Toets en eventueel scholingsprogramma bij onvoldoende werkervaring

Wie onvoldoende gewerkt heeft om in aanmerking te komen voor herregistratie op basis van werkervaring, kan zich via een toets en scholing alsnog kwalificeren voor herregistratie. 

Herregistratie als gz-psycholoog en psychotherapeut

Let op: Scholing nodig voor je herregistratie? Begin op tijd!
Wil je herregistratie aanvragen op basis van scholing en heb je een periodiek registratiecertificaat (PRC) nodig? Dan is het van belang dat je hier tijdig mee start. Een PRC ontvang je na afronding van specifieke scholing en toetsing. Het scholings- en/of toetsingstraject kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Soms is het aantal toetsmomenten dat wordt aangeboden, gering. Bereid je tijdig voor!

Schrijf je tijdig in zodat je vóór het verstrijken van je uiterste herregistratiedatum aan de gestelde eisen voldoet. Na succesvolle afronding van het scholings- en toetsingsprogramma, ontvang je het PRC. Op dat moment kun je je aanvraag doen voor herregistratie op basis van scholing bij het BIG-register. Het BIG-register gaat niet over het aanbod en de inhoud van de scholing en toetsing.

Hier vind je de eisen voor scholing voor gz-psychologen.

Toets en scholing voor de herregistratie van gz-psychologen en psychotherapeuten worden verzorgd door RINO Zuid. Zij doen dit namens de in VLOGO samenwerkende opleidingsinstellingen. Uitgangspunt is dat de gz-psycholoog aantoont dat hij/zij nog steeds beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep van gz-psycholoog.

Er worden twee mogelijkheden geboden:

  1. Wie denkt dat hij/zij beschikt over de kerncompetenties en kernvaardigheden, kan rechtstreeks de toets doen.
  2. Wie zich eerst wil bijscholen, kan één of meer scholingsmodules volgen.

Toets

De toets bestaat uit vier onderdelen:

  1. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling.
  2. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling (portfolio).
  3. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie.
  4. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio).

Wie geslaagd is voor de vier toetsonderdelen, ontvangt het Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Op basis hiervan kun je je herregistreren.

De scholing

Wie zich wil voorbereiden op de toets, kan één of meerdere scholingsmodules te volgen. De inhoud van de ontwikkelde scholingsmodules is direct gerelateerd aan de inhoud van de toetsonderdelen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van dezelfde voorbereidende literatuur.

Scholing kan naar keuze worden gevolgd. Als je denkt dat je voldoende competent bent op het gebied van behandeling, kun je bijv. alleen de scholingsmodule diagnostiek volgen, en omgekeerd.

Er zijn twee scholingsmodules:

  • Diagnostiek en indicatiestelling
  • Behandeling en evaluatie

Meer informatie

Op de website van Rino Zuid vind je allerlei praktische informatie over de toets en de scholing: waar, wanneer, kosten, etcetera.

Gz-psycholoog én psychotherapeut

Wie gz-psycholoog én psychotherapeut is en voor beide beroepen onvoldoende werkervaring heeft, moet zich voor beide beroepen via  een toets herregistreren. Daarbij geldt wel een vrijstellingsregeling:

  • wie de toetsen Diagnostiek en Indicatiestelling voor herregistratie als gz-psycholoog heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als psychotherapeut;
  • wie de toetsen Behandeling en Evaluatie voor herregistratie als psychotherapeut heeft gedaan, krijgt vrijstelling voor deze toetsen voor herregistratie als gz-psycholoog.

Alle informatie over het aangepaste traject voor gecombineerde herregistratie als gz-psycholoog en psychotherapeut.