Eigen praktijk

Een praktijk starten of toetreden tot een maatschap is een belangrijk moment in je loopbaan als gz-psycholoog. Je krijgt te maken met allerlei zaken waar je nog geen ervaring mee hebt. Het is belangrijk om je uitgebreid te laten informeren en adviseren. Om je daarbij op weg te helpen, hebben we de nodige stof tot nadenken op een rijtje gezet en er informatie voor je bij verzameld. Daarbij kun je zelf aantekeningen maken over de punten die voor jou belangrijk zijn. Met het Werkboek starten eigen praktijk maak je een gedegen (ondernemings)plan dat past bij jouw eigen praktijk. (NB:  om het document te kunnen downloaden, dien je ingelogd te zijn op het ledenportaal).

LET OP: DOWNLOAD HET DOCUMENT EERST OP JE PC EN SLA TUSSENTIJDS OP ZODAT ER GEEN INGEVULDE GEGEVENS VERLOREN GAAN!

Dit Werkboek ‘starten eigen praktijk’ is gebaseerd op de checklist van de NVGzP en VvAA. Het Werkboek is een levend document. Dat houdt in dat de inhoud regelmatig wordt gewijzigd en aangevuld op basis van ervaringen van leden en wanneer bijvoorbeeld veranderende regelgeving dat nodig maakt. We nodigen je dan ook van harte uit om suggesties te doen, bijvoorbeeld op ons forum in het NVGzP-portal.

Generalistische basis GGZ (gb-ggz): de hoofdlijnen

Klik hier voor een samenvattende schets van de Generalistische basis GGZ en de bijbehorende bekostigingssystematiek, met verwijzingen naar relevante documenten.

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Vanaf 1 januari 2022 wordt er een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd in de curatieve ggz en de forensische zorg (fz): het zorgprestatiemodel (ZPM). Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is in he nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Of een overnachting in de kliniek. Het model gaat de dbc’s, dbbc’s en zzp’s die nu worden gebruikt vervangen.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel, alsmede diverse documenten en handige factsheets, kun je vinden op de website zorgprestatiemodel. 

Praktische ondersteuning

Voor documenten, voorbeeldbrieven, checklists en formats: klik hier.

Intervisie

Zoek je intervisie op bepaalde thema’s of binnen een bepaalde regio? Vraag het op ons forum in het NVGzP-portal!

Zorgverzekeraars

Als zelfstandige praktijk kun je contracten aangaan met zorgverzekeraars. Voor een overzicht van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars in 2021: klik hier.

Vrije artsenkeuze, oktober 2020:
NVGzP en VvAA blijven zich inzetten voor het behoud van de restitutiepolis en de vrije artsenkeuze. Zie ook de beantwoording van de kamervragen van de SP d.d. 28-10-2020.

Van vrijgevestigde praktijk naar instelling

Als vrijgevestigde zorgaanbieder kan je ervoor kiezen om als instelling verder te gaan. In welke situatie is dit het overwegen waard? Wat zijn de voordelen? Waar moet je rekening mee houden?

In het document ‘van praktijk naar instelling’ nemen wij je mee in de regelgeving en de overwegingen om wel of niet over te gaan naar een instelling. Het document vind je op het ledenportaal. Dit advies dient ter oriëntatie en bevat geen limitatieve opsomming maar geeft een beeld van waar je aan moet denken. Daarbij doe je er verstandig aan je goed te laten informeren als je een wijziging in de organisatiestructuur overweegt. Het is namelijk belangrijk dat de vorm waarin je diensten aanbiedt, ook aansluit bij de dienstverlening en de wensen.