Lidmaatschapsvormen

De NVGzP kent vier categorieën leden:

  1. gewoon lidmaatschap: voor gz-psychologen en gz-psycholoog-specialisten;
  2. aspirant lidmaatschap: voor psychologen en pedagogen in opleiding tot gz-psycholoog (piogs);
  3. buitengewoon lidmaatschap: voor personen die geen gz-psycholoog of piog zijn1;
  4. belangstellend lidmaatschap: voor personen die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring2.

1Per 1 januari 2017 is de derde categorie ‘buitengewoon lidmaatschap’ uitgebreid met: gz-psychologen en gz-psychologen-specialisten die de AOW-leeftijd hebben bereikt.
Dit dien je zelf door te geven via de mail: bureau@nvgzp.nl. Het buitengewoon lidmaatschap gaat dan in per het eerstvolgende kalenderjaar.

Klik hier voor criteria voor toelating als buitengewoon lid.

2Klik hier voor de brief voor personen die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring.
NB: In verband met het lage bedrag van € 10,- per jaar, zal er geen verrekening naar rato zijn als je gedurende het jaar lid wordt. Je ontvangt geen welkomstgeschenk. Ook kan je als belangstellend lid geen gebruikmaken van het kennismakingslidmaatschap VvAA en de juridische helpdesk.

Contributie 2019

  1. € 135,- voor gz-psychologen en specialisten (circa € 11,- per maand)
  2. € 48,- voor psychologen in opleiding (€ 4,- per maand)
  3. € 67,50 voor het buitengewoon lidmaatschap
  4. € 10,- voor belangstellende leden

Word je vóór 30 juni lid, dan betaal je de volledige jaarcontributie. Word je na 1 juli lid, dan berekenen wij 50% voor de rest van het jaar. Als je je in november of december aanmeldt als lid, dan betaal je tot het einde van het kalenderjaar geen contributie.

Bovenstaande geldt niet voor belangstellende leden; zij betalen € 10,- voor een (deel van het) jaar.

De contributies worden geïnd per automatische incasso. Indien je geen gebruik wilt maken van automatische incasso, worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 10,-.