Casus verantwoordelijkheden regiebehandelaar?

U bent als GZ- psycholoog werkzaam in een GGZ- instelling. En als regiebehandelaar verantwoordelijk voor de behandeling van een jonge vrouw met een PTSS vanwege meerdere traumatische seksuele ervaringen in het verleden. Zij is na een suïcidepoging via de crisisdienst bij uw instelling terecht gekomen voor intensieve gespecialiseerde dagbehandeling. Het behandelteam bestaat, naast u als regiebehandelaar, […]

Kwaliteit van zorg, geld, macht, dubbele petten en transparantie?

  Huib van Dis Kwaliteit van zorg De jaarlijkse Elsevier enquête ‘Beste ziekenhuizen 2018’ van 17 november berust op twee pijlers; patiëntgerichtheid (o.a. wachtlijsten) en medische zorg. Het door faillissement ontmantelde Slotervaart ziekenhuis presteerde boven het landelijk gemiddelde en had enkele interessante speerpunten die andere ziekenhuizen thans graag willen overnemen, bijvoorbeeld de geriatrie met veel […]

Hulpverlenen is een vak!

Gerben Beldman Begin vorige week uitten in de NRC een aantal deelnemers van het televisieprogramma ‘Vier Handen op één Buik’ forse kritiek op het programma (1). Ze voelden zich door het programma onder druk gezet verregaande contracten te tekenen, waarbij tussentijds stoppen financieel gezien geen optie werd. Volgens NRC zijn deelnemers achteraf vaak slechter af. […]

Oplossing voor tekort aan regiebehandelaren?

Cecile Exterkate Als ik op donderdag 7 juni in gesprek ga met leidinggevenden van Pro Persona op onze ‘ontwikkeldag’ wordt me al snel duidelijk dat hun grootste zorg is het vinden van verpleegkundigen, gz- en klinisch psychologen en psychiaters Als ik die avond met een vriendin in de tuin wat bijklets, verzucht zij (vanuit een […]

Opinie: Op naar nog meer enthousiasme in het vak en het onderwijs!

Gerben Beldman De afgelopen jaren zijn in toenemende mate competenties vastgesteld waar afgestudeerde psychologen en psychotherapeuten aan moeten voldoen. Zo werkt een afgestudeerde gz-psycholoog volgens het Opleidingsplan [1] onder meer ‘zoveel mogelijk evidence-based en maakt hij gebruik van de multidisciplinaire richtlijnen’. Een psychotherapeut gebruikt ‘zijn kennis over de pathologische en niet-pathologische kenmerken van de patiënt […]

Terugblik op 5 jaar voorzitterschap

Marc Verbraak Vanaf 1 april ben ik voorzitter van de federatie P3NL en heb daarom op 10 april, tijdens de ledenraadsvergadering, officieel mijn voorzittersfunctie van de NVGzP neergelegd en overgedragen aan Huib van Dis. Huib neemt deze functie waar, tot er een nieuwe vaste opvolger wordt aangesteld.  In deze blog kijk ik terug op een […]

Niet alles van waarde is meetbaar. Niet alles wat meetbaar is, is van waarde

Anton Hafkenscheid Vol trots brengt GGZ Nederland het laatste nieuws: dit voorjaar nog wordt er een nieuw kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg opgericht. Hierin worden het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) samen ondergebracht. Pilots Het gebruik van ROM-uitkomsten in de behandelpraktijk en voor kwaliteitsdoelen zal ‘grondig worden herzien en omgevormd […]

De psychodiagnostisch werkende; een beroepsgroep vergeten…… of toch niet??

De spin in het diagnostische web De Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden (VVP) luidt al jarenlang de noodklok voor haar beroepsgroep die dreigt te verdwijnen uit de GGZ. De VVP maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit van het psychodiagnostisch onderzoek in Nederland. Het afnemen, uitwerken en rapporteren van psychologisch onderzoek is een gespecialiseerde en complexe […]

Dossierproblemen!

Piet de Boer Als ik kijk naar de klachten die cliënten bij mij als klachtenfunctionaris indienen, heb ik wel eens de indruk dat zij soms beter weten wat er in het dossier hoort te zitten dan hun behandelend psycholoog. Dat is toch eigenlijk wel raar, vind ik. Wordt er in de opleidingen te weinig aandacht […]

Weer een nieuwe DLA voor de zzp’er?

Erik van Dam Eind vorige eeuw startte ik, als zovelen destijds, bij een groot IT-bedrijf. Mijn eerste grotemensenbaan. Met alle andere ‘young professionals’ van mijn lichting luisterden we in een schemerige zaal naar een ellenlange  monoloog van een ervaren manager. Na enige tijd collectief geeuwonderdrukken stond plotseling een mede-starter op: de allerkleinste van het stel […]