Hoog tijd voor PIOG en GIOS om zich te verenigen

10-09-2018


Marc Eujen

In de NVGzP-nieuwsbrief las ik onlangs dat de NVGzP overweegt om een afdeling op te richten voor gezondheidszorgpsychologen in opleiding. Een goede zaak!

De psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (PIOG’s) en gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist (GIOS’s) worden immers tijdens hun opleiding geconfronteerd met heel specifieke zaken die een eigen belangenbehartiging behoeven.

Denk bijvoorbeeld aan de borging in regelgeving van de arbeidspositie van opleidingen gedurende de opleiding: welke voorwaarden gelden er als je als PIOG deelneemt aan de opleiding? Wat zijn je arbeidstijden, wat zijn passende contractvormen, hoe wordt er gezorgd voor een goed opleidingsklimaat en waar kun je terecht als je hier in de praktijk problemen mee ervaart of als je hierover specifieke vragen hebt? En hoe zit het met de inschaling van PIOG’s en GIOS’s gedurende de praktijkopleiding? Hierover worden afspraken gemaakt, maar de stem van de opleideling waar het over gaat wordt niet altijd gehoord.

Sommige beroepsverenigingen hebben al secties voor psychologiestudenten en er zijn studentenlidmaatschappen van beroepsverenigingen, maar het specifieke belang van de PIOG’s en natuurlijk ook dat van de GIOS’s wordt hiermee niet per se behartigd.

Eigen platform
Ook is het in mijn ogen niet meer dan vanzelfsprekend dat PIOG’s en GIOS’s gezamenlijk zoveel mogelijk invloed proberen uit te oefenen op de kwaliteit en kosten van de opleidingen. Een eigen platform biedt PIOG’s en GIOS’s de mogelijkheid om initiatieven voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen te initiëren, te coördineren en te stimuleren. Dit geeft ook meer grip op hun eigen professionele toekomst als gezondheidszorgpsycholoog of specialist.

Ook nu hebben PIOG’s en GIOS’s al wel een rol in de besluitvorming over de opleidingen. In het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) heeft bijvoorbeeld een GIOS zitting. Maar hoewel de inbreng van de GIOS altijd bijzonder nuttig is gebleken, ontbreekt het vooralsnog aan een duidelijke organisatiestructuur; de GIOS in het CSGP hebben geen achterban die hen heeft voorgedragen en waarmee zij kunnen klankborden. De GIOS staat er dus behoorlijk alleen voor en probeert zo goed en zo kwaad als kan en naar eer en geweten de stem van de opleideling in de vergaderingen door te laten klinken.

Afstemming met achterban
Zou het niet veel beter zijn als een opleideling lid is van een (advies)orgaan omdat hij of zij door een eigen platform is voorgedragen en zo bij tijd en wijle ook afstemming kan zoeken met de achterban? Dit bevordert een duurzame ontwikkeling van de opleiding en het belang van de PIOG’s/GIOS’s biedt continuïteit.

De medisch specialisten in opleiding kennen al jaren eigen platformen die hun specifieke belangen behartigen. In 2014 zijn de verenigingen van deze aios – de LVAG en De Jonge Orde – gefuseerd: er is nu één vereniging die zich inzet voor de belangen van medisch specialisten in opleiding en die hen vertegenwoordigt in diverse relevante organen: De Jonge Specialist. Geregeld wordt deze stem, met gezag, ook extern gehoord.

Het wordt tijd dat de PIOG en GIOS zich ook verenigen!

Mark Eujen
Directeur-secretaris van de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt), het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog (Wet BIG), op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.