Het nut van meedenken en -doen

23-02-2022


Door: Daphne Looije,
gz-psycholoog Kind & Jeugd, lid van de kamer GZ-psychologen en klankbordgroeplid Cao-GGZ

In de afgelopen weken hebben jullie feedback kunnen geven op het nieuwe onderhandelingsakkoord voor de Cao-GGZ . Het nieuwe akkoord leidt tot een nieuwe cao waarin nog meer wordt aangesloten bij de behoeften van de gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Zo’n cao-onderhandeling is een interessant proces waarin de NVGzP invloed heeft gehad. Hieronder neem ik jullie kort mee in het proces.

Wie vertegenwoordigt de leden van de NVGzP bij cao-onderhandelingen?
De FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek) vertegenwoordigt meerdere beroepsgroepen die werkzaam zijn binnen de GGZ. Zij vertegenwoordigen ook de gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen via o.a. de NVGzP. Twee onderhandelaars van de FBZ hebben zich de afgelopen maanden voor ons ingezet.

Hoe verloopt een cao-onderhandeling?
Voor de onderhandelingen over een nieuwe cao starten met de andere vakbonden en de vertegenwoordiger(s) van de werkgevers, haalt FBZ input op bij haar leden en stelt zij een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de beroepsorganisaties samen. Aan de beroepsorganisaties wordt gevraagd input aan te leveren. De NVGzP heeft hiertoe een mail verstuurd naar haar leden, aangesloten bij de Cao-GGZ, en een nieuwsbericht geplaatst. Leden hebben daarop aangegeven wat zij de FBZ mee zouden willen geven voor de onderhandelingen. Deze input is vervolgens rechtstreeks doorgestuurd naar de FBZ, aangevuld met input vanuit de NVGzP, die is gebaseerd op eerder naar voren gekomen thema’s uit het werkveld en informatie uit de verschillende kamers. Deze aanvullende input van de NVGzP is afgestemd met het NIP, om gedeelde thema’s samen beter voor het voetlicht te krijgen.

Op basis van de input van de NVGzP-leden en de leden van andere beroepsverenigingen, heeft de FBZ een inzet voor de cao-onderhandelingen opgesteld. Dit voorstel heeft FBZ voorgelegd aan de klankbordgroep van de cao voordat de inzet in de onderhandelingen is gepresenteerd.

Wie hebben zich vanuit de NVGzP ingezet voor de nieuwe Cao-GGZ?
Namens de NVGzP hadden Femke Kuipers (kamer Specialisten) en ik, Daphne Looije (kamer GZ-psychologen), zitting in de klankbordgroep. Wij hebben ons in de afgelopen maanden in de klankbordgroepbijeenkomsten en daarbuiten ingezet om de stem van de NVGzP-leden te vertegenwoordigen.

Binnen het bureau heeft Anne Wisman de arbeidsvoorwaarden in haar portfolio. Als nieuwe beleidsadviseur van de NVGzP viel zij met haar neus in de boter en kon ze meteen aansluiten bij de gesprekken.

Hoeveel invloed heeft de NVGzP gehad op de nieuwe cao?
Behoorlijk wat. De FBZ heeft meerdere standpunten van de NVGzP meegenomen naar de onderhandelingstafel. Zo staat in het onderhandelingsakkoord dat in de komende jaren onderzocht dient te worden hoe de psychologische beroepen betrokken kunnen worden bij het beleid van een organisatie. Het belang van scholing voor de herregistratie en de ondersteuning van deze scholing in tijd en geld is ook een punt waar de NVGzP zich hard voor heeft gemaakt en wat nu in het akkoord te vinden is. Helaas is niet elke wens van de NVGzP en haar leden uit de onderhandelingsrondes gekomen. Zo is er (nog) geen akkoord over de deelname van de psychologische specialisten aan de medische staf.

Samenvattend, is het een aanrader om je in te zetten vanuit de NVGzP tijdens een cao- onderhandeling?
‘’Ja” zeg ik volmondig, “want namens de NVGzP zitting hebben in de klankbordgroep van de cao gaf mij de mogelijkheid om substantiële invloed uit te oefenen op de arbeidsvoorwaarden van mijn collega’s en die van mij”.

Wil je meer weten over hoe zo’n onderhandelingsproces verloopt? Kijk dan eens naar deze infographic, of op de website van FBZ. Op deze pagina kan je meer informatie vinden over cao’s en het proces van de totstandkoming van nieuwe cao’s.