Praktische ondersteuning

Praktische ondersteuning

Alle documenten zijn met zorg samengesteld, op basis van beschikbare informatie. Gegeven de gebrekkige informatievoorziening vanuit verzekeraars en officiële instanties kan de NVGzP echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden.

Voorlichting verwijzing

De LHV heeft een webdossier over de nieuwe GGZ voor huisartsen, klik hier.

Voorlichtingsfolder NVVP voor verwijzers

De LHV is met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Nederlands Huisartengenootschap (NHG) in gesprek om te komen tot een eenduidig ondersteunend instrument voor huisartsen, dat kan helpen bij de verwijzing van patiënten naar de GGZ. Bron: Nieuwsbrief NVVP.

Het NHG heeft ook een format opgesteld voor verwijzing naar de GGZ. Klik hier om dat format te bekijken (download, .doc).

Verwijzing door gz-psychologen en psychologisch specialisten

Wij krijgen vragen van klinisch psychologen naar aanleiding van hun ervaringen met ggz-instellingen in de tweede/derde lijn. Diverse ggz-instellingen lijken in de veronderstelling te zijn dat alleen medisch specialisten mogen verwijzen naar een tweede- of derdelijnsbehandelinstelling in de ggz. Die instellingen nemen dus geen verwijzing aan van de gz-psychologen en psychologisch specialisten uit de ggz.

In de verwijsroutes, beschreven in ‘Afspraken verwijzing GGZ’, is afgesproken dat verwijzing mogelijk is door psychologen die regiebehandelaar zijn in de ggz (met uiteraard een gelijktijdige melding aan de huisarts). Regiebehandelaren mogen doorverwijzen van de GBGGZ naar de SGGZ en vice versa. Ook bij verwijzing van SGGZ naar een andere (instelling voor) SGGZ, of van GBGGZ naar GBGGZ, spreken we van een doorverwijzing.

Regiebehandelaren in de GGZ, zoals vastgelegd in het kwaliteitsstatuut:

De afspraken zijn in maart 2017 gepubliceerd door het Ministerie van VWS. Betrokken organisaties zijn branche- en beroepsverenigingen in de ggz en Zorgverzekeraars Nederland. Klik hier voor het volledige document.

Klik hier voor een document dat je bij verwijzingen binnen de GGZ kunt gebruiken. Het bevat bovenstaande informatie, aangevuld met een citaat en toelichting.

Presentatie

Als je een eigen praktijk hebt ben je professioneel zorgaanbieder. Dat lijkt vanzelf te spreken, maar veel gz-psychologen blijken moeite te hebben zich naar cliënten, collega’s en verwijzers als deskundige te presenteren. Titels blijven ongenoemd, onduidelijke beroepsbeschrijvingen komen voor, persoonlijke informatie staat op professionele websites. Om als professional én als beroepsgroep goed bekend te staan is het onder meer belangrijk om duidelijk en eenduidig naar buiten te treden over je vak. En dat begint bij jezelf. Neem onderstaande gegevens dus op in je eigen communicatie.

In je e-mail-handtekening en papieren correspondentie:

 • Je naam en academische titel(s)
 • Je BIG-beroep: gz-psycholoog, klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog
 • Je BIG-registratienummer
 • Je ABG-code

Op je website en visitekaartje:

 • Je naam en academische titel(s)
 • Je BIG-beroep: gz-psycholoog, klinisch psycholoog en/of klinisch neuropsycholoog
 • Je BIG-registratienummer
 • Je AGB-code
 • Je verenigingsregistraties en/of specialismen
 • Je Kamer van Koophandelnummer
 • Je vestigingsadres
 • Je contactgegevens

Daarnaast moet je natuurlijk zorgen voor de juiste informatie aan cliënten, verwijzers en anderen. Het gaat dan om bijvoorbeeld je klachtenregeling en je wachttijden. Klik hier voor meer informatie.

Eiswijzer: overzicht vergoedingen en eisen zorgverzekeraars

Samenwerkingsovereenkomst huisartsen

Veel verzekeraars stellen als voorwaarde voor contractering dat er sprake moet zijn van samenwerking met huisartsen. Hieronder twee modellen voor samenwerkingsovereenkomsten. Ga zelf goed na of deze modellen voldoen aan eisen die jouw zorgverzekeraar(s) stellen.

Model samenwerkingsovereenkomst met huisarts I
Model samenwerkingsovereenkomst met huisarts II

Prijslijst

Volgens de NZa zijn aanbieders in de Basis GGZ verplicht een prijslijst te hanteren als zij ongecontracteerde zorg aanbieden. Klik hier voor een voorbeeld prijslijst.

Factuur

De NZA stelt zeer uitgebreide eisen waaraan de factuur moet voldoen. Klik hier voor deze eisen in de Basis GGZ (vraag 59 in het document) en hier voor de eisen in de gespecialiseerde GGZ (paragraaf 3.4).

Vektis heeft voorbeelden gepubliceerd van facturen voor de Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op de standaard die zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben vastgesteld voor gecontracteerde zorg.

Wij houden ons aanbevolen voor alternatieve voorbeelden van facturen!

N.B. 1: het volgen van deze voorbeelden is niet verplicht voor ongecontracteerde zorg. Zorgaanbieders die ongecontracteerde zorg leveren mogen afwijken van deze standaard (en dus ook van de voorbeelden), zolang zij zich houden aan de eisen die de NZa stelt aan facturen.

N.B. 2: de factuureisen van de NZa gelden niet voor OVP Consult. De voorbeeldfactuur OVP GGZ is vermoedelijk ontwikkeld voor situaties dat deze zorg via een aanvullend pakket toch vergoed wordt.

Vektis voorbeeld restitutienota Basis GGZ
Vektis voorbeeld restitutienota OVP GGZ
VekTis Voorbeeld restnota Basis GGZ
VekTis Voorbeeld restnota OVP GGZ

Klik hier voor het integrale Vektisrapport. Bron: www.vektis.nl

Contractvrij werken

Veel zorgverleners overwegen geheel of gedeeltelijk zonder contracten te gaan werken. Voor alle ins en outs:

Handleiding contractvrij werken

Zelfstandige of instelling

Binnenkort hier de vragen en stappen die je moet overwegen voordat je besluit om wel of niet een instelling te ‘worden’ (naar verwachting eind augustus 2018).

Praktijktestament

Als praktijkhouder ben je verantwoordelijk voor de afronding en/of overdracht van je praktijk in het geval je (onverwacht) tijdelijk of blijvend je werk niet kan doen. De informatie en afspraken die je daarvoor vastlegt  noemen we het ‘praktijktestament’. Als er geen praktijktestament is moeten de achterblijvende partner(s) of erfgenamen zich inspannen om een beroepsbeoefenaar (bijv. uit de intervisiegroep) bereid te vinden deze overdracht op zich te nemen. Klik hier voor een document waarin je de nodige informatie en afspraken kan vastleggen.