Denk mee, praat mee!

  Marc Verbraak De gezondheidszorgpsychologie is in beweging en dat geldt zeker ook voor de NVGzP. Als voorbeeld: we ontwikkelen ons steeds verder op het gebied van kwaliteit, waarbij we ervoor moeten waken dat kwaliteit niet wordt vertaald als het bijhouden van steeds langere afvinklijstjes. Vanuit de NVGzP ben ik begonnen met een rondgang langs […]

Werken met jeugd, je moet het maar durven!

  Anneloes van Baar en Estelle Vogels De ontwikkelingen binnen de Jeugd gaan zo snel en zijn zo verschillend, met alle gemeentes die zelf het wiel mogen uitvinden. Hoe nemen we als NVGzP daar een standpunt in en heeft de NVGzP wel een standpunt? 
We horen er zo weinig van… Geluid van de ‘jeugdmensen’ laten […]

Geef de anderen het gevoel dat ze gewonnen hebben

Jeroen Beerepoot Geregeld spreek ik met collega’s over veranderingen in de zorg. Wat willen we anders, hoe doe je dat en waar neem je zelf het initiatief? Tijdens deze gesprekken vraag ik me af hoe we de zorg effectiever en efficiënter kunnen organiseren. Uit de beleidsagenda van eerdere Rijksbegrotingen blijkt dat minister Schippers hier eveneens […]

Disfunctionerende werknemer

Mr. M. Butter Stel u voor, uw werkgever spreekt u aan op uw gebrekkige dossiervoering en administratie. Zo zou u een achterstand hebben in de verslaglegging van consulten. Bij een interne audit is dit aan het licht gekomen. Hij geeft u een termijn van drie maanden om orde op zaken te stellen. Weet u welke […]

Eigen risico perikelen

Piet de Boer Het gebeurt mij als klachtenfunctionaris nogal eens dat cliënten klagen over de rekening die zij van hun behandelaar krijgen. Deze vinden zij meestal te hoog vanwege allerlei redenen. Een favoriet thema is dat de gz-psycholoog of klinisch psycholoog in feite niets gedaan heeft in de ogen van de cliënt. Hierdoor zou een […]

Hoe het probleem van de NZa uw probleem werd!

Stijn van Engelen De NZa heeft nadat zij door het CBb op haar vingers is getikt de tariefbeschikking SGGZ onlangs herzien. Volgens het CBb had de NZa de tarieven (2014 en 2015) op onjuiste wijze vastgesteld. Aangezien de uitkomsten van een kostprijsonderzoek sterk afweken van hetgeen de NZa had verwacht, heeft zij de uitkomsten van […]

De basisbeginselen van een Zorgkostenplafond cq Omzetplafond

Stijn van Engelen | Karik van Berloo In diverse zorgsoorten (o.a. ziekenhuiszorg, GGZ en wijkverpleging) wordt door de zorgverzekeraars een omzetplafond met de zorgaanbieders afgesproken. Uitgangspunt van zo’n omzetplafond, veelal ook zorgkostenplafond genoemd, is dat de zorgaanbieder alle zorg voor dat jaar levert binnen het afgesproken budget. Vooral voor kleinere zorginstellingen of de zorginstelling met […]