Wet BIG

In de psychologische gezondheidszorg zijn drie beroepen wettelijk verankerd: de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. Daarnaast is er één psychotherapeutisch beroep: de psychotherapeut. Deze vier beroepen samen zijn, net als diverse andere (medische) beroepen in de gezondheidszorg geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Deze wet geeft garanties voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg. De BIG-status van de gezondheidszorgpsycholoog betekent dat:

  • de deskundigheids- en opleidingseisen wettelijk zijn vastgelegd;
  • de titel ‘gezondheidszorgpsycholoog’ wettelijk is beschermd;
  • gz-psychologen onderworpen zijn aan wettelijk tuchtrecht;
  • gz-psychologen verplicht zijn hun deskundigheid op peil te houden (herregistratieplicht).

De Wet BIG onderscheidt basisberoepen en specialistische beroepen. De gz-psycholoog is een basisberoep in het kader van de Wet BIG. Er zijn twee specialistische psychologische beroepen: de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog.

Lees meer:

Gz-psycholoog

Klinisch psycholoog

Klinisch neuropsycholoog