Medisch Centrum Slotervaart: Een rampscenario zonder rampenplan

  Huib van Dis Alléén maar verliezers: De blaming game is begonnen Medische Psychologie Door de ondergang van het Medisch Centrum Slotervaart is de goed functionerende afdeling Medische Psychologie van het ziekenhuis met circa 20 medewerkers ook omgevallen. Deze afdeling bood tevens de psychologische zorg voor patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen. Eind oktober 2018 kregen de […]

Een gz-psycholoog is ook een docent

  Marc Verbraak Ik twijfel er niet aan: leden van de NVGzP zijn trots op hun vak. Toch laten we daar, naar mijn mening, vaak nog te weinig van zien. We laten te weinig horen wat de gezondheidszorgpsycholoog allemaal kan en weet. Misschien wel omdat gz-psychologen, onder andere, genuanceerd kritisch en enigszins beschouwend zijn. Zo […]

Onderscheid je als BIG geregistreerde-psycholoog van de BIG-loze psychologen, alternatieve therapeuten en kwakzalvers

  Mw. drs. R. van Manen Enige tijd terug als docent aan een geneeskundefaculteit zag ik dat daar veel aandacht geschonken werd aan de eenheid onder artsen. Die eenheid zag ik ook terug in de eenduidigheid waarmee artsen zichzelf profileren. Zij noemen zich ‘arts’. Niet coach, niet gezondheidsdeskundige, niet medisch begeleider – ‘arts’. En om […]

Hoog tijd voor PIOG en GIOS om zich te verenigen

Marc Eujen In de NVGzP-nieuwsbrief las ik onlangs dat de NVGzP overweegt om een afdeling op te richten voor gezondheidszorgpsychologen in opleiding. Een goede zaak! De psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (PIOG’s) en gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist (GIOS’s) worden immers tijdens hun opleiding geconfronteerd met heel specifieke zaken die een eigen belangenbehartiging behoeven. Denk […]

Landelijke ontwikkelingen (psy) BIG-opleidingen

Maartje Schoorl De Opleidingsraad-in-oprichting boekt veel vooruitgang! De Opleidingsraad is bedoeld als een Raad waarin de hoofdopleiders zitten, de universiteiten en de praktijkopleiders. Het doel is om de inhoud van opleiden centraal te stellen en om over actuele aandachtspunten advies te kunnen geven aan het College van de FGzPt en VWS. De Opleidingsraad is voortgekomen […]

Hulpverlenen is een vak!

Gerben Beldman Begin vorige week uitten in de NRC een aantal deelnemers van het televisieprogramma ‘Vier Handen op één Buik’ forse kritiek op het programma (1). Ze voelden zich door het programma onder druk gezet verregaande contracten te tekenen, waarbij tussentijds stoppen financieel gezien geen optie werd. Volgens NRC zijn deelnemers achteraf vaak slechter af. […]

Oplossing voor tekort aan regiebehandelaren?

Cecile Exterkate Als ik op donderdag 7 juni in gesprek ga met leidinggevenden van Pro Persona op onze ‘ontwikkeldag’ wordt me al snel duidelijk dat hun grootste zorg is het vinden van verpleegkundigen, gz- en klinisch psychologen en psychiaters Als ik die avond met een vriendin in de tuin wat bijklets, verzucht zij (vanuit een […]

Opinie: Op naar nog meer enthousiasme in het vak en het onderwijs!

Gerben Beldman De afgelopen jaren zijn in toenemende mate competenties vastgesteld waar afgestudeerde psychologen en psychotherapeuten aan moeten voldoen. Zo werkt een afgestudeerde gz-psycholoog volgens het Opleidingsplan [1] onder meer ‘zoveel mogelijk evidence-based en maakt hij gebruik van de multidisciplinaire richtlijnen’. Een psychotherapeut gebruikt ‘zijn kennis over de pathologische en niet-pathologische kenmerken van de patiënt […]

Terugblik op 5 jaar voorzitterschap

Marc Verbraak Vanaf 1 april ben ik voorzitter van de federatie P3NL en heb daarom op 10 april, tijdens de ledenraadsvergadering, officieel mijn voorzittersfunctie van de NVGzP neergelegd en overgedragen aan Huib van Dis. Huib neemt deze functie waar, tot er een nieuwe vaste opvolger wordt aangesteld.  In deze blog kijk ik terug op een […]

Niet alles van waarde is meetbaar. Niet alles wat meetbaar is, is van waarde

Anton Hafkenscheid Vol trots brengt GGZ Nederland het laatste nieuws: dit voorjaar nog wordt er een nieuw kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg opgericht. Hierin worden het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) samen ondergebracht. Pilots Het gebruik van ROM-uitkomsten in de behandelpraktijk en voor kwaliteitsdoelen zal ‘grondig worden herzien en omgevormd […]

Opleiden in een consortium is het opleiden voor de toekomst

Mari Beks Zoals bekend, dient de gezondheidszorgpsycholoog opgeleid te worden als generalist. Niet alle praktijkopleidingsinstellingen zijn echter breed genoeg qua patiëntenproblematiek om de gezondheidszorgpsycholoog te kunnen opleiden als generalist. Dit geldt met name voor praktijkopleidingsinstellingen in de verpleeghuiszorg, LVG-sector, revalidatie en vrijgevestigde praktijken. De hoofdopleider dient er op toe te zien dat op de verschillende […]