Functiebeschrijving en -waardering

Zorgorganisaties binnen de verschillende zorgbranches (geboortezorg, ggz, gehandicaptenzorg, VVT en ziekenhuizen) gebruiken het functiewaarderingssysteem van Stichting FWG. Hiermee kunnen zij de zwaarte van de functies bepalen en ze indelen in functiegroepen. In de cao’s van de genoemde branches worden deze functiegroepen vervolgens gekoppeld aan salarisschalen. Hierdoor ontstaat de grootst mogelijke uniformiteit met betrekking tot beloning in de sector.

Het waarderen van een functie via FWG is een complex en theoretisch systeem, waarin verschillende aspecten van de functie worden onderverdeeld naar taken, verantwoordelijkheden en complexiteit. Op basis van de waardering van al deze aspecten, komt er een fwg-schaal uit. Medewerkers hebben ook (beperkt) inzage in het FWG-systeem. Voor deze inzage kun je hier terecht.

Functiebeschrijving en -waardering psycholoog specialisten

Zijn jouw functiebeschrijving en -waardering up to date?
Kun jij het brede profiel van je beroep artikel 14 BIG psychologisch specialisme goed tot zijn recht laten komen in jouw instelling?
Wil jij jouw functiebeschrijving en -waardering actualiseren? En hierover intern het gesprek aangaan?
De NVGzP en het NIP hebben in afstemming met FBZ hiervoor een toolkit opgesteld.

Op het portal (onder het tabblad ‘documenten’) van de NVGzP is het volgende voor leden beschikbaar:

  • Webinar functiebeschrijving en -waardering psycholoog specialisten.
    Hierin komt aan de orde: landelijke ontwikkelingen van de psycholoog specialist, functieverzwaring en inschaling (o.a. FWG 75)
  • FWG Functiewaarderingsystematiek
  • Goede aanknopingspunten voor een constructief gesprek met jouw leidinggevende/ RvB over je functiewaardering

Verder zijn de volgende documenten beschikbaar:

  • Model functiebeschrijving psycholoog specialist
  • Stappenplan bij de model functiebeschrijving psycholoog specialist
  • PowerPoint-presentatie ‘Klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog in positie’
  • De FAQ van het webinar volgt z.s.m.

Heb je ‘best practices’ of functiebeschrijvingen in FWG 75 die jij met ons wilt delen? Laat het ons weten via bureau@nvgzp.nl, t.a.v. Willeke Brinkman, directeur. Ook als je wilt meewerken aan een interview met FWG over jouw nieuwe functiewaardering in schaal 75, dan horen wij dat heel graag.