BIG-register

BIG-register

In de psychologische gezondheidszorg zijn drie beroepen wettelijk verankerd: de gezondheidszorgpsycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Daarnaast is er één psychotherapeutisch beroep: de psychotherapeut. Deze vier beroepen samen zijn geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet geeft garanties voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg.

De BIG-status van de gezondheidszorgpsycholoog betekent dat:

  • de deskundigheid en de opleidingseisen wettelijk zijn vastgelegd;
  • de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ wettelijk is beschermd;
  • gz-psychologen onderworpen zijn aan wettelijk tuchtrecht;
  • gz-psychologen verplicht zijn hun deskundigheid op peil te houden (herregistratie-plicht).

De Wet BIG onderscheidt basisberoepen en specialistische beroepen (zie figuur 1).
De gz-psycholoog is een basisberoep in het kader van de Wet BIG. Er zijn twee specialistische psychologische beroepen: de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog.

De BIG-registratie dient als een waarborg voor de kwaliteit van de uitoefening van het beroep ‘gz-psycholoog’. Dat is ook de reden dat overheden en verzekeraars vaak een BIG-registratie eisen als voorwaarde voor vergoeding van zorg.

‘Psycholoog’ is een veelgebruikte term. Vooral bij de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog kan dat verwarring veroorzaken. Ook niet-BIG-geregistreerde psychologen noemen zich soms klinisch psycholoog of neuropsycholoog. Door je BIG-registratie duidelijk te vermelden kun je ervoor zorgen dat cliënten en ketenpartners jou als gz-psycholoog of specialist kunnen onderscheiden van andere zorgverleners.