In de media archief

Op de hoogte blijven? Abonneer je op onze Nieuwsbrief of volg ons op Twitter, @nvgzp

04-10, Antwoorden kamervragen over onrust over het aantal opnameplekken in de ggz, mensen met ernstige psychische aandoeningen en crisisdiensten
04-10, App moet terugval bij depressie voorkomen
02-10, Budget jeugdzorg in veel gemeenten nu al op
02-10, Arts moet terughoudend antipsychotica voorschrijven

September 2017
27-09, Antwoorden kamervragen ontevredenheid DBC-systematiek
27-09, Nieuwsbrief i-Sociaal Domein, september 2017
27-09, Behandelstops en contracteerproblemen in de GGZ alsmede in de wijkverpleging
26-09, Definitieve tekst cao-afspraken nieuwe Cao GGZ
25-09, Kritisch artikel zorgclustermodel
22-09, Rijksbegroting 2018: korte analyse voor de ggz
22-09, Nieuwsbrief GGZ ZonMw; september 2017
22-09, Kamer akkoord met bevriezen eigen risico
18-9, Meer kinderen in zware jeugdzorg, maar geldpot vaak leeg
15-9, Ggz-aanbieder raadpleegt cliënt via online-panel
15-9, ‘Hokjes-denken in de zorg belemmert genezing’
15-9, Verzuim in de ggz gestegen in het tweede kwartaal 2017
14-9, Interview voorzitter LVVP: De nieuwe productstructuur in de ggz
14-9, Patiëntenstop Zeeuwse ggz van de baan
13-9, Aantal geregistreerde zorgverleners in het BIG-register
13-9, Kamervragen SP en D66 over ROM
13-9, ‘Meer overlast verwarde huurders’
12-9, Kamerbrief dreigende behandelstop GGZ Zeeland
12-9, Accare stelt behandelstop in voor jongeren vanaf 18 jaar
12-9, Therapie in beweging: Erop uit met je therapeut!
12-9, ‘CZ-klanten blijven welkom bij Emergis’
11-9, ‘Zeeuwse ggz weert patiënten Zilveren Kruis’
11-9, Pakketadvies in de praktijk
11-9, Zorgclustermodel GGZ
11-9, GGZ Totaal; e-magazine van september
8-9, Het ICF-model; Uitgaan van krachten in plaats van klachten
8-9, Minder doorverwijzingen door inzet praktijkondersteuner jeugd
7-9, Een derde uitkeringsgerechtigden bij ggz
7-9, Eigen risico naar 400 euro, onderhandelaars zwijgen
6-9, Effect actieplan Woenselse Poort nog niet overal merkbaar
6-9, Van dbc’s naar uitvoeringsvarianten: Waar moeten ggz-aanbieders rekening mee houden?
6-9, Nieuwe Checklist voor de landurige ggz?
6-9, Wat als het jouw organisatie of regio niet lukt om over te stappen op 1 januari?
5-9, Afgrijzen over taser-gebruik in ggz-instelling
5-9, Passende hulp voor jongeren met complexe psychische problemen
5-9, Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
5-9, Aanvragen subsidie anonieme e-mental health 2018
4-9, ‘Engels model’ verlost ggz van dbc’s
1-9, Academische werkplaats Kindermishandeling: onderzoek, kennisontwikkeling en implementatie
1-9, Gebruik de functietabel van VNG en GGZ Nederland

Augustus 2017
31-8, ‘Inspecties gezondheidszorg en jeugd gaan op 1 oktober samen’ 31-8, Symposium Psychodynamische Psychotherapie 31-8, ‘Wachttijd te lang bij helft verpleeghuizen’ 30-8, Nieuwsbrief GGZ ZonMw; augustus 2017 30-8, Rapporten ministerie van VWS 29-8, 447 signalen van mogelijke zorgfraude in 2016 29-8, ‘Grijp uw kans en neem een voorsprong op de toekomst’ 25-8, Congres Een te gekke wijk – psychische gezondheid in de wijk 25-8, Nieuw ggz-programma moet heropnames voorkomen 24-8, Factsheet Rechten bij gegevensuitwisselingssystemen in de zorg 24-8, Brochure “Val ik onder de Wkkgz?” aangepast 24-8, NZa krijgt veel meldingen over wachttijden ggz 24-8, Centrum voor eetstoornissen opent vijfde vestiging 24-8, Regels rond melden geweld tussen cliënten zijn gewijzigd 23-8, Blijvende onvrede psychologen over DBC financiering van GGZ 23-8, Nieuwe aanpak Oosterpoort voorkomt uithuisplaatsingen 23-8, Overzicht jurisprudentie Jeugdwet januari – juli 2017 23-8, Handreiking Wkkgz voor ZZP-ers 22-8, Ggz-instellingen in Flevoland kampen met personeelstekort 22-8, Publicatie Zorginstituut: Zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening 22-8, Forensische zorg en tbs in inzichtelijke infographics 22-8, Martin Bijker gestart als nieuwe directeur Van der Hoeven Kliniek 21-8, Schippers wil meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders 18-8, Decentralisatie zorg leidt niet tot toename aantal verwarde personen 18-8, NZa ontvangt 94 klachten over lange wachttijden in de ggz 18-8, Veel websites zorgaanbieders nog onveilig 18-8, Achmea hint op stijging zorgpremies 17-8, Verpleegkundige voor tuchtrechter om opnames douchende bewoners 17-8, Nieuwe beleidsregels voor de meldplicht van geweld tussen cliënten 17-8, Fietsen vermindert stress 17-8, Boeiend berichten zonder stigma – Zeven tips voor journalisten 16-8, Mogelijk afname agressie na stoppen bloeddrukverlagers 16-8, Dennis (21) vertelt op school waarom hij dood wilde 15-8, NZa publiceert marktscan forensische zorg 15-8, Kwaliteitsactie registratie KvK 15-8, UMCG Ambulancezorg neemt psycholance in gebruik 14-8, GGZ Friesland stelt aanbrengpremie in voor nieuw personeel 14-8, NZa start onderzoek naar kosten langdurige zorg 14-8, Specialistische ggz trapt op de rem met behandelstops 14-8, Politie breidt zorg voor agenten met PTSS uit 11-8, Resultaat ggz-instellingen is gehalveerd 11-8, GGZ Delfland mag onderdelen Parnassia en Antes kopen 11-8, Verkeerde verwachtingen over taken Inspectie Jeugdzorg 11-8, Weinig samenwerking verzekeraar en gemeente gericht op jongere 10-8, Zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040 10-8, Zeeland opent inloophuis voor jongeren met psychische klachten 10-8, Druten wil dat Veilig Thuis vaker bemiddelt bij huiselijk geweld 10-8, Veld pakt problemen woonplaatsbeginsel jeugdzorg aan 9-8, Decentralisatie heeft jeugd-ggz geen goed gedaan 9-8, Minder Nederlanders slikken antidepressiva 9-8, Inspectie Jeugdzorg onderzoekt hulp slachtoffers loverboys 9-8, Fonteynenburg benoemt nieuwe directeur-bestuurder 8-8, TOP Opleidingsplaatsen; nieuwsbrief juli 2017 7-8, Hogere zorgpremie door onverwachte tegenvaller 4-8, SBG mag doorgaan met verzamelen ROM-data 4-8, Indringende docu ‘Ingewikkeld’ over psychiatrie op NPO Cultura en 2Doc.nl 4-8, GGZ instelling hoeft ouders geen inzage te bieden in medisch dossier overleden dochter 3-8, Psycholance gaat in Drenthe rijden
3-8, Brabant en Zeeland kampen met tekort aan psychiaters 3-8, Aantal zelfdodingen in de jeugdzorg neemt toe 3-8, Enthousiaste patiënt jaagt e-mental health aan 2-8, Zorgclustermodel – informatiekaart van GGZ Centraal 2-8, Wachttijden forensische jeugdhulp lopen op 2-8, Brochure implementatie regelgeving ggz 2-8, Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2018? 1-8, Kosten psychiatrische patiënten bedragen 4,7 miljard per jaar 1-8, Nieuwbouw voor vreemdeling met psychische problemen 1-8, Enquête administratieve lasten Zvw 1-8, 5000 ernstig psychiatrische patiënten meer

Juli 2017
31-7, NZa doet aangifte tegen ggz-instelling 28-7, Hoge suikerconsumptie verhoogt risico op psychische stoornis bij mannen 27-7, Veel gemeenten gebruiken standaarden jeugdzorg 27-7, Ggz in de wijk: 26 goede voorbeelden 26-7, Checklist LGGZ 2017 26-7, Zeeuwse gemeenten onderzoeken effect jeugdzorg 26-7, Hoeveel GGZ-cliënten in de Wlz bij toevoeging psychische grondslag? 26-7, Jeugdzorgaanbieder Juzt schrapt banen en diensten 25-7, Nieuwsbrief GGZ ZonMw; juli 2017 25-7, Brein en gedrag in ontwikkeling 24-7, Handreiking Uitvoeringsvarianten nu integraal onderdeel van iWmo en iJw 24-7, Aanpassing leefstijl kan een derde dementiegevallen voorkomen 24-7, Gemeente Venray start gratis platform voor online zelfhulp 24-7, Wetenschappers ontwikkelen manier om schizofrenie in vroeg stadium te ontdekken 21-7, Nieuwe Trauma Academie voor gespecialiseerde psychotraumabehandeling 21-7, Is de eerste genetische link voor autisme gevonden? 20-7, Hulplijn psychische klachten overbelast 20-7, Meer gedwongen opnames door eigen bijdrage ggz 19-7, Mensen met complexe zorgvraag raken klem in nieuwe zorgsysteem> 19-7, Suïcidale scholier werd aan lot overgelaten 19-7, Bundeling van documenten over jeugd-ggz 19-7, Invoering nieuw PGB-systeem vindt stapsgewijs plaats in 2018 18-7, ‘Zorginstituut Nederland: Aanvragen subsidie weer mogelijk 18-7, ‘Onderzoek Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in werking getreden 18-7, ‘Onderzoek ‘Met 18 jaar ben je (niet) volwassen’’ 18-7, ‘Kunnen chatbots mensen met een depressie helpen?’ 17-7, ‘Grootteverschil in breinvolume mogelijk verklaring voor adhd en autisme’ 17-7, Terugval na depressie voorkomen? UMCG brengt informatiebrochure uit 17-7, Volgen ASS vanaf vroege levensfase biedt meerwaarde voor behandeling 17-7, Wet Verplichte GGz pas in 2019 van kracht 14-7, VWS komt met actieplan tegen wachttijden ggz 14-7, Reactie SBG op kort geding 14-7, Scenario keten-uitwisseling geeft koers aan verdere uitwerking gegevensuitwisseling in de WVGGZ-keten 14-7, ETZ opent nieuwe psychiatrie-afdeling 13-7, NZa; laatste nieuws over dbc-systematiek in de GGZ 13-7, Kwaliteitsinstituut ggz in de maak voor doorontwikkeling ROM 13-7, TOPGGz-erkenning voor twee afdelingen van de Bascule 13-7, Ggz-instelling De Hoop verkoopt panden in Dordrecht 12-7, Waarom we ziek worden van drukte 12-7, Ggz-partijen zetten ervaringsdeskundigen breder in 12-7, NZa richt vizier op samenwerking in GGZ 12-7, Psychisch herstel helpt schouderpatiënt 11-7, Ggz-aanbieder Lentis lijdt dik 12 miljoen verlies 11-7, Rapport: maak Kinderombudsman onafhankelijker 10-7, Staatsblad aangepaste Besluit verplichte meldcode 10-7, NZa; feiten en cijfers: marktscan ggz 2016 10-7, Gebruik meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter 10-7, Nza richt vizier op samenwerking in ggz 7-7, GGz Breburg pakt paffen onder patiënten aan 7-7, Nieuwe regels van de NZa, en nu? 7-7, NZa publiceert release 2018 6-7, Herziene circulaire Therapieën ggz 6-7, Nieuw: online toolkit biedt u alle informatie over ggz in de huisartsenpraktijk 6-7, Infographic over kinderen met ouders met een stemmingsstoornis 5-7, Start onderzoek naar web-bases therapie om suïcidaliteit onder LHBT-jongeren te verminderen 5-7, FBZ-achterban stemt in met Cao GGZ 5-7, Forse afname symptomen PTSS bij jongeren na 1 week intensieve exposure 5-7, Psychiatrische stoornis als kind verhoogt risico op latere middelenverslaving 4-7, GGZTotaal: e-magazine van juli 2017 4-7, Jeugdzorgorganisaties werken samen in Partners voor Jeugd 4-7, Alle wijzigingen in de MDS 20170701 op een rijtje (SBG)- 4-7, We maken de GGZ rookvrij 3-7, Zorgverzekeraars vergoeden magneetbehandeling depressie 3-7, Moties over terugdringen wachttijden jeugdhulp/-ggz 3-7, Leden LAD gaan akkoord met cao jeugdzorg 3-7, Magnesium mogelijk geschikt bij behandeling matige depressie

Juni 2017
30-6, Stel regisseur aan voor verwarde personen 30-6, Ggz verbolgen over nieuw getreuzel met Wlz-toegang 30-6, Stand van zaken opschorting ROM-aanlevering 30-6, Posttraumatische stress bij kind in een paar uur succesvol te behandelen 29-6, Stop Benchmark ROM spant kort geding aan tegen SBG 29-6, Kwart tijd langdurige zorg gaat op aan administratie 29-6, Amsterdam pakt wachttijden jeugdzorg aan 28-6, Nieuwsbrief juni ZonMw Jeugd 28-6, 26 projecten over verward gedrag van start 28-6, Position paper kwaliteit jeugd-GGZ/Verslavingszorg 28-6, Een andere kijk op hersenverschillen tussen mannen en vrouwen 27-6, GGZ Nederland pakt wachttijden aan met taskforces 27-6, Grote ggz-aanbieders verbeteren financiële positie 27-6, GGZ Delfland wil onderdelen overnemen van Parnassia en Antes 27-6, GGZ-cliënten in de Wlz 26-6, MHC en Karakter gaan samenwerken in Caribisch Nederland 26-6, Hebben je (potentiële) cliënten meer info over cognitieve gedragstherapie nodig? 26-6, Teuntje en 100 anderen wachten in het Markermeer op psychiatrische zorg 26-6, Aandacht voor doodswens psychiatrische patiënten 23-6, De 10 geboden bij materiële controle door de zorgverzekeraar 23-6, Staatssecretaris zegt onderzoek veiligheid personeel forensische zorg toe 23-6, Probleemgedrag bij pleegkinderen leren voorspellen 22-6, Zorgsectoren tonen wisselend financieel beeld 22-6, Van Rijn: meer inzicht nodig in zorg suïcidale jeugd 22-6, Oud geneesheer-directeur Reinier van Arkel overleden 22-6, GGZ Rivierduinen gaat personen met verward gedrag opvangen in Psychiatrische Eerste Hulp 21-6, Geen zicht op drugsprobleem in tbs-klinieken 21-6, Van Rijn komt in actie voor suïcidaal meisje 21-6, Inspecties spreken vertrouwen uit na toets kleinschalige jeugdhulp 20-6, Wachtlijsten in de GGZ 20-6, Factsheet Omgaan met gegevens jeugd 20-6, Wearables tegen stress en depressie 20-6, Hoogtevrees of spinnenfobie? Pak het aan
19-6, Stichting PVP: Rechtsbescherming cliënten onder druk door veranderingen binnen de ggz 19-6, Koorts tijdens zwangerschap vergroot kans op autistisch kind 19-6, Wanhoopskreet van ouders suïcidaal meisje: help ons aan passende zorg 19-6, Reactie GGZ Nederland op Handreiking bekostiging Jeugd-GGZ Inspanningsgericht 17-6, Brief aan de minister van VWS: Actieplan wachttijden in de zorg 17-6, Marktscan ggz 2016 17-6, Adviesrapport Psychosociale zorg bij somatische problematiek 16-6, Position paper kwaliteit jeugd-ggz/vz van GGZ Nederland 16-6, Woede onder de fMRI scan: worden geweldplegers bozer dan anderen? 16-6, Landelijke informatie nodig om wachttijden jeugdhulp aan te pakken? 16-6, Rode cijfers voor Rivierduinen 15-6, Pas op: circulus vitiosus! 15-6, Rotterdam trekt 60 miljoen extra uit voor jeugd en ouderen 15-6, Arkin werft verpleegkundigen van buiten ggz 15-6, Per wanneer moet ik aan de nieuwe privacyregels voldoen? 14-6, Veranderingen zetten rechtsbescherming ggz-cliënten onder druk 14-6, Maatregelen na aanranding tbs-kliniek 14-6, GGZ in de wijk – Hoe bied je een welkome plek voor iedereen? 14-6, Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018 13-6, GGZTotaal; e-magazine van juni 2017 13-6, Genen voor slapeloosheid gevonden 13-6, Parnassia en Antes mogen onder voorwaarden fuseren 13-6, Tweede kamer in debat over jeugdhulp 12-6, TOP Opleidingsplaatsen; nieuwsbrief juni 2017 12-6, Chronische pijn veelvoorkomend bij depressie en angststoornissen 12-6, PPJ&J: cliëntenfolders over bezwaar- klacht- en tuchtprocedures jeugdhulp en jeugdbescherming 9-6, Landelijke aanbesteding specialistische jeugdhulp gestart 9-6, GGZ Nederland herkent uitkomsten peiling van NVVP over jeugd-GGZ maar trekt andere conclusie 9-6, Verband gevonden tussen autisme en blootstelling aan lood in baarmoeder 8-6, Lesprogramma ter voorkoming van middelengebruik op het VSO 8-6, Ilse Tamrouti directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
8-6, Crisisdienst weigerde man die vrouw doodstak 8-6, KJP-psychiaters zien kwaliteit van kinder- en jeugdpsychiatrie sterk afnemen 7-6, Financial versterkt raad van toezicht GGz Centraal 7-6, Handreiking bekostiging J-GGZ Inspanningsgericht is herzien 7-6, Declaraties Basis- en Gespecialiseerde GGZ 7-6, Onderzoek naar wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp 6-6, Meer patiënten naar poh ggz; zorgvraag gespecialiseerde ggz complexer 6-6, Fouten bij ruim een derde pgb-betalingen 6-6, Van Rijn stelt toekomst Kindertelefoon veilig 6-6, Honderd jaar oud medicijn pakt symptomen van autisme aan 2-6, ‘Nieuw cao-akkoord voor ggz leidt tot slechtere zorg’ 2-6, Arjan Theil wordt nieuwe bestuurder GGz Centraal 2-6, Staatssecretaris VWS biedt rapport aan: De Wet langdurige zorg in de geestelijke gezondheidszorg 2-6, Autoriteit Persoonsgegevens stelt onderzoek in bij Stichting Benchmark GGZ 1-6, Deep dive in de data 5: langer dan een jaar behandelen? 1-6, Akkoord over nieuwe cao jeugdzorg 1-6, Zelfevaluatie-Tool implementatie Kindcheck 1-6, De Viersprong sluit moeilijke periode af met lichte plus

Mei 2017
31/5, Grenzen aan de zorg – een ongelukkige benadering; lezing door Peter van Lieshout 31/5, Woenselse Poort overweegt gang naar rechter na lekken informatie 31/5, Nieuwsbrief mei ZonMw Jeugd 31/5, Outputfinanciering jeugdhulp 30/5, Meldingen NZa eerste kwartaal 2017 30/5, VWS kan geen compleet beeld geven van inzet elektroconvulsietherapie 30/5, Woenselse Poort had te veel zware tbs’ers 30/5, Bestuursvoorzitter Eleos neemt afscheid 29/5, Leven in grote stad vergroot de kans op psychose 29/5, NZa krijgt veel vragen over wachttijden ggz 26/5, Cao-partijen ggz bereiken onderhandelaarsakkoord 26/5, Problemen jeugdzorg storten Venlo in politieke crisis 26/5, Werkgevers doen weinig na burn-out 26/5, Inspecties: hou moeder en kind in beeld na vertrek uit opvang 24/5, Nieuwsbrief GGZ ZonMw; mei 2017 24/5, Nederlandse mannen overlijden eerder door eenzaamheid en depressie 24/5, Nederlanders drinken problematisch veel 23/5, Rijkdom gerelateerd aan angststoornis 23/5, Nieuw meerjarenprogramma van het NKO 23/5, Haaglanden MC en Parnassia openen gezamenlijke voordeur 23/5, Ypsilon luidt noodklok over aanpak dwangopname verwarde personen 22/5, Spirit en De Bascule bereiden bestuurlijke fusie voor 22/5, Beëindiging DBC-systematiek jeugd-ggz? Lees de tips van Anne Wil 22/5, GGzE meldt 40 procent meer incidenten 22/5, Hooggevoeligheid als kwetsbare factor bij middelengebruik 19/5, Wachttijden ggz-instellingen te lang 19/5, Ook CBS ziet zorguitgaven minder hard groeien 19/5, Start onderzoek Resourcegroepen in FACT-zorg 19/5, Routekaart psychische aandoeningen en werk (Programmaraad) 18/5, Rijksjaarverslag VWS 2016: ‘Kostenbeheersing zorg geslaagd maar blijft nodig’ 18/5, Extra aandacht voor re-integratie bij behandeling van psychische problemen loont 18/5, Wachtlijsten worden NZa te gortig 18/5, GGZ Delfland en Pieter van Foreest halen banden aan 18/5, Venlo zit in de problemen door jeugdzorg 18/5, Amsterdam gaat eenzaamheid aanpakken 18/5, Van Rijn: Kindertelefoon wordt sowieso gered 18/5, Depressie lijkt geen rechtstreekse doodsoorzaak 17/5, Controversieel; ROM-systematiek in de GGZ 17/5, NVvP ziet knelpunten gedwongen zorg 17/5, Zorgaanbieders en -gebruikers worstelen nog met Wlz 17/5, Kennisopbrengsten In voor zorg! geborgd op langdurigezorg.nl 16/5, Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid 16/5, Aantal klachten over jeugdzorg groeit sterk 16/5, Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer over Wet verplichte ggz; Wet forensische zorg en Wet zorg en dwang 16/5, Gemankeerde jeugdzorg geeft kinderrechten knauw 15/5, GGzE – Budget geestelijke gezondheidszorg wordt verkeerd gebruikt 15/5, Dijksma trekt 14 miljoen euro uit voor tegengaan zelfdoding op spoor 15/5, Veel mensen herkennen een dwangstoornis niet bij zichzelf 15/5, VWS-rapport: De weg naar zorg is moeilijk te vinden 12/5, Gemeenten stevenen af op miljoenentekort voor zorg 12/5, ‘Het is een doolhof’ Onderzoek naar langdurige zorg 12/5, Gemeenten en verzekeraars willen register malafide zorgaanbieders 12/5, Ggz op maat door virtual reality 11/5, Veel mantelzorgers dementerenden kampen met depressies 11/5, Gezondheid Nederlanders verschilt per regio 11/5, Het Foreign Accent Syndrome: plotseling praten met een vreemd accent 11/5, Werkingsmechanisme achter EMDR-therapie opgehelderd 10/5, ROM’en blijft verplicht 10/5, Huisbezoeken veiliger door app Veilig Huisbezoek 10/5, 10 jaar TOPGGz in maat en getal 10/5, VU en Minddistrict starten online zelfhulpcursus gericht op Turkse Nederlanders met suïcidale gedachten 9/5, Freek Roelofs versterkt hoofddirectie VvAA 9/5, Enschede luidt noodklok over zorgtekorten 9/5, GGZTotaal; e-magazine van mei 2017 9/5, Nabestaanden Luciano mogen medisch dossier inzien 8/5, Meer risico op angststoornis bij vrouwen uit arm milieu 8/5, Lange wachttijden in de ggz lijken nog steeds niet opgelost
8/5, Handreiking passende zorg en behandeling voor jeugdigen voor versnelling van de transformatie 8/5, CBG bezorgd om toenemend gebruik methylfenidaat door volwassenen 5/5, TOP Opleidingsplaatsen; nieuwsbrief mei 2017 5/5, Stel de persoon en niet het probleem centraal in de jeugdzorg 5/5, Rotterdam wil af van Europese aanbesteding lokale zorginkoop 5/5, Infosheet opvoeddilemma’s Syrische vluchteling ouders 4/5, Amsterdam breidt inzet psycholance uit 4/5, Inventarisatie eerste opvang en beoordeling personen verward gedrag 4/5, Trimbos ontwikkelt e-learning mantelzorg dementerenden 4/5, Voor de jeugddag 6-11-2017 met thema ‘Dichtbij’: tot 19-05 is het mogelijk om voorstellen in te dienen 3/5, Ggz mag afgeslankt zelfonderzoek doen naar declaraties 3/5, Minder administratieve lasten ggz 3/5, Nieuwe methode om risicojongeren op het rechte pad te krijgen 3/5, UMCG start twee onderzoeken naar verandering in depressieve klachten 2/5, CRvB stelt regels voor afhandeling jeugdhulpverzoeken 2/5, Tien jaar beloop depressie getekend door restklachten en terugval 2/5, Accare benoemt nieuw lid raad van bestuur 1/5, Meer dan 10 procent van de jongeren krijgt hulp 1/5, NZa blij met ‘meldactie wachtlijsten ggz’ 1/5, Afspraken vermindering kwaliteitsuitvraag zorgverzekeraars 1/5, Jongeren met complexe psychische problemen tussen wal en schip

April 2017
28/4, Dimence-financial aan de slag bij zorgverzekeraar 28/4, Ga door met ROM! 28/4, Verandering NZa beroepentabel 2018 28/4, Veldraadpleging voor evaluatie Jeugdwet begint 26/4, Nieuwe website BIG-register per 25 april 2017 26/4, TOP Opleidingsplaatsen; nieuwsbrief april 2017 26/4, CBG bezorgd over gebruik Ritalin door volwassenen 26/4, Sta op tegen de lange wachtlijsten en -tijden 26/4, Zaak rond zelfmoord tbs’er Eindhoven geschikt 25/4, Nieuwsbrief  april ZonMw Jeugd 25/4, Patiëntverhalen regeldruk ggz gezocht 25/4, Samen beter voorlichten ten aanzien van dubbele diagnose 25/4, Steeds meer ICT-leveranciers klaar voor pilot nieuw model ggz 24/4, Van wijk tot wetenschap 2017 – laatste week: dien nu een abstract in! 24/4, Nederlanders zijn nog steeds sceptisch over gemeentezorg 24/4, Inspecties: aanpak wijkteams voldoet nog niet 21/4, Geef kinderen met ODD/CD maatwerk 21/4, Schakelteam verwarde personen pleit voor sociale wijkagent 21/4, Steeds meer kinderen opgevangen in gezinshuizen 21/4, Inspectie: wijkteams hebben kwetsbare gezinnen niet in de gaten 20/4, Kinderombudsman krijgt vooral klachten over jeugdzorg 20/4, Meer onderzoek naar bescherming kinderen 20/4, Dode explosie flat was psychiatrisch patiënt 19/4, Agenda Jeugd vraagt direct actie van nieuwe regering 19/4, Miljoenen tegen onderbezetting Trajectum 19/4, ACM geeft groen licht voor overname crisisdienst Eemland 19/4, Nieuwsbrief GGZ ZonMw; april 2017 18/4, ING: investeer in e-health; bouw specialistische ggz af 18/4, Institutioneel denken zit ggz in de weg 18/4, Artsen letten onvoldoende op hoge bloeddruk bij psychiatrische patiënt 18/4, Brancherapportage ggz uit Arbeid en Zorg en Welzijn 2016 14/4, Brief van MIND Landelijk Platform aan informateur Schippers 14/4, Kamervragen SP over Kindertelefoon 14/4, Kamervragen inzake de kwaliteit van de jeugdzorg 14/4, Indigo sluit zich aan bij WeHelpen 14/4, Toolbox met vragen en antwoorden over de (kosten van) Zvw zorg 14/4, Dementie op jonge leeftijd complex en onbekend 14/4, Meer woningen voor verwarde overlastgevers 13/4, Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere officieel van start 13/4, Aantal meldingen euthanasie weer toegenomen 13/4, Jeugdzorgvoorziening deed te weinig tegen seksuele relaties 13/4, Van Rijn wil bezem door gemeentelijke zorgbureaucratie halen 12/4, 9 mei: vervolg onderhandelingen voor nieuwe Cao GGZ 12/4, Nieuwsbrief van de Nederlandse Zorgautoriteit over de dbc-systematiek in de geestelijke gezondheidszorg 12/4, Meer aandacht nodig voor denkstoornissen bij jongeren met autisme 12/4, Protocol overgangsregeling NHC in de gespecialiseerde ggz 2016 11/4, Schade voor nieren is schade voor brein 11/4, Kiezen of delen voor ‘Rutte III’: kostenakkoord of botte bijl 11/4, Wat vindt GGZ Nederland belangrijk bij de bekostiging van jeugd-ggz? 11/4, GGZTotaal; e-magazine van april 2017 10/4, 300 mensen staan op tegen lange wachtlijsten in de ggz 10/4, Zilveren Kruis kiest voor nullijn bij zorginkoop 10/4, VU ontwikkelt suïcidepreventietraining voor ggz-medewerkers 10/4, Nieuwe indicatie voor mensen in ggz-instelling 7/4, Brief van MIND Landelijk Platform aan informateur Schippers 7/4, Depressie centraal op Wereldgezondheidsdag 7/4, Kortsluiting in mijn hoofd door Brenda Froye 7/4, Inspecties kritisch over suïcidebeleid De Hoenderloo Groep 6/4, Van wijk tot wetenschap; dien vóór 1 mei een abstract in 6/4, Met druk kind niet gelijk naar de dokter voorkomt onnodig medicijngebruik 6/4, Specifiek hersengebied ‘zwakker bij mensen met autisme’ 5/4, GGZ Nederland bepleit verplichte standaardisatie in jeugdzorg 5/4, RVS trekt van leer tegen medicalisering 5/4, Wegnemen knelpunten voorwaarde voor succesvolle transformatie jeugdhulp 5/4, Vernieuwingen in jeugdhulp nog ver weg  4/4, Meisjes kunnen autisme beter verbloemen dan jongens 4/4, Publicatie zorginkoopbeleid Zvw 2018 4/4, Procedure indiening onderwerpen voorwaardelijke toelating basispakket 2019 4/4, Karakter benoemt nieuwe bestuurder 3/4, ‘Hacken en data en cyber: precies waar deze jongens goed in zijn’ 3/4, Drugsgebruik tbs-kliniek niet meer toegestaan 3/4, Slaaptekort leidt tot agressie in forensische kliniek 3/4, Hoe ga je als ouder om met de zelfdoding van je kind?

Maart 2017
31/3, Nieuwsbrief maart ZonMw Jeugd 31/3, Administratieve lastendruk in de jeugdzorg 31/3, Ervaringsdeskundigheid moet GGZ naar nieuw plan tillen 30/3, Depressie verlichten tijdens de zwangerschap 30/3, GGZ WNB en Emergis zetten fusieplan in de ijskast 30/3, Spoedopvang verwarde personen in Groningen en Assen open 30/3, Artsen tegen stervenshulp bij voltooid leven 29/3, Lentis wil af van werknemer wegens opnames douchende bewoners 29/3, Doet uw instelling mee met gratis experiment in belang van samenleving? 29/3, Schippers blijft demissionair minister 28/3, GGZ Nederland: stop met delen van ROM-data 28/3, Regelgeving ggz en fz 2018 (NZa) 28/3, Start inkoop specialistische jeugdhulp op resultaten 28/3, Behandelen bij vechtscheiding: eerste onderzoek geeft positieve KUK resultaten weer 27/3, Schippers wil niet tornen aan verplichting ROM-gebruik 27/3, Hersenscans kunnen helpen bij keuze voor behandeling van depressie 27/3, Grote Beek Eindhoven treft maatregelen na zelfmoordpoging 24/3, Nieuwsbrief GGZ ZonMw; maart 2017 24/3, Jim van Os nieuwe medisch manager divisie Hersenen UMC Utrecht 23/3, Factsheet over roken en depressie verschenen 23/3, Jongeren met lichte verstandelijke beperking krijgen transitiecoach als ze 18 jaar zijn geworden 23/3, ‘Tussen knuffels en shag’; verhalen van mensen met een licht verstandelijke beperking 23/3, Voorlopig akkoord pensioenaftopping psychiaters bereikt 22/3, Ggz maakt afspraken om administratieve last te verminderen 22/3, E-health superheldentraining voor kinderen met autisme 21/3, Parnassia vraagt postbode mee te kijken 21/3, Vaak foute diagnose screening mishandeling 21/3, Verband slaapproblemen en agressie onderbelicht in forensische psychiatrie 20/3, ‘Plan voltooid leven mag niet van agenda af’ 20/3, Behandeling ggz in Amsterdam stagneert door woningtekort 20/3, Jongeren wachten lang bij het zoeken van hulp bij psychiatrische stoornissen 20/3, Nieuwe inkoopvoorwaarden voor de zorgsector 18/3, Vanavond in Kassa: teveel mensen slikken antidepressiva 17/3, Langdurige zorg hikt tegen flexibel huisvestingstarief aan 17/3, E-health kan dodelijk zijn voor depressieve hartpatiënt 17/3, OM start geen strafrechtelijk onderzoek naar studie GGZ NHN 17/3, Mogelijk nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma 16/3, Ggz Centraal treurt om overlijden oud-directeur 15/3, Eerste Kamer wil briefing en bijeenkomst over Wvggz 15/3, NZa publiceert advies over prestatiebekostiging FZ 15/3, Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ 15/3, Professionalisering en kwaliteit van jeugdhulp 14/3, Generieke module ‘ontrafelt’ kluwen eHealth 14/3, Zorgstandaard Bipolaire stoornissen onder de aandacht 14/3, Generieke module Acute psychiatrie levert heldere verwachtingen en praktische handvatten 14/3, Schaf eigen risico af voor chronisch ggz-patiënten 13/3, Hoogbegaafdheid is nog te vaak een obstakel 13/3, Schippers: wel vaart achter wet voltooid leven 13/3, Speciale ggz-opvang voor agenten in geestelijke nood 13/3, Kritiek op instelling na dood Luciano 10/3, Ontmanteld kantoor krijgt tweede leven als jeugdkliniek 10/3, Jongeren richten ravage aan bij jeugdinstelling 10/3, Vrouwen overlijden vaker aan overdosis 10/3, Samen beslissen met drie goede vragen 9/3, Psychiatrische patiënten zouden vaker kiezen voor therapie dan medicatie 9/3, Laag IQ leidt vaak tot gedwongen opname in ggz 9/3, Zorginstituut bakent medische noodzaak verblijf ggz af 8/3, Breed protest tegen ROM-vragenlijst als benchmark in de GGZ 8/3, Parnassia Groep benoemt nieuw lid raad van bestuur 8/3, IGZ: zorg faalde bij hulp moordenaar Els Borst 8/3, GGZ Nederland: het roer moet om in de GGZ! 7/3, Nieuwsbrief TOP-Opleidingsplaatsen; o.a. belangrijkste wijzigingen concept toewijzingsprotocol 2018 7/3, VNG onderzoekt financiële tekorten sociaal domein 7/3, Honderden claims voor misbruik in jeugdzorg zijn toegewezen 7/3, Geestelijke gezondheidszorg hekelt regeldruk 6/3, Psychiaters voeren weer acties wegens pensioenaftopping 6/3, SMCvP wil crisisdienst van GGZ Centraal overnemen 6/3, Onderzoek naar gebruik specialistische vormen van jeugdhulp 3/3, Psychische klachten bij jongeren door onvoldoende slaap 3/3, Zonder ROM geen gepersonaliseerde ggz 3/3, Gemeenten behandelen klachten burgers slecht 3/3, Een gedecentraliseerde Jeugdwet: zegen of vloek? 2/3, VWS vergoedt zorg aan daklozen 2/3, Publiekscampagne depressie leidt niet meer patiënten naar huisarts 2/3, NAM is ook aansprakelijk voor psychische schade 2/3, Opheldering geëist over dood 14-jarige Luciano 1/3, Parnassia-topman Kwidama stopt als bestuurder 1/3, IGZ tikt trage jeugdzorgaanbieders op de vingers 1/3, AVV Cao GGZ is verlengd 1/3, Minder separaties door gebruik van Ambient Experience

Februari 2017
28/2, Advies Schakelteam niet-acute melding 28/2, GGZ Friesland schrapt merk Denk om verwarring met partij 28/2, Datalek bij Rivas: gegevens kinderen gehackt? 27/2, Bestuurswissel bij ggz-aanbieder Mondriaan 27/2, Psychiater met kinderporno gaat niet naar Mediant 24/2, Kamer wil meer hulp voor kind van dakloze 24/2, Traject Zinnige Zorg GGZ 24/2, Honderden psychiaters boycotten verzekeraars 23/2, Warmtebehandeling helpt tegen depressie 23/2, Architectuur om psychische aandoeningen uit te beelden 22/2, Psychiater Ton Dhondt in bestuur van GGZ Friesland 22/2, Tbs-kliniek aansprakelijk gesteld na zelfmoord 22/2, Beoogde verbetering jeugdhulp is nog ver weg 21/2, Huidige classificatie van depressie onhoudbaar 21/2, Ontsteking in de hersenen bij bipolaire stoornissen nu aangetoond 21/2, Verwarde overlastgever: vaker en ernstiger 21/2, Informatie uit klachten wordt nog onvoldoende gebruikt 20/2, ‘Maak de omslag naar herstelondersteuning waar’ 20/2, Vitamine B zou klachten schizofrenie kunnen verminderen 17/2, Hersenen ADHD’ers zijn iets kleiner 17/2, Ontwikkeling zorgstandaarden kans voor de ggz 16/2, Schippers wil lager aantal depressiegevallen 16/2, GGZ Nederland is blij met aangenomen Wet verplichte ggz 16/2, ‘Ambities voor ggz vragen om brede samenwerking’ 16/2, Betere ondersteuning en zorg voor Sophie en Naomi plus 577.000 andere kinderen 15/2, GGZ NHN benoemt Marleen Barth tot lid raad van toezicht 15/2, Voorlopers zijn tevreden over horizontaal toezicht 14/2, Op ingeslagen weg van zelfonderzoeken gaat ggz aan regeldruk ten onder 14/2, Nieuwsbrief TOP-opleidingsplaatsen: februari 2017 14/2, Weten wat van u verwacht wordt omtrent uw SBG-aanlevering? 15/2, GGZ NHN start pilot met crisidienstauto 13/2, Minder verwarde mensen bij crisisdienst 13/2, Afweersysteem stress stamt nog uit de oertijd 13/2, Reactie Hoogleraar ROM en Benchmarken op Rapport Rekenkamer en STOPROM 10/2, Systematisch bijhouden van uitkomsten dient ggz-cliënt 10/2, Bestuursvoorzitter GGz Centraal neemt afscheid 10/2, Forensische Polikliniek Kindermishandeling gaat dicht 9/2, Petitie tegen vragenlijsten ggz ruim 4.000 keer ondertekend 9/2, Leef- en werkklimaat in De Woenselse Poort is onveilig 8/2, Wet verplichte GGZ beter af zonder observatiemaatregel 8/2, Verslaafde voelt beloning moeilijk aan 7/2, 7 redenen waarom je moet minderen met social media 7/2, UWV verwacht banengroei in zorg- en welzijnssector 7/2, Limburgse instellingen passen betaling stagiairs aan 6/2, Cao-overleg GGZ van start 6/2, Lucien Engelen treedt toe tot raad van toezicht GGzE 3/2, Kamer ziet niets in gedwongen observatie verwarde personen 2/2, Rekenkamer: ‘Prestatiebekostiging ggz moet beter’ 2/2, SZN roept lokale bestuurders op om 18-18+ te gaan regelen! 2/2, Mensen met langdurige psychische problemen over rol gemeente bij zorg 1/2, ‘De verwarde persoon’ bestaat niet 1/2, Dimence start nieuwe aanpak van overlast verwarde personen 1/2, Minder administratieve lasten met nieuwe checklist LGGZ

Januari 2017
31/1, De psychologie achter een hard politiek debat 31/1, Online angstbehandeling voor kinderen moet angststoornissen terugdringen 30/1, Zorgverzekeraar heeft oog voor gepast gebruik maar vergeet wetenschap 27/1, Fewfoods-dieet helpt tegen ADHD 27/1, Bijna 300 miljoen euro onderbesteding in de ggz 27/1, Merendeel zorgaanbieders curatieve GGZ heeft kwaliteitsstatuut 27/1, Jim van Os: ‘Ggz wordt beperkt tot symptoombestrijding’ 27/1, ‘Versla het veelkoppige monster lastendruk’ 26/1, Lancering apps rond zwangerschap en depressie 26/1, Tuchtcollege: naasten informeren moet! 26/1, To Stay Alive: a method – a feelgood movie about suffering 25/1, GGZ-cliënten met een bijstandsuitkering hebben baat bij IPS 25/1, Novadic-Kentron lijdt opnieuw miljoenenverlies 25/1, dbc-spelregeltool 2017 online 24/1, Onderhandelingen nieuwe cao GGZ van start 24/1, GGZ Friesland doceert ‘eerste hulp bij psychische ongelukken’ 24/1, Nederlands Centrum Verslavingskunde i.o. formeel van start 23/1, Politiek wil regeldruk in zorg drastisch verlagen 20/1, Sterk verhoogd risico op HIV in ggz 20/1, Gemeenten organiseren onvoldoende inspraak Jeugdwet 20/1, NZa: normen voor wachttijden ggz zijn niet het probleem 20/1, Depressietest 45.000 keer ingevuld sinds start campagne 19/1, Zwangerschapsdiabetes vergroot kans op postnatale depressie 19/1, ZN roept verzekerde op wachttijden in ggz te melden 19/1, Liever belonen dan bestraffen 18/1, NZa publiceert onderzoek naar Treeknormen ggz 18/1, Hoe maak ik het onderwerp verslaving bespreekbaar? 18/1, Website KOPP/KVO gelanceerd 17/1, Nu beschikbaar: Generieke module Psychische klachten huisartsenpraktijk 17/1, Geen passende zorg voor psychische aandoening 16/1, Omstreden maagband voor kinderen in opkomst 16/1, Depressie kost Nederland anderhalf miljard per jaar 13/1, Online klachtgerichte mini-interventies verminderen depressieve klachten 13/1, Handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement verschenen 13/1, Psychische klachten en alcohol 13/1, Verwaarlozende moeder slecht in herkennen angst 12/1, Veilig Thuis Brabant Noordoost en Zuidoost gaan zelfstandig verder 12/1, Politici moeten zich uitspreken over keuzes voor de zorg 11/1, Psychiaters herkennen zwakbegaafdheid slecht 10/1, Walter Franken is nieuw lid raad van bestuur de Viersprong  9/1, Nog steeds hoge drempels in de jeugdhulp 9/1, Vijf stappen naar herstel bij een depressie 6/1, Protocol ter preventie van suïcide onder studenten 6/1, Talant en GGZ Friesland uit elkaar door regelgeving 6/1, Advies NZa over bekostiging acute ggz 6/1, Verkiezingsprogramma’s over zorg en ggz 5/1, Mannenopvang Zwolle en Tilburg van start 4/1, Yulius ontslaat bestuurders en benoemt interimmer 4/1, MEE: ‘Complexe patiënten krijgen verkeerde ggz-zorg’ 4/1, Miljoenenverlies Ede door jeugdzorgcliënten uit westen 3/1, ‘Psycholance’ blijkt goed model voor hulp aan verwarde mensen 3/1, Triversum en GGZ Noord-Holland-Noord tekenen intentie overeenkomst 3/1, Zorgaanbieders compenseren karige gemeentetarieven met Wlz-geld 3/1, Invulling geven aan succesfactoren correct declareren 2/1, Jeugdbeschermers vaker zelf beschermd tegen agressie 2/1, Jeugdhulp na twee jaar niet op orde

Archief

In de media archief 2015-2016

In de media archief 2013-2014