Volwassen beroep, volwassen voorwaarden

  Het is heel vroeg in de ochtend als ik opsta om mij klaar te maken voor een overleg in Utrecht.  Als avondmens vraag ik mij af waarom ik het zo bedacht heb om zo vroeg af te spreken. Vandaag hebben we vanuit de NVGzP een overleg gepland met de FBZ. “De FBZ; wat is […]

Opleidelingen hebben een eigen stem

In de pauze van onze eerste GZ-opleidingsdag zei een klasgenootje op een samenzweerderige en duidelijk geërgerde toon tegen mij: “Het lijkt net alsof we allemaal kleine prinsjes en prinsesjes zijn en we daar vooral heel dankbaar voor moeten zijn maar we hebben hier niks te zeggen. En als we dan straks klaar zijn, worden we […]

Het diagnostisch proces van hypothesen genereren en toetsen: een ‘wandeling’ door al het materiaal

Heel regelmatig beoordeel ik diagnostiekverslagen in kader van de  BAPD-aantekening dan wel de postmaster BIG-opleidingen. Daarbij is het mij opgevallen dat in de richtlijnen voor casuïstiek het hypothese toetsende model domineert. Dat model zou de psychodiagnostiek een wetenschappelijke status geven. Ik stuit vervolgens nogal eens op een te eenzijdige en onjuiste toepassing van dit model. […]

De KNP-er in het forensische veld

Criminoloog/psycholoog Wouter Buikhuisen werd verguisd in de jaren ’60 omdat hij zocht naar een biosociale verklaring voor criminaliteit en zich verdiepte in het effect van alcohol op de hersenen. Zijn favoriete hersenkern was de amygdala en de rol die deze kern speelt bij angst en woede. Hij werd uitgemaakt voor fascist en eind jaren tachtig […]

Verder na ernstig verlies: Een psychologische behandeling helpt

Bizarre omstandigheden U leest het dagelijks in de krant: man wordt vermoord voor de ogen van zijn vrouw; vliegramp zoals bij de MH17: gezin verliest vier gezinsleden; familiedrama: vader brengt kinderen om en dood zichzelf. Hoe moeten de nabestaanden verder na zo’n ingrijpende gebeurtenis? De eerste maanden staan praktische, organisatorische, juridische en financiële vraagstukken vaak […]

Medisch Centrum Slotervaart: Een rampscenario zonder rampenplan

  Huib van Dis Alléén maar verliezers: De blaming game is begonnen Medische Psychologie Door de ondergang van het Medisch Centrum Slotervaart is de goed functionerende afdeling Medische Psychologie van het ziekenhuis met circa 20 medewerkers ook omgevallen. Deze afdeling bood tevens de psychologische zorg voor patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen. Eind oktober 2018 kregen de […]

Een gz-psycholoog is ook een docent

  Marc Verbraak Ik twijfel er niet aan: leden van de NVGzP zijn trots op hun vak. Toch laten we daar, naar mijn mening, vaak nog te weinig van zien. We laten te weinig horen wat de gezondheidszorgpsycholoog allemaal kan en weet. Misschien wel omdat gz-psychologen, onder andere, genuanceerd kritisch en enigszins beschouwend zijn. Zo […]

Onderscheid je als BIG geregistreerde-psycholoog van de BIG-loze psychologen, alternatieve therapeuten en kwakzalvers

  Mw. drs. R. van Manen Enige tijd terug als docent aan een geneeskundefaculteit zag ik dat daar veel aandacht geschonken werd aan de eenheid onder artsen. Die eenheid zag ik ook terug in de eenduidigheid waarmee artsen zichzelf profileren. Zij noemen zich ‘arts’. Niet coach, niet gezondheidsdeskundige, niet medisch begeleider – ‘arts’. En om […]

Hoog tijd voor PIOG en GIOS om zich te verenigen

Marc Eujen In de NVGzP-nieuwsbrief las ik onlangs dat de NVGzP overweegt om een afdeling op te richten voor gezondheidszorgpsychologen in opleiding. Een goede zaak! De psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (PIOG’s) en gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist (GIOS’s) worden immers tijdens hun opleiding geconfronteerd met heel specifieke zaken die een eigen belangenbehartiging behoeven. Denk […]

Landelijke ontwikkelingen (psy) BIG-opleidingen

Maartje Schoorl De Opleidingsraad-in-oprichting boekt veel vooruitgang! De Opleidingsraad is bedoeld als een Raad waarin de hoofdopleiders zitten, de universiteiten en de praktijkopleiders. Het doel is om de inhoud van opleiden centraal te stellen en om over actuele aandachtspunten advies te kunnen geven aan het College van de FGzPt en VWS. De Opleidingsraad is voortgekomen […]

Opleiden in een consortium is het opleiden voor de toekomst

Mari Beks Zoals bekend, dient de gezondheidszorgpsycholoog opgeleid te worden als generalist. Niet alle praktijkopleidingsinstellingen zijn echter breed genoeg qua patiëntenproblematiek om de gezondheidszorgpsycholoog te kunnen opleiden als generalist. Dit geldt met name voor praktijkopleidingsinstellingen in de verpleeghuiszorg, LVG-sector, revalidatie en vrijgevestigde praktijken. De hoofdopleider dient er op toe te zien dat op de verschillende […]