Denk mee, praat mee!

07-12-2017


Marc Verbraak

De gezondheidszorgpsychologie is in beweging en dat geldt zeker ook voor de NVGzP. Als voorbeeld: we ontwikkelen ons steeds verder op het gebied van kwaliteit, waarbij we ervoor moeten waken dat kwaliteit niet wordt vertaald als het bijhouden van steeds langere afvinklijstjes.

Vanuit de NVGzP ben ik begonnen met een rondgang langs de zorgverzekeraars. Inmiddels heb ik met drie van hen gesproken, te weten: CZ, Menzis en Achmea/Zilveren Kruis.

Kwaliteitsstatuut en visitatie aan elkaar verbinden
Wat inhoudelijk interessant was aan deze gesprekken, was de onzekerheid die mijn gesprekspartners, onafhankelijk van elkaar, uitten over de functie en rol van het kwaliteitsstatuut. Deze zorgverzekeraars pleiten ervoor het kwaliteitsstatuut verder te ontwikkelen, maar lijken nog niet te weten hoe.

Wij als beroepsvereniging stellen de vraag of de zorg die wij als gz-psychologen bieden, wel doelmatig en rechtmatig is ingericht en georganiseerd. Dat is een visitatievraag, merk je wellicht – en zeker terecht – op. Er is een reële mogelijkheid dat het kwaliteitsstatuut en visitatie aan elkaar verbonden zullen worden. Als NVGzP vinden we dat de zorg die wij bieden, bezien en getoetst moet worden vanuit kwaliteit en niet vanuit de wensen van zorgverzekeraars of derden. Maar ook daar waar deze belangen gedeeltelijk samenvallen, liggen de kansen.

Bijdrage leveren aan de rol van scientist practitioner van de klinisch (neuro)psycholoog?
Een andere kwaliteit gerelateerde vraag die wij als beroepsvereniging aan de orde willen stellen, is deze: hoe kunnen we, meer dan nu, een bijdrage leveren aan de rol van scientist practitioner van de klinisch (neuro)psycholoog? In het beroepsprofiel van klinisch (neuro)psycholoog  zeggen we daarover dat deze: “…op een bepaald deelgebied in de gezondheidszorg expertise hebben opgebouwd, […] bijvoorbeeld in het kader van de topklinische GGZ. De klinisch (neuro)psycholoog houdt de wetenschappelijke stand van zaken bij, overziet ontwikkelingen op het eigen expertisegebied en leidt mensen op en verricht supervisie.”

Uit een recent gehouden enquête onder specialisten binnen de NVGzP, blijkt dat onze klinisch (neuro)psychologen hiervoor binnen de eigen functie niet altijd voldoende tijd vrij kunnen maken. Verder geven zij aan dat de positie van de klinisch (neuro)psycholoog meer aandacht in het veld nodig heeft. Over de invulling daarvan gaan we in januari 2018 verder met elkaar in gesprek.

Zonder onze leden komen we er niet
Het is fijn en goed om te zien dat de beroepsgroep zo in ontwikkeling is. Vergeleken met vijf jaar geleden, zitten we beslist in een andere fase. De NVGzP bestaat niet alleen vijf jaar, we zijn ook vijf jaar verder. We denken en praten overal mee en zitten op steeds meer plaatsen aan tafel. Kortom, we zijn op de goede weg. Maar zonder onze leden komen we er niet.

Wil je je gedachten met ons delen, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het kwaliteitsstatuut of de positie van de klinisch (neuro)psycholoog? Denk mee, praat mee, laat het ons dan weten via: bureau@nvgzp.nl.

prof. dr. Marc Verbraak
klinisch psycholoog/voorzitter