Klinisch Neuropsycholoog

Klinisch Neuropsycholoog

De klinische neuropsychologie is sinds 2008 wettelijk erkend als specialisme van de gezondheidszorgpsychologie. Dat betekent onder andere dat de titel ‘klinisch neuropsycholoog’ beschermd is: alleen gz-psychologen die zijn ingeschreven in het register van klinisch neuropsychologen mogen zich ‘klinisch neuropsycholoog’ noemen. Nederland telt circa 150 klinisch neuropsychologen; 158 op 27 augustus 2020.

Klinisch neuropsychologen werken vooral in GGZ-instellingen en ziekenhuizen. Daarnaast zijn klinisch neuropsychologen onder andere ook te vinden in gespecialiseerde jeugdklinieken, revalidatie-instellingen en TBS-klinieken.

Werkterrein: hersenstoornissen

De klinisch neuropsycholoog is gespecialiseerd in hersenstoornissen en de gevolgen daarvan voor cognitie, emotie en gedrag. Hierbij valt bij voorbeeld te denken aan niet-aangeboren hersenletsel, door een ongeluk of een beroerte. Of aan degeneratieve ziekten, zoals dementie en de ziekte van Parkinson.
Onderdelen van het werk van de klinisch neuropsycholoog zijn diagnostiek, voorlichting, begeleiding en behandeling.

Scientist practitioner

Naast de directe patiëntenzorg vervult de klinisch neuropsycholoog vaak ook andere functies. De klinisch neuropsycholoog is een ‘scientist practitioner’, die een brug kan slaan tussen wetenschap en praktijk. Zij:

 1. volgt wetenschappelijke ontwikkelingen en vertaalt de resultaten daarvan naar de praktijk;
 2. is in staat zelf wetenschappelijk onderzoek op te zetten of te begeleiden;
 3. is specialist op het gebied van de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe zorgprogramma’s;
 4. fungeert vaak als supervisor of consulent voor gz-psychologen en andere hulpverleners;
 5. daarnaast is de klinisch neuropsycholoog in staat om leidinggevende posities te bekleden binnen de organisatie.

Klik hier voor een uitbreid profiel van de klinisch neuropsycholoog, met portretten van klinisch neuropsychologen in verschillende werkgebieden.

In het najaar van 2017 verscheen de statement paper ‘de Klinisch Neuropsycholoog als regiebehandelaar in de specialistische GGZ’, opgesteld door drs. Frank Jonker, klinisch neuropsycholoog, drs. Henriette van der Zee, Klinisch neuropsycholoog/klinisch psycholoog i.o.,
dr. Serge Walvoort, klinisch neuropsycholoog en drs. Jeroen Kok, klinisch neuropsycholoog.

De NVGzP ondersteunt dit statement paper van harte als een welkome aanvulling op het kwaliteitsstatuut.

Functiebeschrijving en -waardering klinisch neuropsycholoog

De NVGzP en het NIP hebben in afstemming met de FBZ een toolkit opgesteld. Deze toolkit ondersteunt bij het updaten van je functiebeschrijving en -waardering en hierover het gesprek intern aan te gaan.

Toolkit met functiebeschrijving en -waardering; webinar en relevante documenten
Op het portal van de NVGzP en op de website van het NIP is het volgende voor leden beschikbaar:

 • Webinar (d.d. 3 juli 2020) functiebeschrijving en -waardering psycholoog specialisten waarin werd gesproken over:
  – Landelijke ontwikkelingen van de psycholoog specialist, functieverzwaring en inschaling (o.a. FW 75)
  – FWG functiewaarderingsystematiek
  – Goede aanknopingspunten voor een constructief gesprek met jouw leidinggevende/ Raad van Bestuur over je functiewaardering
 • Model functiebeschrijving psycholoog specialist
 • Stappenplan bij de model functiebeschrijving psycholoog specialist
 • PowerPoint-presentatie ‘Klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog in positie’
 • De FAQ van het webinar

Daarnaast vind je hier de resultaten van de Survey Psychologische specialisten (februari 2020).

Heb je ‘best practices’ of functiebeschrijvingen in FWG 75 die jij met ons wilt delen? Laat het ons weten via bureau@nvgzp.nl, t.a.v. Willeke Brinkman, directeur.

 

Afdeling Specialisten