Overzicht sprekers:

Sebastiaan Baan: directeur Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO-GGZ), Utrecht

Anneloes van Baar: hoogleraar Pedagogische diagnostiek en behandeling, gz-psycholoog, Rijksuniversiteit Utrecht en hoofdopleider GZ K&J

Dick Bijl: huisarts/epidemioloog, oud-hoofdredacteur van het Geneesmiddelen Bulletin

Denny Borsboom: hoogleraar Grondslagen van psychologie en psychometrie, Universiteit van Amsterdam (UvA)

Trudy Dehue: emeritus-hoogleraar Theorie en geschiedenis van de psychologie, Faculteit Maatschappij en Gedragswetenshappen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Philippe Delespaul: hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht (UM) en programmaleider Integrale zorg bij Mondriaan

Huib van Dis: bestuurslid NVGzP, medische psychologie en farmacologie, Universiteit van Amsterdam (UvA)

Rutger Engels: hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie van preventie en interventie aan de faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht (UU), psycholoog en voorzitter RvB van het Trimbos Instituut

Marijke van Genabeek: gz-psycholoog, directeur Rijks Justitiële Jeugdinrichting

Bas van Heycop ten Ham: klinisch psycholoog/psychotherapeut, vrijgevestigd, praktijk Busara, Zwolle

Victor Kouratovsky: klinisch psycholoog kinder- en jeugd-GGZ, Parnassia Groep, Rotterdam

Rudolf Ponds: hoogleraar Medische psychologie, Maastricht UMC+ en klinisch neuropsycholoog

Ellen Smets: hoogleraar Medische communicatie, Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam

Frank Snoek: hoogleraar Medische  psychologie, Academisch Medisch Centrum (AMC) en
VU medisch centrum (VUmc)

Marieke Wichers: hoogleraar bij het Interdisciplinair Centrum voor Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE) UMC Groningen