GZ-Psycholoog

Psychologen en pedagogen in de gezondheidszorg

De gezondheidszorgpsycholoog, in het dagelijks gebruik meestal afgekort tot gz-psycholoog, is een breed opgeleide professional. Deze heeft, na een academische vooropleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde op doctoraal of masterniveau, een verdiepende opleiding gevolgd van 24 maanden. Na deze opleiding kan de gz-psycholoog zich laten inschrijven in het BIG-register.
Klik hier voor een actueel overzicht van het aantal BIG-geregistreerde zorgverleners.

De gz-psycholoog verricht generalistische diagnostiek en indicatiestelling en is in staat een
divers repertoire aan behandelmethodieken toe te passen.

De Wet BIG onderscheidt basisberoepen en specialistische beroepen. De gz-psycholoog is een basisberoep in het kader van de Wet BIG. Er zijn twee specialistische psychologische beroepen: de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog.

Hier vind je het door de NVGzP opgestelde beroepsprofiel van de gz-psycholoog: beroepsprofiel gz-psycholoog.

Beroepseed

De opleidingsinstellingen hebben afgesproken om met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe beroepseed van de NVGzP te gebruiken. Dat betekent dat vanaf 2019 aan elke afstuderende gezondheidszorgpsycholoog wordt gevraagd deze beroepseed te onderschrijven. Lees er meer over in het nieuwsbericht, klik hier voor de tekst van de beroepseed en op YouTube vind je een filmpje van het RCSW over de gz-psychologen die in februari 2019 in Nijmegen voor het eerst de beroepseed afleggen.

Waar vind ik een gezondheidszorgpsycholoog en wat houdt het takenpakket in?

Nederland telde op 1 december 2020 16.776 gz-psychologen, bijna 1 per duizend inwoners. Tweederde van de gz-psychologen is vrouw. De gezondheidszorgpsycholoog is de psycholoog-generalist in de gezondheidszorg. Gezondheidszorgpsycholoog is een basisberoep.

De gezondheidszorgpsycholoog is de psycholoog- of pedagoog-generalist in de gezondheidszorg. Gezondheidszorgpsycholoog is een basisberoep. De opleidingsroute van de gz-psycholoog is vergelijkbaar met die van een arts, die ook na een vierjarige academische opleiding een tweejarige beroepsopleiding gevolgd heeft.
Wat betreft zijn/haar plaats in de gezondheidszorg, lijkt de gz-psycholoog meer op de huisarts
of de tandarts; een generalist die op zijn/haar vakgebied is toegerust zelfstandig een groot deel van de zorg voor zijn/haar rekening te nemen.

De gz-psycholoog werkt vaak samen met andere disciplines zoals artsen en psychiaters en heeft daarbij een eigen professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de gz-psycholoog zelfstandig kan diagnosticeren en behandelen. Let op: niet elke psycholoog die in de gezondheidszorg werkt, is gz-psycholoog. Wil je duidelijk zijn over de deskundigheid van een psycholoog, geef dan aan dat deze in het BIG-register is opgenomen.

Tot het takenpakket van de gz-psycholoog behoren: diagnostiek, indicatiestelling en
behandeling van uiteenlopende psychische aandoeningen, variërend van enkelvoudig tot
matig complex. Bij het in kaart brengen hiervan maakt hij/zij gebruik van interviews, observatie, vragenlijsten en testen.
De behandelingen die hij/zij uitvoert, zijn doorgaans relatief kortdurend en klachtgericht, maar kunnen ook 1.800 of meer minuten (30 sessies) beslaan. Een deel van de behandelingen is in protocollen en richtlijnen beschreven. De gz-psycholoog is bij uitstek deskundig in het op maat toepassen van deze behandelingen.

Ongeveer tweederde van de gz-psychologen is werkzaam in de gezondheidszorg.
Onder de gz-psychologen zijn ook mensen met een dubbele registratie: circa 2.000 van hen zijn tevens geregistreerd als psychotherapeut en ruim 2.000 gz-psychologen zijn gespecialiseerd als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Het merendeel van die laatste groep heeft ook een registratie als psychotherapeut. Dit betekent dat ongeveer 10.000 personen een unieke registratie hebben als gz-psycholoog.

Ontwikkelingen psychologische beroepenstructuur

Vanuit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) GGZ is aan P3NL de opdracht gegeven een toekomstige psychologische beroepenstructuur te ontwikkelen.
In oktober 2020 hebben verschillende partijen (NVGzP, NIP, NVP, P3NL en LVVP) deze beroepenstructuur gepresenteerd. Hierin wordt gesteld dat de gz-psycholoog in 2030 overgaat naar gz-psycholoog-generalist. Voor de realisatie van deze beroepenstructuur wordt een roadmap ontwikkeld. In 2021 zal op basis van deze roadmap de implementatie gaan starten.

De gz-psycholoog als gerechtelijk deskundige

In rechtszaken kunnen deskundigen worden ingezet om informatie te leveren. Ook gz-psychologen kunnen een verzoek ontvangen om hun deskundigheid aan te wenden voor een onderzoek dat door de rechtbank of één van de partijen gebruikt kan worden in een rechtszaak. Wordt jou gevraagd om in een burgerlijke rechtszaak als deskundige op te treden, dan zijn er verschillende zaken waar je rekening mee moet houden. Ten eerste is het van belang dat je daadwerkelijk deskundig bent wat betreft het onderwerp van het onderzoek. Ten tweede ben je gebonden aan een gedragscode voor gerechtelijk deskundigen. En ten derde moet je rapport, het zogenoemde expertbericht, aan zekere eisen voldoen.

Lees hier meer over de gz-psycholoog als gerechtelijk deskundige, zoals bekwaamheid, de rapportage en de risico’s.