Opinie: Op naar nog meer enthousiasme in het vak en het onderwijs!

De afgelopen jaren zijn in toenemende mate competenties vastgesteld waar afgestudeerde psychologen en psychotherapeuten aan moeten voldoen. Zo werkt een afgestudeerde gz-psycholoog volgens het Opleidingsplan [1] onder meer ‘zoveel mogelijk evidence-based en maakt hij gebruik van de multidisciplinaire richtlijnen’. Een psychotherapeut gebruikt ‘zijn kennis over de pathologische en niet-pathologische kenmerken van de patiënt en vertaalt […]

Terugblik op 5 jaar voorzitterschap

Vanaf 1 april ben ik voorzitter van de federatie P3NL en heb daarom op 10 april, tijdens de ledenraadsvergadering, officieel mijn voorzittersfunctie van de NVGzP neergelegd en overgedragen aan Huib van Dis. Huib neemt deze functie waar, tot er een nieuwe vaste opvolger wordt aangesteld.  In deze blog kijk ik terug op een vijftal mooie […]

Niet alles van waarde is meetbaar. Niet alles wat meetbaar is, is van waarde

Vol trots brengt GGZ Nederland het laatste nieuws: dit voorjaar nog wordt er een nieuw kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg opgericht. Hierin worden het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) samen ondergebracht. Pilots Het gebruik van ROM-uitkomsten in de behandelpraktijk en voor kwaliteitsdoelen zal ‘grondig worden herzien en omgevormd tot een […]

Opleiden in een consortium is het opleiden voor de toekomst

Zoals bekend, dient de gezondheidszorgpsycholoog opgeleid te worden als generalist. Niet alle praktijkopleidingsinstellingen zijn echter breed genoeg qua patiëntenproblematiek om de gezondheidszorgpsycholoog te kunnen opleiden als generalist. Dit geldt met name voor praktijkopleidingsinstellingen in de verpleeghuiszorg, LVG-sector, revalidatie en vrijgevestigde praktijken. De hoofdopleider dient er op toe te zien dat op de verschillende opleidingsplekken voldoende […]

De psychodiagnostisch werkende; een beroepsgroep vergeten…… of toch niet??

De spin in het diagnostische web De Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden (VVP) luidt al jarenlang de noodklok voor haar beroepsgroep die dreigt te verdwijnen uit de GGZ. De VVP maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit van het psychodiagnostisch onderzoek in Nederland. Het afnemen, uitwerken en rapporteren van psychologisch onderzoek is een gespecialiseerde en complexe […]

Dossierproblemen!

Piet de Boer Als ik kijk naar de klachten die cliënten bij mij als klachtenfunctionaris indienen, heb ik wel eens de indruk dat zij soms beter weten wat er in het dossier hoort te zitten dan hun behandelend psycholoog. Dat is toch eigenlijk wel raar, vind ik. Wordt er in de opleidingen te weinig aandacht […]

Weer een nieuwe DLA voor de zzp’er?

Erik van Dam Eind vorige eeuw startte ik, als zovelen destijds, bij een groot IT-bedrijf. Mijn eerste grotemensenbaan. Met alle andere ‘young professionals’ van mijn lichting luisterden we in een schemerige zaal naar een ellenlange  monoloog van een ervaren manager. Na enige tijd collectief geeuwonderdrukken stond plotseling een mede-starter op: de allerkleinste van het stel […]

Denk mee, praat mee!

Marc Verbraak De gezondheidszorgpsychologie is in beweging en dat geldt zeker ook voor de NVGzP. Als voorbeeld: we ontwikkelen ons steeds verder op het gebied van kwaliteit, waarbij we ervoor moeten waken dat kwaliteit niet wordt vertaald als het bijhouden van steeds langere afvinklijstjes. Vanuit de NVGzP ben ik begonnen met een rondgang langs de […]

Werken met jeugd, je moet het maar durven!

Anneloes van Baar en Estelle Vogels De ontwikkelingen binnen de Jeugd gaan zo snel en zijn zo verschillend, met alle gemeentes die zelf het wiel mogen uitvinden. Hoe nemen we als NVGzP daar een standpunt in en heeft de NVGzP wel een standpunt? 
We horen er zo weinig van… Geluid van de ‘jeugdmensen’ laten horen […]