GZ-Psycholoog

Psychologen in de gezondheidszorg

De gezondheidszorgpsycholoog(-generalist; nu afgekort gz-psycholoog) is een zorgprofessional die breed geschoold is in diagnostiek en behandeling van psychische klachten. De gz-psycholoog speelt hierin een centrale rol in diverse sectoren. De gz-psycholoog is bij uitstek deskundig in het coördineren en uitvoeren van een behandeltraject, waarbij indien nodig de samenwerking gezocht wordt met andere disciplines. Een hoge kwaliteit wordt geborgd door bewezen effectief te werken waarbij nieuwe wetenschappelijke inzichten leidend zijn.

Hoeveel gz-psychologen zijn er en waar zijn ze te vinden?

Nederland telde op 1 mei 2022 18.335 gz-psychologen, grofweg 1 per duizend inwoners. Tweederde van de gz-psychologen is vrouw. Onder de gz-psychologen zijn ook mensen met een dubbele registratie: circa 2.000 van hen zijn tevens geregistreerd als psychotherapeut en ruim 2700 gz-psychologen zijn gespecialiseerd tot klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog. Het merendeel van die laatste groep heeft ook een registratie als psychotherapeut. Dit betekent dat ongeveer 14.500 personen een unieke registratie hebben als gz-psycholoog. Ongeveer tweederde van de gz-psychologen is werkzaam in de gezondheidszorg (waaronder de GGZ, ziekenhuis, revalidatiezorg, verpleeghuis-/ouderenzorg, verstandelijke beperkingen sector). Een deel van hen is ook te vinden in het onderwijs en in verzuimpreventie (en re-integratie).

Wat doet een gz-psycholoog?

De gz-psycholoog werkt vaak samen met andere disciplines zoals verpleegkundigen en artsen, waaronder psychiaters en heeft daarbij een eigen professionele verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de gz-psycholoog zelfstandig kan diagnosticeren en behandelen. Tot het takenpakket behoren: diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van uiteenlopende psychische aandoeningen, variërend van enkelvoudig tot matig complex. Bij het in kaart brengen hiervan maakt hij/zij gebruik van onder andere interviews, observatie, vragenlijsten en tests. Afhankelijk van de werksetting zijn de behandelingen die de gz-psycholoog variërend tot relatief kortdurend en klachtgericht tot meer complex in een gespecialiseerde setting. Tevens kunnen gz-psychologen in rechtszaken ingezet worden om als deskundigen informatie aan te leveren. De gz-psycholoog heeft geleerd wetenschap toe te passen in een praktijksituatie.

Opleiding tot gz-psycholoog

De gz -psycholoog is een breed opgeleide professional. Deze heeft, na een academische vooropleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde op doctoraal of masterniveau, een verdiepende opleiding gevolgd van 24 maanden. Na deze opleiding kan de gz-psycholoog zich laten inschrijven in het BIG-register.

 

Relevante links: