Bronnen factsheet ROM en privacy

Bij het opstellen van het factsheet ROM en privacy heeft de NVGzP dankbaar gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 1. Nieuwsbrief Stichting KDVP, april 2017
 2. Antwoorden op kamervragen over verplicht invullen en aanleveren ROM-gegevens, 23 maart 2017
 3. Reactie op antwoorden op kamervragen, GGZ Nederland, 24 maart 2017
 4. GGZ Nederland over ROM, Kwaliteit Transparantie, 27 maart 2017
 5. Recht op dataportabiliteit, dhr. Paapst, december 2016, website ICTRecht, 7 april 2017
 6. De grootste misvattingen over de nieuwe Europese privacywet, website DDMA, 7 april 2017
 7. Algemene Verordening Gegevensbescherming, Publicatieblad EU, 4 mei 2016
 8. Routine outcome monitoring en benchmarking, een zaak van velen! Whitepaper Expertraad K&J, september 2016
 9. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, website Louwers Advocaten, 25 april 2017
 10. Privacy patiënten onvoldoende geborgd bij ROM-data voor SBG, website NVVP, 7 april 2017
 11. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Wikipedialemma, 10 april 2017
 12. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, website Amnesty International, 10 april 2017
 13. Factsheet ROM: Waar gaat het heen?, VGCt, 11 april 2017
 14. Een introductie tot methodologische vraagstukken, E. Blijd-Hoogewys, Behandeluitkomsten, bron voor kwaliteitsbeleid in de GGZ, Boom, 2017
 15. Evaluating the quality of medical care, A. Donabedian, The Milbank Memorial Fund Quarterly, 1966
 16. Advies aanpassing Regeling Jeugdwet, brief van AP aan de Staatssecretaris van VWS, 7 juli 2016
 17. Artseneed KNMG/VSNU, 2003
 18. Big data voor een lerend zorgsysteem, E.B. van Veen, Big data in de zorg, Preadvies voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht, SDU, Den Haag, 2017
 19. Interview dhr. W. Cnubben (lid van de ledenraad NVGzP) , maart 2017
 20. Interview dhr. Van Veen, maart 2017