Beroepscode

Gz-psychologen vallen, als BIG-geregistreerde psychologen, onder het wettelijk tuchtrecht. Het tuchtcollege maakt in zijn overwegingen gebruik van de verschillende beroepscodes die geacht worden van toepassing te zijn op het werk van de gz-psycholoog. Daarnaast valt het tuchtrecht soms terug op de richtlijnen van de KNMG, wanneer de psychologische en pedagogische beroepscodes niet toereikend geacht worden.

Beroepscode voor psychologen (NIP)

Beroepscode voor psychotherapeuten (NVP)

Beroepscode voor orthopedagogen (NVO)

De NVGzP werkt in 2018 samen met het NIP aan een nadere uitwerking of invulling van de beroepscode NIP, zodat deze voor behandelend gz-psychologen beter bruikbaar wordt.

Informatieverstrekking en beroepsgeheim

De wet- en regelgeving rond gegevensverstrekking is uitgebreid, gevoelig, ingewikkeld én onderhevig aan jurisprudentie. De NVGzP heeft, in samenwerking met de juridisch experts van de VvAA, deze complexe materie samengevat in een overzichtelijk schema. Als je overweegt informatie te verstrekken over je cliënt, gebruik dan deze matrix om te zorgen dat je de nodige afwegingen maakt. De inleiding beschrijft de uitgangspunten, de matrix leidt je door de nodige overwegingen heen en kan je helpen een wettelijk gefundeerde keus te maken.

Wil je de matrix bij de hand houden? Dat kan. De printversie is geschikt om af te drukken, aan elkaar te plakken en op te hangen.

Schermversie matrix informatieverstrekking en beroepsgeheim

Printversie (volgt oktober 2018)