Meer in de media

Meer in de media

03-11

ZonMW maakt gehakt van Wvggz en Wzd

17-10

Rijnstate opent Depressiecentrum

Ommelander Ziekenhuis en Forte GGZ/OCRN leiden samen GZ-psychologen op

14-10

Verzoek bij NZa om regels psychodiagnostiek te wijzigen in zorgprestatiemodel

Debat zorgakkoord: Kamer positief over samenwerken in de regio

Nieuwe hulpmiddelen voor radicale vernieuwing in de langdurige ggz

13-10

Nieuwe app voor minder stress en meer werkgeluk

Problemen door tekort aan personeel in zorg en jeugdhulp

NZa: krapte in de zorg vraagt om prioriteitenbeleid

11-10

MIND: Ggz-plannen kabinet zijn ‘gebaseerd op aannames’

Groot onderzoek naar jongeren met mentale problemen van start

Nieuw centrum voor KOPP – kinderen van ouders met psychiatrische problemen

10-10

Verbetermogelijkheden in de behandeling van forensisch patiënten

Psychische aandoeningen in de stad: kleine ingreep kan grote impact hebben

03-10

Nivel: meer aandacht nodig voor genderdiversiteit en seksuele voorkeuren

Dit verandert er in het budget voor de langdurige zorg in 2023

26-09

Floortje Scheepers in podcast Voorzorg: ‘DSM-model drijft wachtlijsten in ggz op’

Ggz reageert op IZA en Miljoenennota: aandacht voor mentale gezondheid is niet genoeg

24-09

De Nederlandse ggz: ‘Maak verbeteren mentale gezondheid urgent

16-09

IZA getekend, maar zonder huisartsenkoepel LHV

13-09

Nivel: ‘Meer antidepressiva vooral voor jonge vrouwen’

Marjan ter Avest weg bij MIND

08-09

Kabinet wil ‘onbewezen’ zorg uit basispakket schrappen, versobering op komst

02-09

Verbeterde gegevensuitwisseling essentieel voor patiënten

29-08

Liesbeth Eurelings-Bontekoe benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

24-08

MIND ‘vertaalt’ Kwaliteitsstatuut GGZ voor cliënten en naasten

15-08

Helder: IZA gaat ook over verdeling specialistische ggz

11-08

Antwoorden op Kamervragen over de ggz

10-08

NZa: budget langdurige zorg is toch toereikend

04-08

Kabinet trekt 21 miljoen uit om ggz-patiënten aan werk te helpen

03-08

ZonMw subsidie inzet versnellers voor betere samenwerking in de ggz

28-07

‘Voorkom dat verwarde personen in aanraking komen met de politie’

26-07

NZa verzamelt informatie over ggz-clienten zonder toestemming

Zorgprestatiemodel mist regievoerder

22-07

Groep psychiaters kritisch op aanleveren ggz-gegevens aan NZa

21-07

Overheveling behandeling en geneesmiddelen van Wlz naar Zvw per 2025 voorlopig van de baan

Acties nodig om GGZ-Wonen passend te bekostigen

20-07

NZa: aantal wachtenden ggz licht gedaald, maar wachttijd is langer

19-07

Nieuwsbrief NZa GGZ

18-07

Kabinet: stuur ggz-hulp mee naar melding verward persoon

Ict zorgprestatiemodel ggz nog steeds niet op orde

15-07

Nieuw Kennisplatform biedt patiënten objectieve informatie over medicatie in de psychiatrie

Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2021

14-07

Kennisplatform Medicatie in Psychiatrie lanceert vijf informatiesites

GGZ Rivierduinen en Hogeschool Leiden voeren gespreksmethodiek autisme in

11-07

VGZ-topvrouw Marjo Vissers: ‘Geef verzekeraar inzicht in wachtlijsten ggz’

08-07

NZa: Dure regeling GGZ-Wonen moet ingeperkt worden

05-07

Oproep MIND samen met de Nederlandse ggz over tekorten ggz-personeel

29-06

NZa: Betere contractering kan wachtlijsten in ggz verkorten

28-06

TOPGGz-nieuwsbrief zomereditie 2022

Middelen toegekend Kwaliteitskader forensische zorg

23-06

ZonMw – nieuwsbrief GGZ, juni 2022

14-06

Cliëntenraad en OR akkoord met sluiting PsyQ Amsterdam

Toenemende depressie bij zwangerschap kan invloed hebben op het kind

09-06

IJsselland zet virtual reality in bij psychische klachten na intensive care

08-06

Input Kamerdebat: brede aanpak nodig om verslaving te voorkomen

07-06

Bijna driekwart jonge mantelzorgers belandt uiteindelijk bij de GGZ: “Ik kan er met niemand over praten”

Moties over de ggz in het tweeminutendebat

02-06

Branchevereniging ‘not amused’ over mogelijke terugdraaien van Wlz voor ggz-cliënten

CBS: Bijna een op vijf jongeren ‘psychisch ongezond’

01-06

Infographic prognosemodel GGZ.

30-05

Personeelstekort ggz gaat verdubbelen

25-05

Kinder- en jeugdpsycholoog niet in Wet BIG

Een impuls geven aan de inzet van ervaringsdeskundigen (in de ggz én het sociaal domein)

24-05

GGZ Totaal: Urgentie en de lange termijn

18-05

Petitie MIND om eigen bijdrage jeugdzorg te voorkomen

17-05

ZonMw – nieuwsbrief GGZ, mei 2022

12-05

NZa wil duidelijkere regioplannen voor acute ggz

Minister wil sluiting ggz-instellingen eerder in beeld

11-05

Ggz-koepels: toets beschikbaarheid zorg bij sluiting zorgaanbieders

06-05

GGZ Totaal: Een lastig debat

03-05

Ggz-debat Tweede Kamer vervroegd

28-04

Omstreden bezuiniging op jeugdzorg van tafel; ministerie zoekt naar alternatief

Onduidelijkheid over 500 miljoen bezuiniging jeugdhulp

26-04

Definitieve tekst nieuwe cao ggz beschikbaar

21-04

Oproep aan de Tweede Kamer: bekijk de ouderenzorg integraal

15-04

Nieuwsbrief NZa voor de ggz en fz, april 2022

14-04

Nieuwe pensioenpagina met alle ins en outs over transitie pensioenstelsel

Altrecht halveert behandelplekken unieke kliniek

12-04

GGZ Totaal: Escaleren

05-04

ZonMw – nieuwsbrief GGZ, april 2022

04-04

Ict zorgprestatiemodel is nog niet gereed

Veelgestelde vragen Wet betaald ouderschapsverlof

ICT zorgprestatiemodel is nog niet gereed

29-03

Pro Persona wil Centrum voor Psychotherapie sluiten

GGZ Totaal; Vreemde tijden….

26-03

Proactieve palliatieve zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

25-03

Nicotineverslaving: de vergeten diagnose in de ggz

24-03

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, maart 2022

Rapport ‘In de zorg, uit het zicht; Krijgen patiënten goede forensische zorg?’

Rapport ‘Verkenning afrekening eigen risico ggz’

Proeftuin van start om GZ-psychologen gezamenlijk op te leiden

Flexibilisering ggz vereist loslaten van risicobeheersing

Proeftuin van start om GZ-psychologen gezamenlijk op te leiden

23-03

Minister VWS krijgt eindelijk doorzettingsmacht in ggz

18-03

GGZ Drenthe biedt hulpverleners Oekraïne ggz-advies

17-03

TOPGGz-nieuws

NZa wil dat politiek keuzes maakt om langdurige zorg betaalbaar te houden

15-03

Van crisis naar crisis

Staking in de jeugdzorg: ‘Jammer dat het weer nodig is’

14-03

Op weg naar passende zorg voor lhbt+-jongeren met psychische klachten

Twee grote ggz-aanbieders met nog geen enkele grote verzekeraar rond

28-02

GGZ Totaal; Oorlog en carnaval

21-02

ZonMw – nieuwsbrief GGZ, februari 2022

17-02

VvAA: Uitkomsten van de brede verkenning zorglandschap

15-02

Effect gewelddadige games op sociale vaardigheden adolescenten

14-02

Eerste Zorgverslimmer Award gaat naar ggz-initiatief

GGZ Totaal: Grensoverschrijdend

10-02

NJI – nieuwsbrief Jeugd 10 februari 2022

Nieuwsbrief ZonderZorg – februari 2022

08-02

Ggz wil in OMT: ‘Geestelijke gezondheid staat te zwaar onder druk’

07-02

Nieuwe voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie bekend

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, februari 2022

04-02

NJI- Nieuwsbrief Jeugd 3 februari 2022

Nieuwe voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie bekend

03-02

Inzet sociaal netwerk verbetert zorg voor EPA-patiënten substantieel

02-02

Toename druk op ggz: meer verwijzingen en uitval hulpverleners

01-02

Reactie op verzoek commissie om een juridische analyse openstelling Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

31-01

Werkzaamheid apps in de ggz grotendeels onbewezen

27-01

Ggz-instelling gaat jeugdhulp zelf financieren na conflict met gemeenten

Transitie Journeys

NJI – Nieuwsbrief Jeugd, 27 januari 2022

26-01

MIND start petitie tegen bezuinigingen jeugdzorg

Farmaceuten schetsen nog steeds te rooskleurig beeld effectiviteit antidepressiva

Proefschrift ‘Solitary Persons?’

25-01

Verschillen en overeenkomsten in ervaringsdeskundigheid ggz en sociaal domein

ZonMw – nieuwsbrief Jeugd, januari 2022

Psychiaters pleiten voor centrale regie psychedelische therapie

24-01

Jolande Tijhuis gaat met VIGO ‘experimenteren in zorgzandbak’

GGZ Totaal; de ggz en politiek Den Haag

ZonMw – nieuwsbrief GGZ, januari 2022

Project SOS: De inzet van studentondersteuners; boekje beschikbaar

14-01

Gemeenten stoppen met hervormingstafel jeugdzorg

13-01

Nijmeegse KP-opleiding: 21 jaar voeding vanuit werkveld en wetenschap

NJI – Nieuwsbrief Jeugd 13 januari 2022

11-01

Ggz wordt ministeriële verantwoordelijkheid

10-01

Minimaal zes kabinetsleden met een stukje ggz

07-01

Beeldbellen met je psycholoog: ‘Iemand werd heel rustig toen de hond op schoot kwam zitten’

15 jaar marktwerking in de gezondheidszorg – van echte concurrentie is geen sprake

06-01

Gemeenten moeten ggz-dagbesteding betalen vanuit Wmo

05-01

Wie dagbesteding voor ggz-cliënten gaat betalen blijft nog even onduidelijk

03-01

Ernst Kuipers en Connie Helder bevestigd als zorgministers

SiRM: sectoroverstijgende hoofdlijnenakkoorden zijn effectiever

30-12

CIZ: Achterstanden op ggz-aanvragen bijna weggewerkt

28-12

Fraude met zorgbonus: spookpersoneel en dubbele premie voor directeuren

27-12

GGZ Totaal; Jaaroverzicht: de ggz in 2021

NZa- Zorprestatiemodel vanaf 1 januari actief

24-12

Duizenden ggz-cliënten dreigen dagbesteding te verliezen

23-12

Gemeenten zijn niet te spreken over regeerakkoord

ZonMw – Nieuwsbrief, december 2021

22-12

Akwa GGZ-nieuwsbrief – december 2021

21-12

Extra aandacht voor het tekort aan zorg- en (jeugd)hulpverleners

17-12

Reactie FBZ op regeerakkoord: bezuinigen op zorg niet uit te leggen

16-12

Coronasteun voor zorgaanbieders in 2022 versoberd

Nieuwsbrief FBZ | 15 december 2021

14-12

e-magazine GGZtotaal – Voor nu en later

GGZ Totaal; e-magazine voor de GGZ

13-12

De top 50 van beste zorgaanbieders

IGJ geeft zorgaanbieders meer tijd voor onderzoek na melding

TOPGGZ-nieuws

09-12

Vijfde ronde Cao Ziekenhuizen leidt niet tot resultaat: extra overlegronde ingelast

08-12

Een veroordeling door het tuchtcollege kan iedereen overkomen

06-12

FBZ stemt in met Cao UMC 2022-2023

30-11

Dr. Annette van Schagen plaatsvervangend hoofdopleider opleiding klinisch psycholoog V&O

Jan Kremer: ‘Het wordt pas simpel als je ziet dat het complex is

26-11

Nieuwsbrief FBZ | 25 november 2021

25-11

Onderzoek Jeugdautoriteit: in Jeugdzorg moeten cruciale knelpunten worden opgelost

24-11

Nieuwe ggz-voorzitter Ruth Peetoom ziet problemen met zorgprestatiemodel

Universiteiten van Nederland presenteren platform voor Leven Lang Ontwikkelen

23-11

Cao GGZ: positieve eerste onderhandeling

22-11

ZonMw- Nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid november 2021

Ggz is de enige zorgsector die het tijdens coronacrisis financieel slechter doet

Na anderhalf jaar corona is de rek er in deze zorginstelling helemaal uit: ‘Medewerkers gaan ver over hun grens om zorg te verlenen’

19-11

Inspectie laat neptherapeuten te vaak ongemoeid

18-11

Meer basiskennis nodig over huiselijk geweld

Psychische klachten student tijdens corona

17-11

Antwoorden Kamervragen over behandelarentekort ggz

16-11

Nederlandse ggz: geef mentale gezondheid een groter podium

15-11

Week tegen Kindermishandeling start maandag

‘Operationele druk in zorgsector neemt toe door covid-19’

11-11

Dringende oproep aan gemeenten: Verhoog looncomponent in tarieven voor 2022

09-11

Activiteitenoverzicht Week tegen Kindermishandeling 2021 online

GGZ Totaal – e-magazine voor de GGZ

1 op 15 zorginstellingen vreest faillissement

05-11

Kamerbrief wachttijden en andere ontwikkelingen geestelijke gezondheidszorg

Maat en getal aan de regionale structuur en aanpak van de wachttijden ggz

Rijksoverheid – Invoering zorgprestatiemodel in de ggz en fz

04-11

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, november 2021

Nieuwsbrief NZa voor de forensische zorg, november 2021

Verslag expertmeeting Afbouwen antidepressiva: hoe?

NJi – Nieuwsbrief Jeugd 4 november 2021, nummer 40

OMT niet voor invoering coronapas in de zorg

03-11

Psychologie en psychiatrie nieuwsbrief | Bohn Stafleu van Loghum

02-11

Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Tekort aan behandelaren veroorzaakt naast wachtlijsten ook patiëntenstop in de ggz’

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, november 2021

01-11

Onderzoek RTL Nieuws werpt licht op dubieuze zorgondernemingen

29-10

De Jonge wil sneller zeggenschap voor zorgprofessionals

28-10

NJI Nieuwsbrief Jeugd – 28 oktober 2021, nummer 39

Onderhandelingen over cao jeugdzorg stukgelopen

27-10

Jeugdzorg boekt in 2020 beter resultaat, maar blijft kwetsbaar

26-10

Vooral ggz ziet resultaat dalen in 2020

De GGZ Totaal – 25 oktober 2021

25-10

Nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid oktober 2021

21-10

NJI-nieuwsbrief Jeugd, 21 oktober, nummer 38

20-10

Huisarts verzuipt in het werk door lange wachtlijsten bij ggz: ‘Wij kunnen deur nooit sluiten voor patiënt’

Veel psychische problematiek is ook sociale problematiek

NZa stelde acute-ggz-budget Amsterdam te laag vast

Ggz verliest kort geding Wlz-inkoop

Social media campagne tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

19-10

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, oktober 2021 – 2

Kennis over eerste levensfase van levensbelang: 1001kritiekedagen.nl gelanceerd

18-10

GGZ Dataportaal aangepast aan zorgprestatiemodel

13-10

Pandemie laat wereldwijd zien hoe hard geestelijke gezondheidszorg nodig is

12-10

Website 1001 Kritieke dagen gelanceerd

NVvP: verplichte anticonceptie in uiterste gevallen gedwongen behandeling acceptabel en terecht

Horizontaal Toezicht: wat is het en waarom is het belangrijk?

07-10

Jongeren merken dat er meer aandacht is voor hun mentale gezondheid, maar missen actie van het kabinet

NZa Nieuwsbrief Geestelijke gezondheidszorg – Nummer 10 • oktober 2021

NZa Nieuwsbrief Forensische zorg – Nummer 5 • oktober 2021

TOPGGz-nieuws

06-10

Lessen uit het toezicht tijdens de coronapandemie

05-10

Hoe doorstaan anorexiapatiënten honger?

30-09

Nieuwe richtlijn gepubliceerd: Signaleren traumagerelateerde problemen

ZonMw – Nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid september 2021

Cinetree & Get it done – Samen uit de schaduw

28-09

ZonMw – Nieuwsbrief Jeugd, september 2021

De Nederlandse ggz en andere zorgwerkgevers tekenen voor hoger zorgsalaris

GGZTotaal; Een niet te vermijden onderwerp: geld!

27-09

De ggz stapt weer naar de rechter wegens Wlz-inkoopkader

Miljoenennota 2022. Economische vooruitzichten 2022

22-09

Prinsjesdag 2021: Nederland herstelt zich snel na coronacrisis, maar ondersteuning van mensen en bedrijven blijft nodig

FBZ teleurgesteld in kabinet: extra geld voor zorg blijft uit

20-09

81% zorgmedewerkers piekert over corona, 18% is besmet, helft met langurige klachten

17-09

Geen oplossing dubbel eigen risico ggz

16-09

Nederlandse ggz: prioriteiten in de zorg zijn onontkoombaar

Nieuwsbrief NZa voor de forensische zorg, september 2021

GGZTotaal; De jury heeft gesproken

15-09

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, september 2021

14-09

Sociaal plannen en regelingen bij werkgevers

KP Lustrum | Paul van der Heijden ‘Mijn carrière hangt van kleine kantelpunten aan elkaar’

13-09

Radboud Reflects | Gratis lezing Damiaan Denys over wat er misgaat in de GGZ

10-09

Onderhandelingen Cao Jeugdzorg muurvast: vakbonden beraden zich

Beantwoording Kamervragen over de eigen bijdrage in de ggz

Inspectie: verwarde personen sneller van politie naar zorg

08-09

Verzuim en verloop van zorgpersoneel in 10 grafieken

Ziekenhuispersoneel in actie tegen stroeve cao-onderhandelingen

06-09

Kamerbrief over doorlooptijden en werkvoorraad Centrum Indicatiestelling Zorg

Betaling zorg vanuit eigen risico door ggz-cliënten is onacceptabel

Hoe komen zorgprofessionals goed uit de pandemie? ‘We zijn in een permanente crisis beland’

03-09

MIND: hogere kosten voor ggz-patiënten onacceptabel

31-08

ZonMw Jeugd – Nieuwsbrief Jeugd, augustus 2021

Zorgsector financieel gezond, maar ‘rekening van coronajaar 2020 komt nog’

30-08

ZonMw | Geestelijke Gezondheid Nieuwsbrief, augustus 2021

Zorginstituut Nederland publiceert advies over beroep K&J psycholoog in de BIG

Monitor Toegankelijkheid van Zorg. Gevolgen van Covid-19

27-08

Terugkijken: fragmenten Zomergasten met Robert Vermeieren

26-08

Nieuwsbrief FBZ | 25 augustus 2021

25-08

StayFine – nieuws

24-08

GGZTotaal: De scholen gaan weer beginnen

Nina wordt keer op keer afgewezen voor ggz-behandeling: ‘Ik zie het niet meer zitten’

Wie redt de ggz?

17-08

Arbeidsmogelijkheden bij psychische kwetsbaarheid

16-08

‘Er zijn nog 77 duizend wachtenden voor u’ – waarom lukt het niet de ggz-wachtrij korter te maken?

11-08

€50 mln draagt bij aan vermindering druk op acute jeugd-ggz

10-08

NFU-voorzitter vraagt minister om weg uit impasse rond cao

09-08

Cliënten hadden nooit gedacht psychische hulp nodig te hebben’

Methodes om risico op zelfdoding in te schatten werken mogelijk niet goed

06-08

Zorgverzekeraars vinden voor 34 miljoen aan fraude

05-08

NJI-nieuwsbrief Jeugd, 5 augustus, nummer 29

Parnassia neemt tijdelijk geen nieuwe patiënten met depressie of angsten aan: ‘Te weinig behandelaars’

03-08

Psychologie is geen ‘vrouwenvak’, maar aantallen doen anders vermoeden

Wlz voor mensen met psychische kwetsbaarheid: wat kan onafhankelijk cliëntondersteuning betekenen?

02-08

Rechtbank stelt ACM in gelijk over mededingingswet gz-psychologen

Tekort gz-psychologen vergroot door minder opleidingsplaatsen

30-07

NZa-nieuwsbrief

29-07

Herzien: leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers ziekenhuis

Verdeling 1,3 miljard aan extra jeugdzorggeld is bekend

28-07

Zorgmedewerkers zijn onmisbaar. Hoe houden we ze gemotiveerd?

27-07

GGZTotaal: De match tussen therapeut en patiënt

26-07

Hulpverleners in ggz vragen steun bij geweld: ‘Het onderwerp moet op de agenda’

23-07

FNV – Dit is de inzet voor de nieuwe cao GGZ

22-07

NJi- Nieuwsbrief Jeugd 22 juli 2021, nummer 28

20-07

Nederlandse ggz: sta op tegen geweld

19-07

Grote hervorming jeugdzorg van start

APV – Interview Eddy van Doorn

16-07

APV – Tweede Adviesraad: vraag en antwoord

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen

Taaltolken vanaf volgend jaar weer vergoed in ggz

Kamerbrief over stand van zaken wachttijden ggz

15-07

Onderzoek: starters in zorg en welzijn | Betere digitale gezondheidszorg door technologische evolutie

Nieuwsbrief FBZ | 14 juli 2021

14-07

Scenario’s bekostiging hulplijn 113 voor preventie zelfdoding en evaluatie inzet

13-07

Akwa GGZ-nieuwsbrief juli 2021

NZa: 27.000 mensen moeten te lang wachten op ggz

12-07

Nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid juli 2021

09-07

Meer winst voor vvt-instellingen tijdens coronajaar 2020

06-07

Jeugdbranches willen nu oplossingen na rapport inspecties

Boom – VERWACHT: Fundamentele vaardigheden in gesprekstherapie

05-07

Op 13 juli tweede ronde Cao Ziekenhuizen

02-07

Versterken digivaardigheid ggz-medewerkers belangrijk aandachtspunt zorg

01-07

Landelijke campagne Werken in de forensische zorg

In Drenthe binnenkort vaker ggz-zorg dichtbij huis en online

29-06

Drie verzekeraars te laat met bekendmaken zorgpremie in 2020

Zorguitgaven naar nieuw hoogtepunt dankzij coronapandemie

Versoepeling coronabeleid: nieuwe adviezen in richtlijn GGZ en corona

28-06

E-magazine GGZ Totaal

‘Het kost járen om een verkeerde diagnose er weer uit te krijgen’

Nieuwe Cao UMC ver weg

24-06

ActiZ legt wensenlijst neer bij informateur

23-06

Nieuwsbrief FBZ | 23 juni 2021

22-06

Rechtspraak: kabinet moet nu in actie komen voor jeugdzorg

BuurtzorgT en Ecare bouwen nieuw epd voor de ggz

Druk op wachtlijsten ggz loopt verder op: ‘Ik moet 1,5 jaar wachten’

21-06

RVS: stop met hoofdlijnenakkoorden in huidige vorm

Beantwoording Kamervragen over reactie op motie opschalen crisisplekken ggz

Lagere coördinatiekosten moeten besparingen opleveren in jeugdzorg

17-06

NZa: Langdurige zorg komt bijna half miljard tekort dit jaar

Herstelpolikliniek voor hulp na depressie

Beschermd wonen onder druk door nieuwe Wlz-tarieven

14-06

NZa-nieuwsbrief

10-06

VWS – Denk mee over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg

LVVP nieuwsbrief 9 juni

09-06

Hoe zwaarder je psychische problemen, hoe kleiner de kans dat je geholpen wordt

ZonMw – Nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid juni 2021

‘Coronaperiode trekt wissel op meerderheid zorgprofessionals’

08-06

Ggz-instellingen weigeren EPA-patiënten

07-06

Zorg verstandelijk gehandicapten kan beter met samenwerking ggz

Integraal herstelplan geestelijke gezondheid en mentale weerbaarheid nodig

Nieuwsbrief BSL Psychologie en Psychiatrie

04-06

Drie vragen aan… Iva Bicanic

Integraal herstelplan geestelijke gezondheid en mentale weerbaarheid nodig

Kamerbrief over stand van zaken motie Klaver over opschaling aantal crisisplekken in (jeugd-)ggz

03-06

Wim Kooijman bemiddelt cao-onderhandelingen umc’s

02-06

Ministerie trekt 18 miljoen uit om mensen met psychische aandoening aan baan te helpen

01-06

Langdurig psychotische patiënten kunnen wel degelijk herstellen

31-05

Huisarts moet eindeloos leuren met patiënten met ernstige psychische problemen

Geen stap verder na derde ronde Cao Jeugdzorg

Nieuwsbrief FBZ | 26 mei 2021

27-05

Aanbieding teksten Wvggz en Wzd met wijzigingen

Welke impact hebben coronamaatregelen op kwetsbare mensen?

25-05

E-magazine GGZ Totaal – Preventie als speerpunt

Zorglandschap ggz: Blokhuis doet voorzet ggz van de toekomst

21-05

Beantwoording Kamervragen over wachtlijstproblematiek in jeugdpsychiatrie

Druk op de zorg neemt iets af

19-05

Mentale gezondheid vraagt om collectieve verantwoordelijkheid

Meer autonomie voor zorgprofessionals door minder regeldruk

18-05

Zorgstandaarden in de praktijk

SER-advies Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt

11-05

Werk als medicijn voor mensen met een psychische aandoening

‘Frusterend dat complexe psychiatrische patiënten steeds worden doorverwezen’

06-05

Handreiking zorgverleners voor afbouw opioïden beschikbaar

Destigmatisering van psychische aandoeningen. Boeken we vooruitgang?

05-05

Kwartiermaker transgenderzorg ziet verbetering in zorgaanbod en contractering

‘Hoorplicht in Wet verplichte ggz is een wassen neus’

04-05

Structureel racisme in de Verenigde Staten verhoogt het risico op psychose

03-05

Aantal cliënten jeugdzorg daalt voor het eerst sinds invoering Jeugdwet

‘Zó werkt de ggz’ gepresenteerd

30-04

Lang wachten op duidelijkheid over hulp bij psychiatrische stoornissen: ,,Dit is een nieuw drama in de zorg”

Terugkijken webinars Zorgprestatiemodel

29-04

Nieuwsbrief FBZ | 28 april 2021

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd

28-04

Wie staan op de wachtlijsten van ggz-aanbieders?

26-04

E-magazine GGZTotaal – Een ‘Akkoord voor Mentale Vooruitgang’

Nieuw boek brengt zorg voor mensen met psychische problemen in kaart

Stuurgroep: Jeugdwet moet helemaal terug naar de tekentafel

NZa nieuwsbrief Geestelijke gezondheidszorg

Jaarverslag FBZ 2020

23-04

De Nederlandse ggz: ‘Tellen aantal ggz-wachtenden was ons initiatief’

Zorgsector legt wensen neer bij formateur

22-04

Verwijzingen naar specialistische ggz weer op niveau voor corona

Ggz-aanbieders leveren hun wachtlijst-huiswerk niet in

Psychische problemen vaker behandeld door praktijkondersteuners

Kabinet stelt ruim € 600 miljoen extra beschikbaar voor jeugdzorg

Regiobijeenkomsten eetstoornissen

20-04

Grote zorgen over complexe jeugd-ggz breed gedeeld

NZa Nieuwsbrief Forensische zorg – april 2021

19-04

Capaciteitsorgaan- Infographic Gz-psycholoog april 2021

Zorggebruik in ggz weer op niveau van vóór corona, lange nasleep verwacht

16-04

Nieuwe publicaties van Akwa GGZ

14-04

Versoepelingen pas na piek derde coronagolf

13-04

Definitief model NZa zorgprestatie ggz 2022 klaar: zo ziet het eruit

12-04

‘Bureaucratie Wzd gaat ten koste van de patiënt’

08-04

Nieuwsbrief Min. VWS; Overgang ggz-cliënten naar Wlz

Over de ggz-appwijzer

MIND – nieuwsbrief maart

07-04

Blokhuis hint op extra geld voor jeugdhulp

06-04

‘Ggz moet meer doen aan wachtlijsten’

ZonMw – nieuwsbrief, april 2021

Wlz-budget is ontoereikend voor instroom ggz-cliënten

Inspectie: situatie in jeugdpsychiatrie onhoudbaar

Meer weten over angststoornissen?

02-04

Overdiagnoses bij ADHD-instelling

Openbaar maken van cliëntervaringen maakt kwaliteit ggz-zorg inzichtelijker

01-04

De Week van Ervaringsleren: terugblik

Akwa GGZ-nieuwsbrief – 1 april 2021

31-03

Ggz en verslavingszorg moeten cliëntenervaringen openbaar maken

ZonMw – Nieuwsbrief Jeugd, maart 2021

Nieuwsbrief FBZ | 30 maart 2021

30-03

Kritiek Raad van State op overhevelen sociaal domein naar gemeente

29-03

Kwaliteit ggz gaat achteruit door lockdown

26-03

Dossier jeugd-ggz zit muurvast

23-03

NZa: aantal verwijzingen naar de ggz neemt toe

22-03

Hoofdopleider in beeld ‘Gz-psycholoog? Daar mag je trots op zijn’

GGZTotaal – e-magazine maart 2021

Durfinvesteerders zien brood in tieners met lichte psychische klachten, zwaardere patiënten belanden op wachtlijst

18-03

TOPGGz-nieuwsbrief voorjaarseditie 2021

TOPGGz-keurmerk voor samenwerking Eetstoornis Expert

Alarmdag universiteiten op 6 april

17-03

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2020

Ambulantisering ggz leidt niet tot betere zorg

16-03

Hard rapport IGJ over falend beleid jeugd-ggz

15-03

ZonMw – Nieuwsbrief, maart 2021

12-03

Behandelaars en verzekeraars: ‘Online ggz is blijvertje’

Budget Wlz 2021 nu al te krap: te hoge instroom mensen met psychische stoornis

11-03

Jeugd-ggz ‘volledig overgelopen’ in coronacrisis

Zingeving leidt tot betere behandelresultaten vinden ggz-professionals

Akwa GGZ nieuwsbrief maart 2021

Nieuwsbrief FBZ | 10 maart 2020

09-03

GGZTotaal – Alles wordt anders, 8 maart 2021

Coronamaatregelen 8 maart 2021

Het Grote Zorgdebat: echte verandering lijkt weerbarstig

04-03

Staatssecretaris Blokhuis start campagne om praten over psychische aandoeningen te stimuleren

MIND nieuwsbrief maart 2021

03-03

Patiënten positief over digitale behandeling

Een jaar coronacrisis

Definitieve overzicht plannen politieke partijen voor de zorg

Het Grote Zorgdebat: Zet zorgprofessionals aan het roer

01-03

Vijf jaar Wkkgz: hier valt nog winst te behalen

26-02

Trimbos: meer psychische klachten in coronatijd

25-02

Aanbiedingsbrief bij rapportage ‘Opzet monitor Wet zorg en dwang’

24-02

NZa laat hele ggz experimenteren met regelarm tijdschrijven

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 23 februari 2021

23-02

Nieuwsbrief Jeugd | Februari 2021

22-02

GGZtotaal – Uitdagingen en hoop, 22 februari

Meer werknemers in zorg en welzijn in derde kwartaal 2020

19-02

Met een goed vaccinatieprotocol kunt u direct verder

18-02

Nieuwsbrief FBZ | 17 februari 2021

16-02

Akwa GGZ-nieuwsbrief – febr. 2021

15-02

Rijk biedt helpende hand toezicht Jeugdwet

12-02

Meer inzicht in wachtlijsten voor ggz-behandelingen

11-02

VWS niet soepeler met gebruik FFP2-maskers door zorgpersoneel

NJi – Nieuwsbrief Jeugd 11 februari 2021, nummer 6

10-02

ZonMw – Nieuwsbrief, februari 2021

Zinnige Zorg PTSS en Psychose

09-02

Hoe maken we de jeugdzorg beter? 4 perspectieven

GGZtotaal – Grijstinten tussen zwart en wit, 8 februari

04-02

Driekwart van de contracten rept met geen woord over JZOJP

03-02

De Nederlandse ggz wil concrete beloften voor corona-jeugd-ggz

Update onderhandelingen nieuwe Cao UMC

02-02

Eerste ronde onderhandelingen over nieuwe Cao Jeugdzorg

NZa Nieuwsbrief Langdurige zorg

01-02

Reactie FBZ op discussienota Toekomst van de zorg: Maak de zorg aantrekkelijker

28-01

Nieuw meetinstrument gebruikmakend van computergestuurd adaptief testen (CAT)

Nieuw: toolkit Samen beslissen bij ADHD

Motie betere beloning zorgmedewerkers alsnog aangenomen

RINO Premium Podcast

27-01

Ggz krijgt meer aandacht komende verkiezingen

Politie, houd rekening met mensen met psychische klachten

26-01

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd | januari 2021

GGZ Totaal; een ongewisse toekomst

25-01

GGZ Kieswijzer

Meer jongeren in de knel, ggz roept op tot actie

22-01

Verminderde psychische en lichamelijke gezondheid onder hulpverleners in de psychische zorg

Platform ggz gelanceerd

21-01

‘Klachten van ggz-professionals vergelijkbaar met IC-personeel’

Grote bezorgdheid IGJ over toegenomen zorgvraag jeugd-ggz

19-01

Nieuwsbrief Psychologie en psychiatrie – BSL

18-01

Zoek nú naar alternatieven voor schoolsluiting

Website ggz schept orde in woud van mentale gezondheidsapps

15-01

VWS wil complexe zorg voor ouderen in één stelsel: Zvw

12-01

GGZtotaal – Het onzegbare

11-01

Druk op veldpartijen ggz laat wachttijden niet slinken

07-01

ZonMw – Nieuwsbrief, januari 2021

Nieuwe onderzoeken naar ggz-stoornissen

Grootste cao-stijging in jaren, maar 2021 wordt veel magerder

Tuchtrecht SKJ na vijf jaar geëvalueerd

06-01

Slapend van je trauma’s af door geheugenmanipulatie?

Relevante wetswijzigingen in 2021

05-01

Effectieve elementen CGT

04-01

NZa Nieuwsbrief Geestelijke gezondheidszorg

31-12

Ggz-panel: forse impact huidige coronagolf

28-12

NZa Nieuwsbrief Geestelijke Gezondheidszorg

NZa Nieuwsbrief Forensische zorg

24-12

Ggz slaat alarm over toename crises bij jeugd

Geef ook medewerkers ggz voorrang bij vaccineren

Effecten elektroshocks op hersenstructuur ernstig depressieve patiënten

23-12

GGZtotaal – Niet bij corona alleen: de ggz in 2020

22-12

NZa Nieuwsbrief Langdurige zorg

VvAA – Zzp’ers in de zorg in tien minuten

21-12

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 21 december 2020

1,8 miljard euro meer naar jeugdzorg dan begroot

18-12

Ziekenhuizen en ZN zijn akkoord over coronakosten 2021

ZonMw – Nieuwsbrief, december 2020

8 praktische oplossingen voor beter digitaal communiceren in de zorg | Whitepaper: Is uw IT-omgeving klaar voor e-health?

17-12

Arkin onderzoekt nieuwe emotieregulatietraining E-TRAIN

Nieuwsbrief FBZ | 17 december 2020

‘Vertaal uitspraken tuchtrecht meer naar praktijk’

Zorgvakbonden voorzien moeilijke cao-gesprekken

Huidige financieringseisen staan financieel gezond worden ggz in de weg

16-12

FBZ zet in 2021 in op kortlopende cao’s

Van ‘intelligente’ naar ‘harde’ lockdown: ‘De rek bij ggz-patiënten is eruit’

15-12

MIND Nieuwsbrief – december 2020

Herziene richtlijn KOPP/KOV

Wat de Hulpkaart voor mij betekent

14-12

De pikorde in de ggz

Onderhandelingen cao UMC leveren nog niks op

11-12

Akwa GGZ-nieuwsbrief 11 december 2020

Verwijzingen naar ziekenhuizen en ggz stabiel

Annus-climacterius-2020: Covid-19 schrijft geschiedenis

45 extra opleidingsplaatsen gz-psychologen

10-12

TOPGGz-nieuwsbrief wintereditie 2020

Minister Van Ark houdt haar kruit droog over acute zorg

Nieuw platform voor sterkere positie medische staf in ggz

09-12

Vaccinatie van belang voor veiligheid zorgmedewerkers en patiënten

08-12

Verkoop vastgoed helpt winstgevendheid ggz

07-12

Topwaarderingen 2020 op ZorgkaartNederland beken

04-12

PTSS, burn-out en stress in de zorg in COVID-tijd

‘Wmo is nu té toegankelijk en daardoor niet toekomstbestendig’

NVVP: Duizenden mensen missen diagnose door corona

03-12

Nieuwsbrief FBZ | 2 december 2020

Verwijzingen naar msz en ggz stabiliseren

02-12

Akwa GGZ – nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief FBZ | 2 december 2020

01-12

Uitzonderingsregeling mondkapjesplicht

30-11

Mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte

Vier inspecties gaan intensiever toezien in sociaal domein

NZa en Zorginstituut willen volumeprikkels elimineren met ‘passende zorg’

26-11

NJi – Nieuwsbrief Jeugd 26 november 2020

Vier inspecties gaan intensiever toezien in sociaal domein

25-11

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd | november 2020

BDO: rendement ggz beter, maar zware tijd nadert

23-11

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 20 november 2020

20-11

Nederland staat in Europa op de tiende plaats qua zorguitgaven

Rotterdamse ggz-wachtlijst-aanpak mag het land in

Stop de verwarring op ggz-opleidingen, patiënten kunnen niet langer wachten

19-11

NZa Nieuwsbrief Geestelijke gezondheidszorg – Nummer 8 – november 2020

ZN: Investeren in sociale preventie houdt de ggz toegankelijk

MIND Nieuwsbrief november 2020

17-11

Competentieprofiel en trainingsmodule voor ggz-triage | Overzicht subsidies Onderzoeksprogramma ggz

Publiekscampagne voor verdere digitalisering van de zorg

Rol van placebo-effect in de zorg: Catharina Pijls Lezing 2020; 19 november

16-11

Antwoorden op kamervragen SP over het bericht ‘Restitutieverzekering onder druk’

Kamerbrief over diverse onderwerpen, moties en toezeggingen ggz

GGZ Dataportaal ondersteunt de lerende ggz

ZonMw – nieuwsbrief, november 2020

12-11

Ggz-behandelaars willen online werken er deels in houden

11-11

Nieuwsbrief FBZ | 11 november 2020

09-11

Podcast met Marian Kaljouw: gewenste veranderingen zijn mogelijk binnen dit zorgstelsel

De GGZ Totaal van 9 november 2020

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, november 2020

Nieuwsbrief NZa voor de forensische zorg, november 2020

06-11

Aanhoudende onzekerheid coronabonus: toegekend of niet aangevraagd?

Kamerbrief over concept generieke module Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ

05-11

Nieuwsbrief Jeugd 5 november 2020, nummer 39

03-11

MIND-nieuwsbrief november 2020

Sterke stijging ziekteverzuim zorgsector

30-10

ZN journaal – Zorgkantoren vragen rechter om duidelijkheid over onderbouwing van tarieven voor langdurige zorg

Zorgen om toenemend aantal besmettingen zorgmedewerkers

29-10

NJi Nieuwsbrief Jeugd – nummer 38

Akwa GGZ Nieuwsbrief met o.a. herziening richtlijn ggz en corona

28-10

Arkin onderzoekt nieuwe emotieregulatietraining E-TRAIN

Geen extra salarisverhoging zorgpersoneel

27-10

GGZtotaal – Na de klap: over trauma’s en PTSS

Een goed aanbod verbeteren en verfijnen – Consortium Multiprobleemgezinnen en zware opvoedproblemen

26-10

GGZ en corona (richtlijn)

23-10

NZa stelt verwachtingen aan zorgverzekeraars: ‘tijdige toegang tot zorg’

22-10

Psychologische inzichten over beleving thuiswerken gedeeld

Nieuwsbrief Jeugd 22 oktober 2020, nummer 37

ZN journaal – Proefproject voor behandeling ernstige tabaksverslaving

19-10

ZonMw – nieuwsbrief, oktober 2020

Jacobine Geel: ‘Ggz vreest grote aanwas zorgvraag door tweede coronagolf’

Ggz: mentale gezondheid in gevaar door corona, jongeren kunnen ‘door ijs zakken’

16-10

NZa Nieuwsbrief okt. 2020 – nr. 5

15-10

NJi – Nieuwsbrief Jeugd 15 oktober 2020, nummer 36

14-10

Nieuwsbrief FBZ | 14 oktober 2020

13-10

TOPGGz-nieuwsbrief najaarseditie 2020

De GGZ Totaal van 12 oktober 2020 – Verbinding

12-10

Werkconferentie ‘Een leven lang bekwaam’

Staatsecretaris Blokhuis lanceert nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag: 0800-1205

09-10

Nieuwsbrief Jeugd 8 oktober 2020, nummer 35

ZN journaal – Zorgverzekeraars: samen verantwoordelijkheid nemen om zorg toegankelijk te houden tijdens aanhoudende coronapandemie

07-10

Kamerbrief aanwijzing nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

06-10

Aanvragen bonus COVID-19 voor zorg­professionals

Corona heeft ‘verwoestende impact’ op toegang tot geestelijke gezondheidszorg

05-10

Zorgvakbonden eisen handtekening VWS op richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen

ZZP-problematiek; interview Erik van Dam VvAA

02-10

ZN journaal: Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor extra kosten door corona

Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor extra kosten door corona

01-10

NJi – Nieuwsbrief Jeugd,1 oktober 2020, nummer 34

30-09

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd | september 2020

Kamerbrief over voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Depressiepreventie

29-09

Voortgang ketenaanpak hoogrisicogroepen depressie

E-magazine GGZ Totaal – Geld!

28-09

Ggz-sector stopt met crisisopvang ouderen en gehandicapten

RCSW – Hoe onze hoofdopleiders ‘vloggen’ voor een betere wereld

24-09

NJi- Nieuwsbrief Jeugd 24 september 2020, nummer 33

23-09

FBZ nieuwsbrief | 23 september 2020

22-09

Nieuwsbrief Jeugd 17 september 2020, nummer 32

IGJ: Ggz professioneel en accuraat met de coronacrisis omgegaan

18-09

Vanaf 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel

17-09

Geen bewijs voor link tussen depressie en voeding

Podcasttip voor starters: ‘Wietske wil het weten’

15-09

Akwa GGZ-nieuwsbrief – september 2020

14-09

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, september 2020

GGZTotaal – september 2020

11-09

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 11 september 2020

Nederlandse zorgstelsel is een van de beste van Europa

10-09

Aanbieding ketenmonitor Wvggz januari – april 2020

Nieuwsbrief Jeugd 10 september 2020, nummer 31

Cultuur als onderschatte factor in psychodiagnostiek

08-09

Zorgmedewerkers voorrang geven bij coronatesten is cruciaal

MIND Nieuwsbrief – 8 september 2020

Gemeenten wijzen wetsvoorstel aanpassing Jeugdwet af

Psychiaters kritisch over werkomstandigheden ggz

04-09

Vakbonden: 2,25 miljard euro extra nodig voor de zorg

ZN journaal. RVS: behoud versnelling van digitale zorg na corona

03-09

Nieuws en informatie Trimbos-instituut | Nummer 16 | 3 september 2020

NJi – Nieuwsbrief Jeugd 3 september 2020, nummer 30

IGJ complimenteert vvt op aanpak coronacrisis

02-09

Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2018-2021: stand van zaken juli 2020

De Nederlandse ggz stemt in met nieuwe bekostiging ggz

01-09

Zorginstellingen raken economische buffer kwijt door corona

28-08

NZa: invoering nieuwe bekostiging ggz in 2022

Zorgsectoren bakkeleien over opleidingsplaatsen gz-psychologen

27-08

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, augustus 2020

Stel prioriteiten voor blijvende doorontwikkeling digitale zorg na corona

NJi – Nieuwbrief Jeugd 27 augustus, nummer 29

Mariëlle Ploumen in bestuur de Nederlandse ggz

26-08

FBZ Nieuwsbrief | 26 augustus 2020

25-08

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd | augustus 2020

De Nederlandse ggz wil ruimhartige regeling zorgbonus

24-08

Akwa GGZ – nieuwsbrief

De laatste GGZ Totaal in deze zomer

17-08

ZonMw – Nieuwsbrief, augustus 2020

GGZ-nieuws

Amsterdamse ggz pakt wachtlijsten aan

13-08

Elektronische dossiervoering binnen ggz is een puinhoop

11-08

Koepelorganisaties pleiten voor regionale voorraden beschermingsmiddelen

10-08

GGZ Totaal in de zomermaanden

07-08

Nieuw op GGZ Standaarden: werkkaart Volwassen KOPP/KOV

Nieuw op GGZ Standaarden: factsheet Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking

06-08

NJi – Nieuwsbrief Jeugd 6 augustus 2020, nummer 28

Akwa GGZ-nieuwsbrief – aug 2020

05-08

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, juli 2020 – 2

04-08

CBb zet streep door maximumvergoeding voor niet-gecontracteerde zorg

MIND nieuwsbrief augustus 2020

03-08

Ggz-instellingen nemen zelf corona-test af bij personeel

31-07

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, juli 2020 – 2

29-07

NZa: passende zorg vereist aanpassing van de bekostiging van zorg

28-07

GGZ Totaal in de zomermaanden: de paradox

27-07

Wet Verplichte GGZ zorgt mogelijk voor onveilige situaties in de reguliere GGZ

Gezamenlijke visie zorgverzekeraars op de ggz in 2025

Genen nauwelijks belangrijk bij ernstig psychisch lijden

23-07

Beantwoording Kamervragen over continuïteit jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg

22-07

Infographics: nieuwste cijfers en trends zorgarbeidsmarkt

Start voorbereiding Cao Jeugdzorg vanaf 2021

21-07

FBZ Nieuwsbrief | 21 juli 2020

COVID-19 en privacy

IGJ: cliënten jeugdzorg en ggz meer kans geven naasten te zien

20-07

ZonMw – Nieuwsbrief, juli 2020

17-07

Beantwoording Kamervragen over inzet en vergoeding psychodiagnostisch werkende in de ggz

(Gratis) oefen-app voor nazorg COVID-19

16-07

NJi – Nieuwsbrief Jeugd 16 juli 2020, nummer 27

Verslag Schriftelijk Overleg inzake de inzet en vergoeding van de PDW in de GGZ

14-07

Akwa GGZ-nieuwsbrief – juli 2020

13-07

De Nederlandse GGZ: sector biedt best passende zorg in 1,5 meter samenleving

NZa beslist op bezwaren tegen ggz-tarieven 2020

10-07

Umc’s lijden 150 miljoen euro extra schade door corona

Kamerbrief voortgang implementatie toegang Wlz voor mensen met psychische stoornis

ZN journaal: Merendeel zorgaanbieders kan continuïteitsbijdrage nog aanvragen tot en met 14 juli

09-07

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd | juli 2020

NJi – Nieuwsbrief Jeugd 9 juli 2020, nummer 26

08-07

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, juli 2020

Nieuwsbrief NZa voor de forensische zorg, juli 2020

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, juli 2020

07-07

Herziene richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Nieuwsbrief MIND – juli 2020

77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis

06-07

Aantal zelfdodingen in 2019 nauwelijks gedaald

Wat kunnen de ggz voor jeugd en volwassenen van elkaar leren?

03-07

Kamerbrief voortgang aanpak verward gedrag

Coronadashboard toont nu ook besmettingsgevaar

‘Wachttijd in ggz in acht regio’s veel te lang’

02-07

Kan ik de kosten declareren die ik maak in verband met extra te nemen maatregelen vanwege het coronavirus?

NJi Nieuwsbrief Jeugd 2 juli 2020, nummer 25

Wereld Suïcide Preventie Dag – livestream talkshow DOODZONDE 10 september

Kamerbrief Diverse toezeggingen AO ggz 8 juni 2020

01-07

Nieuwsbrief FBZ – 30 juni 2020

30-06

Afspraken corona-overeenkomst jeugdzorg een feit

Contourennota verhuist naar najaar

TOPGGz-nieuwsbrief zomereditie 2020

29-06

Jaarverslag 2019 FGzPt

Kamerbrief over vervolgstappen terugdringen wachttijden ggz

Veel meer psychische problemen in coronabrandhaard Brabant

Per 1 juli hebben cliënten recht op elektronische inzage in het dossier

25-06

NJi – Nieuwsbrief Jeugd 25 juni 2020, nummer 24

24-06

GGZ Totaal 22 juni 2020 – Van elektroshock tot zingeving

23-06

ZonMw: Nieuwsbriefspecial participatie

‘Jeugdzorg stopt uit geldnood duizenden behandelingen’

Ook de Nederlandse ggz spant rechtszaak aan tegen ZN over inkoopbeleid

FBZ, FNV en CNV pleiten voor structurele hogere beloning

22-06

Wetsonderdelen voorgenomen zzp-regime in de prullenbak

19-06

Tekst Cao Onderzoekinstellingen 2020 online

18-06

NJi – Nieuwsbrief Jeugd 18 juni 2020, nummer 23

16-06

VWS verlengt compensatieregeling langdurige zorg

15-06

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, juni 2020

Vlogs over seksueel misbruik bij kinderen

ZonMw | Nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid juni 2020

GGZ Nederland onderstreept koerswijziging met nieuwe naam

Zorguitgaven stijgen het hardst in tien jaar

Landelijke handreiking veilig werken i.v.m. COVID-19 ook voor VVT

12-06

Swipe voor de juiste therapie: psychologen ontdekken Instagram

11-06

Kamerbrief over lastenverlichting in de forensische zorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

NJI – Nieuwsbrief Jeugd 11 juni 2020, nummer 22

10-06

Brief experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz

‘Corona leert zorg weer wat wendbaarheid is’

Nieuwsbrief FBZ – juni 2020

09-06

Speciale corona editie TOPGGz-nieuwsbrief

Zorgdomein nieuwsbrief

Kamer blijft kritisch over kabinetsplan voor complexe ggz-zorg

‘Ggz-behandelaars zien geen heil in behandeling via beeldbellen’

08-06

Definitief akkoord Cao Nederlandse Universiteiten 2020

Wet verplichte GGZ: voorkomen van dwang lost administratieve last op

Extra zorgvraag ggz verwacht en mensen met complexe zorgvragen in de knel

05-06

ZN journaal: Eerste zorgaanbieders ontvangen continuïteitsbijdrage

Handreiking ‘Veilig werken’ biedt duidelijkheid voor iedere zorgprofessional

04-06

Nieuwsbrief Jeugd 4 juni 2020, nummer 21

03-06

MIND – nieuwsbrief juni 2020

02-06

NJI – Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

28-05

NJI – Nieuwsbrief Jeugd 28 mei 2020, nummer 20

‘Levenskwaliteit van mensen met ggz problemen is niet best’

27-05

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 26 mei 2020

Ggz-bestuurders luiden noodklok over Wvggz

26-05

ZonMw – Nieuwsbrief Jeugd, mei 2020

Proef met online behandelingen geestelijke gezondheidszorg

IGJ: meeste nieuwe aanbieders jeugdzorg voldoen niet aan eisen

25-05

De ggz en ‘het nieuwe normaal’

Bijna twintig procent minder zelfdodingen in de afgelopen twee maanden

Blokhuis roept ggz op zoveel mogelijk patiënten face to face te behandelen

22-05

Verwijzingen naar ggz komen na terugval weer op gang

Preventie kan de stijgende instroom ggz een halt toeroepen

20-05

Akwa GGZ – Versie 5 richtlijn ggz en corona vandaag gepubliceerd

19-05

Corona zorgt voor snelle ontwikkeling online behandelen in de GGZ, maar er zijn wel zorgen over

18-05

ZonMw – Nieuwsbrief, mei 2020

NVO Resultaten flitspeiling: Als (ortho)pedagoog werken in coronatijd

NIP Ledenpeiling coronacrisis: uitval van afspraken en minder inkomsten

Ledenpeiling coronacrisis NIP: uitval van afspraken en minder inkomsten

Resultaten flitspeiling NVO: Als (ortho)pedagoog werken in coronatijd

15-05

ZN journaal – Aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage

‘Beperkt bezoek en sociaal contact werken herstel in de ggz tegen’

14-05

NJI ‘Coronacrisis raakt toekomstperspectief jeugd’ – Nieuwsbrief Jeugd, nummer 19

‘Zorg mag uitrusten, maar niet in slaap vallen’

Blokhuis roept ggz op zoveel mogelijk patiënten te zien

FBZ Nieuwsbrief | 14 mei 2020

13-05

Voordeurscreening zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek in de GGZ

Parnassia Groep breidt de reguliere ggz weer uit

12-05

Nieuwsbrief MIND – mei 2020

Jacobine Geel: ‘Wegvallen zorgvraag ggz vraagt om actief zoekbeleid huisartsen’

GGZ Totaal – ‘Ik droom van goede tijden’

11-05

Veel klachten zorgpersoneel bij IGJ en Arbeidsinspectie

CZ en ggz-aanbieders gaan digital first in duurzame coalities

08-05

NJI – Nieuwsbrief Jeugd, nummer 18

07-05

Wekelijkse brief van het kabinet: update COVID-19

Factsheet versoepelen maatregelen corona

Hoe kunnen verpleeghuizen geopend worden in coronatijd?

Online screening halveert wachtlijsten ggz

04-05

Kamerbrief over noodplan ggz

Zorgverzekeraars: Al het premiegeld naar reguliere zorg en coronarekening uit reserves

Codewoord ‘masker 19’ voor hulp bij huiselijk geweld

01-05

Akwa GGZ – Versie 4 richtlijn GGZ en corona per 1 mei online

30-04

Nieuwsbrief Jeugd 30 april 2020, nummer 17

Aantal verwijzingen naar de ggz daalt fors

GGZ Totaal – Geestelijke gezondheidszorg tijdens en na de corona-crisis

29-04

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, april 2020

VGZ: petje af voor stappen GGZ in coronacrisis

Nieuwe patiënten mijden de ggz, bestaande patiënten vallen soms buiten de boot

28-04

Urgentielijst medisch-specialistische zorg

NJi opent themapagina over coronavirus

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd | April 2020

RIVM: de zorguitgaven voor de ggz stijgen tot 2060 met 30 miljard

Nieuwsbrief FBZ | Aanpassen vakantiebeleid, mag dat? Vakbonden jeugdzorg willen ‘Corona-afspraken’ maken, en meer …

24-04

Online dbc-regeltool: snel inzicht in jaarlijkse regelgeving

ZN journaal – Zorgverzekeraars ondersteunen ziekenhuizen en umc’s met voorschotregeling

23-04

Zorgverzekeraars pakken financiële zorgen ziekenhuizen aan met voorschotten

Meer ruimte voor groepsbehandelingen in ggz-klinieken

Covid-update overheid: wat is van belang voor psychologen?

22-04

Derde versie richtlijn GGZ en corona gepubliceerd

21-04

Kinder- en jeugdpsychiatrie in tijden van corona

Coronavirus kan ook hersenen aantasten: ‘Patiënten vertellen dat ze gaten in hun geheugen hebben’

Hoe de reguliere ziekenhuiszorg halveerde na corona-uitbraak

20-04

ZonMw Geestelijke Gezondheid, nieuwsbrief april 2020

GGZtotaal – Niet bij corona alleen…

17-04

NZa, nieuwsbrief april 2020

16-04

NJI – Nieuwsbrief Jeugd 16 april 2020, nummer 15

‘Contractering ggz gaat te veel over geld, te weinig over inhoud’

Jeugdzorg en kinderbescherming zien geen toename in meldingen

Kamerbrief COVID-19 update stand van zaken

15-04

VvAA: webinar Privacy en het coronavirus d.d. 14-04-2020

Terugkoppeling overleg FBZ en ministerie VWS

IGJ: Ambulante ggz mist samenhang en ambitie

14-04

CBS: vorige week 2000 meer doden dan gemiddeld

09-04

“We zorgen samen” Psychologen starten vrijwillig hulplijn voor zorgverleners

NJI – Jeugdhulp gaat gebukt onder coronamaatregelen

Nieuwsbrief FBZ | Brandbrief aan ministers VWS, tips om fit te blijven en meer

‘Ggz-instellingen bijna allemaal in rode cijfers door coronacrisis’

08-04

Brief Min. VWS 07-04-20; COVID-19 Update stand van zaken

07-04

Dit doet de NZa om de zorgsector door de coronacrisis te helpen

Blog: De gevolgen van de coronacrisis binnen het sociaal domein

06-04

Kamerbrief over rapport expertbijeenkomst Afbouwen antidepressiva hoe?’

Zorgverzekeraars: ‘Wij doen er samen alles aan om zorgaanbieders overeind te houden’

Een op de drie personen met psychische problemen dreigt vast te lopen

02-04

FBZ – Tools corona-crisis voor zorgprofessionals

Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak

01-04

IGJ stopt alle reguliere inspecties

Kamervragen Crisisstructuur GGZ en de uitvoering van de motie over het Noodplan GGZ.

31-03

Corona drijft ggz-cliënt vervroegd uit kliniek

Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt!

GGZ-totaal: De corona-crisis en de ggz

30-03

Tienduizenden ggz-therapiesessies al via beeldbellen

VWS bezig met reddingsplan zorg: ‘Niemand failliet’

Psychologen waarschuwen voor PTSS onder overbelast zorgpersoneel

28-03

NJi: Informatie voor jongeren, ouders en professionals over het coronavirus

27-03

IGJ: zorg krijgt ruimte voor digitale hulpmiddelen zonder CE-markering

De Jonge verwacht op 1 april voldoende IC-bedden

Nieuwsbrief NIP

26-03

Nieuwe bezoekersregeling gehandicaptenzorg en ggz

Nieuwsbrief NJI – Informatie over gevolgen Coronavirus

Dit doen verpleeghuizen om de lock-down op te vangen voor bewoners

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, maart 2020

Mentale COVID-19 ondersteuning voor artsen en zorgprofessionals

25-03

Factsheet beroepenlijst

Cybercriminelen gebruiken coronavirus om zorginstellingen onder vuur te nemen

Ook hamsteren kan sociaal gedrag zijn

24-03

Nieuwsbrief FBZ | 24 maart 2020

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, maart 2020

Zorgen over toename huiselijk geweld door coronacrisis

Kabinet scherpt coronabeleid aan

23-03

COVID-19 webinar van Defensie voor zorgprofessionals

Skipr Events en het coronavirus

Koningin Máxima belt met MIND

#mijnhartvoordezorg als steun voor zorgprofessionals

‘Online hulp ggz tijdens coronacrisis niet voor iedereen voldoende’

20-03

Steunbetuiging aan zorgverleners met #mijnhartvoordezorg

19-03

Nieuws van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

MIND – Hulp en steun in tijden van het Corona-virus

Kamerbrief stand van zaken bestrijding COVID-19

FBZ – Actuele arbeidsrechtelijke FAQ corona/COVID-19 online

Eén platform voor het koppelen van coronahulptroepen aan zorginstellingen

Nieuwsbrief NJi – Informatie over gevolgen coronavirus voor kind, ouder en professional

17-03

ZonMw – Nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid maart 2020

NJI – Herziene richtlijn Scheiding gepubliceerd

IGJ billijkt soepele omgang met BIG in coronacrisis

16-03

NieuwsFlits MIND Landelijk Platform – maart 2020

Blokhuis: passende zorg bij hoogcomplexe psychische problemen

12-03

NJi – Nieuwsbrief Jeugd 12 maart 2020, nummer 10

Nieuw functie- & competentieprofiel POH-GGZ

11-03

Hoe een PAxit te voorkomen

10-03

GGZtotaal – Van controle tot dwang, van ziekte tot geluk

Minister trekt controle over geplaagd PGB-systeem naar zich toe

09-03

Data-overvloed zorgt voor stress bij jonge zorgprofessionals

Muziek een positieve prikkel voor mensen met autism

08-03

SCP: publicatie volume jeugdhulp in de wijk met vergelijkende kaart per wijk

06-03

ActiZ puzzelt op aanpak corona bij dementie

05-03

Nieuwe bekostiging forensische zorg en ggz op koers

04-03

Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in de ggz

Liever geen sociaal plan dan een slecht sociaal plan

Cao Jeugdzorg nu van toepassing op hele branche

Akwa GGZ – Wat is het laatste nieuws over kwaliteitsverbetering in de ggz?

03-03

Ggz gaat terug naar ‘uurtje-factuurtje’, maar dan anders

FBZ: cao-nieuws, contributie terugvragen en een nieuwe casus bij FBZ Rechtshulp

Uitgeverij Boom – Verschenen: Hecht niet en Zicht op zedendelinquenten

02-03

Vanavond uitzending VPRO Tegenlicht over radicale vernieuwing in de ggz

28-02

Voortzetten GGZ-patiënteninformatie op Thuisarts.nl

Podcast: Rooksignalen #3: Heikele hulpmiddelen

27-02

Wetenschap begint met verwondering

‘Jeugdzorg moet meer doen aan preventie suïcide’

Analyse instrument – implementatie kwaliteitsstandaarden

26-02

Uitleg over openstelling Wlz voor mensen met een psychische aandoening

25-02

Cao VVT, nu ook als app te downloaden

‘We zitten vast in het stoornisdenken’

24-02

GGZ Totaal – Werken en leren in de ggz

Kamerbrief over reactie manifest Lijm de zorg en toezeggingen AO ggz 29 januari 2020

21-02

Ook zorgverzekeraars willen inhuur dure zzp’ers beperken

20-02

Nieuwsbrief Jeugd – 20 februari 2020, nummer 7

KJP Kennisnieuws – Februari 2020

19-02

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, februari 2020

Ggz-patiënten met euthanasiewens opvallend vaak vrouw

18-02

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd | februari 2020

Zorgkosten stijgen met ruim tien miljard euro

17-02

ZonMw | Nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid februari 2020

‘Niet zzp’er is het probleem, maar gebrek aan flexibiliteit in de zorg’

Vlogs voor professionals over seksueel misbruik van kinderen

14-02

Tarieven voor zzp’ers in de zorg gaan aan banden

Cliënten met LVB mediawijzer dan ghz-zorgprofessionals

Trimbos-instituut GGZ special – Nieuwsflits 3

13-02

Beantwoording Kamervragen over het manifest van Lijm de Zorg

Nieuwsbrief Jeugd – 13 februari 2020, nummer 6

Nieuwsbrief FBZ | 12 februari 2020

12-02

NZa verwacht tot half miljard tekort in langdurige zorg

Bruins trekt beurs om digitale gegevensuitwisseling vlot te trekken

11-02

Campagne tegen dwang in de ambulante ggz

10-02

GGZ Totaal – februari 2020

ZN journaal – ZN: vernieuwing, compassie en solidariteit essentieel voor toekomst van de zorg

Kamerbrief over flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg

07-02

Aanbieder ontregelt huishoudboekje gemeente met trage facturering

Minister onderzoekt harmonisering Wzd en Wvggz

06-02

Stichting voor informatieveiligheid in zorg trapt af

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Onderzoekinstellingen

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP) over de inzet en vergoeding van de psychodiagnostisch werkende (PDW) in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

ZonMw Jeugdimpressie 2019-2020

Transitietool voor soepele overgang van jeugdhulp naar volwassenenzorg voor jongeren met depressie

05-02

RVS onderzoekt grenzen van zorgstelsel en samenleving

04-02

Aantal dwangmaatregelen in ggz steeg lange tijd niet zo snel

03-02

Veld brengt met VWS regeldruk sociaal domein in kaart

31-01

VGZ en Rotterdamse ggz pakken wachttijden aan

Achter doodswens van ouderen schuilt zorgvraag

EHealth in de GGZ: inspelen op veranderende behoefte van de cliënt

30-01

CZ verschuift ggz-budget naar zwaardere zorg

Nieuwsbrief Jeugd 30 januari 2020, nummer 4

Kamer sceptisch over aanpak Blokhuis van ggz-problemen

29-01

Verenso: ‘Ggz-crisisdiensten weigeren patiënten’

Forse stijging aantal gesprekken 113

Overheid mag tarievenverlaging forensische ggz niet doorzetten

Reactie GGZ Nederland op berichtgeving over samenloop Wvggz en Wzd

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd | januari 2020

28-01

Beantwoording Kamervragen over vorderingen voor overschrijden budgetplafond ggz

NieuwsFlits MIND Landelijk Platform – 23 januari 2020

Nieuwe verwijsafspraken gepubliceerd bij VWS

27-01

Nieuws De toekomst van de geestelijke gezondheidszorg

Huisartsen pleiten voor betere toegang tot ggz

GGZ Totaal – Psychiatrie vóór en buiten de ggz

24-01

Overeind houden van jeugdzorginstellingen remde vernieuwing

22-01

Psychologieprijzen: Een echte Peter van Straaten

‘Chronisch zieken worden te ingewikkeld gevonden’

Manifest ‘Lijm de Zorg’ wil aandacht voor misstanden in ggz

Kamer neemt voorstel aan om macht Zorginstituut in te perken

Hof geeft zorgaanbieders ‘stevig handvat’ in tarievenkwestie

21-01

Nieuwsbrief FBZ | 21 januari 2020

‘Haal deel van jeugdzorgtaken weg bij gemeenten’

Actiegroep wil jeugdzorg en ggz verbeteren

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, januari 2020

20-01

ZonMw | Nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid januari 2020

Onderzoek: nieuwe aanpak nodig om zelfmoord jongeren te voorkomen

RVS-voorzitter Bussemaker bepleit ruimte voor patiënt en professional

16-01

Nieuwsbrief Jeugd 16 januari 2020, nummer 2

Nieuws van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie – jan. 2020

‘Verontrustend veel zorgaanbieders kwetsbaar voor cyberaanvallen’

Cao ziekenhuizen definitief na instemming alle vakbonden

15-01

CIZ beleidsregels Wlz 2020 gepubliceerd

‘Afknijpen forensische zorg leidt tot meer recidive’

Petitie tegen wisselen van jeugdhulpverlener

14-01

Staat voor rechter: te weinig geld voor gevaarlijke cliënten met stoornis

13-01

De Jonge: ‘Zorgsector moet personeel beter vasthouden’

Rechter geeft Limburgse jeugdhulp gelijk over te lage tarieven

09-01

Akwa GGZ-nieuwsbrief week 2 – 2020

ZN journaal – 1,1 miljoen verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekeraar

‘Meer Wmo-aanvragen door nieuwe eigen bijdrage’

Nieuwsbrief Jeugd 9 januari 2020, nummer 1

08-01

Cao umc 2018–2020 aangepast per 1-1-2020

07-01

Jeugd bij ZonMw, impressie 2019 | 2020

06-01

Menzis-topman: Nederland moet digitalisering zorg in eigen hand houden

Trend meerjarencontracten zorgverzekeraars zet door

03-01

MIND: inbreng ggz-patiënt in de regio nog te klein

31-12

GGZ crisisdienst beoordeelt in 2020 ook Wzd-cliënt

30-12

Manifest “Benut de kracht van anders denken”

Ambulantisering ggz verbetert kwaliteit van leven niet

27-12

FBZ Update: Afspraken over personele gevolgen fusie De Bascule en Spirit

Zorg groeit ook in 2020 weer hard

26-12

Samenwerking zorgverzekeraar en -aanbieder essentieel voor aanpak wachttijden

25-12

GGZ Totaal – november 2019

Newsflash MIND Landelijk Platform – 25 november

NZa Nieuwsbrief Stand van de zorg – Zorginnovaties van 2012 tot nu

24-12

Onduidelijkheid Wet zorg en dwang duurt voort

23-12

Nieuwsbrief FGZPT december 2019

FBZ- Update overleg werknemersorganisaties met Pluryn

Ggz maakt ‘grote stap’ richting minder regels

22-12

Ledenraadpleging overdrachtsprotocol inzake één Jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg 

Chatbot in de GGZ

22-11

Kamerbrief over de cao-onderhandelingen voor de branche ziekenhuizen

21-11

Ambulantisering van de ggz is niet compleet zonder participatie

Bruins biedt verkenner aan om ruzie ziekenhuis-cao te stoppen

20-11

De Wvggz als hevel

Verhalende podcast over zelfdoding

19-11

VVaA – Beeld van de Zorg: unieke kijk in de wereld van zorgverleners

Bruins probeert onderhandelingen ziekenhuis-cao vlot te trekken

Zorguitgaven stijgen naar 100 miljard euro in 2025

Wordt het woensdag de grootste zorgstaking ooit?

18-11

ZonMw nieuwsbrief november 2019 | Geestelijke gezondheid

Acties bonden kosten ziekenhuizen 30 miljoen euro

‘Extra aandacht voor kindermishandeling nodig’

Toename van psychische problemen bij studenten? Dat ligt genuanceerder.

Staking in 119 ziekenhuislocaties

15-11

N journaal – NZa: kwaliteitskader gehandicaptenzorg belangrijk bij zorginkoop

Initiatieven wachttijdenreductie GGZ-instellingen

Reactie GGZ Nederland op inspectierapport Justitie en Veiligheid

14-11

Week tegen Kindermishandeling: 30 verhalen

Position paper: De betekenis van digitale innovatie in de jeugd-ggz

Subsidie voor onderzoek naar psychische problemen bij jongeren met LVB

‘Gemeenten treuzelen met toezicht op Wmo’

‘Meer aandacht psychische problemen studenten’

13-11

Ledenraadpleging LMMI sociaal overdrachtsprotocol

Kabinet moet structureel extra jeugdgeld vrijmaken

Slimme symptoombestrijding voor psychische problemen

Twee landelijke centra voor behandeling eetstoornissen

12-11

Veelbelovende resultaten behandeling op afstand voor patiënten met PTSS

Nederlands eerste afdeling met drie sterren voor inspanningen om familie bij behandeling te betrekken

Psychiater pleit voor afschaffen tbs-systeem

11-11

GGZ Totaal – De kwestie: verwarde personen en de Wvggz

Met top-down stelselwijziging is geen kind geholpen

Speciale meditaxi assisteert bij verward gedrag

GGZ Nederland schrijft brandbrief aan gemeenten over te lage tarieven jeugd-ggz

Eén aanspreekpunt voor patiënten met acute zorg

Nieuwsbrief MIND Landelijk Platform – 8 november 2019

08-11

FBZ: Ledenraadpleging addendum op sociaal plan Parnassia Groep 

Professor legt uit waarom mannen minder vaak psychische hulp zoeken dan vrouwen

Speciale meditaxi assisteert bij verward gedrag

GGZ Nederland: ‘VNG moet eerlijker tarieven jeugdhulp betalen’

07-11

Nieuwsbrief Jeugd 7 november 2019, nummer 34

Minder administratie, meer tijd voor zorg

06-11

Hoe houden we mensen in de stad psychisch heel?

De Wet verplichte GGZ voor cliënten beschermd wonen en maatschappelijke opvang

05-11

Onno Hoes luidt noodklok: ‘Doe iets, anders is het wachten op de volgende dode’

Blog: De geestelijke gezondheidszorg wordt uitgehold

BNR’s Big Five – Zorg: Jacobine Geel, GGZ Nerderland

04-11

In 2017 ruim 25 miljard zorguitgaven voor “psychische” aandoeningen

Blokhuis stimuleert de inzet van professionele ervaringsdeskundigen

GGZ Differentiatie geen onderdeel meer van dbc beroepentabel

Zorgautoriteit worstelt nog met uitwerking Wlz voor ggz-cliënten

01-11

NZa: definitieve regelgeving ggz en fz voor 2020 bekend

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 1 november 2019

Bijna 1 op de 12 jongeren krijgt jeugdzorg

Jeugdzorg leert weinig van calamiteiten

31-10

Laatste info landelijke ‘ziekenhuisstaking’

Nieuwsbrief NJI 31oktober 2019, nummer 33

Anderhalf miljoen euro voor onderzoek naar voorkómen ADHD

‘Uitstroom onvoldoende onderkend als probleem in de zorg’

30-10

Behandeltool voor de GGZ in ontwikkeling

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | oktober 2019

Meeste geld in zorg naar psychische klachten

‘RVS moet beter zijn best doen om adviezen uitgevoerd te krijgen’

29-10

Nieuwsbrief FBZ | 29 oktober 2019

Dwang in de jeugdhulp: een noodzakelijk kwaad?

Wat moet ik regelen voor de toelating tot de Wet Langdurige Zorg vanaf 2021?

Start ontwikkeling behandeltool voor de GGZ

‘Zorg verwarde personen nog meer op bordje politie door nieuwe wet’

28-10

Landelijk meldnummer verward gedrag laat langer op zich wachten

25-10

Nieuwe tekst CAO GGZ 2019-2021

Problemen bijcontractering GGZ

Jeugdzorgaanbieders winnen kort geding tegen gemeenten Haaglanden

24-10

Infographic: Open zijn op het werk over psychische gezondheidsproblemen

Nieuwsbrief NJI 24 oktober 2019, nummer 32

De generalistische ggz heeft nu een eigen handboek

Amisulpride, een ‘one-of-a-kind’ antipsychoticum

Veel agressie in tbs-klinieken

Rechter noopt gemeenten tot hogere tarieven jeugdzorg

GGZ Nederland: bijcontracteren is onderdeel hoofdlijnenakkoord

23-10

Tweederde van familie voelt zich niet gehoord bij stellen van DSM-diagnose

GGZ-cliënten stappen over van Wmo naar Wlz

22-10

700 miljoen euro nodig voor sociaal domein

Vroege signalen psychische stoornissen eenvoudig op te sporen

Waarom de jeugdzorg geen zwarte cijfers kan schrijven

‘Jeugdzorg stevent af op een ramp’

Opnamestop GGNet voor patiënten Zilveren Kruis

21-10

Wachttijden specialistische ggz stijgen weer

Amsterdam vermindert druk op ggz met 24-uursopvang daklozen

FBZ: ledenraadpleging sociaal overdrachtsdocument inzake de overgang van de Jeugdgezondheidszorg van Rivas naar Jong JGZ

FBZ: Update periodiek overleg GGZ Westelijk Noord Brabant

Week tegen Kindermishandeling 18 t/m 24 november 2019

Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht

18-10

Dekker informeert Tweede Kamer over voortgang maatregelen forensische zorg

Deeltijdbehandeling voor Arnhemse ouderen met psychiatrische problemen slaat aan

NZa publiceert verantwoordingsdocument tarieven ggz en fz 2020 en komt nog met B release

Minder regels? Uur extra per dag

17-10

Vakbonden verlagen looneis ziekenhuis-cao

Jongeren breken het ijs en maken psychische problemen bespreekbaar in de klas

‘Vraag naar suïcidegedachten in GGD-jeugdonderzoek’

16-10

Voorbereiding op de wet zorg en dwang

Eenvoudige toegang tot jeugdhulp en wmo

CZ stimuleert online psychische zorg

Minder administratie levert in psychiatrie bijna uur per dag op

Politiek geheugenverlies en symptoombestrijding leiden tot afbraak ggz

15-10

‘Onderzoek naar jeugd-ggz mist perspectief kinderen, ouders, en huisartsen’.

Anorexia, een onbegrijpelijke ziekte

ZonMw nieuwsbrief oktober 2019 | Geestelijke gezondheid

‘Melders van een crisis krijgen nu nooit meer de voicemail’

14-10

Ledeninformatie over uitbetaling ORT bij Sint Franciscus Vlietland Groep 

Besluit Zorginstituut over vervolg Model kwaliteitsstatuut ggz

‘Onderzoek naar jeugd-ggz mist perspectief kinderen, ouders, en huisartsen’.

De BOPZ heeft nog maar tien weken te gaan

11-10

Landelijke aftrap horizontaal toezicht in de GGZ

Vroeg investeren in mentale gezondheid heeft een leven lang impact

RVS: wet BIG gaat ten onder aan eigen succes

Zorg voor kwetsbare ouderen in één op tien gemeenten twijfelachtig

10-10

Nieuwsbrief NJi10 oktober 2019, nummer 30

Staatssecretaris Blokhuis neemt petitie Suicïdepreventie in ontvangst

Wetsvoorstel BIG II van de baan

NZa: gezondheidswinst moet centraal in contract ziekenhuis en verzekeraar

Cao VVT brengt vernieuwing in de sector

09-10

Regie patiënt bij gegevensuitwisseling is ‘onuitvoerbaar en gevaarlijk’

Blog: Jaloers op de boeren

Landelijke aftrap Horizontaal Toezicht in de ggz

08-10

TOPGGz-nieuwsbrief najaarseditie 2019

Hoe contracteren in de ggz te stimuleren?

NZa Nieuwsbrief – oktober 2019

07-10

Handhaving meldplicht BIG-nummer laat op zich wachten

Zorginstituut zet doorzettingsmacht in bij Kwaliteitsstatuut GGZ

Verzekeraars moeten in gesprek met ggz-behandelaars die geen contract afsluiten

Meer weten over de Wet Verplichte GGZ

04-10

Kamerbrief over bevorderen contractering GGZ

Beantwoording Kamervragen over noodsituatie psychiatrische zorg

Is een numerus fixus voor psychologie een goed idee? 

zzp-actualiteiten op een rijtje

Wordt emotionele en psychische mishandeling strafbaar?

Verdiepend onderzoek ggz: stimuleren van contracteren

Kamerbrief over contracteerproces ggz

03-10

Nieuwe stress leidt vaak tot zorgmijdend gedrag

Zo kan het ook! Meldpunt crisisdienst GGZ

Kan je zomaar ontslagen worden bij niet goed functioneren?

Grootste cao-loonstijging in tien jaar tijd

Werknemers jeugdzorg krijgen vier procent meer loon in nieuwe cao

500 banen weg bij Treant: wat betekent dat voor u?

02-10

NJi: Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming – oktober 2019

GGZ Nederland: de zorgsector staat er niet goed voor

VWS gaat met nieuwe wet zorgfraude te lijf

V&VN verkoopt Rinnooy Kan definitief nee op BIG-II

01-10

Zorgmedewerkers voelen werkdruk toenemen

Beantwoording Kamervragen over schrappen van zware jeugdzorg voordat alternatieve, dan wel ambulante jeugdzorg beschikbaar is

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat gemeenten bedden in de specialistische jeugdzorg gaan schrappen zonder alternatieve opvang

Terugdringen wachttijden ggz in contract met zorgverzekeraar

30-09

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | september 2019

Podcast over ticstoornissen en behandeling

Bonden en werkgevers gaan praten over nieuwe cao vvt

‘AVG staat aanpak woonoverlast verwarde personen in de weg’

27-09

Beantwoording Kamervragen over vaststelling lagere tarieven GGZ door NZa

Tweede Kamer laat zich informeren over aanpak personen met verward gedrag

Woningcorporaties: groeiende agressie onder buren door psychische problemen

Gesprek bonden met NVZ over cao mislukt

Vernieuwde afspraken aanpak wachttijden GGZ

Ggz spant de kroon: onverklaarbare hoge winst bij zorginstellingen in Brabant en Gelderland

26-09

Vernieuwde afspraken aanpak wachttijden GGZ

Minister De Jonge wil rotte appelen in de zorg aanpakken en mazen in de wet dichten

Eén centraal meldpunt voor ggz-crisis lost aantal problemen op

Kabinet zoekt nummer zelfmoordpreventielijn

Nieuwsbrief NJi – 26 september, nummer 28

25-09

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, september 2019

Ziekenhuismedewerkers leggen het werk neer

Bonden gaan praten met NVZ over nieuwe cao

Kwart Wmo- en jeugdgeld gaat op aan coördinatie van zorg

Ook GGZ Nederland neemt afstand van wet BIG II

24-09

Acties gehandicaptenzorg succesvol: structureel meer loon

NVZ nodigt bonden uit voor gesprekken nieuwe cao

Administratieve belasting in care stijgt stug door

Horrorbeeld psychiatrische zorg in 17de en 18de eeuw blijkt niet te kloppen

Meer ruimte bij ggz voor ervaringsdeskundigen, ‘dat kan je sneller op weg helpen’

23-09

Beantwoording Kamervragen over opkomst zorgbeveiligers en hardnekkige fenomeen separatie in ggz

Gezamenlijke reactie op onderzoek naar jeugd-ggz

‘Afbraak van de ouderenzorg is dom geweest’

‘Zorginstanties slagen onvoldoende in aanpak personen verward gedrag’

Suïcidepreventie blijft prioriteit GGZ Nederland

20-09

Amsterdamse Psycholance gaat ten onder aan eigen succes

VNG-voorzitter nu ‘echt boos’ over onderbesteding

Vernieuwd: ggzkwaliteitsstatuut.nl

Verband suïcide bij patiënten met kanker nader onderzocht

Achterhoekse opleiding tot GZ-psycholoog van start

19-09

Limburgse ggz-instelling Vincere failliet

Gezamenlijke reactie op onderzoek naar jeugd-ggz

MIND: Grasduinen in de Rijksbegroting 2020

NJI: nieuwsbrief Jeugd – ‘Rijk, investeer in sociale infrastructuur’

Werkgevers trekken beurs bij nieuwe cao gehandicaptenzorg

18-09

Kabinet wil zorg meer naar regio brengen

Zorgtoeslag gaat in 2020 omhoog; eigen risico blijft gelijk

Vakbonden vragen minimumtarief zzp en 5% loonsverhoging

Persbericht GGZ Nederland Prinsjesdag 2019: ‘Neerwaartse spiraal moet gekeerd’

17-09

ZonMw: Nieuwsbrief geestelijke gezondheid september 2019

Kwaliteitsstatuut ggz: vernieuwing website en nog geen nieuw Model Kwaliteitsstatuut

‘Forse toename psychische klachten bij zorgpersoneel’

16-09

FBZ: Ledenraadpleging sociaal kader Noorderbreedte

NZa dwingt zorgverzekeraars tot duidelijkheid over omzetplafonds

PsyQ start campagne persoonlijkheidsstoornissen

13-09

‘Zorgaanbieders werken nog onvoldoende samen in de regio’

ZN: arbeidsmarkt de komende jaren een van de grootste uitdagingen voor de zorg

Cao-acties ziekenhuizen beginnen weer

12-09

NJI: nieuwsbrief Jeugd – ‘Waarborg zorg door pleeggezin zonder contract’

Nieuwsbrief FBZ | 10 september 2019

11-09

Discussie over relatie tussen voeding en geestelijke gezondheid laait weer op

Hoogleraar: ‘Suïcidepreventie kan helft zelfdodingen voorkomen’

CPB: overbehandeling ggz na bezuinigingen

10-09

Wereld Suïcide Preventie Dag

NZa publiceert monitor zorgverzekeringen

09-09

Reactie GGZ Nederland op onderzoek ‘De jeugd-ggz na de jeugdwet’

Belangrijke stappen gezet in onderzoek naar behandeling MS en alzheimer

De GGZ-branche heeft het lastig, wat kan hier aan gedaan worden?

Wet arbeidsmarkt in balans: makkelijker ontslag, ruimere vergoeding

GGZ Totaal: De mooiste verhalen van onze lezers

06-09

Week tegen Kindermishandeling 2019: Leren van elkaar

FBZ: Ledenraadpleging sociaal plan Yorneo

‘Zorgsector kan miljoenen besparen op verzuimkosten’

Ankie is zelfmoordpreventieconsulent en geeft advies hoe je sombere jongeren kunt helpen

ZN journaal – Dirk Jan van den Berg vanaf 1 februari 2020 nieuwe voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

05-09

Ziekteverzuim en verloop in de zorg bereiken recordhoogte

‘Don’t let your story end’; de puntkommatattoo

Naar minder verwarring op straat

04-09

Psychologische zorg voor psychose moet en kan beter

Uitstelbrief Kamervragen over lager vaststellen van maximumprijzen voor ggz-zorg door NZa

Tips voor ondernemers rondom wet- en regelgeving zorginnovaties

03-09

Planning acties voor goede Cao Ziekenhuizen

Mantelzorgers luiden de noodklok met manifest

Depressie bij kinderen en jongeren

Protest 4000 jeugdzorgwerkers in Den Haag

02-09

Waarom elektroshocktherapie nog weinig wordt ingezet tegen ernstige depressies

GGZ Nederland: onderzoek Intrakoop bevestigt bezwaren tegen verlaging tarieven

Kwart ggz-organisaties in het rood

‘Misschien al vijf over twaalf voor ggz-instellingen’

30-08

Vernieuwd: aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische klachten

NJI: nieuwsbrief Jeugd – Meerjarenplan nodig voor herinrichting jeugdzorg

29-08

‘Stoppen met een verslaving lukt alleen als je het echt zelf wilt’

Start aanvraag subsidie anonieme e-mental health 2020

28-08

Minister: ‘Voorkom te kortdurende indicaties voor Wmo en Jeugdwet’

Financiering Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (VNG)

Bestuur V&VN treedt af vanwege BIG II

27-08

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | augustus 2019

Landelijk onderzoek naar Mental Health First Aid (MHFA) gestart

Jeugdzorg: Opbrengst schrapdag de 6 grootste verbeterpunten

De Wet verplichte ggz: drie vragen aan Jack van der Kruijs

Pro Persona stuurt directeur Nijmegen weg

Geestelijke gezondheidszorg blijft financieel zorgelijk

26-08

FBZ roept werkgevers in de jeugdzorg op tot goed werkgeverschap

Zorgbenchmark 2019: financiële schets zorgsectoren

Pro Persona verhuist bedden uit dependance Ede

Kinderen in gesloten jeugdzorg te vaak opgesloten

Lentis voldoet aan eerste deel aanwijzing IGJ

Caribisch Nederland krijgt opleiding tot GZ-psycholoog

23-08

Ik ben zelf een placebo geworden

Personeelstekort in ggz leidt tot kwaliteitsverlies en risico’s

Medewerkers GGNet slaan alarm over tekort bedden acute psychiatrie

22-08

Focus op zorg zakt weg in moeras Europese aanbesteding

Zorginstellingen leren niet van klachten

CBS: in 2018 hadden bijna 3 miljoen Nederlanders slaapproblemen

21-08

NZa stelt tarieven forensische zorg vast

Limburgse coöperatie mikt op betere geestelijke gezondheid

Maak het cliënten makkelijker om bij te dragen aan innovatie

20-08

‘Het ggz-aanbod wordt ondoelmatig gebruikt’

Veel psychiatrische patiënten hebben ook lichamelijke aandoeningen

Ggz onder druk: ‘Innovatie is nu heel hard nodig’

Ervaringsdeskundigen helpen wijkbewoners in de ggz

19-08

ZonMw: Nieuwsbrief geestelijke gezondheid augustus

Vergelijking Zvw tarieven 2019 met 2020

MIND Nieuwsbrief 12 augustus 2019

Reactie op artikel ‘Polsbandjes en houdgreep mogelijk bij dwangzorg psychische patiënt’

Kwaliteitsvergelijking in de ggz: een mislukking die miljoenen kostte?

Er zijn voldoende plekken voor kwetsbare cliënt in eigen regio

16-08

Honderden verslaafden en psychisch zieken in de knel

Doorgeschoten decentralisatie gaat ten koste van cliënt

Kwaliteitsstandaarden ggz worden aangevuld met indicatoren

15-08

NJI: nieuwsbrief Jeugd – Sneller hulp bij specialistische ondersteuning huisarts

Door financiële druk innovatie lastig voor ggz

Vrees voor meer draaideurcliënten na korting ggz

Polsbandjes en houdgreep mogelijk bij dwangzorg

Beschermd wonen wordt moeilijker door gemeentebeleid

14-08

Betere hulp voor oudere met psychische problemen

Nieuwe Cao GGZ een feit

Jongeren in de specialistische jeugdzorg: ‘Zie en hoor mij’

Omzetplafonds vermijden is makkelijker gezegd dan gedaan

13-08

Sociaal plan VNN met drie jaar verlengd

Informatieblad over verstrekking afschriften van rapporten uit het persoonsdossier

12-08

Ledenraadpleging sociaal plan Lentis

NZa maakt nieuwe vergoedingen ggz-opleidingen bekend

Faillissementen in de GGZ als de sector op dezelfde voet verdergaat

09-08

GGZ Nederland: KPMG-onderzoek schetst herkenbaar beeld van sector

08-08

Ouders met psychische problemen of verslaving: de laatste cijfers en inzichten

Samen chronische psychische problematiek voorkomen

Kamervragen over zorgbeveiligers en separatie in de ggz

Ggz onder druk door stijgende personeelskosten

07-08

Frisse blik op kwaliteit in de ggz: begin bij waarden

Kinderrechters bezorgd om jeugdbescherming

06-08

Patiënten: instellingen moeten harder hun best doen om de isoleercel te sluiten

05-08

Opleidingsvergoeding voor ggz-psychiater en -geriater stijgt fors

De rol van de ggz-beveiliger is nog te onduidelijk

02-08

NZa stelt nieuwe tarieven ggz vast na uitgebreid kostprijsonderzoek

Samenwerking ten behoeve van ouderen met psychische problemen

Steeds meer ggz-klinieken zetten zorgbeveiligers in

FBZ: Ledenraadpleging sociaal plan Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

FBZ: Ledenraadpleging sociaal plan Pluryn

01-08

FBZ: Kom naar de actiebijeenkomst in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Gebruik isoleercel toegenomen bij kwart ggz

Psycholoog niet vervolgd voor zelfmoord 19-jarige

31-07

Beeldende taal is onmisbaar in ons gesprek over depressie

Geweld tegen psychiatrische patiënten. Een probleem komt nooit alleen.

FBZ: Update verlenging sociaal plan Emergis

30-07

Onderzoek naar sport als goedkoper antidepressivum

Geactualiseerde Leidraad Veilige zorgrelatie beschikbaar

Personeel OLVG voert actie voor betere cao

Geschilleninstantie Zorgcontractering zeven keer in actie

29-07

Factsheet wachttijden: kernbegrippen en goede initiatieven in één document

Blog: Innovatie in de zorg is een estafette

26-07

FBZ: Kom naar de actiebijeenkomst in het OLVG

Inspectie minder bekend na naamswijziging

31x inspiratie voor een nog betere samenwerking tussen GGZ en W&I

Hoe leg je depressie uit aan mensen die het niet begrijpen?

25-07

Nieuwsbrief NJi – Preventie effectief tegen polarisatie jongeren

24-07

Nieuwsbrief FBZ | Mooi cao-akkoord ggz, flinke push acties ziekenhuizen 

Ledenraadpleging Sociaal Plan Maasstad Ziekenhuis

‘Nieuwe richtlijn jeugdzorgbudget is te bizar voor woorden’

NZa publiceert nieuwe regelgeving proeftuin kortdurende zorg

23-07

ACM: afspraken maken mag, maar niet over tarieven

Blog: Tijd voor de volgende etappe in de ggz

Eenvoudiger beschrijving procedure Zorgadviestraject ggz

Gegevensverstrekking forensische zorg tussen reclassering en zorgaanbieders

22-07

Nieuwsbrief MIND Landelijk Platform – 11 juli 2019

GGZ NHN ontwikkelt FACT-teams door

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg – juli 2019

Angst, Dwang en Fobie stichting sluit aan bij Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Aanbieders geriatrische revalidatiezorg kennisnetwerk

19-07

Blog: Digitaal is ideaal in de ggz

Nieuwsbrief NZa voor de ggz – juli 2019

18-07

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 17 juli 2019

Anorexia nervosa is niet alleen psychische maar ook lichamelijke ziekte

Goede geestelijke gezondheidszorg inzichtelijk gemaakt

Kamerbrief cijfers en initiatieven Samenwerking GGZ-Werk & Inkomen

17-07

URC wil onderzoek door en over ervaringsdeskundigen ggz

Nieuw handboek over farmacologische behandeling van verslaving

16-07

Na zomervakantie zondagsdiensten in ziekenhuizen in heel Nederland

Belgische Hoge Gezondheidsraad: stel DSM-labels niet langer centraal

‘Er is behoefte aan meer verpleegkundig specialisten’

NZa online magazine nr. 7 – De regels voor 2020

15-07

Succesvolle zorg verwarde mensen bij samenwerking ggz en politie

Beeldbellen en chatten met psycholoog

ZN journaal – GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars starten met Horizontaal Toezicht

12-07

Ontschotting van zorg verloopt moeizaam

Blog: BIG II verdient meer dan alleen kritiek

11-07

37.750 mensen van 18 jaar en ouder wachten op specialistische GGZ

Brief NZa inzake informatiekaart wachttijden ggz juni 2019

10-07

Belangrijk! Arbeidsvoorwaarden voor werknemers in gezondheidscentra

Religie en zingeving onderdeel van behandeling psychiatrische stoornissen?

Ggz en zorgverzekeraars presenteren raamwerk horizontaal toezicht

Vanaf juli gaat CIZ langdurige zorg sneller indiceren

09-07

E-zine Zinnige Zorg – Zorginstituut Nederland

IGJ terughoudend bij handhaving Wet Zorg en Dwang

Zorgpersoneel is sceptisch over resultaat ‘(Ont)Regel de zorg’

‘De DSM heeft niets te maken met echte menselijke processen’

08-07

Kracht van het collectief bij bestrijden psychische klachten

Ggz-instellingen: resultaat daalt, financiële positie verbetert

‘Nieuwe’ cao universiteiten

Nieuws van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie – Juli 2019

Kamerbrief over persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag

ZonMw: Nieuwsbrief geestelijke gezondheid juli

Nieuwsbrief NZa voor de langdurige zorg, juli 2019

05-07

Inspecties onderzoeken zorg in jeugdinrichtingen

Nieuw onderzoek naar psychische gezondheid Nederlanders

04-07

MIND biedt overbruggingshulp als de therapeut op vakantie is

Fries GGZ-project zorgt voor verbetering behandeling jongvolwassenen

Nieuwsbrief NJi juli 2019 – ‘Betere opvang nodig voor slachtoffers loverboys’

Kom op 9 juli naar de actiebijeenkomst in het ZMC voor een betere Cao Ziekenhuizen

03-07

Totale beddencapaciteit GGZ met bijna 1/3 afgebouwd sinds 2013

Tweede Kamer zet deur Wlz open voor jongeren

Kamerbrief over reactie op advies van de Nza over bekostiging van geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

02-07

Brief P3NL aan Tweede Kamer betr. bekostigingsexperiment

Tweede Kamer – Onderzoek jeugd-ggz

Ziekenhuiswerknemers gaan actiezomer in

01-07

Onvoldoende hulp aan mensen met langdurige psychische problematiek

‘Psychiatrische zorg moet uit de ivoren toren’

CAO-overleg Gehandicaptenzorg vastgelopen

Voorstellen betreffende model Kwaliteitsstatuut GGZ van P3NL aan ZiNL

28-06

Door hybride diagnostiek GGZ kortere wachttijden en besparing zorgkosten

Jeugdzorg: acties en landelijke staking 2 september 2019

Discussie over de Wet zorg en dwang verdient nuance

TOPGGz keurmerk meerwaarde voor patiënten

Belangrijke informatie over de zondagsdienst op 2 juli bij Noordwest Ziekenhuisgroep

Brandbrief Kwaliteitsstatuut GGZ van P3NL aan ZiNL

27-06

NJi: Nieuwsbrief Jeugd – Zelfdoding onder jongeren terug op eerder niveau

Wet verplichte ggz: alle informatie op één website

TOPGGz-nieuwsbrief zomereditie 2019

Nieuwsbrief FBZ 26 juni

26-06

GGZTotaal-XL juni – Ervaringsdeskundige, een vak apart?

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | juni 2019

Depressie Connect: online community voor mensen met een depressie

Uitgangspunten Forensische Zorg n.a.v. de recente rapporten OVV en Inspecties

25-06

Afspraken over verwijzingen ggz

Platform Wvggz staat live!

Geef meer aandacht aan suïcidepreventie in de opleiding

24-06

Psychologen keren zich tegen kwaliteitsstatuut

Online lotgenotencontact bij depressie

Green Deal Zorg – sectorale routekaart gereed, handleiding instellingen volgt deze zomer

Vier GGz-afdelingen TOPGGz-keurmerk rijker

Nog weinig schot in overleg nieuwe Cao GGZ

21-06

Twenterand verlengt pilot POH’s jeugd-ggz

Ook bij anonieme tiplijn ggz geldt beroepsgeheim

Advies: sociale zekerheden voor álle werkenden – flex, zzp of vast contract

Blogreeks Beroepenregulering in de zorg: Willem Jan Meerding

20-06

Gemeenten ondertekenen Hoofdlijnenakkoord GGZ

Minister Hugo de Jonge: ‘Belofte van betere jeugdzorg is nog lang niet ingelost’

NIP en P3NL sturen brandbrief over kwaliteitsstatuut ggz

Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum voor betere cao: werknemers voeren actie

19-06

Nieuwe e-learningmodule ‘Destigmatiserend werken’ voor ggz-professionals

Verzekeraars introduceren uniforme algemene bepalingen in inkoopcontracten

Blog: Moeten gemeenten opdracht jeugdhulp en ggz teruggeven?

Wet zorg en dwang neemt belangrijke horde in de Kamer

18-06

140 gemeenten vragen om meer geld voor jeugdhulp

Eerste resultaten van pilot voor betere nazorg eetstoornis zijn positief

Experts: psychische gezondheid van de jeugd moet beter in beeld

Vernieuwde praktijkstandaard ‘Tics bij kinderen en adolescenten’

17-06

FBZ: 7 op de 10 zorgprofessionals kunnen zich vinden in pensioenakkoord

Trauma veroorzaakt wezenlijke verandering in de hersenen

‘Hulp aan kinderen met ADHD en autisme schiet tekort’

GGz Centraal hoopt op snel einde aan ’gekkigheid’

14-06

Werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NVZ

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 14 juni 2019

Meer tijd nodig voor nieuwe Cao VVT

GGZ Nederland: “Wij willen leren van de verhalen van slachtoffers”

Gespreksleidraad voor afspraken in de contractering 2020 over terugdringen wachttijden GGZ

13-06

Is er een risico op toename van agressie bij een rookvrije ggz? Een literatuurstudie

Datalek bij Kwaliteitsregister Jeugdzorg

‘Kabinetsplannen jeugdhulp gaan voorbij aan kind en ouders’

12-06

De rol van schaamte en schuld in de ontwikkeling van agressie

Handige tips om administratieve lasten in zorg te verminderen

Bewijs geleverd voor nature/ nurture-relatie bij psychotische stoornissen

11-06

GGZ Totaal – GGZ vanuit wisselend perspectief juni 2019

Reactie op brief over wet zorg en dwang

ZonMw Geestelijke gezondheid nieuwsbrief | juni 2019

07-06

Parnassia Groep, Florence en Incluzio integreren 24/7 communicatie in GGZ en Ouderenzorg

VNG stemt in met hoofdlijnenakkoord GGZ en zet zich in voor tekorten in jeugdzorg

Minister eist dagelijks verslag van kliniek Den Dolder

06-06

Nieuwsbrief Jeugd – 6 juni 2019, nr. 19

‘Gedwongen ggz te vaak onzorgvuldig’

Jonge ervaringsdeskundigen lanceren MIND Young Studio over psychische problematiek

05-06

Gezocht: ideeën voor gezond roosteren in de ggz

VNG wil ‘jeugdgeldbod’ kabinet niet afwijzen

Ook forse tekorten op de Wmo

04-06

Nieuwsbrief FBZ | 4 juni 2019

Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk

Wachttijden in de specialistische ggz

Open en gesloten opnames in de geestelijke gezondheidszorg

Nieuwsbrief NZa voor de ggz – juni 2019

03-06

Kan diepe hersenstimulatie helpen bij psychiatrische aandoeningen?

Dynamische zorgdata moeten DSM vervangen

Invoering nieuwe standaard acute ggz kost 12 miljoen euro

Acties in jeugdzorg na verlopen ultimatum

01-06

Veel partijen in zorg en welzijn dragen Manifest voor het Kind

31-05

Driekwart mensen met psychose krijgt onvoldoende zorg

Akwa GGZ sluit toegang tot overgenomen oude dataset

30-05

Blog: Verzekeraars wentelen te veel risico’s af op ggz

29-05

Nieuwsbrief Kostenonderzoek (medische) vervolgopleidingen in de ggz – mei

84 procent ggz-instellingen vraagt bijcontractering

Aanpak personeelstekort zorg slaat aan

VIPP-regeling voor eerstelijnszorg gepubliceerd

28-05

Kamerbrief over Monitor Contractering ggz 2019

In hackathon op zoek naar oplossingen voor personeelstekort GGZ

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | mei 2019

27-05

Blog: Onder dementieprofessoren

‘Gedragscode gezondheidsonderzoek moet snel op de schop’

Meisjes op jongere leeftijd psychisch ongezond

Verlenging ideeënwedstrijd: Word roosterverbeteraar in de ggz

Verward De GGZTotaal-XL van mei

24-05

Voor verwarde mensen is ‘thuis’ niet altijd een veilige haven

Personeelstekort in zorg loopt sneller terug dan verwacht

Met betere kennis kunnen huisartsen sneller ggz-patiënten doorverwijzen

Geen vliegende start cao-onderhandelingen GGZ

23-05

VvAA: Jaaroverzicht en jaarverslag 2018

Blog: Echte kwaliteit zit ‘m niet in protocollen

Discussie over nieuwe Wet zorg en dwang

CZ mikt op halvering wachttijden ggz

Nieuwsmail Zinnige Zorg GGZ – mei 2019

22-05

Ultieme poging bonden om nieuwe Cao Ziekenhuizen tot stand te brengen

Kamerbrief advies Nza over bekostiging geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

21-05

Nieuwsbrief BIG-register mei 2019

Het zorgprestatiemodel als nieuwe bekostiging voor de ggz en fz

Blog: Minister De Jonge, stel de Wet zorg en dwang niet ui

20-05

NZa Nieuwsbrief Geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – mei 2019

Apps voor mentale gezondheid: positieve reacties, maar ook twijfel

Kamerbrief over Voortgang Depressiepreventie

17-05

‘Jeugdzorg teruggeven aan het Rijk niet de oplossing’

MIND: Enquête gezondheidapps in de GGZ laat divers beeld zien

Kwaliteitssystemen in GGZ hebben weinig impact

Zorgverzekeraars: maak dbc’s minder leidend in ggz

Premiedifferentiatie WW en gevolgen GGZ

16-05

Norm voor veilig mailen in de zorg gepubliceerd

Gezonde leefstijl verkleint risico op dementie aanzienlijk

Leidraad zwangerschap als je zelf autisme hebt

Nieuwsbrief FBZ | 15 mei 2019

15-05

Nieuwsbrief FGzPt

‘Geen kind is gebaat bij jeugdzorg terug naar het Rijk’

Horizontaal toezicht verandert mindset verzekeraars en aanbieders

14-05

App Cao umc vernieuwd

Teleurstellend loonbod Cao Ziekenhuizen

13-05

Af van je gehoorklachten: train je hersenen!

‘Ik en de GGZ’: Schrijf je verhaal!

NZa Nieuwsbrief Special gebruikersonderzoek

Twintig miljoen euro voor aanpak alzheimer via big data

Vlaanderen draait proef met eerstelijnspsychologen voor ouderen

Aantal verpleegkundigen neem toe, maar niet in de ggz

10-05

Inbreng schriftelijk overleg over de Aanpassingswet zorg en dwang en Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

Wethouders onderstrepen oproep aan kabinet over jeugd en GGZ

09-05

Het beroep ervaringsdeskundige heeft een nieuwe naam nodig

Meer dan honderd aanmeldingen VIPP GGZ-regeling

Impact van kwaliteitssystemen op ggz-praktijk is zeer beperkt

Is de decentralisatie van de jeugdzorg mislukt?

Landelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethode van dwangklachten

08-05

Krachtige basiszorg nu in alle vier de grote steden

NVP looft Wim Trijsburgprijs uit voor junior-wetenschappers

07-05

Patiënten eisen meer samenhang in de zorg

CIZ en VWS maken aanvullende afspraken over ondertekening Wlz-aanvraag

06-05

Succesvolle pilot meldpunt crisisdienst GGZ buiten kantooruren

Tijdelijk Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld

ZonMw Geestelijke gezondheid nieuwsbrief | mei 2019

03-05

Jeugdzorg eist 750 miljoen om wachtlijsten terug te dringen

Een neusspray maakt kinderen met autisme socialer

VGZ presenteert genomineerden ‘Zinnige Zorg Award 2019’

02-05

Met sociale kaart de wachttijden GGZ aanpakken in Midden-Brabant

Rijkssubsidie voor begeleiding naar werk ggz-cliënten

Bijna 10 procent jeugd krijgt jeugdzorg

01-05

NVvP en GGZ Nederland slaan handen ineen voor werkplezier

Blog: Je hoeft niet samen te werken

Reële tarieven geen zaak voor de minister

30-04

Overzicht ‘Voorlichtingsmaterialen in diverse talen’ geactualiseerd

Virtuele therapie in de psychiatrie

Uva: Risicofactoren slachtofferschap seksuele kindermishandeling blijken zeer divers

29-04

Blog: Borging van kwaliteit in de Wmo

Reactie op het verzoek van het lid Edgar Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud

Geen smoesjes om niet aan AVG te voldoen

Subsidie-aanvragen voor versterken regionale infrastructuur rond verward gedrag

26-04

De Jonge beraadt zich op tekorten jeugdzorg

Meer onderzoek nodig over euthanasie bij psychiatrische patiënten

Depressie bij jongeren: van jeugd GGZ naar volwassen GGZ, wat kan jongeren helpen?

Decentralisatie jeugdhulp werkt averechts

25-04

Psychiater: eenzaamheid is de rode draad in deze samenleving

Aantal jongeren in jeugdhulp stijgt met 12,1 procent

Kamer overweegt opnieuw verplichte observatie ggz

Anders verantwoorden moet administratie ggz verminderen

24-04

MIND stuurt spoedbericht naar Tweede Kamer om observatiemaatregel

Mensen met ernstige psychische aandoeningen niet goed geholpen

Tweede Kamer – Rapport taskforce gepast gebruik GGZ

Cordaan en Jellinek ontwikkelen verslavings-app LVB’ers

23-04

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | april 2019

Leefstijl en de GGZ. De GGZTotaal XL van april

Zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoening en omgeving kan beter

GGZ Nederland onderschrijft advies NZa nieuwe bekostiging ggz en fz

Minister Dekker neemt onrust bewoners niet weg

19-04

‘Scandinavische zorg eenvoudiger en goedkoper dan Nederlandse’

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, april 2019

GGZ Nederland herkent knelpunten uit veiligheidsrapport

Minister laat hackers ICT van jeugdzorg testen

Wet verplichte ggz: stand van zaken bij de werkgroepen

18-04

Terug LVB in het Vizier

Toespraak van staatssecretaris Blokhuis tijdens de Dag van de Preventie

Selectieve inkoop ziekenhuiszorg blijkt wassen neus

NJi: Nieuwsbrief Jeugd – Vier gemeenten scoren op laag jeugdhulpgebruik

17-04

Zorgkosten blijven stijgen

NZa adviseert over bekostiging verpleeghuiszor

‘Zorg scoort hoog op innovatie’

16-04

Nieuwsbrief FBZ | 16 april 2019

Uitgebreid thema’s verkend tijdens derde onderhandelronde Cao Ziekenhuizen

‘Slechte anorexiazorg leidt tot levensbedreigende situaties’

Blog: Baat het niet, dan schaadt het wel!

Centrale informatie-uitvraag curatieve ggz

Veelbelovende inzet ervaringsdeskundigen bij aanpak van wachttijden

15-04

Bekijk de uitzending terug: Wat mag ik van de psychiatrie verwachten?

Samenwerkingsmogelijkheden onderzocht voor verbeteren jeugdzorg

Tekorten sociaal domein: proces voorjaarsnota

12-04

Traumabehandeling bij psychose heeft wel degelijk zin

Wegwijzer ‘Rondom Jong’ maakt depressie bespreekbaar op middelbare scholen

Artsen willen af van willekeur in tuchtrecht

11-04

NJi: Groeiende roep om meer geld voor jeugdhulp

Regionale samenwerking om wachttijden GGZ terug te dringen loont

Etalage Ambulantisering in de ggz

10-04

Toezichthouders willen rem op BV-constructies

GGZ Delfland start ‘fit op weg poli’

09-04

Subsidie voor samenwerkende zorg in de regio

Aantal dwangopnames 80-plussers neemt sterk toe

Tussen evidence-based en gezond boerenverstand

Transferfunctionaris moet gaten in de forensische keten dichten

08-04

Cao Jeugdzorg automatisch verlengd tot 1 april 2020

Blokhuis: Meer verwarde mensen op straat door te late opbouw ambulante zorg

Snellere verantwoording zorguitgaven ‘niet haalbaar’

Meerderheid jongeren mist les over mentale gezondheid op school

‘Fit op weg poli’ van GGZ Delfland: effectiever behandelen

05-04

Voorkomen dat gedragsproblemen het kinderbrein veranderen

Handvat gegevensuitwisseling in het zorg en veiligheidsdomein vernieuwd

Debat n.a.v. rapporten forensische zorg

Zorgkosten variëren sterk tussen dementienetwerken

04-04

LVVP extra nieuwsbrief –Belangrijk bericht over afhandeling terugbetalingen door Menzis

Overhandiging ‘Kiezen voor de GGZ zo gek nog niet’

Kinderen met probleemouders

Forensische zorg is leven naast een vulkaan

CEG: regelreflex verdrukt kwaliteit én veiligheid

NJi: Nieuwsbrief Jeugd april – Experiment met flexibele schooltijden beëindigd

03-04

Zachte signalen verdienen betere verankering in toezichtpraktijk

Vernieuwde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

AutismeNetwerk Nederland gaat van start

Onderzoek naar stroomstootjes bij geheugenverlies

Blokhuis wil taboe op angststoornis doorbreken

ZonMw Geestelijke gezondheid nieuwsbrief | april 2019

02-04

Gedwongen opname ggz-instelling en bijstandsuitkering

Realisatie en evaluatie ‘WerkWeb-Autisme’

Pro Persona zoekt verbinding met psychiaters

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2017 van start

Kenniscentrum Phrenos breidt uit met AutismeNetwerk Nederland (ANN)

01-04

Alphen aan den Rijn krijgt logeerhuis voor mensen met psychische problemen

Grote uitbreiding in e-health mogelijkheden voor GGZ cliënten

Iemand met schizofrenie is niet eng

Mensen met jeugdtrauma of alcoholverslaving vaker slachtoffer van geweld

OM seponeert ‘onzorgvuldige’ euthanasiezaken in de psychiatrie

‘Zachte’ plicht arts om BIG-nummer te melden

29-03

GGZ Nederland wil automatische gegevensuitwisseling bij overdracht

Minder jongeren in gesloten jeugdzorg

Aantal dwangopnames onder ouderen neemt fors toe

Onderzoeksraad: contact met Fivoor moeizaam

CZ gaat wachtlijsten GGZ rigoureus aanpakken

28-03

Bij weigeren van medewerking aan tbs-onderzoek kan beroepsgeheim worden doorbroken

27-03

Lever zorg op maat voor ouderen met een persoonlijkheidsstoornis

’Kwetsbaar kind krijgt niet benodigde hulp’

Minister geeft respijt bij verplichte vermelding BIG-nummer

Gezondheidsrecht? Het duizelt de zorgverlener!

Nieuwsbrief FBZ | 26 maart 2019

26-03

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | maart 2019

Pro Persona en huisartsen werken samen aan betere zorg

Zorg van personen met verward gedrag komt op bord van burgemeester: ’Er komt heel veel rompslomp bij kijken’

Heeft u uw verenigingscontributie al teruggevorderd?

25-03

Topbaan of tobbaan? De GGZ Totaal-XL van maart

“Inzicht in psychische problematiek is niet alleen nuttig in de ggz”

Gecombineerde zorg: ‘Voorheen vielen cliënten van ipse tussen wal en schip’

Informatie over zorgverzekeringen voldoende, maar moeilijk vindbaar

22-03

ZN journaal – Deelnemer gecombineerde leefstijlinterventie: “We willen allemaal gezond oud worden”

Blog: Pensioen belegd in zorg: een mes dat snijdt aan twee kanten

‘Bijna een derde psychiaters in instelling wil uit loondienst’

GGZ Nederland: ‘Deel geen individuele uitkomstinformatie jeugd’

21-03

NJi: Nieuwsbrief Jeugd 21 maart – Blokhuis: Dak- en thuisloze jongere een eigen thuis

FBZ: Onderhandelingen nieuwe Cao Ziekenhuizen officieel gestart

Kamervragen over ‘reclame’ op scholen voor jeugd-ggz

20-03

Stijging overnames in de zorg voor een groot deel veroorzaakt door GGZ

Kamerbrief over onderzoek Zorginstituut Nederland naar Zorgclustermodel en verzekerde aanspraken ggz

Advies aan leden GGZ Nederland over verstrekking outcome informatie jeugd aan gemeenten

19-03

TOPGGz-nieuwsbrief – maart 2019

Nieuws Zorgfraude nieuw verdienmodel voor criminelen

Terugvalpreventie voor depressie – Een klinisch en economisch perspectief

18-03

Duidelijkheid nodig over pensioenopbouw in ggz

Richtlijn Ernstige gedragsproblemen geactualiseerd

De ggz is verslaafd aan psychiaters en andere specialisten

Rijksoverheid – Brief over het VN rapport mensenrechten in de ggz

Veld vreest ‘naming and shaming’ calamiteitentoezicht

15-03

Staatssecretaris Blokhuis: komende jaren krijgen alle dak- en thuisloze jongeren hulp

Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-ggz gepubliceerd

Zorginstituut opent subsidiepot veelbelovende zorg

Doe mee aan de hackathon ‘Droombaan in de ggz’

14-03

FBZ steunt pensioenactiedag op 18 maart

Betere toegang tot medische zorg voor onverzekerden

NJi: Nieuwsbrief Jeugd maart – ‘Patstelling jeugdhulp schaadt kwetsbaarste jeugd’

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang

13-03

Gemeenten en zorgverzekeraars werken toe naar netwerk in elke regio

Ketamine tegen zware depressies: ook in Nederland hoopvolle resultaten

Physician assistant in de GGZ nog geen stap verder

UMC Utrecht test paddo’s als medicijn tegen depressie

Tiel opent multidisciplinair ggz-centrum

Persoonlijke gezondheidsomgeving voorlopig gratis voor patiënt

12-03

UWV: meer dan 140 duizend zorgvacatures in 2019

GGZ Totaal – Meningsverschillen en nepnieuws

ZonMw – Nieuwsbrief maart 2019

11-03

VWS in gesprek met beroeps- en patiëntenorganisaties over BIG-nummer

Vakbonden in jeugdzorg eisen aanvalsplan tegen bezuinigingsbeleid

VIPP: 7 lessen voor de ggz vanuit de ervaring van ziekenhuizen

NZa tikt CAK opnieuw op vingers over proces rond eigen bijdragen

08-03

Tweede onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg

Onderzoek rol psychiatrische instellingen WOII

Blokhuis heeft geen bezwaren tegen Skypen met psychiater

Het nut van herdiagnoses in de GGZ: ‘Opnieuw echt goed kijken naar je patiënt helpt echt’

ZN – Aanpassing checklist Langdurige GGZ

07-03

NZa: consequenties ggz in Wlz mogelijk ’te groot’

Gesloten jeugdhulp vaak door gebrek aan alternatief

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, maart 2019

Veel klachten hóren helemaal niet in de ggz

06-03

Wetsvoorstel toegang GGZ-cliënten tot Wlz ingediend bij Tweede Kamer

Samenwerking Parnassia Groep en Algemeen klinisch laboratorium IJsselland

Accare start dagbehandeling eetstoornis

Start gemaakt met cao-overleg gehandicaptenzorg

05-03

Zorgen over nieuwe wetgeving zzp’ers

Tbs-patiënten hebben weinig baat bij neurofeedback

Experimentele behandeling hardnekkige depressie met psilocybine van start

04-03

GGZ Oost Brabant opent cliëntportaal

Voordracht Alan Ralston op presentatie boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’

ZonMw krijgt budget voor ggz-onderzoek tot en met 2025

01-03

Whitepaper met vergelijking cao’s publieke sector

Cao universitair medische centra 2018-2020 online beschikbaar

Handreiking biedt perspectief voor meningsverschillen over tarieven jeugd-ggz

Zes Gelderse gemeenten hebben grote tekorten op de jeugdzorg

28-02

Onafhankelijk onderzoek kostprijzen jeugd-ggz gepubliceerd

27-02

‘Kwaliteit in de GGZ inzichtelijk maken, met oog voor draagvlak en validiteit’

Nog veel misverstanden over gebruik antidepressiva

Nederlandse gezondheidszorg raakt nummer 1 positie in Europa kwijt

ADHD veroorzaakt aanzienlijke extra ziektekosten

‘Tarieven jeugd-ggz dekken de kosten niet’

26-02

Nieuwsbrief FBZ | 26 februari 2019

Cao Ziekenhuizen: FNV wil 5 procent loonsverhoging

Waardering Inspectie voor implementatie e-health bij GGzE

Twee nieuwe hoogleraren bij GGz Breburg

Oorsuizen te lijf met gedragstherapie

25-02

Beeldbellen en chatten met je psycholoog

Preventieve wijkhulp kan incidenten met verwarde personen verminderen

Nederland trekt veel geld uit voor de ggz, maar dat geld wordt niet effectief ingezet

De ingewikkelde relatie tussen kerk en psychische gezondheid

22-02

Aantal meldingen over verwarde mensen verdubbeld

Wetsvoorstel over langdurige zorg aan mensen met een psychische stoornis

Gratis online hulp en welzijnsweek in strijd tegen stress en depressie bij studenten

Onderzoek naar zorg en ondersteuning van personen met (voorheen) verward gedrag in Veldhoven

Blog: Verwarde personen: het nieuwe normaal

Een overbelaste ggz-instelling moet zich voor de rechter verantwoorden voor de dood van een patiënt.

21-02

Internationale onderzoeken naar mentale stoornissen van start

De zorg voor kinderen met zelfverwondend of suïcidaal gedrag moet – en kan – beter

Subsidie voor onderzoek naar anorexia nervosa en bipolaire stoornis

NJi: Nieuwsbrief Jeugd – ‘Juridische hulp voor arts bij toepassen meldcode’

Taskforce wachttijden ggz stuit op zorgketen vol knelpunten

20-02

Minister wil meer geld voor dementieonderzoek

Geleerde lessen van KPMG van aanpak wachttijden GGZ in de regio: ‘Blijf niet praten, maar kom snel én samen in actie’

Incidenten op een rij; dit is wat de GGD constateerde bij de Arnhemse woonzorginstellingen

Discussie over geld hindert taakherschikking in ziekenhuiszorg

19-02

Actieagenda kennisontwikkeling langdurige zorg

Kennis voor de transformatie: signalering en triage

Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

18-02

Trimbos: Subklinische angstklachten gaan niet vanzelf over

Week van de Psychiatrie heeft dit jaar als thema: ‘Zichtbaar?’

Ministerraad stemt in met openstellen Wlz voor ggz-cliënt

GGZ Nederland heet vier nieuwe bestuurders welkom

GGZ NHN haalt 20 miljoen op met obligatielening

15-02

Onderzoek Altrecht naar dood patiënte niet openbaar

Mogelijk verband tussen cholesterol en Alzheimer

Blokhuis maakt zich zorgen om normalisering xtc-gebruik

Voorzichtige progressie in aanpak wachtlijsten ggz

14-02

Demoralisatie bij patiënten met alcoholafhankelijkheid en comorbide psychiatrische stoornissen

Kinderpsychiater: trauma ouders vaak oorzaak van gedragsproblemen kinderen

Plan op komst tegen suïcides in JeugdzorgPlus

Onvoldoende zicht op wachtlijst bij RvdK

Subklinische angstklachten gaan niet vanzelf over

13-02

Geen verschil in hersenontwikkeling tussen seksen

Landelijke lessen voor samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein (taskforce EPA)

Debat over zelfdoding in de jeugdzorg

Transdiagnostisch team Altrecht vermindert aantal wachtenden ggz

Per 2020 nieuwe wetgeving GGZ

De ggz kan al die dure ‘bv-ikken’ best te lijf

Gehandicaptenzorg geconfronteerd met toestroom uit ggz

12-02

GGZ Delfland gaat wachttijden te lijf met nieuwe werkwijze

Zorgstandaard adhd geeft duidelijkheid over diagnostiek en behandeling

ZonMw – Nieuwsbrief Jeugd februari 2019

Maak het voor meerdere beroepsgroepen mogelijk om een ggz-behandeling te starten

Invoering nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet uitgesteld tot 2021

11-02

‘Complexe’ patiënten groot probleem in de zorg

De ggz verdient meer zorg

Waar komt dat gevaar in GGZ toch vandaan, Paul Blokhuis?

Onderzoek naar zorg dementerende met depressie

08-02

Start onderhandelingen over nieuwe cao Jeugdzorg niet hoopgevend

Transdiagnostisch Team Utrecht vermindert aantal wachtenden GGZ

Kwart miljoen euro voor verbeteren depressiezorg

GGZ Noord-Holland Noord schreeuwt om psychologen

GGzE vervolgd voor dood van patiënte

07-02

Brussel: toegang medisch dossier in hele EU

‘OM onderzoekt handelwijze psycholoog bij tienerzelfmoord’

Huisartsen uit kwetsbare wijken gaan aan de slag met aanpak Krachtige basiszorg

‘Doe meer tegen werkdruk in jeugdzorg’

Nieuwsbrief FBZ | 6 februari 2019

Primeur Radboud Universiteit: beroepseed voor gz-psycholoog

06-02

De ggz zoekt personeel: iemand is beter dan niemand

Reactie GGZ Nederland op publicatie over de gevolgen personeelstekorten in de geestelijke gezondheidszorg

Elke dag nieuwe gezichten

NZa stimuleert innovatie in de zorg

Nieuw: HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg

Humanistisch Verbond en Sitagre willen burn-out uit de ggz

05-02

Aantal banen in zorg en welzijn neemt toe

Websites van tientallen zorginstellingen slecht beveiligd

‘Maak ruimte voor niet-toetsbare zorg’

‘Geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen’

Zorgprogramma behandelt somatische en psychiatrische klachten gelijktijdig

04-02

De Wet normering topinkomens (WNT) voor zorginstellingen: Hoe zat het ook alweer?

Minister Bruins wil rem op gebruik zware pijnstillers

Wat hebben emoties en eetlust met elkaar te maken?

Nieuwsbrief ZonMw – februari 2019

01-02

CBS: Minder verliesgevende zorginstellingen in 2017

Arbobalans 2018: Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten blijven toenemen

Cliënten zeer tevreden over online behandeling bij GGZ NHN

NJi: Nieuwsbrief Jeugd – ‘Voorkom uitval bij jeugd met langdurige problemen’

31-01

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, januari 2019

Grip op preventie: nieuwe tools voor gemeenten

Depressie: niet af te bakenen

‘Media kunnen zelfdodingen helpen voorkomen’

Jeugdhulp onder druk door bureaucratie bij gemeenten

30-01

5 feb: Start onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg

WODC brengt recidive na uitstroom gehele forensische zorg in kaart

Depressie en ongezonde eetgewoonten versterken elkaar

Grote veranderingen ouderenzorg

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

Zorginstituut neemt Personeelsnorm Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg op in Register

Sector zorg en welzijn is koploper datalekken

29-01

Beroepsvereniging psychiatrie vernieuwt bestuur

Kamerbrief over manifest Actielijst jeugdzorg

Privacy-vragen belemmeren discussie over Big Data in de zorg

Jeugd bij ZonMw – impressie 2018 | 2019

28-01

Nederland op vingers getikt over zorgkosten

Meerderheid zorgmedewerkers: werkdruk groeit

GGZ Friesland verkoopt domeinnaam denk.nl

Zorginstituut Nederland geeft 3 miljoen subsidie voor anonieme e-mental health

Onnodige afhankelijkheid van de professional?

Die verdomde wachtlijst – De GGZTotaal-XL van januari

Nederland op vingers getikt over zorgkosten

25-01

Gebruik Ritalin in vijf jaar tijd bijna met een kwart verminderd

Nederland koploper in online zoeken naar gezondheidsinformatie

GGZ Delfland haalt zilver voor duurzame bedrijfsvoering

Onderzoek naar emotionele problemen jongeren

RvS: financiële klem op kwaliteitsstandaard zet veld buitenspel

De Tijd-Lijn App verkort de ervaren wachttijd van GGZ-patiënten

24-01

Stand van zaken nieuw online platform GGZ Nederland

Design thinking: therapeutische games moeten aantrekkelijker worden

Er is geen snelle oplossing voor suïcidale kinderen

23-01

Voortaan één Zeeuwse instelling voor forensische zorg

Kamerbrief Ontwerpbesluit experiment pgb op grond van Wlz

Terugvalpreventie – het is niet klaar als iemand weer is opgeknapt van een depressie

Informatiestandaarden i-Sociaal Domein voortaan verplicht

Tbs’er gaat minder vaak de fout in na behandeling

22-01

‘Snelle toegang tot lichttherapie bij winterdepressie kan gebruik antidepressiva drastisch verlagen.’

‘Depressie in top 3 gezondheidsproblemen’ – klopt dit wel?

Zilveren Kruis gaat ggz-wachtlijsten te lijf met e-health

21-01

FBZ: Overleg over nieuw sociaal plan start

Games kunnen de behandeling van jongeren met psychische problemen veranderen

Niet langer op de divan: consult met psychiater kan ook via Skype

Fors minder kinderen naar jeugdzorg dankzij praktijkondersteuner

‘Nederlandse zorg raakt internationaal achterop met AI’

Gz-psychologen leggen sinds 1 januari beroepseed af

18-01

Wijkteams maken zorg niet goedkoper, maar juist duurder

Rijk maakt 90 miljoen vrij voor digitale zorg thuis

Blog: Gemeente, neem toezicht op Wmo serieus

Artsenorganisaties kritisch over dwangzorg zonder medisch toezicht

Opnieuw tijdelijke financiering spoedpoli verwarde persone

17-01

NZa online magazine nr. 5 – Innovaties in de zorg

Kennis voor de transformatie: multiprobleemgezinnen

‘Ouders zijn deel van de oplossing’ – Justitiële jeugdinrichtingen betrekken familie bij behandeling

Eerste genen voor ADHD gevonden

Zuid-Limburg beperkt crisisopvang tot één week

Jeugdautoriteit moet continuïteit jeugdzorg borgen

Negentig patiënten van ggz-aanbieder Just Care overgenomen door Mita Zorg

16-01

Nieuwsbrief FBZ | 16 januari 2019

Rechter: CZ en Menzis moeten verslavingszorg direct betalen

MIND mist ervaringsdeskundigen bij vervolg Schakelteam

BETERapp voor zachte overgang uit jeugdzorg naar zelfstandigheid

2019: Misschien wordt het morgen beter….

15-01

Nieuwsbrief ZonMw – special over e-health in de ggz

Nieuwsuur: meer jongeren met ernstige psychiatrische problemen in jeugdzorg

Jeugdwerkers willen staken

Design thinking kan de behandeling van jongeren met psychische problemen veranderen

14-01

Het kan veel beter: ZZP-schap en vaste medewerkers in de zorg.

Volwassenen met autisme kunnen wél complexe emoties herkennen

Tips om een burn-out te voorkomen

ZonMw doet mee aan de e-healthweek

11-01

Aanpassingen subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden per 1 maart 2018 (met terugwerkende kracht)

UMCG in 2019: investeren in medewerkers, werkdrukverlaging en nieuw- en verbouw

Gecombineerde leefstijlinterventie op steeds meer plekken aangeboden

10-01

Vervolg Academische Werkplaats Autisme voor meer participatie

NJi: Nieuwsbrief Jeugd januari 2019

Sociale media geen oorzaak maar gevolg problemen

Nieuwe regio’s gezocht voor Actieprogramma Weer Thuis !

09-01

Ggz-organisatie Lentis moet tien miljoen euro bezuinigen

Moet je roken op een psychiatrische afdeling verbieden?

08-01

Financiële kengetallen zorginstellingen 2017

Landelijk onderzoek naar afbouw van antipsychotica

Psychiatrische problematiek in het ziekenhuis 1

07-01

Kamercommissie zoekt uw ideeën om personeelstekort in de zorg terug te dringen

IPW: Zorgval is de Beleidsterm Van Het Jaar 2018

GGz Breburg is best practice in het terugdringen van separaties

Autisme – geen aandoening maar een andere manier van denken

04-01

Hoofdlijnenakkoorden remmen groei zorguitgaven met 2 miljard

03-01

Jeugdzorg 2018: diepte- en hoogtepunten

Ggz-instelling zonder wachtlijst heeft geen contract verzekeraars

HRM ‘Werkgever moet meer doen om personeel te behouden voor zorg’

02-01

Herstel van gebroken been is te meten, maar geldt dat ook voor een depressie?

Verward gedrag: we weten er soms geen raad mee

Blog: Verder koersen na een stormachtig jaar in de zorg

Ggz-bestuurder roept op tot ‘mentaal offensief’

10 tips die helpen bij keuze ecd

29-12

Macrobeheersinstrument voor geneeskundige GGZ 2018 (NZa)

28-12

Voortgangsrapportage ‘wachttijden in de ggz’ (NZa)

Mooie plannen leiden nog niet tot kortere wachttijden ggz

27-12

nieuwsbrief NZa over de dbc-systematiek in de ggz

22-12

Uitspraak tuchtcollege

Motie over ROM-data

Betoog staatssecretaris Blokhuis begrotingsbehandeling VWS

21-12

Nieuwsbrief GGZ ZonMw december 2017

Rapport ‘Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel 1)’

Menzis: veranderingen in 2018

19-12

Herregistratie op basis van scholing (Periodiek Registratie Certificaat)

GGZ Totaal: jaaroverzicht 2017

18-12

Vooraankondiging internetconsultatie wetsvoorstel m.b.t. beroepenregulering in de gezondheidszorg.

14-12

Verslag Algemeen Overleg GGZ tweede kamer d.d. 29.11.17

11-12

GGZ Totaal, december 2017

08-12

Staatssecretaris Blokhuis op NKO-festival; reden tot een feestje!

05-12

Kamerbrief: Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Kamerbrief: Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel

04-12

(Ont)regel de zorg; schrapconferentie VvAA 18-11-2018

TOP-opleidingsplaatsen; nieuwsbrief 30-11-2017

01-12

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) start gespreksrondes over Nationaal Preventieakkoord

NZa publiceert handvatten voor goede administratie in verpleging en verzorging

30-11

Brief naar Tweede Kamer over terugdringen wachtlijsten jeugd

29-11

Kamerbrief over stand van zaken instroom GGZ in Wlz

Kamerbrief GGZ-DBC en positie psychodiagnostisch werkenden

24-11

Mood and Resilience in Offspring (MARIO)

20-11

NZa wil ruimte voor samenwerking en nieuwe bekostiging

17-11

Week tegen de kindermishandeling: 20 t/m 26 november

Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd 2017

14-11

Heleen Geubbels over slaapstoornissen

13-11

Menzis erkent fout bij normatief uurtarief

20-10

Call for abstracts for the IFP 2018, June 7-9

19-10

Onderzoek naar vacatures voor vijf GG-beroepen en psychiaters. Doet uw organisatie mee?

18-10

Ggz-aanbieders publiceren kwaliteitsstatuut op website

16-10

Rapport IGZ inzake melding suïcides

Brief minister inzake melding suïcides

13-10

Samenvatting regeerakkoord, relevant voor de GGZ

Regeerakkoord 2017-2021

11-10

Tussentijdse rapportage schakelteam voor personen met verward gedrag

09-10

Beantwoording kamervragen; 1 op de 3 bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg

06-10

Monitorrapportage ‘stand van het land’ goed werkende aanpak personen met verward gedrag

05-10

Nieuwsbrief Zinnige Zorg

04-10

Antwoorden kamervragen over onrust over het aantal opnameplekken in de ggz, mensen met ernstige psychische aandoeningen en crisisdiensten

App moet terugval bij depressie voorkomen

02-10

Budget jeugdzorg in veel gemeenten nu al op

Arts moet terughoudend antipsychotica voorschrijven

27-09

Antwoorden kamervragen ontevredenheid DBC-systematiek

Nieuwsbrief i-Sociaal Domein, september 2017

Behandelstops en contracteerproblemen in de GGZ alsmede in de wijkverpleging

26-09

Definitieve tekst cao-afspraken nieuwe Cao GGZ

25-09

Kritisch artikel zorgclustermodel

Rijksbegroting 2018: korte analyse voor de ggz

Nieuwsbrief GGZ ZonMw; september 2017

22-09

Kamer akkoord met bevriezen eigen risico