Vraag en antwoord: opleiding

Vragen?

Met vragen over opleidingen kun je terecht op ons forum in het NVGzP-portal of bij onze medewerkers via voorlichting@nvgzp.nl. Hieronder vind je vragen die al door anderen gesteld zijn.

Vraag: Ik woon sinds kort in een ander Europees land en wil mijn diploma van de opleiding tot klinisch psycholoog homologeren. Het ministerie vraagt een diplomabeschrijving in EKK (EQF) termen. Waar vind ik die?

Antwoord: De gz- en kp-diploma’s hebben nog geen gestandaardiseerde EKK-niveau’s. Je kunt een zogenoemde diplomawaardering aanvragen bij het Nuffic. Daarmee ontvang je een vertaling en een beoordeling van de equivalentie van je diploma.

Vraag: Mag een werkgever eisen dat een klinisch psycholoog alle scholing in het kader van herregistratie in eigen tijd volgt en daar dus telkens vrije dagen voor opneemt? En bovendien dit (groten)deels zelf betaalt (er is ook geen persoonlijk scholingsbudget). Ik vind de CAO daar onduidelijk over.

Antwoord: Hoewel een CAO inderdaad nooit waterdicht is kun je op basis van de huidige CAO-GGZ wel meer van je werkgever verwachten, op z’n minst in termen van argumenten. Kijk in elk geval eens naar hoofdstuk 11, deel B, artikel 2.3 en 3.1. Op grond daarvan ligt een redelijke vergoeding van scholingskosten voor de hand, zij het eventueel buiten werktijd. Een afwijzing van je verzoek moet wel echt goed gemotiveerd worden. Is de afwijzing dat niet, of ben je het niet eens met de argumentatie en/of de afwijzing, dan kun je eventueel de stap naar de klachtencommissie nemen.

Als er geen persoonlijk plan ligt kun je er ook voor kiezen om meteen te verwijzen naar hoofdstuk 11, deel B, artikel 2.4. Dat geeft aan dat afwijzing niet plaats kan vinden indien er geen persoonlijk plan is, tenzij de kosten disproportioneel zijn.

In de nieuwe CAO VVT is geregeld dat alle kosten in het kader van herregistratie voor de Wet BIG vergoed worden. Wil je meedenken over de CAO-inzet in jouw sector, meld je dan aan voor de betreffende klankbordgroep van FBZ (klik hier).

Vraag: Moet ik een Wkkgz-regeling treffen voor de opleideling die bij mijn praktijk in dienst is?
Antwoord: Als de opleideling slechts een geringe vergoeding krijgt voor de werkzaamheden (denk aan bijv. alleen reiskosten), dan is het maar zeer de vraag of hij/zij onder de Wkkgz valt. Is de opleideling echter in dienst bij de praktijk en krijgt hij/zij hier daadwerkelijk loon voor uitbetaald, dan moet je inderdaad als werkgever het een en ander regelen zodat hij/zij, en jouw praktijk als zorgaanbieder, aan de Wkkgz voldoet. Denk in elk geval aan het kwaliteitsstatuut, daarin komen de meeste noodzakelijke zaken aan de orde.

Vraag: Is er een intervisienetwerk waar ik me bij kan aansluiten als opleider, of iets voor mijn PiOG’s?
Antwoord: Voor het vinden van een intervisiegroep kun je een bericht te plaatsen in ons forum. Inloggen doe je via ‘mijn nvgzp’ (instructies zijn begin december 2017 naar je gemaild). Het forum is alleen toegankelijk voor leden van de NVGzP.

Vraag: Ik wil graag de gz-opleiding doen maar kom nergens met mijn sollicitaties op opleidingsplaatsen bij instellingen. Wat adviseer je iemand die al tien jaar psycholoog is, in loondienst plus in een eigen praktijk werkt en die veel competenties behaald heeft die ook in de gz-opleiding zitten? Ik weet het gewoon niet meer.
Antwoord: We horen inderdaad vaker dat het erg moeilijk is om aan een dienstverband op een opleidingsplaats te komen. Daar kunnen allerlei zaken aan ten grondslag liggen, waaronder het aannamebeleid van een instelling. We kunnen helaas geen gouden tip geven. Wel de algemene tip: netwerken. Het kan de moeite lonen om een jobcoach te vinden die bekend is in de zorg. Ga ook eens praten met iemand, bijvoorbeeld een opleidingscoördinator of hoofddocent, van de GZ-opleidingsinstelling in uw regio èn iemand van een praktijkopleidingsinstelling, ter oriëntatie. Er komen in 2019 extra opleidingsplaatsen beschikbaar en voor de volgende jaren wordt onderzocht hoe het aantal opleidingsplaatsen beter afgestemd kan worden op de ervaren tekorten. De NVGzP is betrokken bij diverse organen die hierover adviseren of besluiten, waaronder TOP-opleidingsplaatsen.