Beroepscode

Gz-psychologen vallen, als BIG-geregistreerde psychologen, onder het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtcollege maakt in zijn overwegingen gebruik van de verschillende beroepscodes die geacht worden van toepassing te zijn op het werk van de gz-psycholoog. Daarnaast valt het tuchtrecht soms terug op de richtlijnen van de KNMG, wanneer de psychologische en pedagogische beroepscodes niet toereikend geacht worden.

Beroepscode voor psychologen (NIP)

Beroepscode voor psychotherapeuten (NVP)

Beroepscode voor orthopedagogen (NVO)

De NVGzP werkt in 2018 samen met het NIP aan een nadere uitwerking of invulling van de beroepscode NIP, zodat deze voor behandelend gz-psychologen beter bruikbaar wordt.