Fusie: ledenvoordelen

Wat betekent de fusie voor mij als lid; zijn er voordelen?

Je hoeft niks te doen: per 1 oktober ben je lid van de nieuwe gefuseerde vereniging en kun je gebruik maken van de voordelen die beide verenigingen bieden. Zo kun je deelnemen aan extra evenementen, zijn er verzekeringsvoordelen, kan elk lid gebruik maken van de VvAA juridische helpdesk en is het NIP spreekuur beroepsethiek op dinsdagochtend toegankelijk. Alle ledenvoordelen vind je op onze beide websites; grasduin er doorheen en bekijk wat jij als extra’s wenst. Heb je vragen of werkt iets niet? Laat het ons dan weten via bureau@nvgzp.nl of info@psynip.nl

Visitatie
Wil je na oktober starten met een visitatietraject? Dan kun je, in ieder geval tot 31-12-2022, kiezen uit een visitatietraject via de NVGzP of het NIP. In het najaar wordt er gekeken hoe de visitatieprocedures er in de toekomst uit komen te zien. Alle uitgegeven certificaten door de NVGzP blijven geldig tot hun einddatum.

Nieuwsbrieven en vakblad De Psycholoog
Vanaf 1 oktober ontvang je twee email nieuwsbrieven, de NVGzP-nieuwsbrief* om de twee weken zoals je gewend bent en de NIP-nieuwsbrief wekelijks. Daarnaast ontvang je maandelijks vanaf 7 oktober het vakblad De Psycholoog thuis.

*Totdat de huisstijl van de gefuseerde vereniging gereed is en er afspraken zijn over hoe nieuws, achtergronden en wetenswaardigheden voor de BIG-psycholoog vindbaar zijn bij de nieuwe vereniging, blijven de NVGzP-nieuwsbrief, -website en het -ledenportaal actief.

Beroepscode NIP gratis beschikbaar

Het NIP geeft al jaren de beroepscode uit, met richtlijnen voor psychologen over ethisch handelen en gedragsregels voor het beroepsmatig handelen. Basisprincipes daarbij zijn verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Alle huidige NVGzP leden kunnen na 1 oktober eenmalig een exemplaar van de gedrukte beroepscode opvragen via info@psynip.nl o.v.v. het NVGzP lidmaatschapsnummer. Je betaalt dan niets in plaats van €12,50.