Een gz-psycholoog is ook een docent

10-10-2018

 

Marc Verbraak

Ik twijfel er niet aan: leden van de NVGzP zijn trots op hun vak. Toch laten we daar, naar mijn mening, vaak nog te weinig van zien. We laten te weinig horen wat de gezondheidszorgpsycholoog allemaal kan en weet. Misschien wel omdat gz-psychologen, onder andere, genuanceerd kritisch en enigszins beschouwend zijn. Zo zijn we opgeleid of geprofessionaliseerd. Er is nog veel wat we niet weten.

Valse bescheidenheid
Dat resulteert al snel in een soort bescheidenheid naar buiten toe. Maar dat is valse bescheidenheid. Want er is wel degelijk ook veel wat we wel weten en kunnen vanuit de gezondheidszorgpsychologie. Ons competentieprofiel geeft niet voor niets aan dat de gz-psycholoog de deskundigheid van medebetrokkenen bij de gezondheidszorg bevordert in het werkterrein van de gz-psycholoog. Met andere woorden; we worden geacht over te brengen wat de gz-psycholoog allemaal vermag. Juist omdat er veel zaken zijn op het vlak van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling binnen de gezondheidszorg waaraan we vanuit de gezondheidszorgpsychologie een bijdrage kunnen leveren. Dat blijkt ook wel uit de populariteit van de gz-psycholoog bij de verschillende zorgaanbieders. Er zijn veel onvervulde vacatures en er is een groot aanbod aan opleidingsplaatsen. Van die laatste meer dan er gesubsidieerd worden.

Uitbreiding aantal opleidingsplaatsen
Ook de overheid raakt meer overtuigd van de waarde van de gz-psycholoog en faciliteert daarom niet voor niets vanuit het hoofdlijnenakkoord de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor de gz-opleiding. En dat brengt mij bij mijn oproep aan de gezondheidszorgpsychologen om jullie schroom te laten varen. Bied je aan als docent voor de gz-opleiding. We hebben namelijk een grote behoefte aan extra docenten binnen de RINO’s, PPO en het RadboudCSW,  de opleidingsinstellingen die de gz-opleiding organiseren. Als docent kun je je vak overbrengen aan jonge collega’s die staan te trappelen om te leren van ervaren en deskundige gz-psychologen. Je kunt als docent dan tevens oefenen, binnen de veiligheid van het leslokaal, om je trots voor het vak over te brengen. Na deze oefening kun je dat daarbuiten ook gemakkelijker. Want de cursisten houden jou ook scherp. Ze dwingen je om te reflecteren op je eigen kennis en vaardigheden en deze op peil te houden. Waarna jij ook weer met meer zelfvertrouwen de praktijk tegemoet kunt treden. Een zogenaamde win-win.

Meld je aan als docent
Mocht je je nou helemaal niet in het bovenstaande herkennen, dan is dat helemaal niet erg. Want ook dan, of misschien nog sterker, zeker dan vragen we je om je aan te melden en op te geven als docent bij een van de opleidingsinstellingen die de gz-opleiding verzorgen.

Prof. dr. Marc Verbraak,
klinisch psycholoog
Hoofdopleider gz-psychologen Radboud Centrum Sociale Wetenschappen
Bestuurslid NVGzP