Doelen

  1. één sterke vereniging voor alle BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en  klinisch neuropsychologen, ongeacht hun disciplinaire achtergrond als psycholoog, pedagoog, of geestelijk gezondheidskundige;
  2. een krachtige profilering van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen als BIG-professies, met een wettelijke erkenning die borg staat voor kwaliteit en deskundigheid;
  3. een herkenbare en kwalitatief sterke vertegenwoordiging van gz-psychologen en specialisten in bestuur en beleid, als aanspreekpunt en overlegpartner voor overheid, ziektekostenverzekeraars, werkgevers en andere professies;
  4. stimulering van de inhoudelijke ontwikkeling van het vak, door deskundigheidsbevordering, professionele uitwisseling en participatie in richtlijnontwikkeling;
  5. bevorderen van een kwalitatief hoogstaande opleiding, met voldoende opleidingscapaciteit en adequate financiering;
  6. effectieve behartiging van de belangen van gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen, onder andere richting werkgevers en zorgverzekeraars.
  7. doelgericht, slagvaardig, actieve participatie van de leden;
  8. waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties op het gebied van de psychologie en de pedagogiek, zoals het NIP, de NVO, de LVE, de VGCt en de FGzP.

Meer weten? Lees Beleidsplan NVGzP 2013 of de samenvatting