Werken in dienstverband

Als je in loondienst werkt, val je in het algemeen onder een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Hieronder vind je informatie over de cao’s die het meest van belang zijn voor gz-psychologen, specialisten en psychologen/pedagogen in opleiding tot gz-psycholoog. 

Met ingang van 2019 is de NVGzP lid van de FBZ, waarmee leden als beroepsgroep vertegenwoordigd zijn in CAO-onderhandelingen. Informatie over de verschillende cao’s en nieuwe ontwikkelingen daarin is te vinden op de website van de FBZ.

Wil je meedenken over de inzet van de cao-onderhandelingen in jouw sector? Graag! We zoeken leden voor de klankbordgroepen. Een klankbordgroep voor een cao komt één à twee keer samen voorafgaand aan de onderhandelingen en meestal daarna een keer om te evalueren. Op dit moment zoeken we leden voor de klankbordgroep CAO-UMC, om te helpen de onderhandelingen weer vlot te trekken.

In veel gevallen kun je (een deel van) je NVGzP-contributie door je werkgever laten vergoeden. Klik hier voor een overzicht van de cao’s waar dit voor geldt en informeer bij je ondernemingsraad of hiervoor een voorziening is getroffen in jullie werkkostenregeling.

Cao Geestelijke Gezondheidszorg 2017-2019
Cao Jeugdzorg 2017-2019
Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019
Cao Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg 2018-2019
Cao Gezondheidscentra 2018-2019
Cao Ziekenhuizen 2017-2019
Cao Universitaire Medische Centra 2018-2021