Vijftienduizendste gz-psycholoog

Afgelopen week is de vijftienduizendste gz-psycholoog ingeschreven in het BIG-register. Een nieuwe mijlpaal voor de beroepsgroep, precies in de week dat de gz-psycholoog vijftien jaar

CVZ-rapport uitgesteld

Het definitieve rapport van het CVZ over de geneeskundige GGZ is uitgesteld. Naar aanleiding van de vele reacties op het concept-rapport is besloten tot een

Recht op zorg verzekerd?

Nicolien van den Berg Aduard BV De voorzieningenrechter in Breda heeft vorige week geoordeeld dat de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg niet minder dan 75% mag bedragen van

Maak uw BIG-registratie zichtbaar!

BIG-registratie is de hoeksteen van de identiteit van de gz-psycholoog. Door BIG-registratie onderscheiden gz-psychologen zich van andere psychologen. BIG-registratie betekent  dat gz-psychologen voldoen aan wettelijk

CVZ overdrijft kostenstijging GGZ

De kostenstijging in de GGZ wordt door het CVZ schromelijk overdreven. Dat stelt organisatieadviseur Henk Heijnen op basis van een heranalyse van de kostenontwikkeling. Hiermee