Kennis

De gz-psycholoog is een vakman of vakvrouw, opgeleid om psychologische handelingen uit te voeren. Maar de gz-psycholoog is ook een academicus, opgeleid om die psychologische handelingen voortdurend te toetsen aan de veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen (de empirische cyclus) en om de wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn vakgebied waar nodig te vertalen naar zijn eigen dagelijkse praktijk.

Het bijhouden van de psychologische literatuur is daarbij belangrijk. De NVGzP biedt haar leden korting op diverse tijdschriften, organiseert inhoudelijke congressen en faciliteert onderzoekers waar mogelijk.

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen

Goede zorg is gehouden aan een zekere standaard voor kwaliteit. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling Ggz heeft zorgstandaarden, modules en richtlijnen voor goede zorg ontwikkeld. Het nieuw in te richten kwaliteitsinstituut (Akwa) zal de implementatie en doorontwikkeling op zich nemen.

Meer over zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen GGZ

De NVGzP is in gesprek met opleidingscentra over het toegankelijk maken van de afstudeeronderzoeken van klinisch (neuro)psychologen. Deze onderzoeken zijn vaak te kleinschalig om in grote publicaties opgenomen te worden. De thema’s zijn echter zeer relevant, aangezien juist de klinisch (neuro)psychologen opgeleid worden tot scientist practitioner, op het snijvlak van wetenschap en praktijk.

Verder loopt in het najaar van 2018 een pilot met een attenderingsservice voor NVGzP-leden. Daarmee ontvang je bericht zodra een publicatie uitkomt waarvan je zelf hebt aangegeven dat je er interesse in hebt – van het TvG tot het FD, van regionaal tot internationaal.

Topklinische GGZ

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een specialistische behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Deze groep patiënten heeft hoogspecialistisch zorgaanbod nodig. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen.

Professionals/behandelaren kunnen advies inwinnen ten behoeve van hun patiënten over diagnostiek en behandeling als zij hierin vastlopen of als het te weinig resultaat oplevert. Voor organisaties en afdelingen die ambities heeft om het TOPGGz-keurmerk te verwerven bieden de criteria een handvat om topklinische functies in te richten. Hiermee kun je je positioneren als een landelijke expert in een bepaalde doelgroep.

Hier vind je meer informatie:

TOPGGZ criteria 2019-2020

TOPGGZ procedure 2019-2020