CAO en arbeidsvoorwaarden

Als je in loondienst werkt, val je in het algemeen onder een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Hieronder informatie over de cao’s die het meest van belang zijn voor gz-psychologen, specialisten en psychologen/pedagogen in opleiding tot gz-psycholoog. 

Gz-psychologen die lid zijn van het NIP, worden in de onderhandelingen over nieuwe cao’s vertegenwoordigd door de Federatie van Beroepen in de Zorg (FBZ), waarbij het NIP is aangesloten.

De NVGzP heeft contact met de FBZ om de mogelijkheden van vertegenwoordiging te onderzoeken.

Informatie over de verschillende cao’s en nieuwe ontwikkelingen daarin is te vinden op de website van de FBZ. Hieronder de directe links naar informatie over de voor gz-psychologen meest relevante cao’s.

Cao Geestelijke Gezondheidszorg 2017-2019

Cao Jeugdzorg 2017-2019

Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019

Cao Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg 2016-2018

Cao Gezondheidscentra 2015-2017

Cao Ziekenhuizen 2017-2019

Cao Universitaire Medische Centra 2015-2017