De NVGzP en het NIP zijn aangesloten bij FBZ. FBZ is de vakbond voor zorgprofessionals die namens NIP- en NVGzP-leden onderhandelt over cao’s. Als beroepsverenigingen houden wij jou op de hoogte van cao-ontwikkelingen en vragen regelmatig om jouw mening en inspraak. Vanaf heden komt daar een nieuw initiatief bij, namelijk: Haal meer uit je cao… Regelmatig halen wij een onderdeel van een of meerdere cao’s aan en/of zoomen wij in op een specifiek thema.

Polls
Graag horen we van onze leden hoe in de GGZ en in de ziekenhuizen wordt omgegaan met scholingsverzoeken. Help ons door de polls in te vullen. De uitkomst van de polls delen wij met FBZ. Zij neemt het in de toekomst mee als input bij cao onderhandelingen.

Laat ons weten hoe er wordt omgegaan met jouw scholingsverzoeken: