Vraag en antwoord: eigen praktijk

Vraag: Zijn er meer collega’s die te maken hebben met ontoereikende budgetten van zorgverzekeraars, met als gevolg de onmogelijke keuze tussen zeer lange wachtlijsten en een grote kans dat de vergoedingen bij ons teruggevorderd worden?
Antwoord: Dit is inderdaad een veelgehoorde klacht. Het enige dat wij als vereniging hiermee kunnen doen is de signalen oppakken en meenemen in ons overleg met zorgverzekeraars, Eldermans|Geerts (zorgmakelaar) en in de Agenda Gepast Gebruik, waar de wachtlijsten op het programma staan. Dat is een proces dat in het komende jaar vruchten zou moeten afwerpen. We raden je aan in gesprek te blijven met de zorgverzekeraar, niet zomaar over te gaan tot terug-/bijbetalen en eerst juridisch advies in te winnen Eldermans|Geerts of de VvAA. Dat heeft helaas geen onmiddellijk effect op de situatie, die inderdaad schrijnend is.

Vraag: Ik werk als zelfstandig gz-psycholoog, zowel voor verschillende opdrachtgevers als voor mijn eigen, nu nog kleine, praktijk. Wat moet ik naast een klachtenregeling allemaal geregeld hebben?
Antwoord: Voor een goed begin van het grip krijgen op de materie: klik hier. Ook ons werkboek voor starters kan je goed op weg helpen: klik hier. Heb je na het bekijken van de informatie meer specifieke vragen, dan helpen wij je graag verder. Overigens heeft de NZa ook een uitstekende informatieservice (088 770 8 770).

Vraag: Moet ik een Wkkgz-regeling treffen voor de opleideling die bij mijn praktijk in dienst is?
Antwoord: Als de opleideling slechts een geringe vergoeding krijgt voor de werkzaamheden (denk aan bijv. alleen reiskosten), dan is het maar zeer de vraag of hij/zij onder de Wkkgz valt. Is de opleideling echter in dienst bij de praktijk en krijgt hij/zij hier daadwerkelijk loon voor uitbetaald, dan moet je inderdaad als werkgever het een en ander regelen zodat hij/zij, en jouw praktijk als zorgaanbieder, aan de Wkkgz voldoet. Denk in elk geval aan het kwaliteitsstatuut, daarin komen de meeste noodzakelijke zaken aan de orde.

Vraag: Is het een realistische wens om contractvrij te starten met een kleinschalige zelfstandige praktijk?
Antwoord: Contractvrij werken is zeker ook voor starters mogelijk. We raden je aan om wel gebruik te maken van de Eiswijzer, zodat je een kloppend en actueel beeld hebt van de vergoedingen die jouw cliënten kunnen verwachten. Voor alle ins en outs over contractvrij werken: de contractvrije psycholoog

Vraag: Zijn zorgverzekeraars wel bereid om met mij als startende praktijk in zee te gaan?
Antwoord: Ja, zorgverzekeraars kopen ook in bij startende praktijken. De inkoopvoorwaarden zijn vaak wel anders dan die voor gevestigde praktijken en ook anders dan die voor instellingen. Klik hier voor meer informatie.

Vraag: Is er een intervisienetwerk waar ik me bij kan aansluiten als vrijgevestigd gz-psycholoog?
Antwoord: Voor het vinden van een intervisiegroep kun je een bericht plaatsen op ons forum in het NVGzP-portal. Inloggen doe je via ‘Aanmelden’. Het forum is alleen toegankelijk voor leden van de NVGzP.

Vraag: De gemeente waarmee ik een contract heb, eist voor 2019 dat mijn praktijk een kwaliteitsmanagementsysteem heeft en visie heeft op (interne) verantwoording/toezicht. Voorzien jullie hierin, bijvoorbeeld door middel van visitaties of kunnen jullie mij aangeven hoe ik dit kan regelen?
Antwoord: De NVGzP biedt op dit moment (nog) geen praktijkvisitatie. Deze is wel in ontwikkeling. Je kan met een mail aan bureau@nvgzp.nl laten weten of je mee wil doen aan het proeftraject. De visitatie van branchevereniging LVVP bestaat al wel. Deze is in de sector Jeugd erkend door de Inspectie. Kosten bedragen in 2018 voor niet-leden € 450,- plus het bedrag van een jaar-lidmaatschap, in totaal ongeveer € 1.000,-.

Vraag: Is het nuttig of nodig dat we van onze maatschap een instelling maken? En aan welke voorwaarden moeten we dan voldoen?
Antwoord: De definities van ‘instelling’ zijn helaas niet helemaal eenduidig en verschillen per context. Zo hanteert het Kwaliteitsstatuut een andere definitie dan de Wet Toetreding Zorginstellingen (WTZi). De vraag is ook wat je ermee verwacht te bereiken. Deze overwegingen én de nodige informatie vind je binnenkort op onze website. Voorlopig verwijzen we naar de website van de WTZi als startpunt. Je kunt vervolgens het kwaliteitsstatuut invullen en indien nodig aanvullende maatregelen nemen. Eldermans|Geerts, zorgmakelaars, kunnen je ook van advies dienen.

Vraag: Is een gz-psycholoog gemachtigd een diagnose te stellen bij bijvoorbeeld een neurocognitieve stoornis? De Wet BIG heeft het over het verrichten van psychologisch onderzoek en het beoordelen van de resultaten daarvan. Betekent dat ook officieel een diagnose stellen of moet daar toch een arts bij betrokken worden?
Antwoord: Ja, psychodiagnostiek (=psychologisch onderzoek+beoordeling van de resultaten) is nadrukkelijk het terrein van de gz-psycholoog. Voor een neurocognitieve stoornis is het natuurlijk raadzaam een klinisch neuropsycholoog te raadplegen – en mogelijk een arts. Maar in elk geval een BIG-psycholoog.

Vraag: Mag ik als zelfstandig werkend gz-psycholoog de psychische stabiliteit van een persoon beoordelen in het kader van een verklaring die nodig is voor een bepaald type wapenvergunning?
Antwoord: Dit is een verzoek tot ‘rapportage’, waar bepaalde regels voor gelden. Deze vind je grotendeels in de NIP Beroepscode 2015, maar het blijft opletten.

  • Je bent zelf niet de behandelaar van deze persoon;
  • Je bent deskundig op dit gebied;
  • Je hebt de specifieke vragen van deze persoon op schrift en beantwoordt deze vragen (en alléén deze vragen) ook schriftelijk, met het oog op het doel van de rapportage;
  • Rapportage bevat feiten, omstandigheden en bevindingen; gebruikte methoden (inclusief verantwoording); grondslagen en grenzen van de conclusies (inclusief literatuurverwijzingen en andere bronnen).

Mocht je tot de conclusie komen dat deze persoon niet voldoende stabiel is, dan heeft dat mogelijk vervelende gevolgen. Neem dus vooraf even contact op met de juridische helpdesk van de VvAA. Een eerste telefoontje, wat waarschijnlijk voldoende is, is gratis als je een (kennismakings)lidmaatschap van de VvAA hebt; heb je dat niet dan wordt € 85,- in rekening gebracht. U vindt de juridische helpdesk hier.

Vraag: Hoe kom ik aan een contract met de gemeente?
In maart 2016 hebben het NIP en de NVO een aantal veel gestelde vragen en antwoorden over inkoop jeugdzorg voor vrijgevestigden online geplaatst. De FAQ’s komen voort uit een webinar ‘inkoop jeugdhulp vrijgevestigden’. Naast het webinar en de FAQ’s is op de sites van NIP en NVO ook een Handreiking inkoop jeugd-ggz voor vrijgevestigden te vinden.
Klik hier voor de Handreiking.
Klik hier voor de veelgestelde vragen.

Vraag: Wat moet ik regelen voor klachten en geschillen?
Antwoord: werk je alleen met cliënten jonger dan 18 jaar? Dan is de Wkkgz voor jou niet van toepassing en moet je volgens de Jeugdwet alleen toegang bieden tot een klachtencommissie. Werk je met zowel 18- als 18+? Dan moet je aan beide wetten voldoen (dus klachtencommissie èn klachtenregeling + klachtenfunctionaris).