Beroepenstructuur

Programma beroepenstructuur psychologische zorg

Op 26 oktober 2020 hebben de leden van de stuurgroep van samenwerkende (beroeps)verenigingen[1] het ‘advies beroepenstructuur psychologische zorg’ aangeboden aan minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport. Met dit advies wordt een basis gelegd voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische zorg. De leden van de stuurgroep hebben eerdere concepten van het advies binnen hun eigen verenigingen besproken en op basis van reacties steeds verder aangescherpt.

Het advies: Eén breed BIG basisberoep en twee specialismen
In het advies, dat zich richt op de psychologische beroepen in de Wet BIG, wordt geadviseerd om voortaan één breed basisberoep te hanteren, namelijk de gezondheidszorgpsycholoog generalist. De beroepen gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog worden hierin samengevoegd.  Een gz-psycholoog generalist kiest in de opleiding [2] voor het aandachtsgebied kinderen en jeugd of volwassenen en ouderen. De gezondheidszorgpsycholoog generalist kan extra aantekeningen behalen voor methodische- of doelgroep gebonden deskundigheid. Het basisberoep psychotherapeut wordt opgenomen in een specialisme.

De gz-psycholoog generalist (artikel 3-beroep in de Wet BIG) kan zich vervolgens op twee manieren verder specialiseren tot een artikel 14-beroep in de Wet BIG: tot klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT) of tot klinisch neuropsycholoog (KNP). Het specialisme KP-PT combineert het huidige specialisme KP en het huidige basisberoep PT in één specialisme. Verwacht wordt dat er in de komende jaren ook nog andere specialismen zullen worden ingesteld.

In een landelijk kwaliteitsregister registreert de professional zijn beroepstitel, aandachtsgebied en deskundigheid op bepaalde methodieken. Cliënten, naasten en verwijzers krijgen zo een beter beeld van de vakbekwaamheid en een beter zicht op de beroepstitels van BIG-geregistreerde professionals.

Lees hier:

De nieuwe beroepenstructuur

Figuur 1 (klik op de afbeelding voor een vergroting):
De nieuwe beroepenstructuur voor psychologen bestaat uit één breed basisberoep met specialisatiemogelijkheden

Klik hier voor het advies beroepenstructuur psychologische zorg, oktober 2020.

 [1] De nieuwe beroepenstructuur is een advies van de drie beroepsverenigingen die zich richten op de ontwikkeling van psychologische beroepen; de NVP, de NVGzP en het NIP. De LVVP en P3NL, die naast het NIP betrokken zijn bij het Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg, hebben zich bij dit initiatief aangesloten. Het advies is onder leiding van onafhankelijk voorzitter Alexander Rinnooy Kan opgesteld.

[2] Alleen de academische master psychologie geeft toegang tot de opleiding tot gz-psycholoog generalist