Werken in dienstverband

Als je in loondienst werkt, val je meestal onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Hieronder vind je informatie over de cao’s die het meest van belang zijn voor gz-psychologen, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen of opleidelingen daartoe binnen de gezondheidszorg.

Met ingang van 2019 is de NVGzP lid van de FBZ, waarmee leden als beroepsgroep vertegenwoordigd zijn in CAO-onderhandelingen. Informatie over nieuwe ontwikkelingen rond cao’s in de gezondheidszorg is te vinden op de website van de FBZ.

In veel gevallen kun je (een deel van) je NVGzP-contributie door je werkgever laten vergoeden. Klik hier voor een overzicht van de cao’s waar dit voor geldt en informeer bij je ondernemingsraad of hiervoor een voorziening is getroffen in jullie werkkostenregeling.

Cao Geestelijke Gezondheidszorg 2019 – 2021
Cao Jeugdzorg 2019 – 2020
Cao Gehandicaptenzorg 2019 – 2021
Cao Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg 2019 – 2021
Cao Ziekenhuizen 2019 – 2021
Cao Universitaire Medische Centra 2018 – 2021
Cao Rijk 2020

Voorbeeldbrief inschaling klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

De NVGzP maakt zich er hard voor dat klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen, werkzaam in dienstverband, worden ingeschaald in FWG 75 en FWG 80 bij aanvullende taken.
Daarom heeft de NVGzP een brief opgesteld die als voorbeeld kan dienen om te sturen naar de directie of Raad van Bestuur van je instelling.

Daarnaast volgt hieronder een overzicht met relevante links zodat je hier zo nodig naar kan verwijzen: