Een beter milieu begint bij jezelf

07-03-2019

 

Waarom ik mij actief inzet voor de vereniging? Ik denk dat we dan cliché terug moeten naar mijn jeugd waar het spotje ‘een beter milieu begint bij jezelf’ indruk heeft gemaakt.
Er is een hoop gaande in de GGZ, daar kan ik mij druk over maken of ik kan actief meedenken over oplossingen.

Positionering
Tijdens de KP-opleiding kwam het onderwerp “positionering” regelmatig aan bod en dit riep tegelijkertijd veel machteloosheid op; hoe kan je iets veranderen in de gevestigde en tegelijkertijd chaotische orde? Door mij actief in te zetten voor de vereniging, hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan onder andere de positionering van de beroepsgroep.

Beroepengebouw
Het zou mooi zijn als we een eenduidig overzichtelijk beroepengebouw krijgen, waarbij wij veel kunnen leren van artsen. Hoe kunnen wij aan cliënten en verwijzers nog het verschil uitleggen tussen masterpsychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen? Het beroepengebouw is momenteel onderwerp van gesprek van een aantal beroepsverenigingen. Hopelijk resulteert dit in een overzichtelijk beroepengebouw en wordt dit vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Weet bij wie je in de kamer zit, check de BIG
Er is nu een campagne gaande vanuit de NVGzP ‘weet bij wie je in de kamer zit, check de BIG’. Hiermee hopen wij de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In het algemeen staat het hebben van een BIG-registratie voor kwaliteit. Dit wil niet zeggen dat er geen goede masterpsychologen zijn. De huidige situatie geeft echter veel ruis. Misschien kunnen we van de artsen overnemen dat het basisberoep start bij de BIG-registratie. De gezondheidszorgpsycholoog is het basisberoep van de psychologen, net als de arts het basisberoep is van de artsen. De term basispsycholoog voor masterpsychologen is in die zin verwarrend. Destijds is gekozen voor de term gezondheidszorgpsycholoog omdat er ook nog allerlei andere soorten psychologen zijn, zoals onderwijspsychologen, arbeids- en organisatiepsychologen, verkeerspsychologen, etc…

In eerste instantie kan de campagne “Weet wie er bij je in de kamer zit, check de BIG” mogelijk invloed hebben op het personeelstekort. Dit tekort wordt nu vooral in de gespecialiseerder GGZ veelal met masterpsychologen aangevuld. Daar zal een oplossing voor gezocht moeten worden, mogelijk met meer opleidingsplaatsen. Dit is toekomstmuziek en misschien buiten bereik van directe persoonlijke invloeden.

Eerst beroep, dan specialisatie
Hoe in mijn ogen ieder een steentje kan bijdragen aan de positionering in het kader van ‘een beter milieu begint bij jezelf’? Misschien door bij het voorstellen voortaan eerst het beroep te noemen en dan pas de specificatie van de behandelmethode of doelgroep en niet te starten met bijvoorbeeld MBT- of EMDR- of schematherapeut, dus bv gz-psycholoog/schematherapeut

Dus hierbij sluit ik af met:

vriendelijke groet
Ruthie Werner
Klinisch psycholoog/ psychotherapeut, schematherapeut