Vraag en antwoord: beroep

Vraag: Ik woon sinds kort in een ander Europees land en wil mijn diploma van de opleiding tot klinisch psycholoog homologeren. Het ministerie vraagt een diplomabeschrijving in EKK (EQF) termen. Waar vind ik die?

Antwoord: De gz- en kp-diploma’s hebben nog geen gestandaardiseerde EKK-niveau’s. Je kunt een zogenoemde diplomawaardering aanvragen bij het Nuffic: www.nuffic.nl. Daarmee ontvang je een vertaling en een beoordeling van de equivalentie van je diploma.

Vraag: Moet ik van al mijn werkgevers uit de laatste vijf jaar bewijsstukken van werkervaring opvragen voor mijn herregistratie als gz-psycholoog? Ik kom met mijn huidige werkgever al ruim aan de eis van 3120 uur.

Antwoord: Hoewel je de uren misschien wel uit je meest recente baan kan aantonen, is het van belang om ook de eerder gewerkte uren door te geven. Daarmee voorkom je dat er een ‘gat’ in je werkervaring valt. Een onderbreking van relevante werkzaamheden mag niet meer dan twee jaar duren, volgens de regels voor herregistratie.

Je kunt je uren en de relevantie daarvan aantonen met een contract waarin je uren vermeld staan en een functiebeschrijving van de betreffende functie.

Vraag: Welke testgegevens moet ik bewaren? Alles, alleen de testscores op de laatste bladzijden of alleen het testverslag?

Antwoord: De ruwe testgegevens zijn onderdeel van het dossier en moeten bewaard worden. Dat zijn dus de oorspronkelijke testscores, het scoreboekje.
Dat kun je terugvinden in de Wbp/AVG in combinatie met de WGBO. Wat wel bijzonder is aan deze dossier-documenten is dat er geen afschrift van mag worden afgegeven, om de validiteit en betrouwbaarheid en het auteursrecht te beschermen. De cliënt moet wel gewoon inzage krijgen wanneer hij daarom vraagt.

Vraag: Is er een intervisienetwerk waar ik me bij kan aansluiten als vrijgevestigd gz-psycholoog?

Antwoord: Voor het vinden van een intervisiegroep kun je een bericht plaatsen op ons forum in het NVGzP-portal. Inloggen doe je via ‘Aanmelden’. Het forum is alleen toegankelijk voor leden van de NVGzP.

Vraag: De gemeente waarmee ik een contract heb, eist voor 2019 dat mijn praktijk een kwaliteitsmanagementsysteem heeft en visie heeft op (interne) verantwoording/toezicht. Voorzien jullie hierin, bijvoorbeeld door middel van visitaties of kunnen jullie mij aangeven hoe ik dit kan regelen?

Antwoord: De NVGzP biedt praktijkvisitatie.

Vraag: Is een gz-psycholoog gemachtigd een diagnose te stellen bij bijvoorbeeld een neurocognitieve stoornis? De Wet BIG heeft het over het verrichten van psychologisch onderzoek en het beoordelen van de resultaten daarvan. Betekent dat ook officieel een diagnose stellen of moet daar toch een arts bij betrokken worden?

Antwoord: Ja, psychodiagnostiek (=psychologisch onderzoek+beoordeling van de resultaten) is nadrukkelijk het terrein van de gz-psycholoog. Voor een neurocognitieve stoornis is het natuurlijk raadzaam een klinisch neuropsycholoog te raadplegen – en mogelijk een arts. Maar in elk geval een BIG-psycholoog.

Vraag: Mag ik als zelfstandig werkend gz-psycholoog de psychische stabiliteit van een persoon beoordelen in het kader van een verklaring die nodig is voor een bepaald type wapenvergunning?

Antwoord: Dit is een verzoek tot ‘rapportage’, waar bepaalde regels voor gelden. Deze vind je grotendeels in de NIP Beroepscode 2015, maar het blijft opletten.

  • Je bent zelf niet de behandelaar van deze persoon;
  • Je bent deskundig op dit gebied;
  • Je hebt de specifieke vragen van deze persoon op schrift en beantwoordt deze vragen (en alléén deze vragen) ook schriftelijk, met het oog op het doel van de rapportage;
  • Rapportage bevat feiten, omstandigheden en bevindingen; gebruikte methoden (incl. verantwoording); grondslagen en grenzen van de conclusies (incl. literatuurverwijzingen en andere bronnen).

Mocht je tot de conclusie komen dat deze persoon niet voldoende stabiel is, dan heeft dat mogelijk vervelende gevolgen. Neem dus vooraf even contact op met de juridische helpdesk van de VvAA. Een eerste telefoontje, wat waarschijnlijk voldoende is, is gratis als je een (kennismakings)lidmaatschap van de VvAA hebt; heb je dat niet dan wordt € 85,- in rekening gebracht. U vindt de juridische helpdesk hier.

Vraag: Hoe ver is het programma beroepenstructuur in juni 2022 en wat gaat er gebeuren tot 2026?

Antwoord: Download de pdf met meer dan 50 veelgestelde vragen en antwoorden over de Beroepenstructuur Psychologische zorg_Veelgestelde vragen_juni22_1.0  (pdf, juni 2022)