GZ-Psycholoog

Psychologen in de gezondheidszorg

De gezondheidszorgpsycholoog, in het dagelijks gebruik meestal afgekort tot gz-psycholoog, is een breed opgeleide professional. Deze heeft, na een academische vooropleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde op doctoraal of masterniveau, een verdiepende opleiding gevolgd van 24 maanden. Na deze opleiding kan de gz-psycholoog zich laten inschrijven in het BIG-register.
Klik hier voor een actueel overzicht van het aantal BIG-geregistreerde zorgverleners.

De Wet BIG onderscheidt basisberoepen en specialistische beroepen. De gz-psycholoog is een basisberoep in het kader van de Wet BIG. De gz-psycholoog valt onder artikel 3 van de wet BIG. Er zijn naast het basisberoep twee specialistische psychologische beroepen: de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Deze beroepen vallen onder artikel 14 van de wet BIG.

Takenpakket gz-psycholoog

De gz-psycholoog verricht generalistische diagnostiek en indicatiestelling en is in staat een divers repertoire aan behandelmethodieken toe te passen. Tot het takenpakket van de gz-psycholoog behoren: diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van uiteenlopende psychische aandoeningen, variërend van enkelvoudig tot matig complex. Bij het in kaart brengen hiervan maakt hij/zij gebruik van interviews, observatie, vragenlijsten en testen. De behandelingen die hij/zij uitvoert, zijn doorgaans relatief kortdurend en klachtgericht. Een deel van de behandelingen is in protocollen en richtlijnen beschreven. De gz-psycholoog is bij uitstek deskundig in het op maat toepassen van deze behandelingen.

De gz-psycholoog werkt vaak samen met andere disciplines zoals artsen en psychiaters en heeft daarbij een eigen professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de gz-psycholoog zelfstandig kan diagnosticeren en behandelen.

Hier vind je het door de NVGzP opgestelde beroepsprofiel van de gz-psycholoog: beroepsprofiel gz-psycholoog.

Aantallen gz-psychologen

Ongeveer tweederde van de gz-psychologen is werkzaam in de gezondheidszorg. De meeste gz-psychologen zijn alleen als gz-psycholoog geregistreerd (76%). De andere gz-psychologen hebben meerdere registraties: 13 Procent is naast gz-psycholoog ook psychotherapeut en klinisch psycholoog. Ongeveer 8% hebben zowel een registratie als gz-psycholoog als psychotherapeut. Gz-psycholoog en klinisch psycholoog komt ongeveer 300 keer voor (2%) en 1% is naast gz-psycholoog ook klinisch neuropsycholoog (Capaciteitsorgaan, 2019).

Ontwikkelingen psychologische beroepenstructuur

Vanuit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) GGZ is aan P3NL de opdracht gegeven een toekomstige psychologische beroepenstructuur te ontwikkelen.
In oktober 2020 hebben verschillende partijen (NVGzP, NIP, NVP, P3NL en LVVP) deze beroepenstructuur gepresenteerd. Hierin wordt gesteld dat de gz-psycholoog in 2030 overgaat naar gz-psycholoog-generalist. Voor de realisatie van deze beroepenstructuur wordt een roadmap ontwikkeld. In 2021 zal op basis van deze roadmap de implementatie gaan starten.

Beroepseed

De opleidingsinstellingen hebben afgesproken om met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe beroepseed van de NVGzP te gebruiken. Dat betekent dat vanaf 2019 aan elke afstuderende gezondheidszorgpsycholoog wordt gevraagd deze beroepseed te onderschrijven. Lees er meer over in het nieuwsbericht, klik hier voor de tekst van de beroepseed en op YouTube vind je een filmpje van het RCSW over de gz-psychologen die in februari 2019 in Nijmegen voor het eerst de beroepseed afleggen.

De gz-psycholoog als gerechtelijk deskundige

In rechtszaken kunnen deskundigen worden ingezet om informatie te leveren. Ook gz-psychologen kunnen een verzoek ontvangen om hun deskundigheid aan te wenden voor een onderzoek dat door de rechtbank of één van de partijen gebruikt kan worden in een rechtszaak. Wordt jou gevraagd om in een burgerlijke rechtszaak als deskundige op te treden, dan zijn er verschillende zaken waar je rekening mee moet houden. Ten eerste is het van belang dat je daadwerkelijk deskundig bent wat betreft het onderwerp van het onderzoek. Ten tweede ben je gebonden aan een gedragscode voor gerechtelijk deskundigen. En ten derde moet je rapport, het zogenoemde expertbericht, aan zekere eisen voldoen.

Lees hier meer over de gz-psycholoog als gerechtelijk deskundige, zoals bekwaamheid, de rapportage en de risico’s.