Hoera, een gemeenschappelijk standpunt over hoofdbehandelaarschap!

19-08-2014


Joost Walraven

Hulde aan de NVGzP voor het bij elkaar brengen van twaalf beroepsverenigingen! En hulde aan de verenigingen dat zij nu met elkaar een standpunt innemen over het hoofdbehandelaarschap. Ik denk dat samen standpunten innemen de enige manier is om invloed uit te oefenen.

Samen wordt het mogelijk om meer tegenwicht te bieden aan de steeds groter wordende inhoudelijke inmenging door zorgverzekeraars. Het laatste wat we willen is dat we zo versplinterd zijn, dat er met gemak over ons heen gelopen wordt.

Met veel interesse heb ik het standpunt gelezen. Van zorgverzekeraars hoor ik voortdurend dat de GGZ nu maar eens met een veldnorm moet komen en dat het niet een slap compromis moet zijn, want daar zitten ze niet op te wachten. Wat we dus moeten doen, is met een voorstel komen waarmee we een stevig blok kunnen vormen, dat is goed voor ons, maar daar vragen de zorgverzekeraars dus ook om.

Het voorstel voor welke (psychologische) beroepen hoofdbehandelaar zouden moeten zijn, ziet er als volgt uit.

 • Basis-GGZ: hier wordt een duidelijke keuze gemaakt voor de gz-psycholoog als hoofdbehandelaar.
 • Gespecialiseerde GGZ: hier valt keuze op de klinisch psycholoog, de klinisch neuropsycholoog en de psychotherapeut. Als aanvulling staat er: “In voorkomende gevallen kunnen echter ook GZ-psychologen als hoofdbehandelaar optreden, bij voorbeeld binnen specifieke onderdelen van de gespecialiseerde GGZ of indien zij beschikken over aanvullende expertise.”

Slappe keuze

Mooi dat het voorstel er nu is. Wel jammer dat er wat betreft de gz-psycholoog (in de gespecialiseerde GGZ), geen krachtige keuze is gemaakt. In de strijd met de zorgverzekeraars mag dit nog wel wat duidelijker. Ik zou willen pleiten voor duidelijke stellingname over de positie van de gz-psycholoog in dit voorstel over hoofdbehandelaarschap. Definieer desnoods die “voorkomende gevallen”, maar kies liever nog voor of tegen de gz-psycholoog als hoofdbehandelaar in de gespecialiseerde GGZ. Daar moeten wij als inhoudelijk deskundigen toch toe in staat zijn. Al met al is dit voorstel een mooie stap op de nieuwe weg van samenwerking en hoop ik dat de power van de samenwerkende beroepsverenigingen de komende tijd groeit. Ik kijk dan ook uit naar meer resultaten van deze samenwerking en hoop dan op nog iets meer stevigheid.

Joost Walraven is klinisch psycholoog en als teamleider zorg verbonden aan Dimence. 

Klik hier voor het gezamenlijk standpunt over hoofdbehandelaarschap

2 thoughts on “Hoera, een gemeenschappelijk standpunt over hoofdbehandelaarschap!

 1. Joost Walraven heeft gelijk dat het standpunt over de gz-psycholoog als hoofdbehandelaar in de gespecialiseerde GGZ iets onbevredigends heeft. Maar ik vraag me af of we met zijn ‘oplossing’ niet het kind met het badwater weggooien. Walraven pleit eigenlijk voor een ‘alles-of-niets’-oplossing: een keuze voor of tegen de gz-psycholoog als hoofdbehandelaar. Dat lijkt me geen goede oplossing:
  1. de gz-psycholoog zonder meer erkennen als hoofdbehandelaar is een miskenning van het karakter van de gespecialiseerde GGZ. Immers: het gaat om complexe zorg, die specialistische deskundigheid vereist. Bovendien is duidelijk dat dit standpunt niet acceptabel is voor zorgverzekeraars.
  2. maar de gz-psycholoog uitsluiten is een miskenning van het feit dat in veel situaties gz-psychologen wel degelijk patiënten zelfstandig kunnen behandelen, bijvoorbeeld in verschillende behandelteams binnen de ambulante gespecialiseerde GGZ. Dat geldt zeker voor gz-psychologen die aanvullende kwalificaties hebben, zoals een specialistische opleiding tot bijvoorbeeld gedrags- of systeemtherapeut.

  Vandaar dat we gezocht hebben naar een middenweg. Niet als ‘slappe keuze’, maar om recht te doen aan zowel het karakter van de gespecialiseerde GGZ als de deskundigheid van de gz-psycholoog. De uitdaging wordt om dit verder uit te werken: in welke situaties kan een gz-psycholoog wél, en in welke situaties niet optreden als hoofdbehandelaar? Het gemeenschappelijke standpunt is wat ons betreft een opmaat voor de verdere discussie met andere partijen, zoals verzekeraars, werkgevers en ministerie over het hoofdbehandelaarschap. Dit standpunt zorgt er in ieder geval voor dat de gz-psycholoog meegenomen wordt in de discussie omtrent het hoofdbehandelaarschap in de gespecialiseerde GGZ.

 2. Ik ben het er van harte mee eens dat het fantastisch is dat al onze verenigingen nu samenwerken. Eindelijk!.
  En dan inderdaad dat hoofdbehandelaarschap in de gespecialiseerde GGZ.
  Betekent deze afspraak nu dat nu dat ik als zelfstandig gevestigd GZ psycholoog, en tevens Cognitief gedragstherapeut met o.a. ervaring in het behandelen van mensen met (trekken van) persoonlijkheidsproblematiek ook een contract voor gespecialiseerde GGZ kan afsluiten? Zou fantastisch zijn, al zou het maar zijn voor die mensen waarmee ik anders een goedlopende behandeling moet afsluiten om die over te dragen aan een instelling waar het maar de vraag is of dat weer opgebouwd kan worden. Maar ik durf er nog niet goed op te hopen, het is zo vaag geformuleerd dat het mij volstrekt onduidelijk is of ik met mijn competenties hiervan gebruik kan maken.

Comments zijn gesloten