Werken in dienstverband

Als je in loondienst werkt, val je in het algemeen onder een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Hieronder vind je informatie over de cao’s die het meest van belang zijn voor gz-psychologen, specialisten en psychologen/pedagogen in opleiding tot gz-psycholoog. 

Met ingang van 2019 is de NVGzP lid van de FBZ, waarmee leden als beroepsgroep vertegenwoordigd zijn in CAO-onderhandelingen. Informatie over de verschillende cao’s en nieuwe ontwikkelingen daarin is te vinden op de website van de FBZ.

Cao Geestelijke Gezondheidszorg 2017-2019

Cao Jeugdzorg 2017-2019

Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019

Cao Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg 2016-2018

Cao Gezondheidscentra 2015-2017

Cao Ziekenhuizen 2017-2019

Cao Universitaire Medische Centra 2015-2017

 

Najaar 2018: hoe verhoudt je professionele autonomie zich tot het werken in een instelling?