31-01

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, januari 2019

Grip op preventie: nieuwe tools voor gemeenten

Depressie: niet af te bakenen

‘Media kunnen zelfdodingen helpen voorkomen’

Jeugdhulp onder druk door bureaucratie bij gemeenten

30-01

5 feb: Start onderhandelingen nieuwe Cao Jeugdzorg

WODC brengt recidive na uitstroom gehele forensische zorg in kaart

Depressie en ongezonde eetgewoonten versterken elkaar

Grote veranderingen ouderenzorg

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet

Zorginstituut neemt Personeelsnorm Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg op in Register

Sector zorg en welzijn is koploper datalekken

29-01

Beroepsvereniging psychiatrie vernieuwt bestuur

Kamerbrief over manifest Actielijst jeugdzorg

Privacy-vragen belemmeren discussie over Big Data in de zorg

Jeugd bij ZonMw – impressie 2018 | 2019

28-01

Nederland op vingers getikt over zorgkosten

Meerderheid zorgmedewerkers: werkdruk groeit

GGZ Friesland verkoopt domeinnaam denk.nl

Zorginstituut Nederland geeft 3 miljoen subsidie voor anonieme e-mental health

Onnodige afhankelijkheid van de professional?

Die verdomde wachtlijst – De GGZTotaal-XL van januari

Nederland op vingers getikt over zorgkosten

25-01

Gebruik Ritalin in vijf jaar tijd bijna met een kwart verminderd

Nederland koploper in online zoeken naar gezondheidsinformatie

GGZ Delfland haalt zilver voor duurzame bedrijfsvoering

Onderzoek naar emotionele problemen jongeren

RvS: financiële klem op kwaliteitsstandaard zet veld buitenspel

De Tijd-Lijn App verkort de ervaren wachttijd van GGZ-patiënten

24-01

Stand van zaken nieuw online platform GGZ Nederland

Design thinking: therapeutische games moeten aantrekkelijker worden

Er is geen snelle oplossing voor suïcidale kinderen

23-01

Voortaan één Zeeuwse instelling voor forensische zorg

Kamerbrief Ontwerpbesluit experiment pgb op grond van Wlz

Terugvalpreventie – het is niet klaar als iemand weer is opgeknapt van een depressie

Informatiestandaarden i-Sociaal Domein voortaan verplicht

Tbs’er gaat minder vaak de fout in na behandeling

22-01

‘Snelle toegang tot lichttherapie bij winterdepressie kan gebruik antidepressiva drastisch verlagen.’

‘Depressie in top 3 gezondheidsproblemen’ – klopt dit wel?

Zilveren Kruis gaat ggz-wachtlijsten te lijf met e-health

21-01

FBZ: Overleg over nieuw sociaal plan start

Games kunnen de behandeling van jongeren met psychische problemen veranderen

Niet langer op de divan: consult met psychiater kan ook via Skype

Fors minder kinderen naar jeugdzorg dankzij praktijkondersteuner

‘Nederlandse zorg raakt internationaal achterop met AI’

Gz-psychologen leggen sinds 1 januari beroepseed af

18-01

Wijkteams maken zorg niet goedkoper, maar juist duurder

Rijk maakt 90 miljoen vrij voor digitale zorg thuis

Blog: Gemeente, neem toezicht op Wmo serieus

Artsenorganisaties kritisch over dwangzorg zonder medisch toezicht

Opnieuw tijdelijke financiering spoedpoli verwarde persone

17-01

NZa online magazine nr. 5 – Innovaties in de zorg

Kennis voor de transformatie: multiprobleemgezinnen

‘Ouders zijn deel van de oplossing’ – Justitiële jeugdinrichtingen betrekken familie bij behandeling

Eerste genen voor ADHD gevonden

Zuid-Limburg beperkt crisisopvang tot één week

Jeugdautoriteit moet continuïteit jeugdzorg borgen

Negentig patiënten van ggz-aanbieder Just Care overgenomen door Mita Zorg

16-01

Nieuwsbrief FBZ | 16 januari 2019

Rechter: CZ en Menzis moeten verslavingszorg direct betalen

MIND mist ervaringsdeskundigen bij vervolg Schakelteam

BETERapp voor zachte overgang uit jeugdzorg naar zelfstandigheid

2019: Misschien wordt het morgen beter….

15-01

Nieuwsbrief ZonMw – special over e-health in de ggz

Nieuwsuur: meer jongeren met ernstige psychiatrische problemen in jeugdzorg

Jeugdwerkers willen staken

Design thinking kan de behandeling van jongeren met psychische problemen veranderen

14-01

Het kan veel beter: ZZP-schap en vaste medewerkers in de zorg.

Volwassenen met autisme kunnen wél complexe emoties herkennen

Tips om een burn-out te voorkomen

ZonMw doet mee aan de e-healthweek

11-01

Aanpassingen subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden per 1 maart 2018 (met terugwerkende kracht)

UMCG in 2019: investeren in medewerkers, werkdrukverlaging en nieuw- en verbouw

Gecombineerde leefstijlinterventie op steeds meer plekken aangeboden

10-01

Vervolg Academische Werkplaats Autisme voor meer participatie

NJi: Nieuwsbrief Jeugd januari 2019

Sociale media geen oorzaak maar gevolg problemen

Nieuwe regio’s gezocht voor Actieprogramma Weer Thuis !

09-01

Ggz-organisatie Lentis moet tien miljoen euro bezuinigen

Moet je roken op een psychiatrische afdeling verbieden?

08-01

Financiële kengetallen zorginstellingen 2017

Landelijk onderzoek naar afbouw van antipsychotica

Psychiatrische problematiek in het ziekenhuis 1

07-01

Kamercommissie zoekt uw ideeën om personeelstekort in de zorg terug te dringen

IPW: Zorgval is de Beleidsterm Van Het Jaar 2018

GGz Breburg is best practice in het terugdringen van separaties

Autisme – geen aandoening maar een andere manier van denken

04-01

Hoofdlijnenakkoorden remmen groei zorguitgaven met 2 miljard

03-01

Jeugdzorg 2018: diepte- en hoogtepunten

Ggz-instelling zonder wachtlijst heeft geen contract verzekeraars

HRM ‘Werkgever moet meer doen om personeel te behouden voor zorg’

02-01

Herstel van gebroken been is te meten, maar geldt dat ook voor een depressie?

Verward gedrag: we weten er soms geen raad mee

Blog: Verder koersen na een stormachtig jaar in de zorg

Ggz-bestuurder roept op tot ‘mentaal offensief’

10 tips die helpen bij keuze ecd

31-12

Het dilemma van de rookvrije psychiatrie: ’s ochtends gaan patiënten massaal vanuit bed richting rookhok

28-12

0800-8013: direct hulp bij een crisis of verward gedrag

Voor zwakbegaafde verslaafden is nog geen goede hulp

Sociale technologie voor sociale professionals: wat heb je er aan?

27-12

Psychiatrische patiënt overlijdt eerder door leefstijl en medicatie

ECZ-directeur maakt zich sterk voor patiëntbelang ggz

Administratieve lasten en elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag

GGZ Noord-Holland-Noord haalt 20 miljoen op via zorgobligaties

24-12

Deze ggz-instellingen hebben geen wachtlijst. Hoe doen ze dat?

Drie miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

School moet lessen over psychische gezondheid leerlingen verplichten

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming: professionals gezocht voor update richtlijn stemmingsproblemen

Herhaalde oproep: gezocht leden Geschillencommissie Sociaal Domein

21-12

VWS stelt extra geld ter beschikking voor VIPP GGZ

20-12

“Ervaringsdeskundige in ggz heeft aan half woord genoeg”

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd | december 2018

19-12

Rechter stelt vijf verpleeghuizen in gelijk in zaak tegen NZa

GGZ Nederland komt in verweer tegen suïcide-ramp

Blokhuis stelt prioriteiten van actieprogramma Zwerfjongeren vast

18-12

‘Nederland vlot met introductie dagopnames’

Speciale crisisopvang in Arnhems ziekenhuis Rijnstate is succesvol

Trimbos wil koudwatervrees voor machine learning in ggz wegnemen

17-12

Triage op straat voor mensen met verward gedrag

‘Als student kun je soms wel spreken van alcoholverslaving’

Blog: Hoe houden we voldoende mensen in de zorg?

Nieuwe factsheets beschikbaar over huiselijk geweld en kindermishandeling

14-12

Zorgvisie Exclusief – Special Zelforganisatie

Het keukentafelgesprek: ‘De verslavingszorg schiet tekort’

Blog: Gezond werken in de zorg (on)mogelijk?

13-12

Disofa: online psychische zorg verkleint wachtlijsten

Dokter Bosman start expertisecentrum psychische klachten bij LVB

Oratie Hans Kroon: ambulantiseren vergt anders prioriteren

Trimbos-instituut: onlinehulpstempel voor de GGz stopt

NJi: Nieuwsbrief Jeugd dec. 2018

12-12

Goede samenwerking en inzet ervaringsdeskundige voorkomt terugval

MIND: Voor ambulantisering moeten we ons heil buiten de ggz zoeken

NZa verwacht scherpere kwaliteitsinkoop van zorgkantoren

20 jaar ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen

108 miljoen voor plannen betere jeugdhulp

11-12

Staatssecretaris optimistisch over deelname VNG aan hoofdlijnenakkoord ggz

‘Zorgverzekeraars schieten tekort in informatie over dementiezorg’

10-12

Nieuwsbrief TOPGGz december 2018

Shared decision making in GGZ leidt tot betere behandelresultaten

Verband tussen gebruik sociale media en depressie is niet eenduidig

E-magazine GGZ Totaal – december 2018

Beroepsziekten in Cijfers 2018 in beeld: psychische aandoeningen voeren de boventoon

ZonMw | Nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid december

07-12

Macrobeheersinstrument voor geneeskundige GGZ 2019 (NZa)

Nieuwsbrief FBZ 6 december 2018

Blokhuis: geen deadline voor wachttijden ggz

Jeugdzorgregio’s krijgen 108 miljoen voor plannen betere jeugdhulp

De ‘digitale sofa’ GGZ: geen wachttijden en hulp is op elk moment mogelijk

06-12

Arkin en Zilveren Kruis starten experiment minder administratieve lasten

Geloofwaardigheid van de aanpak wachttijden ggz staat op het spel

Trimbos onderzoekt effectiviteit POH-GGZ

Landelijke Vereniging POH-GGZ sluit aan bij P3NL

Jeugdzorggroep verliest zaak tegen gemeenten

Ambulantisering ggz wil niet vlotten

Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen

05-12

ZN: meer eensgezindheid nodig in GGZ

Zichtbare versnelling digitalisering zorg

Kerncijfers arbeidsmarkt ggz: problemen én oplossingen in kaart

Wachtlijst ggz is een gezamenlijk probleem in sociaal domein

Hoofdlijnenakkoord ggz op losse schroeven door verzet gemeenten

04-12

Idee ‘Hack de Procedure Dag’ sterk concept voor de ouderenzorg

Proef met meldpunt verwarde personen

Opleiden, opleiden en nog eens opleiden

ADHD-genen gevonden

Nu online: generieke module Diversiteit

03-12

Reactie op verzoek commissie over het bericht van RTLNieuws d.d. 26 november 2018 ‘Hackers persen PratenOnline af, dreigen gegevens cliënten te publiceren’

Vroeghulp in beeld gebracht bij 283 gemeenten

Aantal drugsgebruiksruimtes neemt af, aandacht voor herstel en behandeling neemt toe

Blog: Slagkracht in een polderland

30-11

Vloggen als psychiatrisch patiënt

Zorgambulance voor verwarden in heel Brabant

Minister wil meldplicht bij sluiten acute zorg

ZN: contracteren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

ZN: meer eensgezindheid nodig in GGZ

29-11

GGZ Nederland: ‘35.000 mensen wachten op gespecialiseerde ggz’

Minister Bruins doet voorstellen om de keten van acute zorg te versterken

Verslaafde mensen met lvb geholpen door ’s Heeren Loo en Tactus

28-11

Ziekteverzuim ggz gestegen

Zes Nederlandse gemeenten starten met pilot voor ‘IJslandse model’

VWS neemt extra maatregelen voor slachtoffers seksueel geweld

‘Financiële prikkel leidt tot minder verspilling in de zorg’

Kamerbrief over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wmo 2015

27-11

Campagne ‘Ik Zorg.’ van start gegaan

Een continue dialoog met de Aanpak Organisatieklimaat ggz

ZonMw nieuwsbrief Jeugd | november 2018

26-11

2019 overgangsjaar acute psychiatrie

GGZ Nederland tekent voor rookvrije zorg

Ypsilon gaat MIND opnemen in naamgeving

NZa Nieuwsbrief GGZ

23-11

Medicatieoverzichten afwijkend in ambulante psychiatrie

Verslavingszorg waarschuwt voor nieuwe drug phenibut

‘Geld verslindend PGB 2.0 rammelt aan alle kanten’

22-11

GGZ-wachtlijsten voor mensen met autisme blijven extreem lang

LHBT’er vaker last van psychische problemen niet-LHBT’er

E-learning problematisch middelengebruik voor poh’s-ggz

Ombudsman wil één loket en één gezicht in dementiezorg

Gevolgen van huiselijk geweld ernstiger dan gedacht

Inspectie tevreden over toepassing kindcheck in ggz

Ziek van een gebroken hart

21-11

Meeste zorgaanbieders hebben gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op orde

Zorg worstelt met moeilijk vervulbare vacatures

Minister Bruins: digitalisering verandert rol zorgprofessional

Toetsingskader ‘Inzet van e-health door zorgaanbieders’

20-11

Wat levert Samen Beslissen in de geestelijke gezondheidszorg op?

Capaciteitsorgaan adviseert meer GZ-psychologen en minder psychotherapeuten te laten instromen in opleidingen

Goede data en algoritmen zijn te belangrijk om niet te delen

Wachtlijsten ggz lopen op tot 88.500 personen

19-11

Nog maar eenderde van ziekenhuizen gecontracteerd

Er valt veel te verbeteren in de samenwerking tussen patiënt en behandelaar bij het nemen van behandelbesluiten

ZN publiceert voorschrift zorgtoewijzing

16-11

Tweede Kamer: Inbreng schriftelijk overleg – Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen ggz en fz

Nieuwe app om zelfdoding beter bespreekbaar te maken

‘Test dreumesen al op stress’

Topman Amsterdam UMC: ‘Fusie is ook rouwproces’

‘Kleine’ ziekenhuizen scoren goed in Elsevier-lijst

Nieuwsbrief MIND Landelijk Platform – november 2018

15-11

NZa controleert op gesjoemel met burn-outdeclaraties

Week tegen Kindermishandeling 2018: al meer dan 100 activiteiten

NJi – Veel gestelde vragen mediaopvoeding

GGZ Nederland wint zilver bij Effie Awards

14-11

Persbericht – Update MC Slotervaart

‘Te lang onduidelijkheid over zorgdekking’

Tweede Kamer – Brief regering: Bevorderen contracteren

‘Wij zijn niet Sinterklaas, maar de basis in het gezin moet op orde zijn’

Commotie rond Kamerbrief ongecontracteerde zorg

13-11

Nieuw concept Preventieakkoord uitgelekt; over blurren wordt onderhandeld

Brabant Zorg weigert onnodige registraties nog langer uit te voeren

Factsheet Kerncijfers over de Nederlandse ggz

‘Jongeren met autisme belanden vaak in isoleercel’

E-magazine GGZ Totaal – november 2018

12-11

Lof en kritiek op nieuwe website om makkelijker ggz-behandelaar te vinden

Burn-out: 20 miljard schade én blijvend hersenletsel

De inzet van ervaringsdeskundigheid in de huisartsenpraktijk

09-11

UMC’s zijn financieel ‘kerngezond’

CNV: Psychische aandoeningen moeten bespreekbaar worden op de werkvloer

Waarom zorgen we niet goed voor onze minder begaafde patiënten?

Zorgvrager en professional vinden elkaar nauwelijks in e-health

08-11

Nieuwe website helpt mensen kiezen in de GGZ

Naasten van ggz patiënten zien zichzelf niet als mantelzorgers

Regionale top X- aanpak voor personen met verward gedrag

Leefstijlinterventie verbetert gezondheid ggz-patiënt

ZonMw | Nieuwsbrief geestelijke gezondheid november

NJi: Nieuwsbrief Jeugd

07-11

‘Geef slachtoffers van vroegkinderlijk trauma en emotionele verwaarlozing één integrale behandeling’

Staatssecretaris Van Ark breekt een lans voor mensen met psychische problemen

Ziekenhuizen trokken in juli aan de bel over financiën

CBS: 1 op de 12 jongeren is psychisch ongezond

Nieuwsbrief FBZ | 6 november 2018

06-11

Nieuwsbrief Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz | 6 november 2018

NZa waarschuwt voor forse premiestijging

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 6 november 2018

05-11

ZN: 151 extra bedden voor de beveiligde ggz

Hulplijn 113 Zelfmoordpreventie lanceert gespreks-app

Aanbestedingen jeugdzorg schaden psychische gezondheid van kinderen

Het leed in de psychiatrie is echt, nu de cijfers nog

02-11

‘Zie mij’ bijeenkomst: Maak psychische aandoeningen bespreekbaar

Meer regie voor patiënt in medisch dossier GGZ

GGz Breburg en Reinier van Arkel winnen hoger beroep over tarieven

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming – Nieuwsbrief 1 november 2018

Hardlopen verkleint de kans op een depressie

01-11

Input gevraagd voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen

Eerste voorbereidingen nieuwe Cao Jeugdzorg gestart

Nieuwe bestuurders bij ZonMw

31-10

Het is zover: de VIPP GGZ regeling is in de Staatscourant gepubliceerd

‘Jeugdzorg loopt spaak als minister nog langer wacht met actie’

CAO VVT-app 2018-2019

ZIEKENHUIZEN STAAN TE SPRINGEN OM PERSONEEL FAILLIETE ZIEKENHUIZEN –

30-10

NIP: film ervaringsdeskundigen in de ggz

Directe verwijzing naar medische psychologie loont

Blog: Failliet gaan en ingrijpen is van alle tijden

Transferium sleept achttien gemeenten voor de rechter

ZonMw nieuwsbrief Jeugd oktober 2018

29-10

Betaalde opleidingsplekken verpleegkunde bij noordelijke ggz-instellingen

26-10

Behandeling dwangstoornis boekt resultaat in vier dagen

Concept Regeling forensische zorg beschikbaar

Niet het gebrek aan zorg maar te veel aan vraag is probleem in GGZ

Aandacht voor somatiek te weinig vanzelfsprekend

Minder jongeren in gesloten jeugdzorg

25-10

Reactie op verzoek commissie inzake manifest m.b.t. tijdige inzet van de juiste psychische hulp

Er zijn niet te weinig psychologen, er zijn teveel ongelukkige mensen

Steun voor volwassen kinderen van verslaafde ouders: “het taboe moet er echt af”

Flevoland investeert in terugdringen wachttijden GGZ door betere samenwerking

GGZopmaat wil tegenwicht bieden aan GGZ Nederland

24-10

Amsterdamse integrale aanpak suïcidepreventie lijkt succesvol

Kamerbrief over bekostigingsexperiment aanvullende beroepen geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

BuurtzorgT en VGZ gaan samen wachtlijsten ggz te lijf

Onderzoek naar juiste dosering antidepressiva

23-10

Inspectie houdt voortaan toezicht op inkorten wachttijden ggz-instellingen

Sociale wijkteams aan de slag met depressiepreventie in wijk

Reactie GGZ Nederland op uitzending Radar en inspectierapport over wachttijden

Arkin experimenteert met ggz zonder tijdschrijven

IGJ beoordeelt ggz voortaan op maatregelen tegen wachtlijsten

E-magazine GGZ Totaal

22-10

Kabinet heeft geen oog voor kwetsbaarste mensen

Verslavingszorg start platform voor duurzaam herstel

Waardegedreven zorg en uitkomstgebonden bekostiging

Amsterdamse GGZ-instelling mag in 2019 zonder tijdregistratie werken

Hersenonderzoek toont nauwelijks overlap tussen mensen met schizofrenie

19-10

Cognitieve trainingen voor depressieve patiënten

Meer volwassenen met psychische klachten naar huisarts

Tweede Kamer – Algemeen overleg GGZ

Meer mensen met psychische en sociale problemen naar huisarts

18-10

Antwoorden op schriftelijke vragenronde van de begroting, Ministerie van VWS

‘Bezuinigingen in de ggz kunnen meer kosten dan ze hebben opgeleverd’

‘Mensen met autisme vormen avant-garde op gendergebied’

eMagazine GGZ Nederland Next Level

17-10

Misofonie geen officieel erkende psychische stoornis

Jim van Os: de ggz levert ondoelmatige zorg

Zorgverzekeraars twijfelen over nut hoofdlijnenakkoord

Prijs voor verslavingszorg aan mensen met verstandelijke beperking

16-10

tPEMF tegen depressie werkt minder effectief als behandeling dan gedacht

OM eist tot anderhalf jaar cel voor pgb-fraude

Budget beschikbaar voor cliëntparticipatie bij aanpak wachttijden

15-10

Je hoeft niet gek te zijn

Deskundigen gezocht voor Geschillencommissie GGZ

NZa online magazine nr. 3 – Stand van de zorg 2018

12-10

Nieuwsbrief MIND Landelijk Platform – oktober

Forensische (F)ACT: een onderzoek naar indicatiestelling, risicotaxatie en recidive

Gedwongen behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis in de thuissituatie

‘Wij pleiten voor minder psychiaters’

11-10

Kamerbrief over excuusbrief GGZ-kliniek Altrecht aan nabestaanden na zelfdoding patiënte

Kamerbrief over monitoring gespecialiseerde ggz-instellingen 2017

GGZ Rivierduinen langer door met interim-bestuurders

GGzE vernieuwt raad van toezicht

Topvrouw Mondriaan gaat leiding geven aan GGz Breburg

Helft van psychische aandoeningen ontstaat tijdens puberteit

10-10

Pieter Baan Centrum in Almere officieel geopend

APT-studie: Onderzoek naar voorkeuren van jongeren voor depressiebehandeling

Regeringen bezuinigen minder op zorg dan ze beloven

Nieuwsbrief NZa voor de ggz, oktober 2018

09-10

Brexit en de Nederlandse ggz

Geen isoleercel in de ggz, maar juist meer contact

Aantal verwarde mensen bij huisartsenpost neemt niet toe

‘Geef meer bekendheid aan groene dagbesteding voor dementerenden’

Nieuwsbrief FBZ | 9 oktober 2018

08-10

e-magazine GGZTotaal oktober

TOPGGz-nieuwsbrief najaar 2018

Afscheid nemen van begrip verward gedrag vanwege te negatieve bijklank

Steeds meer GGZ-professionals volgen e-learning over infectieziekten

Je clicks, swipes en tikgedrag kunnen een depressie voorspellen, zegt deze neurowetenschapper

05-10

Nieuwsbrief ZonMw oktober 2018

Vooraankondiging subsidieronde langlopend ggz-onderzoek

Contact met agressieve patiënten werkt beter dan de isoleercel

Interim-bestuurders GGZ Rivierduinen blijven voorlopig

Ggz-sector gaat groen

Pilot in Brabant: ggz bij verwarde arrestant in cel

04-10

Vervolg debat over wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Eerste resultaten Kennis voor de Transformatie

TOPGGz-keurmerken toegekend

‘Grote kans op ongeneeslijke hersenziekte’

03-10

Campagne: Laat dokters dokteren

Onderzoek naar gebiedsgerichte GGZ voor mensen met ernstige psychische aandoeningen

Hogeschool Inholland krijgt lector Interprofessionele zorg in de GGZ

Start Kennisnetwerk personen met verward gedrag

02-10

Miljoenennota toont ambitie, maar zorg heeft actie nodig

De Green Deal Duurzame Zorg in de praktijk!

HACKATHON VGZ levert creatieve oplossingen tegen wachtlijsten in de GGZ

01-10

Blog: Laat Physician Assistant druk op ggz verlichten

NVvP lanceert herziene richtlijn euthanasie in de psychiatrie

Nieuwe directeur voor Arkin Basis GGZ

Zorgmedewerkers steeds vaker zelf naar fysiotherapeut en psycholoog

29-09

The best of editie van ‘Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ’

Mental Health First Aid – 5 stappen voor hulp aan mensen in psychische nood

28-09

IGJ: ‘Zorg van 14 crisisdiensten op orde, maar personeelsbezetting blijft kwetsbaar’

Ggz boekt positieve resultaten bij opvang en beoordeling personen met verward gedrag

Landelijk nummer voor verwarde mensen

Staatssecretaris Blokhuis: “Bij aanpak personen met verward gedrag is de regio aan zet”

27-09

Politiek moet zich hard maken voor leefstijlgeneeskunde

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd september 2018

26-09

Tweede Kamer: Algemeen overleg GGZ

‘Ggz-patiënt moet verplicht naar zelfhulpgroep’

Nieuwe zorgmedewerkers niet op de hoogte van kwaliteitseisen

NKO draagt zijn werk over aan Akwa

25-09

Personeelskrapte, afbouw van isoleercellen en toename complexe patiënten zetten veiligheid in ggz onder druk

Blog: Nieuw hoofdlijnenakkoord zal druk op ggz niet verlichten

Oud-politicus Uitslag zet werkplezier op de agenda in de zorg

Games schadelijk voor jongeren? Ze kunnen juist helpen bij behandelen depressies.

24-09

GGZ medewerkers die te maken krijgen met geweld staan in de kou

Volledig herstel van depressie is eerder uitzondering dan regel?

Positieve tussentijdse procesevaluatie Onderzoeksprogramma GGz

Nederlands zorgstelsel werkt goed maar is nog niet uitontwikkeld

REACTIE GGZ NEDERLAND OP ARTIKEL TROUW OVER GEWELD IN DE ACUTE GGZ

Hulp kind met psychisch probleem moet beter

‘Medewerkers acute ggz voelen zich onveilig’

21-09

ZN-voorzitter Rouvoet: samen verantwoordelijkheid nemen voor zorg van de toekomst

Westfriese instelling voor ggz-jeugdzorg Huis vol Compassie failliet

‘Toegang tot gespecialiseerde GGZ in Nederland goed geregeld’

20-09

Aanbieders willen zorg organiseren met cliënt in hoofdrol

19-09

Nieuwe subsidiemogelijkheden rondom verward gedrag

Wat betekent Prinsjesdag 2018 voor de ggz van 2019?

Zorgsector mist actie in Miljoenennota

NZa ontving 159 klachten over contracteerproces

18-09

Vind je weg in de GGZ

Nieuwsbrief FBZ | 18 september 2018

Aanbieders rekenen op compensatie btw-maatregel

60.000 ouderen maakten in 2016 gebruik van gespecialiseerde ggz

17-09

GGZTotaal september 2018 – het e-magazine voor de GGZ

Hardlopen tegen een depressie? Bij wie een pil en bij wie therapie aanslaat, is nauwelijks te zeggen

VWS: Hoofdlijnenakkoorden hebben 3 miljard bespaard

Verhoging btw-tarief kost zorg jaarlijks 174 miljoen euro

Brief GGZ Nederland aan Tweede Kamer over besluit Wvvgz

14-09

Nieuwsbrief MIND Landelijk Platform – september

Maximale medewerking GGZ Nederland aan de tweede pilot van het zorgclustermodel

Te veel piekeren levert ook lichamelijke klachten op

Kamerbrief over onderzoeksrapport ‘Bopz patiënten in FPC, een wringende noodzaak’

Uitkomstgerichte ggz gaat ‘never nooit niet’ aan risicoselectie doen

Vroege behandeling seksverslaving voorkomt veel problemen

13-09

Rapporten i.h.k.v. het wetsvoorstel toegang Wlz voor cliënten met een psychische stoornis

Brancheorganisaties, waaronder GGZ Nederland, geen voorstander van wijziging wet medezeggenschap

Kamer verbolgen over falende aanpak verwarden

12-09

‘Medezeggenschapswet leidt tot meer regeldruk en hogere kosten’

Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf GGZ

11-09

Tweede Kamer: Algemeen overleg GGZ

VU: Autobiografieën over depressie van groot belang voor begrip en kennis

10-09

Nieuwsbrief ZonMw september 2018

Kabinet-Rutte II hield informatie achter over miljardenuitgave voor ouderen

Ontmoetingsruimte voor mensen met een psychiatrische aandoening in het weekend

CDA pleit voor specifieke huisregels voor forensische zorg

Excuses ggz-instelling na zelfdoding patiënte

07-09

Handig filmpje voor mensen met lichte psychische klachten

Convocatie inbreng schriftelijk overleg – Ontwerpbesluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en ontwerpbesluit verplichte geestelijke gezondheidszorg

IGJ publicatie: Samen anders kijken: over regeldruk en de zorg die je je eigen familie en naasten gunt

Keert nieuwe psychiatrie terug naar de betekenis?

06-09

Werknemers in de zorg nemen eerder ontslag en zijn vaker ziek

Zorgaanbieders in de ggz en zorgverzekeraars presenteren gezamenlijke visie Horizontaal Toezicht

VGZ verplicht ggz-aanbieders per abuis om ROM-gegevens te leveren

Kabinet steunt beloning naar resultaat in ggz

05-09

Schakelteam Personen Verward Gedrag: ’Nederland dreigt een niemandsland te worden’

‘Psychische hulp na online seksueel geweld’

Voorzitter raad van bestuur GGZ inGeest stapt op

Minister: niets aan de hand bij Zorgautoriteit

04-09

NZa doet kostprijsonderzoek ggz en forensische zorg

Zorg verdubbelt winst bij penibel personeelsplaatje

Radboud wil ‘goed nadenken’ over gebruik van verslavende sociale media

Tweede Kamer heeft aandacht voor veiligheid forensische zorg

Ouders betrekken bij jeugdige delinquent vereist maatwerk

03-09

Gaan Nederlanders vaker naar de GGZ dan mensen uit andere landen?

Zorginstituut opent subsidiepot voor anonieme psychische hulp

Partner-aanpak geeft ouderenzorg impuls

Damiaan Denys: ‘Veel patiënten in de GGZ hebben eigenlijk een zingevingsprobleem’

Profielopleiding Ouderenpsycholoog: start januari 2019

31-08

Start pilot #samentegendepressie bij jongeren

Aanvragen subsidie anonieme e-mental health 2019

ZorgkaartNederland schrapt oude reacties bij vaststellen rapportcijfer

30-08

Verwarde mensen verdienen betere hulp – Veiligheidshuizen

Welke waarde kunnen ervaringsdeskundigen hebben voor suïcidepreventie?

Nieuw programma moet psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders verbeteren

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd augustus 2018

29-08

‘Betaalbaarheid ouderenzorg is niet opgelost’

Ggz heeft dringend behoefte aan minder geroep en meer innovatie

28-08

Burn-out ontbeert wetenschappelijke basis

Tien grootste ggz-instellingen zien omzet toenemen tot €2,5 miljard

Sjaak Wijma wordt voorzitter Zorginstituut Nederland

WRR wil meer aandacht voor psychische gezondheid

‘Student slikt volop pep zonder kennis van risico’s’

27-08

Blog: Geef Menzis’ bekostigingsmodel voor ggz een kans

Aantal medewerkers in zorg en welzijn groeit sterk

Nieuwsbrief FBZ | 27 augustus 2018

24-08

Nieuwe zorgfraudewet gaat te ver

Langere wachttijden door krappe omzetplafonds

23-08

Van de regen in de drup met de wachtlijsten in de ggz

MIND over voorstel Menzis voor vergoeding depressie op basis van resultaat

GGZ NEDERLAND HOOPT OP MEER GGZ-INSTELLINGEN DIE HERDIAGNOSTICEREN

BETERE HULP VOOR MENSEN MET VERWARD GEDRAG

22-08

NIEUW PLATFORM AUTISME JONGE KIND GELANCEERD

‘Raad voor Kinderbescherming moet beter communiceren’

21-08

Nieuwsbrief MIND Landelijk Platform – augustus

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018 van de NZa

Aanpak wachttijden door verzekeraars blijft aandachtspunt

ACTUEEL ‘Breng de kennis bij de patiënt, niet andersom’

20-08

Blog – Regeldruk in de zorg: een duivels dilemma

Zorgverzekeraars zien niks in Menzis’ resultaatvergoeding ggz

Tuchtcolleges handelen klacht over zorg veel sneller af

17-08

‘Problemen door verdwijnen bedden GGz’

NZa: bijbetaling voor niet-gecontracteerde zorg moet duidelijker

Wijkzorg psychiatrische patiënt in de knel

GGZ Centraal sluit deel psychiatrische kliniek in MC Zuiderzee

16-08

Cursus eerste hulp bij verward gedrag voor Eindhovenaren

15-08

Groninger jeugdpsychiater: Nieuwe vergoeding depressie door Menzis is vreselijk plan

Toename aantal studenten met psychische problemen

‘Nieuwe fraudewet houdt te weinig rekening met privacy patiënt’

14-08

“Balans tussen geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg is volledig zoek”

Menzis: vergoeding depressies resultaatgericht

Geen gevangenisstraf voor psychiatrische patiënte

13-08

Regelmatige lichaamsbeweging is ‘het beste voor psychische gezondheid’

Onderzoek naar probleemgedrag mensen met een verstandelijke beperking

Ervaringsdeskundigen ´verward gedrag´ adviseren Apeldoornse meldkamer

Jeugdzorgwerkers gaan actievoeren voor extra geld

Kwart ggz-cliënten krijgt verkeerd etiket opgeplakt

10-08

Gemeenten verliezen geld door overgang ggz naar Wlz

Psychiatrie ontvangt bijna vier ton voor onderzoek naar magnetische stimulatie

‘Community mental health care’ in Europa

‘Complexiteit is juist de schoonheid van ons vak’

GGD doet onderzoek na drugsdoden bij stichting IxZelf

09-08

Nieuwsbrief ZonMw GGZ, augustus 2018

Studenten Universiteit Twente in nauw door stress en ‘drank- en drugscultuur’

ADHD-symptomen gaan gepaard met veel beperkingen

Zorgfraudewet geeft te veel ruimte aan onderbuikgevoel

08-08

Gewaarschuwde ggz-instellingen leveren wachttijden alsnog aan

VNG: kabinet verrekent zich met overheveling ggz naar Wlz

07-08

Vaker depressie bij mensen met autisme in combinatie met een hoog IQ

Wetswijziging BIG aangenomen

NVvP hamert op behoud eigen psychiater Wlz-cliënten

06-08

Psychisch kwetsbare burgers ervaren vaker stigma en eenzaamheid

Jodiumtekort tijdens zwangerschap speelt een rol bij ADHD

Bloedtest voor depressie

Minder heropnames bij inzet ervaringsdeskundigen in psychiatrie

03-08

Psychofarmaca: de kwaal en het middel (deel twee: over belangen, regels en geld)

Depressieve symptomen bij zwangere vrouw hebben invloed op kind

Startfinanciering voor plan van aanpak werk- en regeldruk ggz

Opleiden van psychologen helpt de ggz

Debiteurenpositie jeugd/WMO|

02-08

80% van de tienermeisjes lijdt na aanranding aan een ernstige psychische aandoening

Mogelijk een nieuwe oorzaak van depressie ontdekt

Hulp aan kwetsbare gezinnen schiet tekort

01-08

Gemeente zet in coalitieakkoord in op aanpak tekort sociaal domein

Allesoverlithium.nl voorziet in een duidelijke behoefte

SBG fuseert met NKO in akwa en DNE, een korte terugblik

Stel dat de diagnose niet meer klopt

31-07

Meerdere therapeuten als alternatief voor één vaste bij behandeling PTSS

Capaciteitsorgaan adviseert hogere instroom verslavingsartsen

SKGZ onderschrijft ministersplan uitbreiden geschiloplossing

30-07

Nieuwsbrief Zinnige Zorg juli 2018

Inbreng van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet

27-07

Wachtlijsten in de ggz wegwerken? Laat een psychiater de intake doen

Zomerdepressie: wanneer licht, slaaptekort en warmte je parten spelen

Verslaving aan epilepsiemiddel veroorzaakt problemen in azc’s

Standje voor ggz-instellingen om wachttijden

26-07

Onderzoek (niet-)gecontracteerde GGZ

Damiaan Denys bij Radio1: Ervaringsdeskundigen als oplossing voor wachtlijsten

KNMG vindt nieuwe fraudewet ondermijning medisch beroepsgeheim

25-07

Verbeteringen in kliniek Michael P. zijn nog niet zichtbaar

Schakelteam wil einde aan vervoersmonopolie ambulances

DBS effectief bij helft patiënten met therapieresistente depressie

De gevolgen van een angststoornis voor familie en naasten

Kwart zorgkosten naar 1 procent verzekerden

24-07

Artsen schrijven steeds meer verslavende opioïden voor

23-07

Patiënt de dupe van losse contracten ggz

Zeeuwse ggz luidt noodklok over gevaarlijke patiënten

‘Wirwar aan regels leidt tot onzekerheid in ggz’

LHV: ggz verwacht teveel van de huisarts

Emergis kan patiënten met extreme problematiek niet aan

20-07

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen juli 2018

Veel overlap tussen stemmingsstoornissen en somatische aandoeningen

Psychiatrie ontvangt bijna vier ton voor onderzoek naar RTMS

Zorgaanbieder minder zeker van omzet door inkoopbeleid gemeente

Innovatiefonds Zorgverzekeraars steunt schoollessen over psychische problemen

19-07

Tweede Kamer: brief regering Wachttijden in de ggz

Ggz en zorgverzekeraars intensiveren aanpak wachttijden

Staatssecretaris Blokhuis wil rem op niet-gecontracteerde ggz

Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

18-07

ACM staat overname Leo Kannerhuis door Parnassia toe

Monitor generalistische basis GGZ Verslagperiode: 2011-2016

Cliëntondersteuning voor kwetsbare groepen met complexe hulpvraag

17-07

Patiënt onvoldoende betrokken bij onderzoek naar calamiteit in ggz

GZ-psychologen gezocht voor onderzoek methodiek ‘Samen Verder na de Diagnose Dementie’

Leefstijlgeneeskunde: in de spreekkamer van de psychiater of toch niet?

16-07

Burgemeesters willen meer bevoegdheden in aanpak verwarden

NZa wil 7 ton van failliete ggz-aanbieder zien

28,5 miljoen euro extra voor forensische ggz

13-07

Bestuurder Dimence wordt voorzitter

Mensen met autisme en ADHD hebben baat bij extra melatonine

Checklist ‘Gezonde roosters en belastende diensten’ binnenkort beschikbaar

Virtual Reality-therapie succesvol bij hoogtevrees

12-07

Contact houden blijkt sleutel tegen ‘draaideur-patiënt’ in psychiatrie

De ggz in Bonaire – een inspiratie voor de beweging ‘de nieuwe ggz’

Betrokken partijen ondertekenen hoofdlijnenakkoord ggz

Overzicht representerende zorgverzekeraars acute ggz

Oproep: Meedenken en meebouwen aan de langdurige zorg in de ggz

Mark Jordans, bijzonder hoogleraar Global Child and Adolescent Mental Health

11-07

Stand van zaken toekomst Argus

BIJZONDER HOOGLERAAR: ‘ORTHOREXIA NERVOSA ONDER ANDERE NAAM BEKEND’

Ouderenzorg voor het eerst in twee jaar weer winstgevend

Dominique Vijverberg nieuwe directeur akwa

Depressie ontstaat niet in het brein maar in de darmen

10-07

Mensen met verward gedrag zijn speelbal van verzekeraars en gemeenten

Zorgaanbieders in de GGZ en zorgverzekeraars presenteren gezamenlijke visie Horizontaal Toezicht

NZa: nog steeds geen echte verbetering wachttijden

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd juli 2018

NZa Nieuwsbrief juli 2018

09-07

Verdiepend onderzoek naar zorgtrajecten Psychose en PTSS

‘Stel Wlz ook open voor jonge ggz-cliënt’

Overzicht bekostiging psychologen in de Langdurige zorg

‘Neptherapeut uit Arnhem had jarenlang vrije hand bij zorginstellingen’

06-07

NZa geeft Parnassia groen licht voor overname Leo Kannerhuis

TOPGGz nieuwsbrief zomereditie

05-07

Familie als bondgenoot, over het nut van familiebeleid in de GGZ

Proef met lotgenoten in GGZ

VNG onderschrijft doelen GGZ-akkoord maar tekent (nog) niet

VWS geeft ggz geld voor meer opleidingsplekken

04-07

Voortgang toegang Wlz voor ggz clienten

‘Digitalisering is cruciaal om zorgkosten in de hand te houden’

Ggz-aanbieder Dokter Bosman gaat positieve gezondheid meten

VWS versoepelt ‘te strakke’ VIPP-deadlines

Voorlopige kaderbrief Wlz 2019 (definitieve versie)

03-07

Rapport screeningsfase Zinnige Zorg – Systematische analyse Geestelijke Gezondheidszorg

Procedurevergadering VWS

Tweede Kamer – Algemeen overleg: Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (onder voorbehoud)

Transformatiefonds Jeugdhulp – Voorstellen indienen voor 1 oktober door regio(‘s) jeugdhulp

02-07

Afspraken over passend vervoer personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

Nieuwsbrief ZonMw GGZ, juli 2018

Nieuwe evidence based interventie voor mensen met LVB en psychiatrische klachten

Fouten AMC bij begeleiding pleger metromoord

Resultaten Samen Beslissen in vernieuwde intake (digitale pre-intake).

29-06

Een derde van langdurig verzuim door psychische klachten

Veilig Thuis Utrecht verwijst door naar zichzelf

28-06

Ggz-organisaties gestart, maar willen snel meer informatie voor voorbereiding Wet verplichte ggz

ACTUEEL ‘Lage risico-tolerantie tast toezicht op kwaliteit aan’

Oproep deelname Monitor Schakelteam personen verward gedrag

Regelgeving 2019 GGZ en FZ gepubliceerd (inclusief acute psychiatrie)

27-06

Onterechte angst voor autisme door vaccinaties leidt tot daling inentingen

Een (lange) wandeling helpt tegen tobben en maakt je creatiever

IGJ bezorgd over risico’s stokkende ambulantisering ggz

Jaarverslag 2017 GGZ Nederland gepubliceerd

26-06

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd juni 2018

Nieuwsbrief FBZ | 26 juni 2018

CORAL 2.0 helpt bij afwegingen rond openheid over psychische aandoeningen op de werkvloer

Tweede Kamer – Verslag van een algemeen overleg over GGZ

‘De professional in een e-community’, thesis Lentispsychiater en manager Arien Storm

Blog: Goede ggz scheelt leed én kosten

Ggz-instellingen presteren financieel opnieuw beter

25-06

Jellinek verslavingszorg krijgt voor de tweede jeer TOPGGZ keurmerk

Online special NOS op 3: Ervaar zelf hoe een depressie kan voelen

Parnassia wil Leo Kannerhuis overnemen (concentratiemelding)

Verruiming Wlz voor ggz-cliënten in consultatie

22-06

Tweede Kamer: Algemeen overleg IGJ

Zorgbrede app Brandwijzer en de ggz-app Zorg voor minder stress

Debat over de Jeugdwet

Cliënten geestelijke gezondheidszorg vanaf 2021 toegang tot Wet langdurige zorg

21-06

ZN: meer zorgfraude vastgesteld in 2017

Tweede Kamer eist snelheid bij oplossing ggz-wachtlijsten

‘Stop negatieve spiraal van incidenten en vertrekkend personeel’

Mensen met beperking verdwalen in doolhof van regels

Inspectie moet calamiteitentoezicht vernieuwen’

Zorgaanbieders komen er goed vanaf in social media

UvA: Baby van ‘mind-minded’ ouder kan emoties beter reguleren

20-06

GGZ-partijen beschrijven wat goede zorg is

Koningin Máxima doet een ongelooflijk sterke uitspraak over depressie

‘Groot aantal kinderen in gesloten jeugdzorg is zorgelijk’

Toezichthouder kent ‘mango-moment’ van cliënt niet

Eindpublicatie: Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018

Ontwikkelingen VIPP GGZ

Kabinet maakt geld vrij voor forensische zorg

Tweede Kamer – Beleidsinformatie Jeugd

19-06

Archipel heeft primeur met keurmerk ‘dementie op jonge leeftijd’

Spinozapremie voor organisatiepsycholoog Carsten de Dreu

Kwaliteitsstandaarden GGZ ingediend bij Zorginstituut Nederland

GGZ Nederland en VGN luiden noodklok over forensische zorg

NZa verheft persoonsvolgende zorg tot nieuwe standaard

18-06

‘Verslavingszorg moet patiënt standaard screenen op ADHD’

Stynke Castelein in bestuur nieuw kwaliteitsinstituut ggz

15-06

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen juni 2018

Huisartsen en jeugdartsen willen wel maar werken weinig samen

Hergebruik big data gaat ten koste van kwaliteit

VWS wil postnatale depressie bespreekbaar maken

14-06

‘Toon een realistisch beeld van ouderenzorg’

Vijf procent thuiswonende ouderen mishandeld

‘Gelazer over wachttijden ggz moet stoppen’

13-06

Geen tandartszorg meer voor groep Haagse ggz-cliënten

Man zonder geschikte diploma’s doet zich jarenlang voor als therapeut

Internationaal netwerk van ontmoetingscentra dementie gelanceerd

NVO Campagne Ikkanhet.nl gestart

12-06

Minder mensen maken gebruik van Wlz

Wachtlijsten in ggz ‘vreselijk frustrerend’ voor cliënten én personeel

Parnassia Groep portaal draagt bij aan transparantie in de GGZ

11-06

GGZTotaal juni 2018 – het e-magazine voor de GGZ

Medicatieplatform wordt onderdeel van Jouw Omgeving

Helft van psychiaters bij Lentis vertrokken

Verscherpt toezicht afdelingen Trajectum opgeheven

08-06

Sterk! GGZ opent zorghotel voor mensen met depressie

Dringend meer geld nodig voor jeugdzorg

07-06

Reactie verzoek commissie om een afschrift van het antwoord aan de FNV op diens brief over knelpunten in de jeugdzorg

Zorg van het Rijk moeilijk bereikbaar voor psychiatrische patiënten

Blog – VBHC: de oplossing voor al uw problemen?

TECH ‘Digitale sofa’ biedt online ggz zonder wachttijden

Nieuwsbrief FBZ | 6 juni 2018

Blijf vooral wachttijden aanleveren bij Vektis

06-06

Boekpresentatie ‘Therapiewinst’

Patiënt VertrouwensPersoon constateert gebrek aan kennis over Wet BOPZ bij behandelaren

Aantal werknemers in ouderenzorg stijgt voor het eerst in jaren

OM eist celstraffen en beroepsverboden voor pgb-fraude

RVS: verhoog de leeftijdsgrens voor jeugdhulp

Kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan

05-06

‘Jongeren moeten tot 21 jaar jeugdhulp kunnen krijgen’

‘Uitdagingen zorgsector vragen om integraal meerjarenakkoord’

‘Maak GGZ-patiënt bewust van gevaarlijke kanten sociale media’

NZa stelt registratie wachttijden casemanagement dementie verplicht

04-06

Lentis schrijft weer zwarte cijfers na verbeteren bedrijfsvoering

Vluchteling heeft recht op psychische zorg

Duurzame en betaalbare zorg: graag één akkoord tot 2040

Nieuwsbrief ZonMw GGZ, juni 2018

VWS-subsidie voor kennisbijdragen aan de transformatie 28 mei 2018

01-06

Nieuwsbrief Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ

NZa geeft ggz-aanbieder 4 ton boete voor ‘onterechte declaraties’

Nieuwe AVG, storm in een glas water?

ReAttach voor Autisme / E-book GRATIS download

Veld bezorgd over toekomst specialistische hulp aan kinderen

ZN ziet vraag naar wachtlijstbemiddeling ggz groeien

31-05

Krachttraining is goede aanvulling in behandeling depressie

Angststoornis treft 1 op de 5 mensen maar is nog vaak taboe

Structurele biologische verschillen tussen depressie en bipolaire stoornis

30-05

Deep Dive in de data 13: Betrouwbaarheid van de data

Gemeenten merken gevolgen onvoldoende ambulante GGZ

VWS lanceert actieplan tegen regeldruk

Blog: Een ‘persoon met verward gedrag’?

Nederland geeft 2 miljard meer uit aan zorg

Algemeen overleg: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

29-05

GGZ vast in de top drie klachten over de gezondheidszorg

Proef in Groningen: verwarde personen thuis onderzocht

Blog: De juiste technologie kiezen voor de ggz

Tweede Kamer: Reactie op verzoek commissie om uitkomsten gesprek met betrokken partijen inzake Tussenstand wachttijden in de ggz

Fier Fryslân ‘Transformatie jeugdhulp. Positionering van schaarse specialistische functies in het zorglandschap’

28-05

Haaglanden MC start spreekuur voor angstige zwangeren

Schrapkoorts zet VBHC onder druk

25-05

Tweede Kamer: Algemeen overleg Wlz-GGZ

Tweede Kamer: Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg

Tweede Kamer: Algemeen overleg GGZ

Psychisch kwetsbare moet makkelijker aan het werk

Werk dichterbij voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Staatssecretaris Blokhuis en elf partijen stellen behoeften mens centraal bij opgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Zorgverzekeraars en zorgverleners werken samen aan terugdringen regeldruk

Kamerbrief over voortgang e-health en zorgvernieuwing

Kamerbrief inzake Kabinetsreactie Commissie Transparantie en Tijdigheid

24-05

Reactie op de motie van de leden Diertens en Van den Berg m.b.t. ROM-data en de AVG

Kamerstuk Signalement knelpunten Jeugdwet

Blog: De AVG is een zegen

Blokhuis wil preventie onderdeel maken van Zorgverzekeringswet

Persbericht UvA: Ouderlijke aanraking kan sociale angst kind verminderen

Body experience in patients with mental disorders

23-05

Huisartsen en psychologen gebruiken onveilige maildiensten

Kamerstuk Programma (Ont)Regel de Zorg

Kamerbrief over ROM en de AVG

PTSS-zorg Nationale Politie nog steeds niet op orde

Brandbrief over GGZ-hulpverlening vroege jeugdtrauma’s

Inspecties signaleren knelpunten in de Jeugdwet

Minister Bruins trekt 105 miljoen uit voor veelbelovende zorg

Jaarbeeld 2017 IGJ i.o.

22-05

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd mei 2018

Blijvend aandacht nodig voor betere kwaliteit separatie of andere dwangmaatregel

IGJ: beleid rond dwangbehandeling en separatie moet beter

Spirit krijgt eerste Roze Loper voor jeugdzorg

18-05

GGZ verantwoordelijk voor incidenten met verwarde personen?

Vier interventies voor langdurige GGZ erkend

Video: Marian heeft een depressie – Wat kan ze doen?

Pro Persona en Depressie Vereniging onderzoeken ervaringskennis

Familie messensteker doet aangifte tegen Parnassia

17-05

Jeugdhulp Friesland benoemt interim-bestuurder

Landelijk meldpunt ontvangt steeds meer klachten over zorg

Sociale cognitie al minder vóór het ontstaan van eerste psychose

Kans op langdurige rouwstoornis bij vermissing lijkt vijf keer groter dan bij natuurlijk overlijden

16-05

Aanbiedingsbrief over rapporten ten behoeve van wetsvoorstel toegang Wlz voor cliënten met psychische stoornis

Klinisch technoloog krijgt plek in BIG-register

Rijnstate en Philips bouwen digitaal ziekenhuis

Nieuwsbrief FBZ | 15 mei 2018

Advies ‘Bekostiging acute psychiatrische zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Tweede Kamer – Algemeen overleg GGZ

Blokhuis wil cliëntenstops in de ggz voorkomen

15-05

CCE en RINO Groep bundelen krachten

GGZ Rivierduinen ontwikkelt gratis modules voor mensen met LVB en psychiatrische problematiek

Veel interesse in onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg

IGJ ziet instellingen aanrommelen met e-health

14-05

Crisiskaart helpt crisis voorkomen

Hoe snel is de GGZ bij mensen in crisis?

GGZTotaal mei 2018 – het e-magazine voor de GGZ

Minder adminstratie: ZN introduceert Uniforme Declaratieparagraaf

Burger vertrouwt zorg met persoonlijke data

11-05

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen mei 2018

GGzE en Brabantse universiteiten samen in innovatie

Starters stoppen vaak tegen advies met antidepressiva

Thebe en GGz Breburg bouwen samen nieuwe locatie

Vermindering administratieve lasten door uniforme contractbepalingen over declaraties

09-05

Ggz-crisisdienst is bij spoed niet altijd binnen een uur ter plekke

Verzekeraar hoeft overtollig budget ggz niet te steken in wachtlijsten

Nieuwsbrief Jaarverantwoording Zorg en Jeugd

Kennisplatform over value based healthcare

CIBG: onjuiste oproepbrief verstuurd

08-05

Visiedocument ‘Focus op gezondheid’

MIND ondersteunt achterban bij aanpak wachttijden

Patiënt tbs-kliniek mishandelt medewerkster

’s Heeren Loo en Pro Persona bundelen krachten

GGZ Nederland en ZN regelen extra inkoop beveiligde ggz

Invulling AVG roept vragen op

07-05

Steeds meer hulp in de wijk voor de kwetsbare burger

GGZ Nederland: er is behoefte aan 150 extra beveiligde bedden

Nederlanders zijn positiever over sociale wijkteams

Onderuitputting ggz-macrokader 2016

04-05

Gedwongen ontslag voor 27 medewerkers jeugdzorgaanbieder Juzt

Zorg van de Zaak bestendigt activiteiten in verslavingszorg

Parallelliteit farmacotherapie mag alleen in gespecialiseerde ggz

Cathy van Beek wordt voorzitter kwaliteitsinstituut ggz akwa

03-05

GGZ Delfland gaat samenwerking aan met VR-ontwikkelaar

Vlaardings wijkteam moet veiligheid kwetsbaar gezin beter bewaken

Rechtbank staakt strafzaak over doodslag in zorginstelling

Aandacht voor mondzorg voorkomt sterfgevallen in ggz

Zelfonderzoek curatieve GGZ 2016 van start

02-05

Rapportage evaluatie Regeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG)

Crisisopvang voor jongeren in panden failliet Vivence

Alie Weerman nieuwe lector GGZ en Samenleving

01-05

Ruim 405.000 jongeren in jeugdzorg

SER Noord: ‘Gebrek aan vertrouwen kost jeugdzorg miljoenen’

TOPGGz breidt adviesraad uit

Nieuwsbrief ZonMw mei 2018

30-04

Kennisconsortium Destigmatisering opgericht

CBS publiceert nieuwe cijfers Beleidsinformatie Jeugd

Leg agressie in de zorg niet altijd bij de patiënt neer

80% van hulpverleners in psychiatrie te maken met geweld patiënten

Aanbod dementiezorg sluit niet volledig aan op behoeften

Meer bedden voor gevaarlijk verwarde personen

Afspraken tussen Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland over de beveiligde geestelijke gezondheidszorg

26-04

Nieuwsbrief TOP opleidingsplaatsen april 2018

Jan Berndsen wordt nieuwe voorzitter Mental Health Europe

Kabinet wil hogere straf kindermishandeling

Patiëntenorganisaties kritisch over voorstel tegen stapeling zorgkosten

Geweld hoort nergens thuis: programma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2021

25-04

Reactie op ingediende amendementen bij de wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

NIVEL-rapport inzake een onderzoek naar het opvragen van een kopie of inzage in het medisch dossier

Keer het wachttijdentij met ervaringsdeskundigheid

ACTUEEL ‘Agressieve patiënt heeft vrijbrief voor geweld tegen ggz-medewerker’

24-04

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd april 2018

Nieuwsbrief FBZ | 24 april 2018

GGZ Nederland wil meer aandacht voor veilig werkklimaat

Zorg in actie roept op tot verbetering werkomstandigheden

Een vijfde patiënten niet bekend met inzagerecht medisch dossier

23-04

Schrap- en verbeterrapport (Ont)Regel de Zorg

Reactie op ingediende amendementen bij de wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Onderzoeken Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg

Zorginstituut brengt registratielast in kaart

Topman ’s Heeren Loo: ‘Krimpbeleid Rutte eist zijn tol’

20-04

MentaalBeter geeft cliënt digitaal regie

Kabinet kondigt scherpere eisen aan zorgtoetreders aan

Regionale aanpak moet doorstroom ggz verbeteren

NZa nieuwsbrief ouderenzorg – april 2018

19-04

Nieuwsbrief Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz | 19 april 2018

Informatie voor ggz makkelijk en veilig bereikbaar

Transformatie zorg moet draaien om wensen van patiënt

Geestelijke gezondheidszorg traag met opbouw van goede zorg aan huis

18-04

Beantwoording Kamervragen over delen ROM gegevens door Parnassia Groep

Actieprogramma ‘Zorg voor de jeugd’

17-04

Advocaten: ‘Jongeren door tekorten te lang opgesloten’

Kabinet neemt maatregelen om transformatie jeugdzorg te versnellen

16-04

Minder zwakke leden WFZ, financiële druk neemt toe

Sensoor ziet ‘alarmerende’ toename hulpvragen

13-04

Informatiekaart Tijdschrijven in de gespecialiseerde ggz

Tweede Kamer bezorgd over Facebook en zorgverzekeraars

Reactie GGZ Nederland wachttijden: gerichte actie en leren van goede voorbeelden

IGJ beëindigt last onder dwangsom voor ggz-instelling

12-04

Crisiswijzer Flevoland als opstap naar één centraal crisisnummer

ACTUEEL ‘Gemeenten moeten vaart maken met aanpak verwarde mensen’

Omstreden ggz-kliniek voor transgenders is failliet

‘Geen extra geld beschikbaar voor ambulantisering ggz’

Nieuwe informatiestandaard langdurige zorg: meer maatwerk voor cliënt zonder complexe administratie

Zorgverzekeraars: vernieuwing van zorg nodig

Kamerbrief over voortgang aanpak wachttijden ggz

11-04

Staatssecretaris Blokhuis: Psycholance verwarde mensen een mooi concept

Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten

Brabantse universiteiten en GGZ Eindhoven samen in Werkplaats ‘Technological and Social Innovation for Mental Health’.

Wijk-GGD’ers Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid 2017

Minister wil verpleeghuizen korten die veel geld in managers steken

10-04

Samenwerking verpleeghuis en ggz bij psychische problemen

Taskforce: integrale zorg drukt kosten

Position paper FNV t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Evaluatie Jeugdwet (34880-1) d.d. 23 april 2018

GGZTotaal april 2018 – Het e-magazine voor de GGZ

09-04

Actieplan voor aanpak depressiviteit bij studenten

Personeelstekorten in de GGZ nemen alleen maar toe

ZN: uitgaven ggz hoger, minder crisisgevallen

Ronald Gorter stopt als directeur-bestuurder MIND

Kabinet beslist voortaan weer over zorgkosten

Psychofarmaca en wetenschappelijk onderzoek met psychofarmaca

08-04

Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg

06-04

Intensieve exposurebehandeling effectief bij behandeling PTSS

Onderzoeksrapport ‘Crisiszorg en herstel’ is uit

GGZ Ecademy en scholen gaan intensief samenwerken

Zorg is wederom koploper aantal datalekken

05-04

Gemeenten Noordoost-Brabant willen 8,8 miljoen extra voor jeugdhulp

NZa Nieuwsbrief april 2018

Philips wil zorgresultaten verbeteren met big data

‘Gebundelde betaling zet aanbieder aan tot samenwerking’

Nieuwsbrief ZonMw april 2018

04-04

Plonie Weststrate: Het lijden in de psychiatrie wordt onderschat

Radboud sluit psychologische praktijk

Doorlooptijden CIZ weer op orde

Landelijk Schakelpunt verwerkt ca. 6 miljoen berichten per week

Kamerbrief met reactie op artikel ‘Grote verschillen in suïcides tussen ggz-instellingen’

Nieuwsbrief FBZ | 4 april 2018

03-04

Nieuwe app Maxx motiveert mensen minder alcohol te drinken

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat ggz-instelling Parnassia ondanks kritiek nog groter mag worden

Kwaliteitsindicatoren Ziekenhuizen: Het Resultaat Telt 2016

Ondanks concurrentie grote prijsverschillen ziekenhuiszorg

Jongeren openhartig over depressie in #jesuisdepri

VGZ betrekt patiënten meer in zorginkoop

02-04

Verklein de stap van beschermd wonen naar beschermd thuis in de samenleving

30-03

MENSEN MET AUTISME ZIJN BOVENGEMIDDELD VAAK BI- OF HOMOSEKSUEEL’

Dimence is eerste gzz-instelling met vakgroep voor ervaringsdeskundigen

Positieve effecten ADHD-medicijnen Ritalin en Concerta op schoolprestaties overschat

Scepsis over decentralisaties onverminderd groot

Arbeidsmarktagenda ggz – GGZ Nederland, maart 2018

29-03

GGZ Dimence sluit isoleercellen: “het is onmenselijk”

Blokhuis: blijf ggz-patiënt niet herkeuren

Positieve effecten ADHD-medicijnen op schoolprestaties overschat

De ggz kan verder aan de slag in de acute zorg

28-03

Tweede Kamer – Reactie op brief commissie over deel 2 van het rapport Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw

Werken aan betekenisvolle uitkomsten in de ggz

Tweede Kamer-Verzameloverleg: Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

Zorgprofessionals overhandigen schraplijsten aan Bruins

Factsheet Gemeentelijke Varianten bij borging Integrale Vroeghulp

Stemmingsstoornis als existentieel isolement

Nieuwsbrief ZonMw Jeugd maart 2018

27-03

Database Enigma ‘matcht’ patiënt met depressie aan meest succesvolle behandeling

Hoogeveen brengt GGZ-hulp de wijken in

Vier trends in de gezondheidszorg

https://www.nvgzp.nl/wp-admin/post-new.php?post_type=news

Zorgverzekeraars mogen acute ggz samen inkopen vanaf 2019

26-03

Wet langdurige zorg in 2021 open voor ggz-cliënten

Transferverpleegkundige draagt bij aan zinnige ggz

Bernhoven-model maakt school in de ggz

Beeldende therapie blijkt effectief bij persoonlijkheidsproblematiek

Hoogleraar Psychiatrie pleit voor ‘blended psychiatrie’

23-03

Mind: snelle toegang tot Wlz voor GGZ-clienten nog steeds niet geregeld

Acht GGZ instellingen starten met aanpak organisatieklimaat

GGZ Nederland organiseert Regelgekte4daagse

Nieuwsbrief Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz 22 maart 2018

22-03

GGZ en VAN actualiseren kwaliteitseisen preventietrainingen

Rechtmatigheid pgb-betalingen is verbeterd

NZa ontwikkelt benchmark voor kostenvergelijking aanbieders

Aantrekkingskracht van voedsel en de stemming van de lijner beïnvloeden het succes van lijnen

The association of cognitive performance with vascular risk factors across adult life span

21-03

Artsen laten bezwaren tegen ‘sleepwet’ varen

Health Deal Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via eHealth

Publicatie Wlz 2015-2017 door Zorginstituut Nederland

Oratie: En morgen gezond weer op? Nachttherapie in de psychiatrie

20-03

Overheidstoezicht met maatschappelijke meerwaarde

Anneke Westerlaken wordt voorzitter CNV Zorg en Welzijn

Parnassia Groep opent volledig digitale ggz-poli

Kwaliteitssystemen: niet het model, maar het gebruik ervan telt

‘Personeelstekort leidt mogelijk tot sluiting ggz-klinieken’

CRDL en Abena Nova winnen zorginnovatieprijzen

19-03

Actiecomité StopBenchmarkROM sommeert ggz-bestuurders

Omring en De Zorgcirkel samen in revalidatiezorg

Voorjaarseditie TOPGGz nieuwsbrief

16-03

‘Zet POH-Jeugd nog steviger in het zadel’

ZN ondersteunt uniformiteit bij eHealthapplicaties in de GGZ

15-03

Innovatiefonds stelt geld beschikbaar voor vroegtijdige aanpak psychische klachten

Nieuwsbrief FBZ | maart 2018

14-03

Actieprogramma Werken in de Zorg

Jeugdzorg 2011-2016

TOPGGz keurmerken toegekend

‘Kabinet moet topverdiener zorg op het matje roepen’

Honderden miljoenen voor zorgpersoneel

13-03

VU Magazine: dit is dus een narcistische baas

Symptomen neurotisch gedrag genetisch verschillend

Kinderpsychiater: “ADHD begeleiding kan in de huisartsenpraktijk”

Persbericht LVVP: vrijgevestigde ggz-aanbieders selectiever bij contractering

GGZTotaal – Het e-magazine voor de GGZ

Inspectiebezoek IGJ

CBS: Jeugdwet maakt jeugdzorg niet goedkoper

12-03

Personeelstekort in zorg neemt toe

Uniforme Productiemonitor 2018

Ervaringsdeskundigen van partnergeweld werken met Radboudumc aan app SAFE

NPO 3 ruim maand lang in teken van jongeren en depressie

09-03

AMC en VUmc fuseren formeel op 7 juni

Brede coalitie sluit pact om ouderenzorg te verbeteren

Nieuwe richtlijn dementie moet leiden tot betere kwaliteit van leven

08-03

Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

Zorggroep Solis en Dimence slaan handen ineen

Bruins en Ollongren willen topinkomens zorg alsnog aanpakken

07-03

‘Nederlandse zorg heeft digitale afslag gemist’

Goede voorbeeelen Accare en GGZ NHN/Triversum belicht op website VNG

Rapport ‘Zicht op de Wmo 2015’, 8 tips voor betere keukentafelgesprekken

Arbocatalogus Gehandicaptenzorg

‘Betere bescherming voor psychisch gestoorde verdachten’

06-03

The Lancet Psychiatry Commission on psychological treatments research in tomorrow’s science

‘Betrek burger bij keuzes over zorg’

Overnames in de zorg stijgen naar record

Nationale Zorgnummer app

‘Aandacht moet verschuiven naar voorkomen van zorg’

05-03

Zorginkoop: groeiende kloof tussen praktijk en beleid

Zorghuis: ‘Zorgverzekeraars betalen minder dan ze in polis zeggen’

Dwangopnames toegenomen tot recordaantal

Nieuwsbrief TOP opleidingsplaatsen maart 2018

Aantal dwangopnames in psychiatrie gestegen

02-03

Zorgverzekeraars verliezen grip op aanbieders zonder contract, zorg wellicht duurder

Schakelteam Personen met Verward Gedrag stimuleert gebruik Crisiskaart

01-03

Overhead daalt ondanks uitdijende bureaucratie

Nieuwsbrief Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz 26 februari 2018

Ggz-aanbieders kunnen wachttijdgegevens geautomatiseerd aanleveren

28-02

GGZ-instelling deelt zonder toestemming gegevens met omstreden databank

27-02

BHC-expert professor Robert S. Kaplan komt naar Nederland

‘Vaste eigen bijdrage Wmo gaat ten koste van doelmatigheid’

Studenten gaan gezondheidsapps testen in nieuw lab

‘Hogere salarissen zorgpersoneel door krappe arbeidsmarkt’

Zorginstituut stimuleert gebruik uitkomstdata bij samen beslissen

NZa brengt meldingen en vragen in kaart

26-02

Jeugdzorg roept gemeenteraden op tot aanpak knelpunten

Tbs’er stak medewerker kliniek zonder reden dood

Rotterdam duwt gezin te veel bij jeugdhulp

23-02

Nieuwe generieke module biedt praktische tools bij vroege opsporing psychische klachten

Nieuwe generieke module suïcidaal gedrag benadrukt: maak contact

Korrelatie gaat verder als MIND Korrelatie

UMC Utrecht plaatst psychiatrisch verpleegkundige op SEH

Minister mikt op snellere verantwoording zorgkosten

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

Rapport ‘scheiden en de kinderen dan’

22-02

Politie bouwt vervoer van ‘verwarde personen’ verder af

Staatssecretaris initieert ICT-versnellingsprogramma voor de ggz

Onderzoek laat zien: slecht imago antidepressiva is onterecht​

Instroomplaatsen GGZ opleidingen 2019

21-02

Denk mee over een nieuwe VR-toepassing voor de FGGZ!

Pgb-stelsel komt maar niet los van complexiteit

Gemeente schiet in eigen voet met strenge zorginkoop

20-02

Studie bevestigt dat Neurofeedback op lange termijn voordeel biedt voor kinderen met ADHD

Bloed- en urinetest voor autisme komt stap dichterbij

Depressie leidt tot ander gebruik van taal

Nieuwsbrief ZonMw februari 2018

Nieuwe reeks: Effectieve ondersteuning bij vechtscheiding

Mini-enquête over schade na ontgroening

CAO GGZ 2017-2019 algemeen verbindend verklaard

Voor alle vrijgevestigde GGZ-professionals

19-02

Gemeente harkt te veel persoonsgegevens binnen

Voor laagdrempelige en oplossingsgerichte psychologische zorg naar de POH-GGZ

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen februari 2018

17-02

Kamerbrief over e-health en gegevensuitwisseling in de ggz

16-02

‘Onbegrepen gedrag drukt op verpleeghuizen’

Ook psychiaters steunen aangifte tegen tabaksindustrie

Behandeling negatieve symptomen psychose

Zorg voor één op de vier mensen in psychische crisis niet toereikend

Factsheet voor gemeente over generieke module Ernstige psychische aandoeningen

Cathy van Beek wordt VWS-kwartiermaker duurzame zorg

15-02

‘Nieuwe Wmcz bevat fundamentele verslechteringen’

Nieuwe kwaliteitsstandaarden beschrijven: wat is goede jeugdhulp?

Zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders werken samen aan horizontaal toezicht

Bias in de psychiatrie leidt tot overschatting van antidepressiva

Mantelzorgers en hulpvragers positief over parttime verpleeghuis

Leer van calamiteiten. Kies voor daadkrachtig, deskundig en onafhankelijk onderzoek.

14-02

Burn-outklachten bij 20 procent van de vrouwen tussen 25 en 35

13-02

Naming and shaming in de zorg

Onderzoek: basis-ggz kan zorg 260 miljoen euro besparen

Bestuursvoorzitter verlaat GGZ Rivierduinen voor OM

UvA-hoogleraar vertelt over toekomst kunstmatige intelligentie

Zorgaanbieder kan meer leren van klachten

NZa rapport wachttijdenprojecten

12-02

Nieuwe infographic tegen stigma

08-02

Monitor Wkkgz

07-02

12 technologische ontwikkelingen in de zorg

Moodcamp brengt Nederland in beweging om depressie bespreekbaar te maken

Lange doorlooptijd adviezen is zwakte Gezondheidsraad

Engels model kan leiden tot extra instroom geneeskundige ggz

06-02

Zandvest maakt ADHD’er rustig: ‘Ze krijgen continu een stevige knuffel’

Ook aangifte verslavingszorg tegen tabaksindustrie

Zorgaanbieders zijn positief gestemd over omzet en investeringen

Nieuwe generieke modules beschrijven: wat is goede jeugdhulp?

Factsheet landelijke toegang maatschappelijke opvang en beschermd wonen

05-02

Reactie op de brief van Kinderen-Ouders-Grootouders inz. Jeugdwet art. 3

03-02

Onderzoek naar gebruik MDMA tegen stressstoornis na trauma

02-02

100 Jaar GGzE: van ‘gesloten enclave naar open en inspirerende community’

01-02

Kostenonderzoek langdurige zorg – NZa

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming beschikbaar

31-01

Reacties op tussenevaluatie jeugdwet – échte transformatie moet nog komen

Taperingstrips – afkicken van antidepressiva moet vergoed worden

Nieuwsbrief ZonMw – jeugd januari 2018

30-01

Vroegere signalering en behandeling van autisme wenselijk

Rapport Eerste evaluatie Jeugdwet

29-01

Terughoudenheid bij huisartsen voor herhaalrecepten gespecialiseerde ggz-medicatie

TOP-opleidingsplaatsen: nieuwsbrief 26-01-2018

26-01

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen januari 2018

25-01

GGZ Standaarden – Dé online database met alle zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules.

24-01

Nieuwsbrief medische vervolgopleidingen in de GGZ

22-01

Organiseer je in netwerken en maak ketenzorg echt effectief

Nieuwsbrief ZonMw, januari 2018

19-01

Nieuwsbrief ZonMw januari 2018

12-01

Laura Kunst wint Publicatieprijs van de Psycholoog

29-12

Macrobeheersinstrument voor geneeskundige GGZ 2018 (NZa)

28-12

Voortgangsrapportage ‘wachttijden in de ggz’ (NZa)

Mooie plannen leiden nog niet tot kortere wachttijden ggz

27-12

nieuwsbrief NZa over de dbc-systematiek in de ggz

22-12

Uitspraak tuchtcollege

Motie over ROM-data

Betoog staatssecretaris Blokhuis begrotingsbehandeling VWS

21-12

Nieuwsbrief GGZ ZonMw december 2017

Rapport ‘Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel 1)’

Menzis: veranderingen in 2018

19-12

Herregistratie op basis van scholing (Periodiek Registratie Certificaat)

GGZ Totaal: jaaroverzicht 2017

18-12

Vooraankondiging internetconsultatie wetsvoorstel m.b.t. beroepenregulering in de gezondheidszorg.

14-12

Verslag Algemeen Overleg GGZ tweede kamer d.d. 29.11.17

11-12

GGZ Totaal, december 2017

08-12

Staatssecretaris Blokhuis op NKO-festival; reden tot een feestje!

05-12

Kamerbrief: Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Kamerbrief: Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel

04-12

(Ont)regel de zorg; schrapconferentie VvAA 18-11-2018

TOP-opleidingsplaatsen; nieuwsbrief 30-11-2017

01-12

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) start gespreksrondes over Nationaal Preventieakkoord

NZa publiceert handvatten voor goede administratie in verpleging en verzorging

30-11

Brief naar Tweede Kamer over terugdringen wachtlijsten jeugd

29-11

Kamerbrief over stand van zaken instroom GGZ in Wlz

Kamerbrief GGZ-DBC en positie psychodiagnostisch werkenden

24-11

Mood and Resilience in Offspring (MARIO)

20-11

NZa wil ruimte voor samenwerking en nieuwe bekostiging

17-11

Week tegen de kindermishandeling: 20 t/m 26 november

Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd 2017

14-11

Heleen Geubbels over slaapstoornissen

13-11

Menzis erkent fout bij normatief uurtarief

20-10

Call for abstracts for the IFP 2018, June 7-9

19-10

Onderzoek naar vacatures voor vijf GG-beroepen en psychiaters. Doet uw organisatie mee?

18-10

Ggz-aanbieders publiceren kwaliteitsstatuut op website

16-10

Rapport IGZ inzake melding suïcides

Brief minister inzake melding suïcides

13-10

Samenvatting regeerakkoord, relevant voor de GGZ

Regeerakkoord 2017-2021

11-10

Tussentijdse rapportage schakelteam voor personen met verward gedrag

09-10

Beantwoording kamervragen; 1 op de 3 bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg

06-10

Monitorrapportage ‘stand van het land’ goed werkende aanpak personen met verward gedrag

05-10

Nieuwsbrief Zinnige Zorg

04-10

Antwoorden kamervragen over onrust over het aantal opnameplekken in de ggz, mensen met ernstige psychische aandoeningen en crisisdiensten

App moet terugval bij depressie voorkomen

02-10

Budget jeugdzorg in veel gemeenten nu al op

Arts moet terughoudend antipsychotica voorschrijven

27-09

Antwoorden kamervragen ontevredenheid DBC-systematiek

Nieuwsbrief i-Sociaal Domein, september 2017

Behandelstops en contracteerproblemen in de GGZ alsmede in de wijkverpleging

26-09

Definitieve tekst cao-afspraken nieuwe Cao GGZ

25-09

Kritisch artikel zorgclustermodel

Rijksbegroting 2018: korte analyse voor de ggz

Nieuwsbrief GGZ ZonMw; september 2017

22-09

Kamer akkoord met bevriezen eigen risico