Ontvangt jouw werkgever een subsidie voor jouw opleiding?

14-12-2021

Toen ik in 2013 werd aangenomen voor de gz-opleiding was ik dolblij; Ik zou worden opgeleid tot BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog! Ik keek er naar uit mij inhoudelijk te verdiepen, was benieuwd naar de opleidingsgroep, mijn nieuwe collega’s en de supervisies. En wie dat zou gaan betalen….? Een tikkeltje naïef, maar dat interesseerde mij eerlijk gezegd niet zo. Ik had geluk: de arbeidsvoorwaarden waren prima en de opleiding werd volledig door mijn werkgever vergoed.

Dit bleek echter niet voor iedereen in mijn opleidingsgroep van toepassing te zijn. Een aantal van mijn opleidingsgenoten moesten zelf deels opdraaien voor de kosten. Later, in het bestuurlijk akkoord GGZ 2019-2022, werd besproken dat het ‘onwenselijk’ is dat GGZ-instellingen en vrijgevestigden (lid van de Nederlandse GGZ of LVVP) een eigen bijdrage vragen aan opleidelingen. Een mooie ontwikkeling!

Aan de zorgvraag voldoen
We weten allemaal dat het geld binnen de zorg schaars is, dat geldt zeker ook voor de geestelijke gezondheidszorg. Er moeten echter wel genoeg mensen opgeleid worden om in de zorg te werken en om aan de zorgvraag van de toekomst te blijven voldoen. Daarom zijn er vanuit de Rijksoverheid subsidies beschikbaar voor opleidingsplaatsen voor (medische) vervolgopleidingen in de zorg, waaronder de GGZ.

Aanvraag beschikbaarheidsbijdrage
Een opleidingsinstelling kan subsidie aanvragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), dit wordt een beschikbaarheidsbijdrage genoemd. Om een beschikbaarheidsbijdrage aan te kunnen vragen, moet de werkgever officieel erkend zijn als praktijkopleidingsinstelling.

Per jaar is er een vastgesteld aantal gesubsidieerde plekken te verdelen. En elk jaar worden er voor bijna twee keer zo veel erkende plekken subsidie aangevraagd, als dat er subsidie beschikbaar is. Hierdoor krijgen veel praktijkopleidingsinstellingen geen – of minder subsidie dan ze hebben aangevraagd.

De vergoedingen voor 2022 zijn te vinden op de website van de NZa en komen neer op een bedrag van €41.333 voor het opleiden tot gezondheidszorgpsycholoog (2 jaar), €52.584 voor het opleiden tot psychotherapeut (3 jaar), €77.694 voor het opleiden tot klinisch psycholoog (4 jaar) en €81.527 voor het opleiden tot klinisch neuropsycholoog (4 jaar).
Of deze bedragen kostendekkend zijn voor de praktijkopleidingsinstellingen, is de vraag. Mijn P-opleider heeft wel eens benoemd dat de beschikbaarheidsbijdrage niet toereikend is voor alle kosten van de opleiding.

Financieel onaantrekkelijk om meerdere psychologen op te leiden
Wat mij verder opviel was dat naarmate een opleidingsinstelling meer opleidelingen heeft, bijvoorbeeld meer dan 10 piogs, zij per opleideling een lager bedrag ontvangen. Hoewel ik mij kan voorstellen dat er bij meerdere opleidelingen een goede opleidingsinfrastructuur beschikbaar is, waardoor er mogelijk kostenefficiënter kan worden opgeleid, vraag ik mij ook af welk signaal hiermee wordt afgegeven aan de grotere opleidingsinstellingen. Het lijkt hiermee vanuit financieel oogpunt niet aantrekkelijk om meerdere psychologen op te leiden.

En hoe zit dat bij jou? Ontvangt je werkgever een subsidie voor jouw opleiding? En is dit bedrag kostendekkend voor alle onderdelen van de opleiding? Laat het weten via: kameropleidelingen@nvgzp.nl

Vragen?
Heb je vragen of wil je meer informatie over de kamer opleidelingen? Ga dan naar de NVGzP-website of mail ons via kameropleidelingen@nvgzp.nl

Sanne van den Bos (gios),
lid van de kamer Opleidelingen van de NVGzP

Bronnen:
www.nza.nl

www.rijksoverheid.nl

www.nvgzp.nl

Over aanvraagprocedure van beschikbaarheidsbijdrage voor opleidingsinstellingen: