Kwaliteit

De gz-psycholoog is een professional, opgeleid om psychologische handelingen uit te voeren. Maar de gz-psycholoog is ook een academicus, opgeleid om die psychologische handelingen voortdurend te toetsen aan de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen (de empirische cyclus) en om de wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn vakgebied waar nodig te vertalen naar zijn eigen dagelijkse praktijk.

Het bijhouden van de psychologische literatuur is daarbij belangrijk. De NVGzP biedt haar leden korting op diverse tijdschriften, organiseert inhoudelijke congressen en faciliteert onderzoekers waar mogelijk.

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen

Belangrijke stakeholders in de geestelijke gezondheidszorg hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het realiseren van diverse kwaliteitsinstrumenten (zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen) om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te verbeteren.

Sinds januari 2019 is het kwaliteitsinstituut Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de GGZ) formeel gestart. Het Netwerk KwaliteitsOntwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) zijn in dit instituut samengegaan. Belangrijk verschil met het NKO en SBG is dat Akwa GGZ in eerste instantie wordt geleid door patiënten, hun naasten en professionals.

Meer over zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen GGZ

Topklinische GGZ

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een specialistische behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Deze groep patiënten heeft hoogspecialistisch zorgaanbod nodig. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen.

Professionals/behandelaren kunnen advies inwinnen ten behoeve van hun patiënten over diagnostiek en behandeling als zij hierin vastlopen of als het te weinig resultaat oplevert. Voor organisaties en afdelingen die ambities heeft om het TOPGGz-keurmerk te verwerven bieden de criteria een handvat om topklinische functies in te richten. Hiermee kun je je positioneren als een landelijke expert in een bepaalde doelgroep.

Hier vind je meer informatie:

TOPGGZ criteria 2019-2020

TOPGGZ procedure 2019-2020