Meer in de media

17-05

‘Jeugdzorg teruggeven aan het Rijk niet de oplossing’

MIND: Enquête gezondheidapps in de GGZ laat divers beeld zien

Kwaliteitssystemen in GGZ hebben weinig impact

Zorgverzekeraars: maak dbc’s minder leidend in ggz

Premiedifferentiatie WW en gevolgen GGZ

16-05

Norm voor veilig mailen in de zorg gepubliceerd

Gezonde leefstijl verkleint risico op dementie aanzienlijk

Leidraad zwangerschap als je zelf autisme hebt

Nieuwsbrief FBZ | 15 mei 2019

15-05

Nieuwsbrief FGzPt

‘Geen kind is gebaat bij jeugdzorg terug naar het Rijk’

Horizontaal toezicht verandert mindset verzekeraars en aanbieders

14-05

App Cao umc vernieuwd

Teleurstellend loonbod Cao Ziekenhuizen

13-05

Af van je gehoorklachten: train je hersenen!

‘Ik en de GGZ’: Schrijf je verhaal!

NZa Nieuwsbrief Special gebruikersonderzoek

Twintig miljoen euro voor aanpak alzheimer via big data

Vlaanderen draait proef met eerstelijnspsychologen voor ouderen

Aantal verpleegkundigen neem toe, maar niet in de ggz

10-05

Inbreng schriftelijk overleg over de Aanpassingswet zorg en dwang en Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

Wethouders onderstrepen oproep aan kabinet over jeugd en GGZ

09-05

Het beroep ervaringsdeskundige heeft een nieuwe naam nodig

Meer dan honderd aanmeldingen VIPP GGZ-regeling

Impact van kwaliteitssystemen op ggz-praktijk is zeer beperkt

Is de decentralisatie van de jeugdzorg mislukt?

Landelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethode van dwangklachten

08-05

Krachtige basiszorg nu in alle vier de grote steden

NVP looft Wim Trijsburgprijs uit voor junior-wetenschappers

07-05

Patiënten eisen meer samenhang in de zorg

CIZ en VWS maken aanvullende afspraken over ondertekening Wlz-aanvraag

06-05

Succesvolle pilot meldpunt crisisdienst GGZ buiten kantooruren

Tijdelijk Portaal Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg ontwikkeld

ZonMw Geestelijke gezondheid nieuwsbrief | mei 2019

03-05

Jeugdzorg eist 750 miljoen om wachtlijsten terug te dringen

Een neusspray maakt kinderen met autisme socialer

VGZ presenteert genomineerden ‘Zinnige Zorg Award 2019’

02-05

Met sociale kaart de wachttijden GGZ aanpakken in Midden-Brabant

Rijkssubsidie voor begeleiding naar werk ggz-cliënten

Bijna 10 procent jeugd krijgt jeugdzorg

01-05

NVvP en GGZ Nederland slaan handen ineen voor werkplezier

Blog: Je hoeft niet samen te werken

Reële tarieven geen zaak voor de minister

30-04

Overzicht ‘Voorlichtingsmaterialen in diverse talen’ geactualiseerd

Virtuele therapie in de psychiatrie

Uva: Risicofactoren slachtofferschap seksuele kindermishandeling blijken zeer divers

29-04

Blog: Borging van kwaliteit in de Wmo

Reactie op het verzoek van het lid Edgar Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 april 2019, over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud

Geen smoesjes om niet aan AVG te voldoen

Subsidie-aanvragen voor versterken regionale infrastructuur rond verward gedrag

26-04

De Jonge beraadt zich op tekorten jeugdzorg

Meer onderzoek nodig over euthanasie bij psychiatrische patiënten

Depressie bij jongeren: van jeugd GGZ naar volwassen GGZ, wat kan jongeren helpen?

Decentralisatie jeugdhulp werkt averechts

25-04

Psychiater: eenzaamheid is de rode draad in deze samenleving

Aantal jongeren in jeugdhulp stijgt met 12,1 procent

Kamer overweegt opnieuw verplichte observatie ggz

Anders verantwoorden moet administratie ggz verminderen

24-04

MIND stuurt spoedbericht naar Tweede Kamer om observatiemaatregel

Mensen met ernstige psychische aandoeningen niet goed geholpen

Tweede Kamer – Rapport taskforce gepast gebruik GGZ

Cordaan en Jellinek ontwikkelen verslavings-app LVB’ers

23-04

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | april 2019

Leefstijl en de GGZ. De GGZTotaal XL van april

Zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoening en omgeving kan beter

GGZ Nederland onderschrijft advies NZa nieuwe bekostiging ggz en fz

Minister Dekker neemt onrust bewoners niet weg

19-04

‘Scandinavische zorg eenvoudiger en goedkoper dan Nederlandse’

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, april 2019

GGZ Nederland herkent knelpunten uit veiligheidsrapport

Minister laat hackers ICT van jeugdzorg testen

Wet verplichte ggz: stand van zaken bij de werkgroepen

18-04

Terug LVB in het Vizier

Toespraak van staatssecretaris Blokhuis tijdens de Dag van de Preventie

Selectieve inkoop ziekenhuiszorg blijkt wassen neus

NJi: Nieuwsbrief Jeugd – Vier gemeenten scoren op laag jeugdhulpgebruik

17-04

Zorgkosten blijven stijgen

NZa adviseert over bekostiging verpleeghuiszor

‘Zorg scoort hoog op innovatie’

16-04

Nieuwsbrief FBZ | 16 april 2019

Uitgebreid thema’s verkend tijdens derde onderhandelronde Cao Ziekenhuizen

‘Slechte anorexiazorg leidt tot levensbedreigende situaties’

Blog: Baat het niet, dan schaadt het wel!

Centrale informatie-uitvraag curatieve ggz

Veelbelovende inzet ervaringsdeskundigen bij aanpak van wachttijden

15-04

Bekijk de uitzending terug: Wat mag ik van de psychiatrie verwachten?

Samenwerkingsmogelijkheden onderzocht voor verbeteren jeugdzorg

Tekorten sociaal domein: proces voorjaarsnota

12-04

Traumabehandeling bij psychose heeft wel degelijk zin

Wegwijzer ‘Rondom Jong’ maakt depressie bespreekbaar op middelbare scholen

Artsen willen af van willekeur in tuchtrecht

11-04

NJi: Groeiende roep om meer geld voor jeugdhulp

Regionale samenwerking om wachttijden GGZ terug te dringen loont

Etalage Ambulantisering in de ggz

10-04

Toezichthouders willen rem op BV-constructies

GGZ Delfland start ‘fit op weg poli’

09-04

Subsidie voor samenwerkende zorg in de regio

Aantal dwangopnames 80-plussers neemt sterk toe

Tussen evidence-based en gezond boerenverstand

Transferfunctionaris moet gaten in de forensische keten dichten

08-04

Cao Jeugdzorg automatisch verlengd tot 1 april 2020

Blokhuis: Meer verwarde mensen op straat door te late opbouw ambulante zorg

Snellere verantwoording zorguitgaven ‘niet haalbaar’

Meerderheid jongeren mist les over mentale gezondheid op school

‘Fit op weg poli’ van GGZ Delfland: effectiever behandelen

05-04

Voorkomen dat gedragsproblemen het kinderbrein veranderen

Handvat gegevensuitwisseling in het zorg en veiligheidsdomein vernieuwd

Debat n.a.v. rapporten forensische zorg

Zorgkosten variëren sterk tussen dementienetwerken

04-04

LVVP extra nieuwsbrief –Belangrijk bericht over afhandeling terugbetalingen door Menzis

Overhandiging ‘Kiezen voor de GGZ zo gek nog niet’

Kinderen met probleemouders

Forensische zorg is leven naast een vulkaan

CEG: regelreflex verdrukt kwaliteit én veiligheid

NJi: Nieuwsbrief Jeugd april – Experiment met flexibele schooltijden beëindigd

03-04

Zachte signalen verdienen betere verankering in toezichtpraktijk

Vernieuwde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

AutismeNetwerk Nederland gaat van start

Onderzoek naar stroomstootjes bij geheugenverlies

Blokhuis wil taboe op angststoornis doorbreken

ZonMw Geestelijke gezondheid nieuwsbrief | april 2019

02-04

Gedwongen opname ggz-instelling en bijstandsuitkering

Realisatie en evaluatie ‘WerkWeb-Autisme’

Pro Persona zoekt verbinding met psychiaters

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2017 van start

Kenniscentrum Phrenos breidt uit met AutismeNetwerk Nederland (ANN)

01-04

Alphen aan den Rijn krijgt logeerhuis voor mensen met psychische problemen

Grote uitbreiding in e-health mogelijkheden voor GGZ cliënten

Iemand met schizofrenie is niet eng

Mensen met jeugdtrauma of alcoholverslaving vaker slachtoffer van geweld

OM seponeert ‘onzorgvuldige’ euthanasiezaken in de psychiatrie

‘Zachte’ plicht arts om BIG-nummer te melden

29-03

GGZ Nederland wil automatische gegevensuitwisseling bij overdracht

Minder jongeren in gesloten jeugdzorg

Aantal dwangopnames onder ouderen neemt fors toe

Onderzoeksraad: contact met Fivoor moeizaam

CZ gaat wachtlijsten GGZ rigoureus aanpakken

28-03

Bij weigeren van medewerking aan tbs-onderzoek kan beroepsgeheim worden doorbroken

27-03

Lever zorg op maat voor ouderen met een persoonlijkheidsstoornis

’Kwetsbaar kind krijgt niet benodigde hulp’

Minister geeft respijt bij verplichte vermelding BIG-nummer

Gezondheidsrecht? Het duizelt de zorgverlener!

Nieuwsbrief FBZ | 26 maart 2019

26-03

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | maart 2019

Pro Persona en huisartsen werken samen aan betere zorg

Zorg van personen met verward gedrag komt op bord van burgemeester: ’Er komt heel veel rompslomp bij kijken’

Heeft u uw verenigingscontributie al teruggevorderd?

25-03

Topbaan of tobbaan? De GGZ Totaal-XL van maart

“Inzicht in psychische problematiek is niet alleen nuttig in de ggz”

Gecombineerde zorg: ‘Voorheen vielen cliënten van ipse tussen wal en schip’

Informatie over zorgverzekeringen voldoende, maar moeilijk vindbaar

22-03

ZN journaal – Deelnemer gecombineerde leefstijlinterventie: “We willen allemaal gezond oud worden”

Blog: Pensioen belegd in zorg: een mes dat snijdt aan twee kanten

‘Bijna een derde psychiaters in instelling wil uit loondienst’

GGZ Nederland: ‘Deel geen individuele uitkomstinformatie jeugd’

21-03

NJi: Nieuwsbrief Jeugd 21 maart – Blokhuis: Dak- en thuisloze jongere een eigen thuis

FBZ: Onderhandelingen nieuwe Cao Ziekenhuizen officieel gestart

Kamervragen over ‘reclame’ op scholen voor jeugd-ggz

20-03

Stijging overnames in de zorg voor een groot deel veroorzaakt door GGZ

Kamerbrief over onderzoek Zorginstituut Nederland naar Zorgclustermodel en verzekerde aanspraken ggz

Advies aan leden GGZ Nederland over verstrekking outcome informatie jeugd aan gemeenten

19-03

TOPGGz-nieuwsbrief – maart 2019

Nieuws Zorgfraude nieuw verdienmodel voor criminelen

Terugvalpreventie voor depressie – Een klinisch en economisch perspectief

18-03

Duidelijkheid nodig over pensioenopbouw in ggz

Richtlijn Ernstige gedragsproblemen geactualiseerd

De ggz is verslaafd aan psychiaters en andere specialisten

Rijksoverheid – Brief over het VN rapport mensenrechten in de ggz

Veld vreest ‘naming and shaming’ calamiteitentoezicht

15-03

Staatssecretaris Blokhuis: komende jaren krijgen alle dak- en thuisloze jongeren hulp

Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-ggz gepubliceerd

Zorginstituut opent subsidiepot veelbelovende zorg

Doe mee aan de hackathon ‘Droombaan in de ggz’

14-03

FBZ steunt pensioenactiedag op 18 maart

Betere toegang tot medische zorg voor onverzekerden

NJi: Nieuwsbrief Jeugd maart – ‘Patstelling jeugdhulp schaadt kwetsbaarste jeugd’

Zorgvuldige belangenafweging bij openbaarmaking calamiteitenrapporten van groot belang

13-03

Gemeenten en zorgverzekeraars werken toe naar netwerk in elke regio

Ketamine tegen zware depressies: ook in Nederland hoopvolle resultaten

Physician assistant in de GGZ nog geen stap verder

UMC Utrecht test paddo’s als medicijn tegen depressie

Tiel opent multidisciplinair ggz-centrum

Persoonlijke gezondheidsomgeving voorlopig gratis voor patiënt

12-03

UWV: meer dan 140 duizend zorgvacatures in 2019

GGZ Totaal – Meningsverschillen en nepnieuws

ZonMw – Nieuwsbrief maart 2019

11-03

VWS in gesprek met beroeps- en patiëntenorganisaties over BIG-nummer

Vakbonden in jeugdzorg eisen aanvalsplan tegen bezuinigingsbeleid

VIPP: 7 lessen voor de ggz vanuit de ervaring van ziekenhuizen

NZa tikt CAK opnieuw op vingers over proces rond eigen bijdragen

08-03

Tweede onderhandelingsronde Cao Gehandicaptenzorg

Onderzoek rol psychiatrische instellingen WOII

Blokhuis heeft geen bezwaren tegen Skypen met psychiater

Het nut van herdiagnoses in de GGZ: ‘Opnieuw echt goed kijken naar je patiënt helpt echt’

ZN – Aanpassing checklist Langdurige GGZ

07-03

NZa: consequenties ggz in Wlz mogelijk ‘te groot’

Gesloten jeugdhulp vaak door gebrek aan alternatief

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, maart 2019

Veel klachten hóren helemaal niet in de ggz

06-03

Wetsvoorstel toegang GGZ-cliënten tot Wlz ingediend bij Tweede Kamer

Samenwerking Parnassia Groep en Algemeen klinisch laboratorium IJsselland

Accare start dagbehandeling eetstoornis

Start gemaakt met cao-overleg gehandicaptenzorg

05-03

Zorgen over nieuwe wetgeving zzp’ers

Tbs-patiënten hebben weinig baat bij neurofeedback

Experimentele behandeling hardnekkige depressie met psilocybine van start

04-03

GGZ Oost Brabant opent cliëntportaal

Voordracht Alan Ralston op presentatie boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’

ZonMw krijgt budget voor ggz-onderzoek tot en met 2025

01-03

Whitepaper met vergelijking cao’s publieke sector

Cao universitair medische centra 2018-2020 online beschikbaar

Handreiking biedt perspectief voor meningsverschillen over tarieven jeugd-ggz

Zes Gelderse gemeenten hebben grote tekorten op de jeugdzorg

28-02

Onafhankelijk onderzoek kostprijzen jeugd-ggz gepubliceerd

27-02

‘Kwaliteit in de GGZ inzichtelijk maken, met oog voor draagvlak en validiteit’

Nog veel misverstanden over gebruik antidepressiva

Nederlandse gezondheidszorg raakt nummer 1 positie in Europa kwijt

ADHD veroorzaakt aanzienlijke extra ziektekosten

‘Tarieven jeugd-ggz dekken de kosten niet’

26-02

Nieuwsbrief FBZ | 26 februari 2019

Cao Ziekenhuizen: FNV wil 5 procent loonsverhoging

Waardering Inspectie voor implementatie e-health bij GGzE

Twee nieuwe hoogleraren bij GGz Breburg

Oorsuizen te lijf met gedragstherapie

25-02

Beeldbellen en chatten met je psycholoog

Preventieve wijkhulp kan incidenten met verwarde personen verminderen

Nederland trekt veel geld uit voor de ggz, maar dat geld wordt niet effectief ingezet

De ingewikkelde relatie tussen kerk en psychische gezondheid

22-02

Aantal meldingen over verwarde mensen verdubbeld

Wetsvoorstel over langdurige zorg aan mensen met een psychische stoornis

Gratis online hulp en welzijnsweek in strijd tegen stress en depressie bij studenten

Onderzoek naar zorg en ondersteuning van personen met (voorheen) verward gedrag in Veldhoven

Blog: Verwarde personen: het nieuwe normaal

Een overbelaste ggz-instelling moet zich voor de rechter verantwoorden voor de dood van een patiënt.

21-02

Internationale onderzoeken naar mentale stoornissen van start

De zorg voor kinderen met zelfverwondend of suïcidaal gedrag moet – en kan – beter

Subsidie voor onderzoek naar anorexia nervosa en bipolaire stoornis

NJi: Nieuwsbrief Jeugd – ‘Juridische hulp voor arts bij toepassen meldcode’

Taskforce wachttijden ggz stuit op zorgketen vol knelpunten

20-02

Minister wil meer geld voor dementieonderzoek

Geleerde lessen van KPMG van aanpak wachttijden GGZ in de regio: ‘Blijf niet praten, maar kom snel én samen in actie’

Incidenten op een rij; dit is wat de GGD constateerde bij de Arnhemse woonzorginstellingen

Discussie over geld hindert taakherschikking in ziekenhuiszorg

19-02

Actieagenda kennisontwikkeling langdurige zorg

Kennis voor de transformatie: signalering en triage

Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

18-02

Trimbos: Subklinische angstklachten gaan niet vanzelf over

Week van de Psychiatrie heeft dit jaar als thema: ‘Zichtbaar?’

Ministerraad stemt in met openstellen Wlz voor ggz-cliënt

GGZ Nederland heet vier nieuwe bestuurders welkom

GGZ NHN haalt 20 miljoen op met obligatielening

15-02

Onderzoek Altrecht naar dood patiënte niet openbaar

Mogelijk verband tussen cholesterol en Alzheimer

Blokhuis maakt zich zorgen om normalisering xtc-gebruik

Voorzichtige progressie in aanpak wachtlijsten ggz

14-02

Demoralisatie bij patiënten met alcoholafhankelijkheid en comorbide psychiatrische stoornissen

Kinderpsychiater: trauma ouders vaak oorzaak van gedragsproblemen kinderen

Plan op komst tegen suïcides in JeugdzorgPlus

Onvoldoende zicht op wachtlijst bij RvdK

Subklinische angstklachten gaan niet vanzelf over

13-02

Geen verschil in hersenontwikkeling tussen seksen

Landelijke lessen voor samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein (taskforce EPA)

Debat over zelfdoding in de jeugdzorg

Transdiagnostisch team Altrecht vermindert aantal wachtenden ggz

Per 2020 nieuwe wetgeving GGZ

De ggz kan al die dure ‘bv-ikken’ best te lijf

Gehandicaptenzorg geconfronteerd met toestroom uit ggz

12-02

GGZ Delfland gaat wachttijden te lijf met nieuwe werkwijze

Zorgstandaard adhd geeft duidelijkheid over diagnostiek en behandeling

ZonMw – Nieuwsbrief Jeugd februari 2019

Maak het voor meerdere beroepsgroepen mogelijk om een ggz-behandeling te starten

Invoering nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet uitgesteld tot 2021

11-02

‘Complexe’ patiënten groot probleem in de zorg

De ggz verdient meer zorg

Waar komt dat gevaar in GGZ toch vandaan, Paul Blokhuis?

Onderzoek naar zorg dementerende met depressie

08-02

Start onderhandelingen over nieuwe cao Jeugdzorg niet hoopgevend

Transdiagnostisch Team Utrecht vermindert aantal wachtenden GGZ

Kwart miljoen euro voor verbeteren depressiezorg

GGZ Noord-Holland Noord schreeuwt om psychologen

GGzE vervolgd voor dood van patiënte

07-02

Brussel: toegang medisch dossier in hele EU

‘OM onderzoekt handelwijze psycholoog bij tienerzelfmoord’

Huisartsen uit kwetsbare wijken gaan aan de slag met aanpak Krachtige basiszorg

‘Doe meer tegen werkdruk in jeugdzorg’

Nieuwsbrief FBZ | 6 februari 2019

Primeur Radboud Universiteit: beroepseed voor gz-psycholoog

06-02

De ggz zoekt personeel: iemand is beter dan niemand

Reactie GGZ Nederland op publicatie over de gevolgen personeelstekorten in de geestelijke gezondheidszorg

Elke dag nieuwe gezichten

NZa stimuleert innovatie in de zorg

Nieuw: HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg

Humanistisch Verbond en Sitagre willen burn-out uit de ggz

05-02

Aantal banen in zorg en welzijn neemt toe

Websites van tientallen zorginstellingen slecht beveiligd

‘Maak ruimte voor niet-toetsbare zorg’

‘Geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen’

Zorgprogramma behandelt somatische en psychiatrische klachten gelijktijdig

04-02

De Wet normering topinkomens (WNT) voor zorginstellingen: Hoe zat het ook alweer?

Minister Bruins wil rem op gebruik zware pijnstillers

Wat hebben emoties en eetlust met elkaar te maken?

Nieuwsbrief ZonMw – februari 2019

01-02

CBS: Minder verliesgevende zorginstellingen in 2017

Arbobalans 2018: Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten blijven toenemen

Cliënten zeer tevreden over online behandeling bij GGZ NHN

NJi: Nieuwsbrief Jeugd – ‘Voorkom uitval bij jeugd met langdurige problemen’

31-01

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, januari 2019

Grip op preventie: nieuwe tools voor gemeenten

Depressie: niet af te bakenen

‘Media kunnen zelfdodingen helpen voorkomen’

Jeugdhulp onder druk door bureaucratie bij gemeenten

30-01

5 feb: Start onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg

WODC brengt recidive na uitstroom gehele forensische zorg in kaart

Depressie en ongezonde eetgewoonten versterken elkaar

Grote veranderingen ouderenzorg

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

Zorginstituut neemt Personeelsnorm Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg op in Register

Sector zorg en welzijn is koploper datalekken

29-01

Beroepsvereniging psychiatrie vernieuwt bestuur

Kamerbrief over manifest Actielijst jeugdzorg

Privacy-vragen belemmeren discussie over Big Data in de zorg

Jeugd bij ZonMw – impressie 2018 | 2019

28-01

Nederland op vingers getikt over zorgkosten

Meerderheid zorgmedewerkers: werkdruk groeit

GGZ Friesland verkoopt domeinnaam denk.nl

Zorginstituut Nederland geeft 3 miljoen subsidie voor anonieme e-mental health

Onnodige afhankelijkheid van de professional?

Die verdomde wachtlijst – De GGZTotaal-XL van januari

Nederland op vingers getikt over zorgkosten

25-01

Gebruik Ritalin in vijf jaar tijd bijna met een kwart verminderd

Nederland koploper in online zoeken naar gezondheidsinformatie

GGZ Delfland haalt zilver voor duurzame bedrijfsvoering

Onderzoek naar emotionele problemen jongeren

RvS: financiële klem op kwaliteitsstandaard zet veld buitenspel

De Tijd-Lijn App verkort de ervaren wachttijd van GGZ-patiënten

24-01

Stand van zaken nieuw online platform GGZ Nederland

Design thinking: therapeutische games moeten aantrekkelijker worden

Er is geen snelle oplossing voor suïcidale kinderen

23-01

Voortaan één Zeeuwse instelling voor forensische zorg

Kamerbrief Ontwerpbesluit experiment pgb op grond van Wlz

Terugvalpreventie – het is niet klaar als iemand weer is opgeknapt van een depressie

Informatiestandaarden i-Sociaal Domein voortaan verplicht

Tbs’er gaat minder vaak de fout in na behandeling

22-01

‘Snelle toegang tot lichttherapie bij winterdepressie kan gebruik antidepressiva drastisch verlagen.’

‘Depressie in top 3 gezondheidsproblemen’ – klopt dit wel?

Zilveren Kruis gaat ggz-wachtlijsten te lijf met e-health

21-01

FBZ: Overleg over nieuw sociaal plan start

Games kunnen de behandeling van jongeren met psychische problemen veranderen

Niet langer op de divan: consult met psychiater kan ook via Skype

Fors minder kinderen naar jeugdzorg dankzij praktijkondersteuner

‘Nederlandse zorg raakt internationaal achterop met AI’

Gz-psychologen leggen sinds 1 januari beroepseed af

18-01

Wijkteams maken zorg niet goedkoper, maar juist duurder

Rijk maakt 90 miljoen vrij voor digitale zorg thuis

Blog: Gemeente, neem toezicht op Wmo serieus

Artsenorganisaties kritisch over dwangzorg zonder medisch toezicht

Opnieuw tijdelijke financiering spoedpoli verwarde persone

17-01

NZa online magazine nr. 5 – Innovaties in de zorg

Kennis voor de transformatie: multiprobleemgezinnen

‘Ouders zijn deel van de oplossing’ – Justitiële jeugdinrichtingen betrekken familie bij behandeling

Eerste genen voor ADHD gevonden

Zuid-Limburg beperkt crisisopvang tot één week

Jeugdautoriteit moet continuïteit jeugdzorg borgen

Negentig patiënten van ggz-aanbieder Just Care overgenomen door Mita Zorg

16-01

Nieuwsbrief FBZ | 16 januari 2019

Rechter: CZ en Menzis moeten verslavingszorg direct betalen

MIND mist ervaringsdeskundigen bij vervolg Schakelteam

BETERapp voor zachte overgang uit jeugdzorg naar zelfstandigheid

2019: Misschien wordt het morgen beter….

15-01

Nieuwsbrief ZonMw – special over e-health in de ggz

Nieuwsuur: meer jongeren met ernstige psychiatrische problemen in jeugdzorg

Jeugdwerkers willen staken

Design thinking kan de behandeling van jongeren met psychische problemen veranderen

14-01

Het kan veel beter: ZZP-schap en vaste medewerkers in de zorg.

Volwassenen met autisme kunnen wél complexe emoties herkennen

Tips om een burn-out te voorkomen

ZonMw doet mee aan de e-healthweek

11-01

Aanpassingen subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden per 1 maart 2018 (met terugwerkende kracht)

UMCG in 2019: investeren in medewerkers, werkdrukverlaging en nieuw- en verbouw

Gecombineerde leefstijlinterventie op steeds meer plekken aangeboden

10-01

Vervolg Academische Werkplaats Autisme voor meer participatie

NJi: Nieuwsbrief Jeugd januari 2019

Sociale media geen oorzaak maar gevolg problemen

Nieuwe regio’s gezocht voor Actieprogramma Weer Thuis !

09-01

Ggz-organisatie Lentis moet tien miljoen euro bezuinigen

Moet je roken op een psychiatrische afdeling verbieden?

08-01

Financiële kengetallen zorginstellingen 2017

Landelijk onderzoek naar afbouw van antipsychotica

Psychiatrische problematiek in het ziekenhuis 1

07-01

Kamercommissie zoekt uw ideeën om personeelstekort in de zorg terug te dringen

IPW: Zorgval is de Beleidsterm Van Het Jaar 2018

GGz Breburg is best practice in het terugdringen van separaties

Autisme – geen aandoening maar een andere manier van denken

04-01

Hoofdlijnenakkoorden remmen groei zorguitgaven met 2 miljard

03-01

Jeugdzorg 2018: diepte- en hoogtepunten

Ggz-instelling zonder wachtlijst heeft geen contract verzekeraars

HRM ‘Werkgever moet meer doen om personeel te behouden voor zorg’

02-01

Herstel van gebroken been is te meten, maar geldt dat ook voor een depressie?

Verward gedrag: we weten er soms geen raad mee

Blog: Verder koersen na een stormachtig jaar in de zorg

Ggz-bestuurder roept op tot ‘mentaal offensief’

10 tips die helpen bij keuze ecd

29-12

Macrobeheersinstrument voor geneeskundige GGZ 2018 (NZa)

28-12

Voortgangsrapportage ‘wachttijden in de ggz’ (NZa)

Mooie plannen leiden nog niet tot kortere wachttijden ggz

27-12

nieuwsbrief NZa over de dbc-systematiek in de ggz

22-12

Uitspraak tuchtcollege

Motie over ROM-data

Betoog staatssecretaris Blokhuis begrotingsbehandeling VWS

21-12

Nieuwsbrief GGZ ZonMw december 2017

Rapport ‘Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel 1)’

Menzis: veranderingen in 2018

19-12

Herregistratie op basis van scholing (Periodiek Registratie Certificaat)

GGZ Totaal: jaaroverzicht 2017

18-12

Vooraankondiging internetconsultatie wetsvoorstel m.b.t. beroepenregulering in de gezondheidszorg.

14-12

Verslag Algemeen Overleg GGZ tweede kamer d.d. 29.11.17

11-12

GGZ Totaal, december 2017

08-12

Staatssecretaris Blokhuis op NKO-festival; reden tot een feestje!

05-12

Kamerbrief: Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Kamerbrief: Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel

04-12

(Ont)regel de zorg; schrapconferentie VvAA 18-11-2018

TOP-opleidingsplaatsen; nieuwsbrief 30-11-2017

01-12

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) start gespreksrondes over Nationaal Preventieakkoord

NZa publiceert handvatten voor goede administratie in verpleging en verzorging

30-11

Brief naar Tweede Kamer over terugdringen wachtlijsten jeugd

29-11

Kamerbrief over stand van zaken instroom GGZ in Wlz

Kamerbrief GGZ-DBC en positie psychodiagnostisch werkenden

24-11

Mood and Resilience in Offspring (MARIO)

20-11

NZa wil ruimte voor samenwerking en nieuwe bekostiging

17-11

Week tegen de kindermishandeling: 20 t/m 26 november

Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd 2017

14-11

Heleen Geubbels over slaapstoornissen

13-11

Menzis erkent fout bij normatief uurtarief

20-10

Call for abstracts for the IFP 2018, June 7-9

19-10

Onderzoek naar vacatures voor vijf GG-beroepen en psychiaters. Doet uw organisatie mee?

18-10

Ggz-aanbieders publiceren kwaliteitsstatuut op website

16-10

Rapport IGZ inzake melding suïcides

Brief minister inzake melding suïcides

13-10

Samenvatting regeerakkoord, relevant voor de GGZ

Regeerakkoord 2017-2021

11-10

Tussentijdse rapportage schakelteam voor personen met verward gedrag

09-10

Beantwoording kamervragen; 1 op de 3 bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg

06-10

Monitorrapportage ‘stand van het land’ goed werkende aanpak personen met verward gedrag

05-10

Nieuwsbrief Zinnige Zorg

04-10

Antwoorden kamervragen over onrust over het aantal opnameplekken in de ggz, mensen met ernstige psychische aandoeningen en crisisdiensten

App moet terugval bij depressie voorkomen

02-10

Budget jeugdzorg in veel gemeenten nu al op

Arts moet terughoudend antipsychotica voorschrijven

27-09

Antwoorden kamervragen ontevredenheid DBC-systematiek

Nieuwsbrief i-Sociaal Domein, september 2017

Behandelstops en contracteerproblemen in de GGZ alsmede in de wijkverpleging

26-09

Definitieve tekst cao-afspraken nieuwe Cao GGZ

25-09

Kritisch artikel zorgclustermodel

Rijksbegroting 2018: korte analyse voor de ggz

Nieuwsbrief GGZ ZonMw; september 2017

22-09

Kamer akkoord met bevriezen eigen risicoIn de media archief 2017-2018
In de media archief 2015-2016
In de media archief 2013-2014