Heb jij je herregistratie al aangevraagd?

  Herregistratieverplichting artikel 3 beroepen wet BIG in 2022 weer van start Ongeveer 10.230 BIG-geregistreerde gz-psychologen en 4.000 psychotherapeuten hebben in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van

Update kamer Opleidelingen

Hieronder lees je een samenvatting van het verslag van de vergadering van de kamer Opleidelingen in november 2022: Na de fusie met het NIP vormen

FGzPt-nieuws

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog (Wet

FBZ-nieuws

Mede namens de NVGzP sluit FBZ grote cao’s en sociale plannen in de zorg af met werkgevers van instellingen vanuit het belang van de werknemer.

Overzicht verwijsafspraken GGZ

  Een overzicht van alle verwijsafspraken in de GGZ (18+) is te vinden in het document Verwijsafspraken GGZ. Zeer regelmatig ontvangen we vragen over verwijsafspraken, zoals: