Klankbordgroepen CAO’s

NVGzP zoekt leden voor klankbordgroep CAO UMC

Als vereniging vinden we het belangrijk dat onze leden betrokken zijn bij en invloed uit kunnen oefenen op de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Daarom sluiten we ons per 1 januari 2019 bij cao-partij FBZ aan. In de aanloop kunnen al leden vanuit de NVGzP deelnemen aan de klankbordgroep voor de Cao UMC. Dat is des te belangrijker nu de cao-onderhandelingen vastgelopen zijn en er een actietraject wordt opgestart. Er zijn begin juli 2018 enkele bijeenkomsten gepland

Als je  deelneemt aan de klankbordgroep ben je goed op de hoogte van de ontwikkelingen achter de schermen en kun je invloed uitoefenen op het cao-proces door de onderhandelaars te voeden met signalen. Via bureau@nvgzp.nl kunt u zich bij de onderhandelaars aanmelden. Als NVGzP stellen we uw aanmelding als lid van de klankbordgroep Cao UMC zeer op prijs!

 

Denk en doe mee in uw umc
Deze weken vinden er bij alle umc’s werknemersbijeenkomsten plaats en worden actiecomités gevormd. De aard en vorm van de acties wordt met de werknemers bepaald. Mis de bijeenkomst niet en houd de aankondigingen in uw umc in de gaten. Alle data staan in de Agenda op www.fbz.nl.

Meer weten? Voor de laatste stand van zaken zie het nieuwsbericht van 27 juni 2018.