Programma
08.15 – 09.00 uur Ontvangst, inschrijvingen & koffie
09.00 – 09.10 uur Opening & inleiding
Voorzitters: Anneloes van Baar en Huib van Dis
09.10 – 11.00 uur Plenaire sessie

DSM-5: Geschiedenis en dilemma’s van categorisering

De DSM-5 heeft bij de introductie tot veel discussie geleid. In de
Nederlandse GGZ staat de DSM-5 centraal in de registratie en
financiering. Trudy Dehue geeft een kritische historische en wetenschaps-
filosofische analyse over categorisering en psychiatrische classificatie.

Dilemma’s van de psychofarmacologie: De balans van
benefit’ en ‘harm’

Elke GZ-psycholoog ziet in haar/zijn klinische praktijk patiënten die
psychofarmaca gebruiken. Antidepressiva, AHDH-medicatie en
antipsychotica laten een toename zien in gebruik. Dick Bijl gaat in op de
achtergrond van het onderzoek naar de effecten psychofarmaca en de
afweging van “benefit” en “harm” van het gebruik.

11.00 – 11.30 uur Pauze

11.30 – 12.30 uur

Themasessie ronde 1:

 • Innovaties in de GGZ
 • Ontwikkeling van generieke modules en zorgstandaarden
 • Diagnostiek en somatische comorbiditeit
 • Jeugd en GGZ
12.30 – 13.30 uur Lunchpauze met posterpresentatie
13.30 – 14.30 uur Themasessie ronde 2:

 • Innovaties in de GGZ
 • Ontwikkeling van generieke modules en zorgstandaarden
 • Diagnostiek en somatische comorbiditeit
 • Jeugd en GGZ
14.30 – 15.30 uur Themasessie ronde 3:

 • Innovaties in de GGZ
 • Ontwikkeling van generieke modules en zorgstandaarden
 • Diagnostiek en somatische comorbiditeit
 • Jeugd en GGZ
15.30 – 16.00  uur Pauze
16.00 – 16.10 uur Uitreiking posterprijs
16.10 – 17.00 uur Plenaire sessie & afsluiting

Tools voor de scientist-practitioner in de klinische praktijk van
de GZ-psychologie

De GZ-psycholoog heeft als uitgangspunt zoveel mogelijk evidence based
te willen werken. Clinical trials kunnen leiden tot richtlijnen, generieke
modules en zorgstandaarden. Maar het vak ontwikkelt zich ook door
observaties in de klinische praktijk die kunnen leiden tot klinische
vooruitgang en wetenschappelijke inzichten. Denny Borsboom spreekt
over tools voor de clinicus die als scientist-practitioner wil bijdrage aan de
ontwikkeling van de GZ-psychologie.

17.15 uur Borrel