Fusie: nieuwe vereniging

Nieuw bestuur, ledenraad en directeur

Per 1 oktober 2022 is er een nieuw bestuur, ledenraad en directeur van de gefuseerde vereniging. Het bestuur zal bestaan uit: Hans de Veen (voorzitter), Rudolf Ponds (vice-voorzitter), Wim van Heel (penningmeester), Boukje Lobbrecht, Gert-Jan Prosman, Francien Engelhard en Rinie Ariëns.

De ledenraden zullen tot de verkiezingen op 31 maart 2024 samengaan tot een tijdelijke ledenraad van 33 leden.

De directeur van de gefuseerde vereniging wordt Monique Rook. Zij is directeur van het huidige NIP.

Het nieuwe dagelijks bestuur van de gefuseerde vereniging met directeur Monique Rook links. Fotograaf: Merlijn Janssen Steenberg

Organisatie inrichting

Status fusievoorstel

In het fusievoorstel staat hoe de nieuwe vereniging er na de fusie uit komt te zien. Denk aan de toekomstige verenigingsstructuur en de naamgeving, maar bijvoorbeeld ook aan afspraken over contributie en de samenstelling van het bestuur en de ledenraad tijdens de overgangsperiode. Ook de nieuwe statuten maken onderdeel uit van het fusievoorstel. De meest belangrijke informatie voor onze leden is uitgelegd op deze fusie pagina’s en in de QenA.

Wil je toch graag alle juridische achtergronden nalezen? Dat kan, lees hier de officiële documenten die op 30 mei door de Ledenraden besproken zijn en de basis vormen voor de nieuwe organisatie. De contributietabel op pagina 11 is herzien en de meest recente versie vind je onder de knop contributie (exclusief voor leden, eerst aanmelden op het ledenportaal daarna werkt deze link rechtstreeks).

Het fusievoorstel zelf is een juridisch document. Daarom hebben de besturen een notitie opgesteld bij het juridische document voor de ledenraden met daarin wat meer achtergrond en uitleg over wat zij in goed overleg met elkaar overeen zijn gekomen. Deze en andere stukken staan op het besloten gedeelte van onze websites, zodat onze leden deze kunnen bekijken.