Herregistratie als gz-psycholoog in hoofdlijnen

BIG-registraties zijn vijf jaar geldig. Dat betekent dat gz-psychologen die op 1 januari 2017 opnieuw geregistreerd zijn, zich vóór 1 januari 2022 weer moeten herregistreren.

Voor specialisten (klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen) geldt een afwijkende regeling: zo lang zij geregistreerd staan als specialist, worden zij ook automatisch geherregistreerd als gz-psycholoog.

Gz-psychologen die na 1 januari 2012 zijn ingeschreven in het register, moeten zich vijf jaar na de datum van hun diploma of vakbekwaamheidsregistratie laten herregistreren.

Criteria voor herregistratie

Je komt in aanmerking voor herregistratie als gz-psycholoog als je in de afgelopen vijf jaar minimaal 3.120 uur hebt gewerkt als gz-psycholoog. Als je niet voldoet aan deze werkervaringseis, kun je een toets doen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Ter voorbereiding op de toets kun je eventueel een scholing volgen.

  • Klik hier voor meer informatie over de werkervaringseis.
  • Klik hier voor meer informatie over de toets en de evt. scholing

In 2016 is gestart met de voorbereiding van wijzigingen in de Wet BIG. Daarbij worden de eisen voor herregistratie uitgebreid met eisen aan bij- en nascholing. Het is nog niet bekend wanneer de wetswijzigingen van kracht worden.

Herregistratie voor specialisten en gz-psychologen in opleiding tot specialist

Specialisten (klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen) hoeven zich niet apart te herregistreren als gz-psycholoog. Zo lang zij geregistreerd zijn als specialist, loopt ook hun registratie als gz-psycholoog gewoon door.

Let op: dit geldt niet voor de registratie als psychotherapeut. Omdat dit een ander beroep is, moet je je hiervoor wel apart herregistreren.

Gz-psychologen die in opleiding zijn tot specialist, kunnen voor de herregistratie volstaan met een bewijs van inschrijving in het opleidingsregister. Ze hoeven dus niet apart aan te tonen dat ze voldoen aan de werkervaringseis.

Procedure

Uiterlijk 6 maanden voor het verlopen van je registratietermijn ontvang je bericht van het BIG-register. Aanvraag van herregistratie geschiedt digitaal via de website van het BIG-register. De kosten van een aanvraag tot herregistratie bedragen € 85. Vaak worden deze kosten vergoed door de werkgever.

Let op: je nieuwe registratieperiode gaat in op de datum dat je aanvraag wordt goedgekeurd. Als je op 1 juli 2017 een aanvraag indient, en deze op 15 september wordt goedgekeurd, loopt je nieuwe registratieperiode dus tot 15 september 2022.

Als je niet tijdig een aanvraag tot herregistratie indient, of als je aanvraag wordt afgewezen, wordt je inschrijving in het BIG-register geschrapt zodra je registratietermijn is verlopen. Je kunt daarna altijd een aanvraag indienen om opnieuw ingeschreven te worden in het register. Je moet dan aantonen dat je voldoet aan de herregistratie-eisen.

Zie voor meer details over de procedure de website van het BIG-register, klik hier