De nieuwe bekostiging van de GGZ (I)

  Inleiding Al enkele jaren wordt er gesproken over een nieuw bekostigingssysteem binnen de GGZ. Op 30 april 2019 heeft de NZa aan het Ministerie van VWS het advies gegeven om het bekostigingssysteem binnen de GGZ per 2022 aan te passen. Waar het aanvankelijk het idee was om per 2020 een nieuw systeem in te […]

Ruimte voor de psychodiagnostisch werkende in de DBC

  Diagnostiek is een essentieel onderdeel van het werk in de gezondheidszorg en een voorwaarde om een passende, effectieve en efficiënte behandeling te geven aan de patiënt. Vaak zijn patiënten in de GGZ onnodig lang in behandeling omdat er onvoldoende oog is voor diagnostiek. Gemiste diagnose Zo bleek bij een onderzoek van GGNet onder ongeveer […]

Casus regiebehandelaar

  Casus Je bent GZ-psycholoog en werkzaam in de zorglijn Angst en Depressie van een GGZ-instelling. Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de ambulante behandeling van een cliënt met een gegeneraliseerde angststoornis, secundaire dysthymie en problemen met het reguleren van agressie. Het behandelteam bestaat naast jou uit drie basispsychologen, een psychotherapeut, een collega GZ-psycholoog en […]

Video-opnamen in het onderwijs?

  Op mijn blog over het gebruik van video-opnamen waarop cliënten zijn te zien, kwamen verschillende reacties en vragen. Zo vroeg een lid zich af of het nog wat uitmaakt of je de video-opnamen op een stick zet of op een andere manier vastlegt. De wet spreekt zich daar niet over uit. Wat vooral van […]

Problemen over de nota?

  In een eerdere blog heb ik al eens geschreven over cliënten die bij mij als klachtenfunctionaris klagen over de in hun ogen gepeperde rekeningen die zij ontvangen van hun behandelaar. Zij zeggen dan dat de betreffende gz-psycholoog of klinisch (neuro)psycholoog eigenlijk nauwelijks of zelfs in het geheel niets gedaan heeft aan hun problemen. Een […]

Het verschrikkelijke spook van de administratieve lasten

  Wij vinden het belangrijk dat behandelaren zich goed voelen en autonoom kunnen werken. Pas dan kunnen zij de beste zorg bieden. Door de administratieve eisen die we als gevolg van wet- en regelgeving aan onze behandelaren stelden, kwamen ze steeds minder aan hun cliënten toe. We bestookten onze behandelaren met lijstjes, en lijstjes om […]

Casus verantwoordelijkheden regiebehandelaar?

  U bent als GZ-psycholoog werkzaam in een GGZ- instelling. En als regiebehandelaar verantwoordelijk voor de behandeling van een jonge vrouw met een PTSS vanwege meerdere traumatische seksuele ervaringen in het verleden. Zij is na een suïcidepoging via de crisisdienst bij uw instelling terecht gekomen voor intensieve gespecialiseerde dagbehandeling. Het behandelteam bestaat, naast u als […]

Opnamen maken voor supervisie?

  Vorige week kreeg ik de vraag van een gz-psycholoog of het, onder de nieuwe AVG, is toegestaan om een opname te maken van een gesprek met een cliënt met het doel deze opname te gebruiken voor supervisie. Ook als deze supervisie elders buiten de praktijk van de gz-psycholoog plaatsvindt. Toegestaan onder voorwaarden Een opname […]

Ons unieke beroep uitdagen en uitdragen

  Wat mij opvalt de laatste tijd, is dat er zoveel patiënten/cliënten komen met klachten van eenzaamheid en onverbondenheid. Veel, vaak jonge mensen, tussen de 25 en 35 jaar, in de bloei van hun leven om het zo te zeggen, zijn ongelukkig. Laatst nog, een knappe jonge vrouw, goede baan, leuke man, vriendinnengroep en zwanger […]

Een beter milieu begint bij jezelf

  Waarom ik mij actief inzet voor de vereniging? Ik denk dat we dan cliché terug moeten naar mijn jeugd waar het spotje ‘een beter milieu begint bij jezelf’ indruk heeft gemaakt. Er is een hoop gaande in de GGZ, daar kan ik mij druk over maken of ik kan actief meedenken over oplossingen. Positionering […]