GZ-Psycholoog

Op 1 oktober 2022 is de NVGzP gefuseerd met de Nederlandse Vereniging van Psychologen, afgekort het NIP. De wet BIG bepaalt de regels voor en werkwijze van de geregistreerde gezondsheidspsychologen, dit zijn de: gz-psycholoog en psychotherapeut (artikel 3 wet BIG) en de specialisten klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog (artikel 14 wet BIG).