Gratis Lidmaatschap

Trots, kritisch en slagvaardig!
Als BIG-geregistreerde psycholoog ken jij de waarde van de BIG-registratie. Het is het fundament voor kwalitatief goede beroepsuitoefening. We hebben belangrijk en waardevol werk en we boeken goede resultaten. Dat mag gezien worden. Ons beroep verdient dan ook de volle aandacht en waardering. Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons sterk om het vak goed neer te zetten.


Om lid te kunnen worden van de NVGzP, ben je:

*Het gaat om een gratis lidmaatschap voor 2021. Indien het lidmaatschap niet wordt opgezegd vóór 1 december 2021, wordt het automatisch verlengd. Een lidmaatschap kost € 175,- per jaar; voor piog’s geldt het tarief van € 48,-.