz, 27-12 nieuwsbrief NZa over de dbc-systematiek in de ggz, 22-12 Uitspraak tuchtcollege, Motie over ROM-data, Betoog staatssecretaris Blokhuis begrotingsbehandeling VWS, 21-12 Nieuwsbrief GGZ ZonMw december 2017, 19-12 Herregistratie op basis van scholing (Periodiek Registratie Certificaat), GGZ Totaal: jaaroverzicht 2017, 18-12 Vooraankondiging internetconsultatie wetsvoorstel m.b.t. beroepenregulering in de gezondheidszorg., 14-12 Verslag Algemeen Overleg GGZ tweede kamer d.d. 29.11.17, 11-12 GGZ Totaal, december 2017, 08-12 Staatssecretaris Blokhuis op NKO-festival; reden tot een feestje!, 05-12 Kamerbrief: Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector, Kamerbrief: Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel, 04-12 (Ont)regel de zorg; schrapconferentie VvAA 18-11-2018, TOP-opleidingsplaatsen; nieuwsbrief 30-11-2017, 01-12 NZa publiceert handvatten voor goede administratie in verpleging en verzorging, 30-11 Brief naar Tweede Kamer over terugdringen wachtlijsten jeugd, 29-11 Kamerbrief over stand van zaken instroom GGZ in Wlz, Kamerbrief GGZ-DBC en positie psychodiagnostisch werkenden, 24-11 Mood and Resilience in Offspring (MARIO), 20-11 NZa wil ruimte voor samenwerking en nieuwe bekostiging, 17-11 Week tegen de kindermishandeling: 20 t/m 26 november, Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd 2017, 14-11 Heleen Geubbels over slaapstoornissen, 13-11 Menzis erkent fout bij normatief uurtarief, 20-10 Call for abstracts for the IFP 2018, June 7-9, 19-10 Onderzoek naar vacatures voor vijf GG-beroepen en psychiaters. Doet uw organisatie mee?, 18-10 Ggz-aanbieders publiceren kwaliteitsstatuut op website, 16-10 Rapport IGZ inzake melding suïcides, Brief minister inzake melding suïcides, 13-10 Samenvatting regeerakkoord, relevant voor de GGZ, Regeerakkoord 2017-2021, 11-10 Tussentijdse rapportage schakelteam voor personen met verward gedrag, 09-10 Beantwoording kamervragen; 1 op de 3 bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg, 06-10 Monitorrapportage ‘stand van het land’ goed werkende aanpak personen met verward gedrag, 05-10 Nieuwsbrief Zinnige Zorg, 04-10 Antwoorden kamervragen over onrust over het aantal opnameplekken in de ggz, mensen met ernstige psychische aandoeningen en crisisdiensten, App moet terugval bij depressie voorkomen, 02-10 Budget jeugdzorg in veel gemeenten nu al op, Arts moet terughoudend antipsychotica voorschrijven, 27-09 Antwoorden kamervragen ontevredenheid DBC-systematiek, Nieuwsbrief i-Sociaal Domein, september 2017, Behandelstops en contracteerproblemen in de GGZ alsmede in de wijkverpleging, 26-09 Definitieve tekst cao-afspraken nieuwe Cao GGZ, 25-09 Kritisch artikel zorgclustermodel, Rijksbegroting 2018: korte analyse voor de ggz, Nieuwsbrief GGZ ZonMw; september 2017, 22-09 Kamer akkoord met bevriezen eigen risico,In de media archief 2015-2016
In de media archief 2013-2014